Cung Tử Tức – Cách xem, Luận Cung Tử Tức Vô Chính Diệu

Cung Tử Tức - Cách xem, Luận Cung Tử Tức Vô Chính Diệu

Cung Tử Tức dùng để luận đoán con cái nhiều hay ít, tình cảm giữa đương số với con cái, sinh con cái có thuận lợi hay không. Tương lai của con cái đại khái như thế nào, trong quá trình trưởng thành có hiện tượng hung hiểm gì hay không…Tất cả đều phải luận đoán thông qua Cung Tử Tức…

Mục lục bài viết

Cung Tử Tức là gì?

Cung Tử Tức là 1 trong 12 cung địa bàn của lá số Tử Vi, chủ quản vấn đề sinh nở, con cái.. Bao gồm toàn bộ các vấn đề về con cái như sinh được mấy con, con cái với đương số thân hay sơ, con cái bình thường hay phát đạt, hiền lành hay ngỗ nghịch, …

Bài viết này, Cổ Học sẽ viết sâu nhất & bao quát nhất có thể về Cung Tử Tức, mong bạn đọc kiên nhẫn theo dõi…

Luận giải Cung Tử Tức

Luận giải Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Trong môn Tử Vi, Cung Tử Tức và Cung Điền Trạch đối nhau, tương hội với Cung Phụ Mẫu và Cung Nô Bộc (Cung Nô Bộc). Kết cấu dạng này rõ ràng phản ánh chế độ đại gia tộc thời xưa.

Đại gia tộc trong xã hội phong kiến, con cái (tử tức) là do đầy tớ (nô bộc) phục dịch. Do đó Cung Nô Bộc có ảnh hưởng nhất định đối với Cung Tử Tức. Đồng thời có thể nhìn ra quan hệ “kế thừa sự nghiệp của cha ông” từ tổ hợp các sao của Cung Phụ Mẫu và Cung Tử Tức. Còn Cung Điền Trạch, môn Tử Vi dùng để quan sát gia trạch, đương nhiên càng có mối quan hệ với Cung Tử Tức.

Do đó nếu nói tổ hợp tinh hệ của Cung Huynh Đệ là phô bày cả một đại gia tộc. Dùng để quan sát tình huống thế hệ bề ngang của đương số, thì tổ hợp tinh hệ của Cung Phụ Mẫu và Cung Tử Tức là một biểu đồ theo chiều dọc, dùng để quan sát từ ông tổ đến cha mẹ, rồi từ cha mẹ đến con cái, cả một dòng họ truyền từ đời trước sang đời sau.

Ngày nay chế độ đại gia tộc theo kiểu phong kiến đã sụp đổ, kết cấu của tinh hệ ở Cung Tử Tức và tam phương tứ chính đương nhiên đã mất đi một số ý nghĩa ban đầu. Nhất là Cung Nô Bộc, ngoại trừ dùng để xem mối quan hệ với nhân viên làm thuê và người dưới quyền, ngày nay còn dùng để quan sát quan hệ bạn bè, đương nhiên sẽ cảm thấy quá cách xa Cung Tử Tức. Vì vậy trong thực tế ứng dụng, càng cần phải định ra một số nguyên tắc khác.

Sự tương quan hợp lý nhất giữa hai cung, đó là lấy sự quan sát “mối quan hệ gia tộc” như trước kia cải biến thành quan sát địa vị xã hội. Bởi vì từ các tình trạng tốt xấu của cha mẹ, nhân viên làm thuê và bạn bè, cho tới con cái của đương số, có thể luận đoán ra địa vị xã hội của họ.

Ví dụ như, nếu ba cung đều cát, thì đương số phải là người lúc nhỏ được cha mẹ nuôi dạy khá tốt, bản thân cũng được bạn bè giúp đỡ ủng hộ, đồng thời còn được nhân viên làm thuê trợ lực, đến trung niên thì phát triển sự nghiệp, đến vãn niên có con cái có thể kế thừa sự nghiệp của cha ông. Người này là mẫu người điển hình của loại “lúc nhỏ là thiếu gia, lúc già được gọi là lão gia”, có địa vị xã hội như thế nào chắc là không cần phải nói.

Nếu Cung Phụ Mẫu và Cung Nô Bộc đều không cát tường, nhưng Cung Tử Tức thì có cát tinh tụ tập, như vậy có thể luận đoán đương số rất có khả năng phải trải qua gian lao vất vả, rồi mới tay trắng tạo nên sự nghiệp, sau trung niên ít nhất cũng có địa vị vào hạng trung lưu.

Dựa vào điểm suy đoán này, có thể trợ giúp chúng ta luận đoán ra vận trình của bản thân đương số. Ngược lại, từ vận trình của bản thân đương số cũng có thể luận đoán ra con cái của đương số có thành tựu hay không.

Ví dụ như, nếu Cung Phụ Mẫu cát, Cung Mệnh cũng cát, Cung Nô Bộc không xấu, nhưng Cung Tử Tức lại rất xấu, thế thì, có khả năng không có người kế thừa, cũng có thể là con cái bất tài, phẩm hạnh quá kém.
Vì vậy, có thể căn cứ vào tinh bàn để tìm ra một số chỉ dẫn. Ví dụ như, quan sát sự hiển thị của Cung Tử Tức để biết tính cách của con cái đương số mà đưa ra một số lời khuyên.

Đây cũng chính là nói, tứ tam phương tứ chính của Cung Tử Tức ngoại trừ xem có con nhiều hay ít, còn luận đoán về tình cảm của đương số đối với con cái, và tính cách chủ yếu của con cái. Nhưng liên quan về những luận đoán này, chúng ta phải kết hợp xem Cung Tử Tức của đại vận hay lưu niên để đánh giá về mệnh vận của con cái, xem có thành tựu hay không.

Sao Tử Vi ở Cung Tử Tức

Sao Tử Vi ở Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Tử Vi ở Cung Tử Tức, chủ về con cái tính tình cương cường, chí cao khí ngạo. Nhưng phần nhiều đều phát đạt.

Khi Sao Tử Vi hội Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa ắt có con xinh đẹp. Nhưng nên chậm có con, chủ về sang quý và có lộc.

Tử Vi hội Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có năm con trở lên. Nếu đồng thời hội chiếu tứ sát, thì có hình khắc, chủ về hư ảo, không chắc chắn. Hoặc chủ về con cái vì cao ngạo mà phá tán.

Tử Vi hội Văn Xương, Văn Khúc, hoặc Hóa Khoa, chủ về con cái thông minh. Hội Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về con cái trung hậu.

Tử Vi hội Thiên Mã, chủ về xa cách con cái.

Tử Vi hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, chủ về con cái có thể giàu có.

Tử Vi có Kình Dương đồng độ, chủ về con cái có phá tướng. Hoặc cha con bất hòa, hoặc không thể hưởng phúc về con cái.

Tử Vi hội Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về con cái sang quý.

Tử Vi độc tọa, miếu vượng, chủ về ba trai, hai gái. Có thêm cát tinh như Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc thì chủ về năm người. Có thêm Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về hai người, vợ lẽ hoặc vợ hai sinh con, hoặc xin con nuôi. Nhất là gặp Địa Không, Địa Kiếp càng chủ về có con dòng thứ.

“Tử Vi Thiên Phủ”, chủ về có ba người con. Thêm Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có năm người, còn sang quý. Nếu gặp thêm Phá Quân, các hình tinh, kỵ, chủ về sinh con thì nhiều nhưng còn sống thì ít.

“Tử Vi Tham Lang”, chủ về có hai người con nhưng chậm có. Nếu Tham Lang Hóa Kỵ thì nên đề phòng con cái làm khuynh gia bại sản. Nếu thêm tứ sát, các hình tinh, kỵ thì chủ về có một hai người con, mà còn chủ về khó sinh hoặc sinh non.

“Tử Vi Thiên Tướng”, chủ về hai người con, có thêm Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có ba bốn người con, còn quý hiển, tình cảm cha con lúc đầu tốt, về sau xấu đi. Hoặc gặp các sao sát, kỵ, chủ về có một con, nhưng tính khí quật cường, chí cao, phá gia chi tử. Gặp cát tinh, chủ về con cái được hưởng phúc ấm của cha.

“Tử Vi Thất Sát”, chủ về có một hai con. Thêm cát tinh, chủ về có ba người con. Gặp sát tinh thì chủ về con cái cứng đầu cứng cổ. Thêm cát tinh thì có thể trở thành hữu dụng, nhưng cũng phải vất vả trước mới an nhàn sau.

“Tử Vi Phá Quân” chủ về hai người, thêm cát tinh chủ về có ba người con. Gặp thêm sao lộc thì con cái có thành tựu. Gặp thêm tứ sát, các hình tinh, Kỵ tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về nhiều khắc hại, hoặc trụy thai, sinh non, hoặc con cả có hình khắc, phá tướng, sinh thiếu tháng.

Thiên Cơ Cung Tử Tức

Thiên Cơ Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Sao Thiên Cơ nhập miếu, chủ về con cái con cái thông minh cơ trí, khéo léo. Nhưng Thiên Cơ nhập Cung Tử Tức cũng chủ về ít con cái, hoặc chậm sinh con.

Thiên Cơ lạc hãm, rất kỵ gặp các sao sát, kỵ, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về không con, có cũng bất hòa, hoặc con cái phẩm cách không tốt, nhiều tâm cơ, xảo trá, hoặc khắc hại.

Thiên Cơ thủ Cung Tử Tức, cũng chủ về có con dòng thứ. Hoặc có con rể.

Thiên Cơ độc tọa, miếu vượng, chủ về có hai người con, hoặc có nhiều con dòng thứ. Nếu độc tọa ở cung Dậu, hội Hồng Loan Thiên Hỷ và Đại Hao, chủ về nhiều con gái, ít con trai.

