Rất lâu rồi, chúng tôi luôn mong muốn cung cấp một dịch vụ Tư vấn & Đào tạo chất lượng cao về Tử Vi, Phong Thủy…Bởi chúng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất khi mỗi người trong chúng ta nắm vững các kiến thức cơ bản về Huyền Học thì ít nhất chúng ta sẽ không bị lừa đảo khi sử dụng các dịch vụ trong lĩnh vực này… .

Thầy Nguyễn Trọng Tuệ - Chủ Tịch CLB Phong Thủy Thăng Long - Cohoc.vn

Nguyễn Trọng Tuệ
CEO/Founder

Chủ Tịch CLB Phong Thủy Thăng Long.

Phú Hà
CEO /CO - FOUNDer

Quản Lý
Tử Vi Việt Nam.
Phong Thủy Thăng Long.
Cổ Học Phương Đông.

Xuân Thiềm
Chuyên gia phong thủy

Quản Lý
Tử Vi Việt Nam.
Phong Thủy Thăng Long.
Cổ Học Phương Đông.

Bá Thành
chuyên gia phong thủy

Quản Lý
Tử Vi Việt Nam.
Phong Thủy Thăng Long.
Cổ Học Phương Đông.