Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • Toàn bộ kiến thức xem ngày giờ
 • 480 trang
 • Hướng dẫn xem La kinh
 • Giảng toàn bộ thuật ngữ chuyên môn
 • 675 trang - bìa cứng
 • Chương 1: Nguyên lý cơ bản Lý khí
 • Chương 2: Lập hướng theo Long
 • Chương 3: Lập hướng theo Thủy
 • Chương 4: Lập hướng theo phân châm
 • Chương 5: Lập hướng quan hệ Sơn - Mệnh - Tứ trụ
 • Chương 6: Thấu địa Kỳ Môn
 • Chương 7: Huyền Không phi tinh