“Thiên Cơ Thái Âm”, chủ về hai gái, một trai. Nếu Thái Âm lạc hãm, thì nên xin con trai nuôi trước. Nếu Thiên Cơ ở cung Dần, hội chiếu Thiên Lương, thì có ba con trai.

“Thiên Cơ Cự Môn”, chủ về một người. Có thêm các sao cát, chủ về có hai người con, nhưng phải cho làm con thừa tự hoặc ở riêng, nếu không sẽ khó nuôi.

Thiên Cơ, Thiên Lương ở cung Thìn, chủ về có hai ba con. Ở cung Tuất thì chủ về có một con trai, nhiều con gái, cũng chủ về sinh non.

Thái Dương ở Cung Tử Tức

Thái Dương ở Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Thái Dương ở Cung Tử Tức, có Cự Môn hội chiếu mà Thái Dương miếu vượng, chủ về con cái thông minh, có thể sáng lập sự nghiệp, gặp Lộc, Quyền, Khoa hoặc Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có tài nói năng, biện luận.

Thái Dương lạc hãm ở Cung Tử Tức, bất lợi cho con trưởng.

Thái Dương Hóa Kỵ, chủ về con cái nhiều bệnh. Gặp tứ sát, hình tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về hình khắc tử tôn, chỉ có một con trai.

Thái Dương độc tọa, miếu vượng, không có sát tinh, chủ về tám con trở lên.
Thái Dương Thái Âm, chủ về bốn, năm con. Gặp sát tinh, chủ về chỉ còn hai ba người con.

“Thái Dương Cự Môn”, chủ về ba người, sinh con khó nuôi. Hóa Lộc thì chủ về con quý hiển. Cự Môn Hóa Lộc mà Thái Dương Hóa Quyền, trái lại nên cẩn thận trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ, nếu không con cái sẽ cao ngạo, phá tán.

Thái Dương, Thiên Lương ở cung Mão, chủ về ba con. Ở cung Dậu, chủ về hai con. Gặp sát tinh, dễ bị sinh non, sinh thiếu tháng, con cái dễ xa cha mẹ. Gặp Văn Xương, Lộc Tồn, chủ về con cái học hành đều có thành tích tốt, còn có tính nguyên tắc cực mạnh.

Vũ Khúc Cung Tử Tức

Vũ Khúc Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Vũ Khúc nhập Cung Tử Tức, chủ về vợ hai, vợ lẽ sinh con trai, chính thất phần nhiều chỉ sinh con gái. Chủ về con cái cương trực, nhưng xử sự không hòa hợp.

 • Vũ Khúc chủ về khắc, gặp Thất Sát và Hóa Kỵ, chủ về sinh thiếu tháng.
 • Phàm Cung Tử Tức có “Vũ Khúc, Thất Sát” hội chiếu, đều chủ về sinh con phải phẫu thuật.
 • Vũ Khúc nhập Cung Tử Tức còn chủ về có con rể đắc lực, hoặc con rể tốt.
 • Vũ Khúc mà gặp đủ tứ sát, các hình tinh, kỵ, Địa Không, Địa Kiếp, thì chủ về tuyệt tự.
 • Vũ Khúc độc tọa, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái thông minh, còn chủ về ít con. Nếu gặp Hồng Loan, Thiên Hỷ, Đại Hao thì chủ về có con gái.
 • Vũ Khúc, Thiên Phủ, chủ về hai người, thêm sát tinh, chủ về một con.
 • Vũ Khúc, Tham lang, chủ về sau bốn mươi mới có con trai, có thể có hai người con.
 • Vũ Khúc, Thiên Tướng, chủ về có con rể trước rồi mới sinh con trai.
 • Vũ Khúc, Thất Sát, chủ về không có con trai, có con trai cũng phải đề phòng tổn thương, tàn tật, gặp sát tinh thì càng đúng, vợ hai hoặc vợ lẽ sinh con trai thì không sao. Gặp cát tinh thì có con trai nhưng rất muộn.
 • Vũ Khúc, Phá Quân, chủ về con trai có phá tướng. Cũng chủ về “hình”, “hình” đến một hai người. Nếu có thêm Văn Xương, Văn Khúc,Tả Phụ, Hữu Bật thì chủ về có ba người.

Thiên Đồng Cung Tử Tức

Thiên Đồng Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Phàm Thiên Đồng ở Cung Tử Tức, có con gái đầu là tốt.

Thiên Đồng độc tọa ở cung Tị, đối cung có Thiên Lương, chủ về con trai có khả năng bị nhược trí, nhưng phải gặp các sao sát, kỵ mới đúng.

Thiên Đồng chủ về con cái nhu nhược, lười biếng, thích hưởng thụ, không có chí phấn đấu, khó chịu đựng nổi sóng gió trên đường đời, tính tình ủy mị.

Thiên Đồng ở Cung Tử Tức, hội Thiên Cơ, chủ về có hai con, nhưng hơi muộn.

Thiên Đồng Hóa Lộc, không nên gặp sát tinh, nếu không con cái sẽ phá gia, đây là do con cái chìm đắm trong thú hưởng lạc gây ra.

Thiên Đồng lạc hãm gặp sát tinh, chỉ có một con trai.

Thiên Đồng, Cự Môn, chủ về có ba người con. Thêm tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về có một người con. Nếu có thêm Hóa Kỵ, Đại Hao, chủ về con cái nhiều bệnh tật, nạn tai, phá tán, hao tài, về sau còn bị hình khắc. Nên cho làm con nuôi người khác, hoặc ở riêng.

Thiên Đồng Thiên Lương, chủ về sinh con gái trước sinh con trai sau là thuận, con cái hai người.

Thiên Đồng Thái Âm ở cung Tí, chủ về có năm người con, nhiều gái, ít trai là quý. Ở cung Ngọ, chủ về có hai người con, cũng nên sinh gái trước. Có thêm Thiên Hình đồng cung, chủ về con bị phá tướng hoặc xa cha mẹ. Gặp thêm sát tinh, nên xin con nuôi, còn chủ về con cái hướng nội.

Liêm Trinh Cung Tử Tức

Liêm Trinh Cung Tử Tức - Cohoc.vn

 • Liêm Trinh rất ưa tương hội với Thiên Phủ, chủ về sinh quý tử, có ba người con.
 • Liêm Trinh Hóa Kỵ, chủ về con cái nhiều nạn tai tật bệnh, hoặc bị phá tướng.
 • Liêm Trinh hội Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, chủ về con cái bị “hình thương”.
 • Liêm Trinh hội tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, chủ về xin con nuôi.
 • Liêm Trinh lạc hãm ở Cung Tử Tức, gặp cát tinh, cũng bị “hình thương”.
 • Liêm Trinh độc tọa ở cung miếu vượng, chủ về một trai một gái. Ở cung bình, có một trai. Ở cung hãm, chủ về có “khắc” .
 • Liêm Trinh, Thiên Phủ, chủ về có ba người con, còn có quý tử, con cái tính tình cẩn thận, trung hậu, văn nhã. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái phát quý, nhưng không chủ về phú. Nếu có Văn Khúc đồng độ thì chủ về “hình khắc”.
 • Liêm Trinh, Tham Lang, chủ về ít con trai. Thêm cát tinh cũng chỉ có hai người. Gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, chủ về thông minh, nhạy bén. Gặp thêm sát tinh thì chủ về cơ thể hư nhược.
 • Liêm Trinh, Thiên Tướng, chủ về có hai con, con cái trung hậu, có thể giữ gìn gia nghiệp.
 • Liêm Trinh, Thất Sát, chủ về cô độc. Hóa Kỵ mà thêm cát tinh, chủ về có một con, cũng nhiều nạn tai tật bệnh.
 • Liêm Trinh, Phá Quân, chủ về một con, gặp sát tinh thì có “khắc”.

Sao Thiên Phủ ở Cung Tử Tức

Sao Thiên Phủ ở Cung Tử Tức - Cohoc.vn

 • Trong tình hình thông thường, chủ về có nhiều con cái.
 • Thiên Phủ hội Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về con cái thông minh, đa tài, có hiếu.
 • Thiên Phủ ở Cung Tử Tức gặp các sao sát, hình, kỵ, chủ về con cái quật cường, hoặc bị phá tướng.
 • Thiên Phủ độc tọa ở cung miếu vượng, chủ về có năm người. gặp tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về có ba người. hội Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có năm con trở lên.
 • Thiên Phủ, Liêm Trinh, Văn Khúc đồng độ, ắt sẽ có hình khắc.

Sao Thái Âm ở Cung Tử Tức

Sao Thái Âm ở Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Khi Sao Thái Âm miếu vượng, trong tình hình thông thường, chủ về con cái giàu có, nên sinh con gái trước, sinh con trai sau, nếu không sẽ nhiều con gái, ít con trai.

Thái Âm lạc hãm, chủ về con trai nhu nhược, hoặc “hình khắc”, nên có con rể trước. Thêm tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về ít con trai. Hội Hồng Loan, Thiên Hỷ thì chủ về nhiều con gái. Thiên Cơ đồng độ, thêm cát tinh, chủ về chỉ có hai con. Thái Âm lạc hãm, nên có con rể trước, con đẻ mới có thể tránh “hình khắc”.

Thái Âm độc tọa ở cung miếu vượng, chủ về có ba con gái, hai con trai. Thêm sát tinh, Kiếp Sát, chủ về có hai con. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có con thông minh. gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về con cái có thể giữ gìn gia nghiệp. Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt thì con cái sáng quý. gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc, chủ về con cái giàu có.

Tham Lang Cung Tử Tức

Tham Lang Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Tham Lang hội Hàm Trì, Thiên Diêu, chủ về nhiều con gái, ít con trai. Cũng chủ về sinh gái trước, sinh trai sau, nếu không, vợ lẽ hay vợ hai sinh con trai.

Tham Lang nhập miếu, hội Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Quý, chủ về có hai con, mà còn quý hiển.

Tham Lang Hóa Lộc ở Cung Tử Tức, gặp cát tinh, chủ về con trai giỏi kinh doanh. Gặp sát tinh, chủ về con cái kiêu kì.

Tham Lang Hóa Kỵ, chủ về con cái gặp nhiều trắc trở, bất đắc chí, hoặc lãng phí, có lý tưởng nhưng không thể thành tựu.

Tham Lang gặp tứ sát, chủ về sinh non hoặc khó sinh. Gặp Thiên Hình, chủ về con cái khó nuôi.

Tử Vi và Tham Lang đồng độ, chủ về có con muộn.

Vũ Khúc và Tham lang đồng độ, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có ba người, nếu không sẽ có hai con nhưng muộn.

Liêm Trinh, Tham Lang, chủ về có hai con, con trai thì có một.

Cự Môn Cung Tử Tức

Cự Môn Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Cự Môn thủ Cung Tử Tức, chủ về nên có con trai muộn, nếu không khó nuôi. Sao Cự Môn chủ về cô độc, cần phải gặp Thái Dương mới giải được “ám” của nó. Được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hoặc Lộc Tồn, mới có khí tường hòa.

Thiên Đồng, Tả Phụ, Hữu Bật cùng ở một cung, chủ về con trai dòng chính đắc lực, con trai dòng thứ đưa tang.

Cự Môn độc tọa, nhập miếu, chủ về có hai con. Lạc hãm hoặc gặp sát tinh, chủ về có một con. Gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, thì tuyệt tự, có thể chỉ có con gái.

“Cự Môn, Thái Dương” gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, “Tam Hóa”, chủ về có ba con trở lên, hơn nữa còn có thể phú quý, thông minh, đa tài. Gặp các sao cát ủng hộ, con cái có thể là nhân tài ngoại giao. Gặp Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, con cái nên theo ngành pháp luật.

Thiên Tướng ở Cung Tử Tức

Thiên Tướng ở Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Thiên Tướng ở Cung Tử Tức, gặp Vũ Khúc, Phá Quân vây chiếu, chủ về “hình khắc”, nên chậm có con, con đầu dễ sinh non, sinh thiếu tháng, hoặc bị tổn thương. Sinh con gái trước là tốt, nếu không vợ lẽ hay vợ hai sinh con trai.

Thiên Tướng hội tứ sát, còn gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về ba đứa con đầu dễ bị mất, vợ lẽ hay vợ hai sinh con trai thì đỡ hơn, nhưng con đầu vẫn dễ bị sinh non.

Thiên Tướng gặp tam cát hóa Quyền Lộc Khoa, có Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Phủ hội chiếu, chủ về có năm con trở lên, con cái nhân từ hiếu thuận.

Thiên Tướng rất sợ gặp sát tinh, chủ về xin con nuôi, hoặc có con dòng thứ, có con rể trước.

Sao Thiên Lương ở Cung Tử Tức

Sao Thiên Lương ở Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Sao Thiên Lương nhập miếu ở Cung Tử Tức, hội chiếu các sao Tả Phụ, Hữu Bật, tam cát hóa, Thiên Vu, Ân Quang, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về con cái thông minh, đa tài, làm việc có nguyên tắc, tính tình thẳng thắn, tâm từ, có thể phú quý.

Thiên Lương miếu vượng, chủ về có hai con. Hãm địa, chủ về có một con.

Thiên Lương ở Cung Tử Tức, phần nhiều có con gái trước.

Thiên Lương gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Đồng, có một đứa con trai dòng thứ.

Thiên Lương thủ Cung Tử Tức không nên gặp sát tinh, chủ về có con trai sớm thì khắc. Lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về mất hết con, có nguy cơ tuyệt tự. Thiên Lương có Hóa Kỵ hội chiếu, chủ về con cái nhiều nạn tai tật bệnh.

Thiên Lương, Thiên Cơ, chủ về sinh non, hai con.

Thất Sát Cung Tử Tức

Thất Sát Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Thất Sát thủ Cung Tử Tức, nhập miếu hoặc thừa vượng, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái có thể hưng thịnh.

Thất Sát thủ Cung Tử Tức chủ về cô độc, nên sinh gái trước, sinh trai sau.

Thất Sát miếu vượng hội cát tinh, chủ về có một con trai. Ở cung bình nhàn, có một con trai nhưng là phá gia chi tử. Ở hãm địa mà gặp sát tinh, chủ về tuyệt tự.

Thất Sát chỉ ưa đồng độ với Tử Vi, chủ về có ba con, mà còn hiếu thảo.

Thất Sát thủ Cung Tử Tức, chủ về tình cảm cha con có khoảng cách.

Thất Sát độc tọa, gặp tứ sát, các hình tinh, kỵ, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về không có con trai, nhưng không nên bắt rể, vì không đắc lực.

Thất Sát có Hóa Kỵ hội chiếu, sát tinh ít, chủ về có con cái nhưng nhiều nạn tai tật bệnh.

Thất Sát có Địa Không, Địa Kiếp hội chiếu, con cái phá tán tiền bạc.

Sao Phá Quân Cung Tử Tức

Sao Phá Quân Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Phá Quân nhập Cung Tử Tức, chủ về con đầu bị “hình thương”, phần nhiều sinh thiếu tháng, sinh non. Vợ lẽ hay vợ hai sinh con trai thì đỡ hơn, lập con thừa tự trước cũng được.

Phá Quân nhập miếu, chủ về có ba con trai, tính cương cường. Gặp sao lộc thì con cái làm hưng thịnh gia nghiệp.

Phá Quân thủ Cung Tử Tức gặp tứ sát, chủ về có một con trai, nhưng không đắc lực.

Phá Quân gặp Kình Dương, Đà La, là tương sinh mà có khắc chế, chủ về có một con trai nhưng khó nhờ.

Phá Quân gặp Hỏa Tinh/Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về có một con trai nhưng khó nhờ.

Phá Quân nhập Cung Tử Tức, con trưởng dễ bị phá tướng, hoặc nói cà lăm, sinh thiếu tháng.

Hóa Lộc Cung Tử Tức

Hóa Lộc Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp khi Sao Hóa Lộc (năm sinh) ở Cung Tử Tức như sau

 1. Hóa Lộc ở Cung Tử Tức, là ở cung lục thân, chủ về con cái khá tốt. Nhưng do vị trí của Hóa Lộc và Hóa Kỵ không thích đáng. Nên phương thức nuôi dạy con cái quá nuông chiều, hơi giống như “phụng sự” con cái.
 2. Vì đương số mang những điều mình trông mong đặt vào cung này. Nên họ kỳ vọng quá nhiều ở con cái, mong muốn con cái thành rồng, thành phượng. Hóa Lộc ở Cung Tử Tức, chủ về con cái đa tình hơn đương số. Hoặc con cái rất có duyên với người chung quanh. Còn vấn đề con cái có thể thành tài hay không, cần phải xem hiện tượng Cung Tử Tức phi hóa mà định.
 3. Một hàm nghĩa khác của Hóa Lộc là “nhiều”, vì vậy Hóa Lộc ở Cung Tử Tức là chủ về muốn sinh con cái (Hóa Lộc là kì vọng, hi vọng, mong muốn), và có nhiều con.
 4. Huyền nghĩa của Cung Tử Tức là chủ về vận đào hoa nam nữ thân mật, nên người Hóa Lộc ở Cung Tử Tức phần nhiều đều được hưởng thụ niềm vui và sự trói buộc mềm mại của tình yêu, vui vẻ chìm đắm trong tình cảm lãng mạn.
 5. Theo nguyên tắc “kép”, Cung Tử Tức còn chủ về đối tượng của mối quan hệ yêu đương. Lúc có Hóa Lộc, bản thân đối tượng cũng là người được hưởng thụ, còn đa tình hơn mệnh tạo, có thể “người ấy” có kinh nghiệm phong phú trong tình trường.
 6. Do Hóa Lộc (năm sinh) ở Cung Tử Tức, nên điều mong cầu là con cái, tình yêu. Vì vậy lúc còn trẻ dễ gặp vận đào hoa thân mật, mà còn có nhiều đối tượng yêu đương.
 7. Do tuyến “tử điền” là tuyến dẫn động vận đào hoa, có Hóa Lộc là chủ về trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn đều dễ xảy ra tình trạng không chuyên nhất trong hôn nhân, hay theo đuổi những tình yêu gặp ở bên ngoài, sau khi kết hôn cơ hội đào hoa cũng nhiều hơn người bình thường.
 8. Cũng do Hóa Lộc ở “tha cung”, dễ bị Hóa Kỵ phá, gặp Hóa Quyền thúc đẩy làm thay đổi. Đây là lúc vận đào hoa bị ảnh hưởng mà mất dần, khiến cho đoạn tình cảm đào hoa này không duy trì được lâu.
 9. Cung Tử Tức còn chủ về việc tiêu xài, lúc các sao trong cung quá mạnh, thì tình trạng tiêu xài, chi xuất sẽ nhiều hơn người bình thường một cách rõ rệt. Nhất là trường hợp có Hóa Lộc ở Cung Tử Tức, mệnh tạo sẽ rất dễ vì tính bốc đồng nhất thời mà tiêu xài tiền một cách liều mạng.
 10. Do tuyến “tử điền” còn đại biểu cho sự vui vẻ, có Hóa Lộc là chủ về giao tế thù tạc nhiều, tiền tiêu xài trong lúc thù tạc cũng nhiều, đồng thời cơ hội gặp dịp vui chơi cũng tương đối cao.
 11. Vì Cung Tử Tức cũng là cung vị hợp tác sự nghiệp, do ảnh hưởng của 910. Mệnh tạo thường tích cực đi tìm cơ hội hợp tác ở bên ngoài, đồng thời cũng tốn khá nhiều thời gian trong chuyện thù tạc, mà việc hợp tác sự nghiệp cũng đa dạng. Nhưng rốt cuộc hợp tác có thành công hay không thì phải xem tình hình ở cung tam hợp của Cung Tử Tức, và hiện tượng Cung Tử Tức phi hóa, để luận giải.
 12. Hóa Lộc ở Cung Tử Tức chiếu Cung Điền Trạch, là chủ về mệnh tạo rất quan tâm gia đình, nhưng lại thu xếp không hợp lý, vì đây chỉ là quan tâm bằng tình cảm, chớ không có hành động thực tế.
 13. Hóa Lộc vốn chủ về “nhiều”, nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, tự Hóa Kỵ, hoặc Lộc Tồn, là chủ về trong lòng thì muốn có nhiều, nhưng cảnh gặp gỡ tình cảm trong thực tế lại rất ít.

Hóa Quyền Cung Tử Tức

Hóa Quyền Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp khi Sao Hóa Quyền [năm sinh] ở Cung Tử Tức như sau

 1. Cung Tử Tức là cung lục thân, không phải là “ngã cung”, trường hợp Hóa Quyền rơi vào cung này, nếu dùng phương pháp so sánh để luận đoán thì con cái sẽ ở thế mạnh hơn mệnh tạo. Hơn nữa, Hóa Quyền ở cung vị thiên di của cưng điền trạch, có thể luận chúng là người nắm quyền trong nhà.
 2. Trên đã nói qua, Hóa Quyền có thể đại biểu cho một sở trường hay chuyên môn nào đó. Lấy phương thức so sánh để luận, con cái sẽ có nghề chuyên môn ở một lãnh vực nào đó, hơn mệnh tạo.
 3. Hóa Quyền ở “tha cung”, bản thân mệnh tạo sẽ thiếu động lực và sự toan tính, sau khi có con cái, Hóa Quyền mới khơi động làm cho mệnh tạo tích cực hơn. Ngoài ra, Hóa Quyền ở Cung Tử Tức, là chủ về mệnh tạo vì muốn con cái có cuộc sống tốt hơn mà phải cố gắng, người này còn có tâm lý rất kì vọng con cái thành đạt.
 4. Nhưng vì Hóa Quyền ở Cung Tử Tức, nên phải phòng mệnh tạo có cách giáo dục sai lầm khiến con cái phát triển “cái tôi” một cách thái quá, dễ có trạng thái tâm lý lúc nào cũng cho mình là đúng. Tổng hợp với các điều trên, mệnh tạo sẽ cảm thấy con cái ngỗ nghịch, khó dạy dỗ, và cũng có sự ngăn cách giữa hai đời.
 5. Đối với bản thân mệnh tạo, Hóa Quyền ở Cung Tử Tức là khởi động cung vị thiên di của Cung Điền Trạch, bình thường mệnh tạo ở nhà không đi đâu, cũng sẽ thành thường hay ra bên ngoài, phần nhiều nguyên nhân ra bên ngoài là vì công việc, hoặc vì giao tế thù tạc, hơi khác với “dịch động” của chính Cung Thiên Di.
 6. Cung Tử Tức cũng là cung vị chủ về hợp tác, trường hợp có Hóa Quyền, là chủ về mệnh tạo muốn đầu tư và hợp tác làm ăn, tham gia nhiều công việc làm ăn, đồng thời cũng có tượng hợp tác nhanh mà tan rã cũng nhanh.
 7. Nếu xem về tình hình hợp tác, thì người hợp tác sẽ chuyên nghiệp và có năng lực hơn mệnh tạo, nhưng trong quá trình hợp tác dễ xảy ra tình trạng tranh chấp trong các cổ đông bầu không khí hợp tác không được tốt.
 8. Trường hợp này còn có thể xem là Hóa Quyền ở cung vị quan lộc của Cung Nô Bộc, trong lúc sự nghiệp hợp tác tiến triển, bản thân mệnh tạo tham dự với mức độ thấp, cũng có ý tượng giao quyền cho cổ đông khác.
 9. Cung Tử Tức là cung vị tiêu xài, trường hợp có Hóa Quyền là mệnh tạo rất dám tiêu xài tiền. Tuyến “tử điền” còn có hàm ý tiêu tốn vì giải trí và hưởng thụ, cho nên cũng sẽ là kiếu tiêu xài mang tính tâm trạng, và tốc độ tiêu xài khá nhanh.
 10. Cung Tử Tức còn chủ về quan hệ tính dục, hành vi tính dục, trường hợp có Hóa Quyền, mệnh tạo sẽ có nhu cầu nhiều về phương diện sinh hoạt tình dục. Nếu Cung Phu Thê và Cung Phúc Đức bị ảnh hưởng của Hóa Quyền ở Cung Tử Tức, thì mức độ hòa hợp ân ái trong đời sống tình cảm sẽ cao hơn.
 11. Cung Tử Tức còn là cung vị giao tế, thù tạc của mệnh tạo, trường hợp có Hóa Quyền sẽ chủ về có nhiều cơ hội giao tế thù tạc, quen bạn bè cũng nhiêu, mà cơ hội gặp gõ đào hoa cũng nhiều hơn.
 12. Tổng hợp điều 9 10 11 là chủ về quan hệ đào hoa và sự tiêu xài hưởng thụ của mệnh tạo thường liên quan đến việc giao tế thù tạc, vui chơi “phong hoa tuyết nguyệt”.
 13. Xem xét tuyến “từ điền”, do tác dụng của Hóa Quyền, nên tình huống đào hoa của mệnh tạo không có tính lâu dài, mà thường chỉ là tình một đêm, khả năng lớn nhất là do mệnh tạo ở xa nhà nên xảy ra chuyện đào hoa.
 14. Hóa Quyền ở Cung Tử Tức, vì không có tính ổn định, nên lúc nghĩ đến chuyện sinh đẻ và mang thai, cần phải xem Cung Tử Tức có hung tinh hay không. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, thì cần phải cẩn thận, dễ xảy ra trường hợp khó sinh, hoặc có khả năng phải sinh mổ.

Sao Hóa Khoa Cung Tử Tức

Sao Hóa Khoa Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp khi Sao Hóa Khoa [năm sinh] ở Cung Tử Tức như sau

 1. Hóa Khoa là tượng trưng cho một dạng động thái, cung vị có động thái ắt sẽ sinh ra biến động thay đổi. Trường hợp Hóa Khoa ở Cung Tử Tức, phần nhiều là chủ về có thể có con, trong một số ít tình huống là chủ về đối tượng đào hoa.
 2. Các cung lục thân đều có hàm ý so sánh hơn kém với mệnh tạo, Hóa Khoa ở Cung Tử Tức là chủ về con cái khá ưu tú, tâm tính, tư duy đều bình ổn. Hơn nữa, phần nhiều là tướng mạo thanh tú, khí chất xuất chúng, nhiều lúc cũng có thể luận đoán mở rộng là con cái có thân hình xinh đẹp, không quá mập.
 3. Trong mệnh bàn của mệnh tạo, Hóa Khoa [năm sinh] duy nhất đặt ở Cung Tử Tức, là chủ về mệnh tạo cũng sẽ tận tâm tận lực che chở bảo vệ con cái, trong quá trình sinh đẻ phần nhiều cũng được “gặp hung hóa cát”, con cái ít gặp nạn ai.
 4. Cung Tử Tức là cung vị thiên di của Cung Điền Trạch, cho nên trường hợp Cung Tử Tức có Hóa Khoa, xem từ góc độ Cung Điền Trạch (tức gia đình của mệnh tạo), là người trong nhà trông mong con cái thành tựu. Nhưng vì tác dụng của Hóa Khoa là ổn định, thực dụng. Nên cũng chủ về gia đình mệnh tạo không có kì vọng cao xa, cũng sẽ không mong ước hay theo đuổi cuộc sống xa hoa. Vì vậy an định, bình dị, thực thà, không lo phiền và không có tai họa là những mong ước chủ yếu.
 5. Cung Tử Tức là cung vị chủ về đầu tư hợp tác, ở Cung Tử Tức thấy Hóa Khoa, là chủ về lúc tiến hành đầu tư phần nhiều mệnh tạo dựa vào lý trí và rất thực dụng. Cũng chủ về việc hùn vốn làm ăn được bình yên thuận lợi, giữa những người hợp tác có chế độ hợp lý và tôn trọng lẫn nhau, đối tượng hợp tác cũng là người bình dị, thực thà, quá trình hợp tác cũng thấy có hòa khí.
 6. Vì Cung Tử Tức là cung vị khí số của Cung Nô Bộc, cho nên không chỉ đại biểu cho tố chất của con cái, mà còn có thể dùng để luận giải về bạn bè giao du. Cung Tử Tức có Hóa Khoa là chủ về bạn bè qua lại gần gũi, sốt sắng. Phần nhiều bạn bè là người thấu tình đạt lý, tâm tính thiện lương, không trái với quy củ.
 7. Cung Tử Tức là cung vị biểu hiện (cung vị tài bạch) của Cung Phụ Mẫu, cho nên ý tượng của trường hợp Cung Tử Tức có Hóa Khoa là cha mẹ có thái độ đối nhân xử thế hòa hợp, bao dung, bình dị, thực thà, là người có trong giới chuyên nghiệp hoặc có sở học tinh chuyên. Phần nhiều cha mẹ không phải là người trong giới kinh doanh buôn bán, mà là người đi làm hưởng lương (bao gồm nhân viên công vụ), trừ phi là Vũ Khúc Hóa Khoa hoặc có tổ hợp sao đặc biệt khác đồng cung. Vì Hóa Khoa ở cung vị biểu hiện của Cung Phụ Mẫu, nên phần nhiều là cha mẹ sống với nhau yên bình hòa hợp, có tác dụng giáo dục đối với mệnh tạo.
 8. Cung Tử Tức là cung chủ về tiêu xài chi ra, thấy Hóa Khoa là chủ về dùng tiền hợp lý, có quan niệm thu chi cân đối, cho nên đương sự không đến nỗi theo đuổi cuộc sống xa hoa, mà có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Có lúc cũng chủ về tình hình chi tiêu cho vấn đề nào đó một cách lâu dài, đặc biệt là chi tiêu cho bảo hiểm hay mua nhà trả góp.
 9. Do Hóa Khoa ở Cung Tử Tức. Vì vậy sau khi sinh con mới khởi động cơ chế của Hóa Khoa, mới bắt đầu có tác dụng “che chở”. Cho nên có thể xem con cái là quý nhân của đương số. Lúc con cái còn bé, Hóa Khoa ở đây có tác dụng ổn định gia đình, trợ lực cho việc duy trì hôn nhân của mệnh tạo và người phối ngẫu. Sau khi con cái trưởng thành, Hóa Khoa ở đây có tác dụng ngầm trợ lực cho mệnh tạo.
 10. Cung Tử Tức còn là cung chủ về hưởng lạc, là cung chủ về tình hình hưởng thụ sinh hoạt tình dục. Hóa Khoa ở Cung Tử Tức, là có hàm ý lãng mạn, về tinh thần mệnh tạo được hưởng thụ đầy đủ niềm hoan lạc, tức vợ chồng có sinh hoạt tình dục hòa hợp viên mãn, tình cảm giữa hai người cũng có thể duy trì lâu dài. Nhưng Cung Tử Tức thấy Hóa Khoa, ngoại trừ hàm nghĩa chú trọng sinh hoạt tình dục, còn ngầm báo ý mất đi sự bình lặng thường có, vì vậy cũng tiềm phục ý tượng ngoại tình.
 11. Hóa Khoa có hàm ý lâu dài, từ từ, chậm, tăng cường độ hành động. Vì vậy Hóa Khoa ở Cung Tử Tức, nếu xảy ra chuyện ngoại tình, thường thường là kéo dài. Hơn nữa, do sức ảnh hưởng của Hóa Khoa có thể thấm vào tận tâm hồn, cho nên nếu có người khác ở bên ngoài thì không phải vì tính dục, mà chỉ vì hợp nhau về tinh thần, cho nên một khi xảy ra ngoại tình thì khó mà đứt đoạn giữa chừng.
 12. Hóa Khoa vốn chủ về lý trí, lý tính, và tuân thủ quy củ, nhưng một khi xảy ra ngoại tình, thì tình cảm sẽ lừa gạt lý trí, trong tình huống này, lúc lý trí bị phá hoại, cũng là lúc Hóa Khoa mất đi hiệu lực. Cho nên, một khi xảy ra ngoại tình thì rẩt dễ bị “phát hiện”.

Sao Hóa Kỵ Cung Tử Tức

Sao Hóa Kỵ Cung Tử Tức - Cohoc.vn

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp khi Sao Hóa Kỵ [năm sinh] ở Cung Tử Tức như sau

 1. Các trường hợp tử hóa ở Cung Tử Tức, bất luận là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, hay Hóa Kỵ, đều chủ về xảy ra biến hóa, tức có hàm ý là, mệnh tạo có thể có con. Có điều, trong trường hợp Hóa Kỵ ở cung tứ nữ, mệnh tạo sẽ có con khá chậm, sinh con trai hay sinh con gái đều gặp khó khăn, mà thể chất của con cái cũng không được tốt.
 2. Ý tượng của Hóa Lộc là “kì vọng” và “đáp trả”. Còn ý tượng của Hóa Kỵ là “thu vào”, “quy thuộc và trông mong”. Trường hợp Hóa Lộc hay Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức đều có khuynh hướng nuông chiều con cái, nhưng “kì vọng” của Hóa Lộc thường thường là mong muốn con cái thành tựu về học vấn, học hành có thành tích tốt, vui vẻ, hạnh phúc … mà không có tâm lý mong chờ con cái báo đáp. còn tính chất của Hóa Kỵ là quá kì vọng và có áp lực, mong muốn con cái nỗ lực học hành, còn trông mong con cái cống hiến cho gia đình, nhưng thường thường con cái rất khó đạt yêu cầu của mệnh tạo, mà nhiều còn trở thành tai hạn.
 3. Tiếp theo trên, vì ảnh hưởng của Hóa Kỵ, cách mệnh tạo đối đãi với con cái, cho đến thái độ đáp trả của con cái, thường thường là trái với mong đợi. Cho nên, không chỉ mệnh tạo sẽ cảm thấy có sự ngăn cách với con cái, mà quan hệ giữa con cái với mệnh tạo cũng sẽ không được hòa mục, khá khổ sở.
 4. Vì Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức, đối với mệnh tạo là Hóa Kỵ nhập “tha cung” và xung cung vị điền trạch của mệnh tạo, tức là vì con cái mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây cũng là nói, trong quá trình mang thai sinh đẻ, mệnh tạo dễ gặp tình huống khó sinh hoặc sinh non, nhưng muốn biết rốt cuộc thế nào thì phải quan sát Cung Phụ Mẫu (cung vị khí số của Cung Tử Tức).
 5. Tiếp theo trên, vì Hóa Kỵ xung kích Cung Điền Trạch, là chủ về cả gia đình phải gánh vác những tai hại bất lợi do con cái gây ra, hoặc hành vi của con cái không hợp trào lưu, đồng thời tiền đồ phát triển của con cái sẽ thành trọng tâm của cả gia đình. Lúc này cần xem lại ý 1và 2. Bản thân con cái có vấn đề về sức khỏe, cũng sẽ khiến cho mệnh tạo và cả gia đình rất lo lắng.
 6. Vì Cung Tử Tức còn tượng trưng cho cung vị chủ về hợp tác, trường hợp có Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức, là mệnh tạo sẽ rất muốn đầu tư, hợp tác để kiếm tiền. Vì Hóa Kỵ ở “tha cung”, nên lúc hợp tác làm ăn với người khác thường thường sẽ khiến mệnh tạo mất cả chì lẫn chài, không những vốn đầu tư lỗ mất, mà cuộc hợp tác làm ăn có thể giống như cái hố sâu, cần phải liên tục đổ của cải vào. Do đó trường hợp Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức là có ý tượng không nên hợp tác làm ăn.
 7. Cung Tử Tức cư ở cung vị khí số của Cung Nô Bộc, trường hợp Cung Tử Tức thấy Hóa Kỵ, là chủ về trong số người giao du qua lại, có người trạng thái tâm lý không được lành mạnh, đồng thời cũng sẽ có người thiếu nhân cách, nhưng mệnh tạo cũng có thể có một số bạn bè có nhân cách đặc biệt.
 8. Vì ý tượng của Hóa Kỵ là “trông mong” và “thu vào”, cho nên mệnh tạo kì vọng rất nhiều vào con cái, đồng thời cũng chủ về mệnh tạo quá chiều chuộng con cái.
 9. Cung Tử Tức là “tha cung”, thấy Hóa Kỵ là thấy xung hướng Cung Điền Trạch, sẽ phá hoại Cung Điền Trạch, tức phá hoại sự hòa hợp trong gia đình. Ngoài ra, Cung Điền Trạch là đại biểu cho “kho tiền”, thấy xung kích là “kho tiền” dễ phá. ý tượng là, tiêu xài lãng phí, đầu tư không thích đáng, làm tổn hao tài phú. Còn có ý tượng khác là, con cái tiêu xài rất nhiều tiền (thường thường là chi xuất ngoài kế hoạch).
 10. Cũng vì Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức, xung kích Cung Điền Trạch, thường thường mệnh tạo rất khó giữ bất động sản, nhất là nhà mua lần đầu thì càng khó sống lâu trong đó.
 11. Vì tuyến “tử điền” liên quan đến dục tình, trường hợp Cung Tử Tức thấy tứ hóa, đều dễ xuất hiện cơ hội ngoại tình, có điều dưới sức ảnh hưởng của Hóa Kỵ hay Hóa Quyền, tình huống ngoại tình thường sẽ rất ồn ào, hoặc không được vui vẻ, thậm chí thành chuyện đáng tiếc.

Cung Điền Trạch Phi Hóa

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Mệnh

 • Hoàn cảnh gia đình khá tốt, gia nghiệp hưng vượng, có thể được hưởng phước ấm của dòng họ, sản nghiệp sẽ tăng thêm.
 • Mệnh có con cái, sinh hoạt gia đình hòa hợp vui vẻ.
 • Nếu có đào hoa, đối tượng là người đã từng có hôn nhân hoặc đã có con.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Huynh Đệ

 • Cuộc sống gia đình khá sung túc, có tiền có thể giúp đỡ anh chị em, anh em sống với nhau vui vẻ, anh chị em có thể được dòng họ quan tâm chăm lo.
 • Có duyên với người chung quanh, sống hòa hợp với bạn bè.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Phu Thê

 • Sự nghiệp phát triển có thể là nhờ có dòng họ trợ lực.
 • Người phối ngẫu quản lý tài chính trong gia đình, có thể sẽ lấy danh nghĩa của người phối ngẫu để mua tậu nhà cửa.
 • Rất có duyên với người khác giới, sau kết hôn vẫn còn giao du nhiều bạn bè khác giới.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Tử Tức

 • Sẽ mua tậu nhiều bất động sản, có nhiều sản nghiệp.
 • Rất có duyên với người chung quanh, ra bên ngoài gặp nhiều quý nhân, thường hay giao tế thù tạc, thích chạy rong bên ngoài.
 • Con cái có duyên với người chung quanh, có thể được dòng họ bà con quan tâm chăm lo, ra bên ngoài cũng có quý nhân giúp đỡ.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Tài Bạch

 • Dòng họ bà con có thể giúp vốn cho mệnh tạo, cầm tiền trong nhà ra tiêu xài hoặc đầu tư sự nghiệp.
 • Có thể hợp tác làm ăn với người nhà.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Tật Ách

Hoàn cảnh sống khá tốt, bụng dạ rộng rãi, cơ thể dễ phát phì, nhưng cũng sẽ vì việc nhà nhiều mà mệt mỏi, cẩn thận phòng bệnh đường tiêu hóa.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Thiên Di

 • Có thể không có tổ nghiệp, sẽ xa quê hương để tìm hướng phát triển, và tự mua bất động sản.
 • Rất có duyên với người khác giới, đối tượng đào hoa là người đã từng có hôn nhân.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Nô Bộc

 • Có duyên với người chung quanh, giao du rộng, bạn bè có trợ lực.
 • Vợ chồng tình thâm ý trọng, người phối ngẫu có thể được dòng họ bà con quan tâm chăm lo, cuộc sống được hưởng thụ nhiều, dễ phát phì, dễ mắc bệnh đường tiêu hóa.

Cung điền trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Quan Lộc

 • Có thể mờ tiệm tại nhà, làm ăn hưng vượng.
 • Mệnh tạo đầu tư sáng lập cơ nghiệp, gia đình có thể giúp vốn.

Cung Điền Trạch tự Hóa Lộc

 • Hoàn cảnh gia đình khá tốt, có tổ nghiệp, rất có tiền, cũng rất biết tiêu xài tiền, tiêu xài nhiều ít chẳng quan tâm.
 • Đương số cũng sẽ tự mua bất động sản, nhà cửa sang trọng, cũng sẽ bán nhà. Có thể làm nghề liên quan đến bất động sản hoặc kinh doanh tiền tệ.
 • Có duyên với người chung quanh, cũng rất có duyên với người khác giới, tính dục mạnh, sau kết hôn có thể có tình nhân ở bên ngoài, thuộc loại đào hoa nhục dục.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Phúc Đức

Có thể thừa kế tổ nghiệp, giàu có, cuộc sống sung túc, có phúc để hưởng.

Cung Điền Trạch phi Hóa Lộc nhập Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ tính tình rộng rãi, độ lượng. Đương số có thể thừa kế tổ nghiệp, cuộc sống sung túc, có thể được gia đình quan tâm chăm lo, là người hiếu kính với cha mẹ.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Mệnh

Dòng họ có tổ nghiệp, Đương số có thể được thừa kế sản nghiệp của tổ tiên, nhưng sẽ xảy ra tranh chấp thị phi. Sẽ mua thêm bất động sản, lúc xoay chuyển vốn liếng bị trở ngại, có thể dùng bất động sản giải quyết.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Huynh Đệ

 • Đầu tư sáng lập cơ nghiệp làm ăn, nên dựa vào sự trợ giúp cùa anh chị em.
 • Lúc phân chia tài sản của dòng họ, sẽ có hành vi tranh chấp tài sản

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyên nhập Cung Phu Thê

Người phối ngẫu rất có năng lực, giỏi quản lý tài chính. Sau kết hôn sẽ lấy danh nghĩa của người phối ngẫu để mua bất động sàn, tài sản để cho người phối ngẫu quản lý.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Tử Tức

 • Ở bên ngoài, đương số có lực cạnh tranh. Sẽ xa quê hương để tìm hướng phát triển.
 • Con cái có tài năng, có nghề chuyên môn, ở bên ngoài được khắng định.
 • Rất có duyên với người khác giới, dễ có đào hoa quấn vào người.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Tài Bạch

 • Mua bất động sản, phải dựa vào bản thân để kiếm tiền.
 • Đầu tư sáng lập cơ nghiệp làm ăn, cầm tiền trong nhà ra đầu tư.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Tật Ách

 • Phần nhiều dựa vào bản thân nỗ lực, nghề nghiệp chuyên môn và tài năng để mưu sinh, vì gia đình mà làm lụng vất vả.
 • Dễ có đào hoa quấn vào người.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Thiên Di

 • Không thỏa mãn với tổ nghiệp, sẽ rời quê hương đi xa để tìm hướng phát triển, ra bên ngoài kiếm tiền, sẽ mua bất động sản.
 • Tổ nghiệp to tát, có thành tựu, ở bên ngoài có lực cạnh tranh.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Nô Bộc

 • Tự giúp mình rồi người mới giúp mình, có thể phát huy sở trường của mình, được người ta xem trọng, rất có lực cạnh tranh.
 • Giao du nhiều bạn bè, được bạn bè tôn trọng.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Quan Lộc

 • Phần nhiều dựa vào nghề chuyên môn và tài năng để mưu sinh, khá vất vả, dòng họ bà con có thể giúp vốn sáng lập cơ nghiệp.
 • Phần nhiều sẽ được bạn bè khác giới trợ lực, khiến đời sống tình cảm hoặc hôn nhân xảy ra nhiều chuyện phiền phức, rắc rối.

Cung Điền Trạch tự Hóa Quyền

 • Người trong nhà có nhiều ý kiến, ưa tranh quyền, không hòa hợp với nhau.
 • Có duyên với người chung quanh, xem trọng tiền bạc, tự tư tự lợi, sáng suốt tài cán, có thể làm nghề liên quan đến kĩ thuật để mưu sinh.
 • Sẽ mua bất động sản, có nhiều nhà cửa, có thể cho thuê.
 • Lúc phân chia gia sản sẽ có chuyện tranh giành.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Phúc Đức

 • Sinh hoạt gia đình không tiết kiệm, tiêu xài lớn, khá phô trương.
 • Người phối ngẫu vì sự nghiệp mà rất bận rộn, thường phải giao tế thù tạc để tranh thủ tình cảm đối tác làm ăn.

Cung Điền Trạch phi Hóa Quyền nhập Cung Phụ Mẫu

 • Cha mẹ rất chủ quan , ưa ra oai, uy nghiêm, khó chấp nhận lời nói nhẹ nhàng lịch sự của người khác.
 • Sẽ không ngừng đầu tư vào bất động sản.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Mệnh

 • Gia đình có giáo dục tốt, cuộc sống bình yên vui vẻ. Đương số được gia đình quan tâm, thỏa mãn với tổ nghiệp.
 • Lúc thiếu vốn liếng xoay sở, sẽ lấy bất động sản thế chấp để vay tiền.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Huynh Đệ

 • Trong anh chị em có người làm việc trong ngành văn hóa giáo dục.
 • Cuộc sống gia đình bình yên, ít tranh chấp với người khác.
 • Sinh kế gia đình bình ổn thuận lợi, có thể cân đối thu chi, tuy không nhiều, nhưng không lo thiếu.
 • Rất có duyên với người chung quanh, ra bên ngoài có trợ lực.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Phu Thê

 • Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, lo liệu việc nhà có bài bản, quan hệ gia đình rất tốt, tài vụ do người phối ngẫu quản lý, thường có kế hoạch rõ ràng, không lãng phí.
 • Công việc hay sự nghiệp đều được gia đình và người phối ngẫu trợ lực.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Tử Tức

 • Gia đình khá giả, gia phong tốt đẹp, cuộc sống bình yên, ít sóng gió, gặp nạn tai có thể được quý nhân giúp đỡ.
 • Con cái thông minh, dễ thương, có khí chất, có thanh danh ở bên ngoài.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Tài Bạch

 • Tài chính của gia đình đương số có nhiều trợ lực, sẽ có tình hình điều chuyển qua lại về tiền bạc.
 • Rất có duyên với người khác giới, thái độ giao du với người khác giới hiền hòa, rộng rãi, nhưng không tùy tiện.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Tật Ách

Sinh hoạt gia đình có quy luật, cơ thể khỏe mạnh bình an. Nếu gặp nạn tai, dễ được quý nhân tương trợ.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Thiên Di

 • Gia đình có thanh danh rực rỡ bên ngoài, đương số ra ngoài dễ được quý nhân giúp đỡ, ít nạn tai.
 • Sẽ có tình hình xa quê hương để tìm hướng phát triển, không thỏa mãn với tổ nghiệp, ở bên ngoài cũng được gia đình trợ lực.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Nô Bộc

 • Gia đình của đương số rất thân thiết với bạn bè của đương số.
 • Đương số thường xuyên liên lạc với bạn bè. Thích điện thoại, gửi email… “tán dóc” cả ngày với bạn bè.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Quan Lộc

 • Thích hợp làm những công việc cần động não hoặc có tài nghệ, công việc hay sự nghiệp đều bình ổn, nhẹ nhàng và vui vẻ. Gia đình trợ lực nhiều.
 • Thu nhập ổn định, ít nhưng đều đặn.

Cung Điền Trạch tự Hóa Khoa

 • Gia đình có giáo dục tốt, có bầu không khí thư hương, con cái diện mạo thanh tú, thông tuệ, nhu thuận, có khí chất văn nghệ.
 • Có năng lực quản lý tài chính, phần nhiều đều có kế hoạch rõ ràng về tài chính, lúc cần tiết kiệm thì tiết kiệm, lúc cần tiêu xài thì tiêu xài, cách hưởng thụ thanh nhã, không lãng phí.
 • Có thể có bất động sản, do người khác giúp đỡ mà có được, mua nhà không cầu lớn hoặc sang trọng, đủ ở là thỏa mãn.
 • Nhà ở thoải mái, cuộc sống vui vẻ.
 • Rất có duyên với người khác giới, giao du nhiều bạn bè khác giới, nhưng không dính dáng nhục dục.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Phúc Đức

 • Có nhiều phúc ấm, phùng hung hóa cát, biết trân quý đồng tiền, trân quý hạnh phúc.
 • Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, sức khỏe tốt, chú trọng việc điều chỉnh đời sống tinh thần.
 • Công việc hay sự nghiệp của người phối ngẫu đều bình ổn, thuận lợi, nhẹ nhàng, hòa hợp với đồng sự.

Cung Điền Trạch phi Hóa Khoa nhập Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ là người sáng suốt, có lý lẽ, hiền hòa, không so đo tính toán với người khác, sinh hoạt gia đình vui vẻ, rất quan tâm chăm lo cho đương số.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Mệnh

 • Tính tình bảo thủ, quản lý tài chính theo nguyên tắc của mình, bản thân tiết kiệm, cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác.
 • Tuy không muốn nhưng thường phải bôn ba ở bên ngoài.
 • Lần đầu mua nhà dễ bị thua thiệt.
 • Có thể giao du với bạn bè khác giới lâu dài, đối tượng đào hoa thường là người đã ly hôn nhưng không có con.
 • Tiền bạc thường có hiện tượng hao hụt, tổn thất, không giữ được.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Huynh Đệ

 • Không nên qua lại tiền bạc với anh chị em hay bạn bè, dễ bị tổn thất, phiền phức, rắc rối.
 • Sinh kế gia đình thường bị tình trạng thu không bằng chi.
 • Tiền bạc thường bị tổn thất.
 • Đến đại hạn thứ hai, thường sẽ xa quê hương để tìm hướng phát triển.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Phu Thê

 • Đầu tư sáng lập cơ nghiệp làm ăn, vận kinh doanh không thuận lợi, dễ bị lỗ vốn. Tốt nhất là nên đi làm hưởng lương.
 • Rất có duyên với người khác giới, nhiều đào hoa, dễ có tình huống sống chung như vợ chồng, hôn nhân không có danh phận.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Tử Tức

 • Gia vận không được tốt, lúc còn nhỏ cuộc sống không ổn định, thích chạy rong bên ngoài, gia đình thiếu quan tâm đương số.
 • Thích tiêu xài tiền, cầm tiền trong nhà ra ngoài tiêu xài, không có ý định mua nhà cửa. Sẽ thường dời nhà.
 • Rất quan tâm chăm sóc con cái, nhưng có khả năng là không con cái.
 • Không nên làm chủ.
 • Thường hay giao tế thù tạc ở nơi phong hoa tuyết nguyệt. Khó có hôn nhân, nhưng nhiều đào hoa, dễ có tình trạng sống chung như vợ chồng, nếu kết hôn “người ấy” sẽ mang con đến!

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Tài Bạch

 • Tài vận không tốt, trong nhà thường túng thiếu tiền bạc, sống cảnh nghèo túng.
 • Nên đi làm hưởng lương, không thích hợp đầu tư sáng lập cơ nghiệp, thường bị hụt vốn, sẽ mang nhà ra thế chấp để vay tiền hoặc bán nhà để xoay sở.
 • Tiền bạc thường bị thiếu hụt, tổn thất.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Tật Ách

 • Sẽ rời xa cố hương, định cư ở tha hương.
 • Dễ bị thương tật vì nạn tai bất ngờ.
 • Trong gia đình xảy ra nhiều chuyện thị phi rắc rối, có thể sẽ không ở chung với cha mẹ.
 • Nữ mệnh có thể bị kẻ xấu xâm phạm, khiến thân tâm bị tổn thương.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Thiên Di

 • Thường hay dời nhà, sẽ rời xa cố hương, định cư ở tha hương để mưu sinh. Ở bên ngoài dễ có tai ách, nên lưu ý phòng sự cố giao thông.
 • Xem trọng quan niệm gia đình, nhưng duyên phận bạc với dòng họ bà con.
 • Không có duyên với bất động sản. Mua nhà lần đầu bị thiếu tiền.
 • Khó kết hôn, giao du với bạn bè khác giới không được lâu, năng lực tính dục kém, có thể không có con cái.
 • Tài vận không tốt, tiền bạc dễ bị hao tốn, tổn thất.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Nô Bộc

 • Không hòa hợp với bạn bè, ít bạn bè mà nhiều phiền phức, dễ vì bạn bè mà tổn thất tiền bạc.
 • Lớn lên anh chị em đều ở riêng.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Quan Lộc

 • Công việc hay sự nghiệp đều không thuận lợi, sáng lập cơ nghiệp sẽ bị thiếu vốn, người nhà sẽ chi viện, nhưng dễ vì thua lỗ mà sinh phiền phức, rắc rối.
 • Nếu mua nhà, không nên lấy danh nghĩa của người phối ngẫu để đăng kí.
 • Người phối ngẫu có mối quan hệ xa cách với gia đình của đương số.

Cung điên trạch tự Hóa Kỵ

 • Sinh ra trong gia đình bận rộn lo chuyện sinh kế, lúc còn nhỏ gia giáo không nghiêm, duyên phận bạc với dòng họ bà con.
 • Nhà ở lộn xộn mà nhỏ, thường thay đổi nơi cư trú. Tự mua nhà rất khó khăn.
 • Không có quan niệm quản lý tài chính, rất lãng phí, không biết tiết chế, thường tiêu xài hết tiền.
 • Không muốn mấy chuyện lập gia đình, có kết hôn hay không, cũng chẳng quan trọng.
 • Rất có duyên với người khác giới, dễ có đào hoa nhưng không giữ lại.
 • Có thể làm nghề mua bán bất động sản.
 • Lần đầu mua nhà dễ xảy ra vấn đề, trước năm 35 tuổi không nên mua nhà.
 • Không quen ở nhà, thường bôn ba ở bên ngoài, dễ vì tai nạn bất ngờ mà phá tài, cũng phải phòng tù tội.
 • Sau kết hôn vẫn dễ có tình nhân ở bên ngoài, đối tượng là người độc thân đã ly hôn

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Phúc Đức

 • Tài Vận không tốt, thu nhập không ổn định, trong nhà thường không có tiền, cuộc sống không ổn định, không có phúc để hưởng.
 • Đầu tư làm ăn, vận kinh doanh không được tốt, sẽ lỗ vốn. Nên đi làm hưởng lương.
 • Thường hay lãng phí tiền bạc, hoặc dễ bị tổn thất tiền bạc. Khó mua nhà, có nhà cũng sẽ thế chấp để vay tiền, nhưng nợ khó trả.

Cung Điền Trạch phi Hóa Kỵ nhập Cung Phụ Mẫu

 • Thường bôn ba, bốn phương là nhà.
 • Gia vận không thuận lợi, dễ phá tài, bán bất động sản mà tiền khó giữ được.
 • Sẽ ở chung với cha mẹ.
 • Dễ bị phá tướng vì tổn thương bất ngờ.

Ảnh hưởng của các sao phụ tinh

Lộc Tồn ở Cung Tử Tức

Chủ về vợ lẽ, vợ hai sinh con trai đắc lực, hữu dụng. Con cái tính tình cẩn thận, giỏi giữ tiền. Gặp sát tinh thì chủ về keo kiệt, bủn xỉn.

Thiên Mã Cung Tử Tức

Chủ về xa con cái. Gặp Hóa Lộc, Lộc Tồn, con cái nên ra nước ngoài phát triển. Gặp “Tam Hóa”, con cái ắt phát đạt.

Thiên Mã hội tứ sát, các hình tinh, kỵ, chủ về con cái không phụng dưỡng cha mẹ. Nếu gặp thêm Thiên Hình thì nhiều nạn tai tật bệnh.

Sao Tả Phù Hữu Bật ở Cung Tử Tức

Chủ về con cái đắc lực, có thể làm hưng gia nghiệp. Cũng chủ về nhiều con cái.

Văn Xương, Văn Khúc ở Cung Tử Tức

Chủ về con cái thông minh, phát đạt, thành tích học tập tốt.

Văn Xương, Văn Khúc hội sao cát, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, chủ về quý hiển.

Văn Xương, Văn Khúc gặp tứ sát, chủ về con cái dễ có tính thiếu thực tế.

Sao Thiên Khôi, Thiên Việt ở Cung Tử Tức

Chủ về con cái có thể trở thành sang quý, tính cách trưng hậu, tuổi già có thể nương nhờ con cái. Nếu gặp các sao sát, hình, thì con cái thích theo tà đạo.

Hỏa Tinh, Linh Tinh Cung Tử Tức

Chủ về cô độc, tính nóng vội. Nhưng nếu nhập miếu thì trung hậu. Gặp các hình tinh, kỵ nặng thì chủ về bị tổn thương, tàn tật thân thể.

Kình Dương, Đà La Cung Tử Tức

Chủ về “hình”, chủ về cô độc. Nếu hội hợp với các sao có tính hiếu động, trôi nổi, thì tính cách dễ thành giả dối, xảo trá. Nếu có các sao sát, kỵ nặng thì chủ về bất hiếu.

Địa Không, Địa Kiếp Cung Tử Tức

Nếu có Địa Không, Địa Kiếp và Hóa Kỵ hội hợp Cung Tử Tức, e rằng tuyệt tự. Nếu có sao cát hóa giải, có con trai phần nhiều cũng yểu mệnh, chủ về vợ lẽ hoặc vợ hai sinh con trai, cũng có thể xin con nuôi

Cách xem Cung Tử Tức – Theo báo Khoa Học Huyền Bí

Cách xem Cung Tử Tức - Theo báo Khoa Học Huyền Bí

Xin nói ngay rằng cung Tử Tức là một trong các cung mà sự giải đoán thiếu sự chính xác (khác với sự chính xác của các cung Mệnh, Thân, Tài, Di …).

Nhưng cũng nên nói ngay rằng sự chính xác của cung Tử Tức chỉ nằm trong những yếu tố rất đại cương. Ví dụ như có những sao xấu nào đó, là không con, hoặc được những cách tốt khác, là người nhiều con. Sự ít con hay hay nhiều con cũng như con thành đạt hay không thành đạt, là những ý niệm rất tương đối. Trong 5 đứa con ra đời, thế nào cũng có đứa thành đạt và đứa không thành đạt.

Ngoài ra, số con cái cũng phải tùy theo cả hai vợ chồng. Một người số ít con, lấy một người có số nhiều con, sẽ thành ra thế nào? Nếu thêm một người hai vợ, hoặc một người hai ba chồng, thì phải xét khác. Nếu số cả hai người cùng một vợ một chồng thì cái sự nhiều con hay ít con tùy theo số của vợ hay của chồng lại phải tính khác.

Cũng bởi thế, khi tìm hiểu về con cái, phải có cả hai lá số vợ và chồng và phải biết rõ tình trạng hôn nhân (một vợ, nhiều vợ, người chồng lấy vợ kế, người vợ tái giá …)

Vị thế của cung Tử Tức

Con cái là một yếu tố quan trọng của hạnh phúc. Người không con, hoặc có con cái mà không ra gì, hoặc có con cái mà không nuôi được, là người thiếu hẳn hạnh phúc.

Bởi thế mà xem cung Tử Tức cũng phải xem Cung Phúc Đức. Cung Phúc Đức được coi là chỉ về sự thịnh vượng hay sự tán tụ của họ hàng (vả chăng, cung Phúc Đức cũng có ảnh hưởng chủ chốt vào cả 11 cung khác). Cung Mệnh, Thân cũng có ảnh hưởng. Nói chung, cung Phúc Đức tùy theo chính tinh tốt hay xấu, miếu vượng hay khắc hãm, mà chủ về gia đình đông đúc hay hiếm hoi, thì cái đó cũng chỉ về con cái. Ngoài ra cung Mệnh, Thân phải tốt, thì do đó mà số con tăng lên, sự nuôi con cũng dễ dàng và mình cũng được nhờ con. Nói cách khác là Cung Phúc Đức và Mệnh Thân tốt, thì tăng độ số của cung Tử Tức. Ngược lại, cung Tử Tức mà tốt, nhưng Phúc Đức lại xấu, Mệnh Thân cũng xấu. Thì phải cho rằng cung Tử Tức bị chiết giảm. Hoặc đương số được con cái tốt mà chẳng được hưởng, chẳng được con cái phụng dưỡng.

Tuy nhiên, cũng còn tùy theo kinh nghiệm. Như có người mạng số thật xấu, nhưng cung Tử Tức lại quá tốt. Người đó về già được hưởng sự phụng dưỡng của con cái. Có người cung Tử Tức thật xấu, kể như không con, thế mà nhờ Phúc Đức và Mệnh, Thân tốt, cũng thành có con.

Con Trai và con Gái

Có thể phân định trai nhiều hay gái nhiều bằng sự hiện diện của chính tinh tại Cung Tử Tức là Nam đẩu tinh hay Bắc đẩu tinh.

Nam đẩu tinh là: Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Thiên Đồng, Thái Dương, Thiên Cơ. Cung Tử Tức có Nam đẩu tinh tọa thủ thì con trai nhiều hơn con gái.

Bắc đẩu tinh là: Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Cung Tử Tức có Bắc Đẩu tinh tọa thủ, thì con gái nhiều hơn con trai.

Nếu có 2 chính chinh tọa thủ, 1 là Nam đẩu tinh, 1 là Bắc đẩu tinh thì sao? Ảnh hưởng Nam đẩu tinh chia đều. Vậy phải xem cung Tử Tức là cung Dương thì con trai nhiều hơn. Nếu là cung Âm, thì con gái nhiều hơn.

Nếu là Tử Vi đồng cung với một chính tinh khác: Tử Vi lại là cả Nam và Bắc đẩu tinh, thì ảnh hưởng phân định trai gái không còn nữa. Vậy phải xét tính chất của chính tinh đồng cung kia. Nếu chính tinh đó là Nam đẩu tinh, thì sinh con trai nhiều hơn. Nếu là Bắc đẩu tinh, thì sinh con gái nhiều hơn.

Vấn đề con truyền tinh

Vấn đề này được nhiều người nhắc nhở đến và cho là một yếu tố quan trọng cũng như trường hợp vợ chồng truyền tinh.

Vợ chồng truyền tinh: Cung Thê của chồng có một bộ chính tinh nào, thì cung Mệnh của Vợ có đúng một bộ chính tinh đó. Hoặc ngược lại, cung Phu của vợ có bộ chính tinh nào thì cung Mệnh của chồng có bộ chính tinh đó. Các bộ chính tinh như Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham, và không cứ phải đúng chinh tinh tọa thủ tại cung. Cung Mệnh của vợ có Liêm Trinh, cung Thê của chồng có Thất Sát, và cả hai cung cùng có bộ Sát Phá Liêm Tham, Thế cũng là truyền tinh.

Con truyền tinh: Cung Tử Tức của đương số có chính tinh hay bộ chính tinh nào đó, xem cung Mệnh trong lá số đứa con. Nếu cũng có chính tinh hay bộ chính tinh đó, thì đó là đứa con truyền tinh. Đứa con truyền tinh là đứa con sau này có nhiều liên quan với mình. Như sau này nó chăm lo phụng dưỡng cho mình, hoặc là sống chung với mình, ở gần mình, hoặc cũng có thể là mình phải chăm sóc cho nó. Không hẳn phải là như vậy có nghĩa là các đứa con khác không có hiếu với mình. Cũng có thể có những đứa con không phải là truyền tinh cũng có hiếu với mình, nhưng chúng vì hoàn cảnh mà ở xa thì chúng không thể chăm sóc đến cha mẹ theo lối sớm khuya thăm hỏi, thế thôi.

Vấn đề có mấy đứa con

Trong các sách Tử Vi, có ghi những cách chỉ dẫn số con trong mấy trường hợp. Ví dụ: Có chính tinh này miếu thì năm con, có chính tinh kia hãm thì một con, có sao xấu nọ thì “đến già không có tay bồng con thơ “.

Chúng ta chỉ có thể tin ở những cách đó một cách rất tương đối. Chưa kể rằng phải phối hợp các cách đó để “tạm đưa ra một đáp số về con”. Ngoài ra, lối đoán cũng không thể chính xác, là vì có những đứa con đẻ ra, mà có đứa sống được, có đứa hữu sinh vô dưỡng. Xét tuổi của đương số, nếu là tuổi đương độ sinh đẻ, chưa thể biết rõ đã đành. Nếu là người đã quá tuổi sinh (thí dụ 60 tuổi) thì số con cũng khó thể chính xác. Là vì ngày nay, những thanh niên, con cái của các ông bà lớn tuổi, chết một cách lãng xẹt, thì như vậy có kể cả không?

Có nhiều vị nổi danh về Tử Vi chủ trương rằng số con mình là số con mà mình nuôi được đến tuổi trưởng thành (18, 21 tuổi) chứ không phải là số con sinh ra (kể cả những đứa con chết yểu).

Nhiều vị nổi danh Tử Vi cũng chủ trương những nguyên tắc để giải đoán số con như sau:

Chỉ kể đến số con của hai vợ chồng chính thức (có hôn thú) và ở trường hợp một vợ một chồng, sống với nhau lâu dài thì phải tính như sau: ước lượng số chồng mấy con, ước lượng số vợ mấy con, đem cộng lại rồi chia hai. Thí dụ: Theo lá số chồng là 8 con, theo lá số vợ 2 con. Cộng lại rồi chia hai thì hai vợ chồng đó được 5 con. Trong Tử Vi các Cung Tài Bạch, Điền Trạch và Tử Tức của hai vợ chồng bù trừ cho nhau.

Có một ông bạn, cung Tử tức ở Dần, có Tham Lang, Bạch hổ, số con đến 16 đứa (phải chăng là con nhiều như hổ lang?)

Một người thường, không phải là thứ đại lãnh tụ, có Cung Tử Tức rất xấu là người không có con với người vợ duy nhất của mình. Nhưng nếu Cung Nô Bộc thật tốt, cũng có thể có nghĩa là người đó có những đứa con ngoại hôn với những nhân tình, vợ bé.

Hạn sinh con: Sinh Trai hay sinh Gái

Vận sinh con, cần nhất phải có sao Thai.

Gặp Tiểu vận mà có sao Thai và những hỷ tinh như Đào Hồng Hỷ, Sát Phá Liêm Đào, Nhật, Nguyệt. Thì có tin mừng sinh con. Sao Thai là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, không có sao Thai ở Tiểu Vận. Sao Thai có thể đóng ở Đại vận, hay ở Nguyệt Vận. Vậy ta cộng chung các sao ở Đại Vận, Tiểu Vận, Nguyệt Vận, thấy có sao Thai và các bộ Hỷ tinh thì đó có thể vận tốt sinh con. Tuy nhiên, ở Đại vận và Tiểu vận mạnh hơn là ở Nguyệt Vận.

Còn sinh con Trai hay con Gái thì xem cung Tiểu vận báo hỉ. Có Nam đẩu tinh hay Bắc đẩu tinh. Gặp Nam đẩu tinh thì sinh Trai. Gặp Bắc đẩu tinh thì sinh Gái. Nếu gặp Tuần Triệt đóng ngay cung, thì ảnh hưởng ngược lại, Nam đẩu tinh sinh Gái, Bắc đẩu tinh sinh Trai.

Thay lời kết

Tóm lại, Cung Tử Tức dùng để luận đoán đường con cái của đương số như đương số có con hay không? Trai nhiều hay gái nhiều? Tình cảm giữa đương số và các con như thế nào? Con cái thành đạt hay bình thường, có hiếu thuận hay không…Tuy nhiên cũng như phương pháp luận đoán các cung vị khác. Khi luận đoán Cung Tử Tức, bạn đọc cũng không nên chỉ tập trung vào mỗi Cung Tử Tức mà phải nhìn rộng ra tam phương tứ chính của nó để cân nhắc lời luận đoán.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời