Hiển thị tất cả 15 kết quả

Giảm 34%
300.000  199.000 
  • Tử Vi Đẩu Số Mệnh Vận Phân Tích Tập 1
  • Tác giả: Từ Tằng Sinh
  • Dịch giả: Quách Ngọc Bội
  • Số trang: 384
Giảm 17%
300.000  250.000 
  • Tử Vi Luận Bệnh Tật - Tử Vân
Giảm 17%
300.000  250.000 
  • Tử Vi Đẩu Số Mệnh Vận Phân Tích Cách Cục Thiên Từ Tằng Sinh
Giảm 34%
300.000  199.000 
  • Bí Mật Tử Vi Đẩu Số
Giảm 17%
300.000  249.000 
  • Đẩu Số Luận Bệnh Tật
  • Kiến thức cơ bản về Âm Dương...
  • Phương pháp trình bày mệnh bàn
  • Ý nghĩa 12 cung chức năng
  • Phương pháp luận đoán đẩu số
  • Bí mật về Tứ Hóa
  • Phương pháp phân tích vận thế
  • Luận đoán Sự nghiệp & Tài vận
  • Luận đoán Đào hoa & Hôn nhân
 
  • Giới thiệu nguồn gốc của mệnh lý học.
  • Tìm hiểu hệ thống các quan niệm âm dương, ngũ hành
  • Lịch sử của tử vi đẩu số.
  • Tìm hiểu về lá số Tử Vi.
  • Ý nghĩa đại diện trong đặc tính của sao.
  • Phân biệt giữa mệnh và vận.
  • Tổ hợp cát cách, hung cách, sát cách, cách cục đặc thù.
  • Giải đáp 144 lá số lập sẵn.
  • Hướng dẫn nhập môn Tử vi đẩu số phái Trung Châu
  • Phương pháp quan sát, suy đoán mệnh bàn.
  • Hình dáng & Tính cách theo Tử Vi
  • Suy đoán cát hung của các tinh hệ ở 12 cung địa bàn.
  • Nguyên tắc suy đoán hạn vận.
  • Chương 1: Thuyết Minh Và Bổ Cứu Vận Mệnh
  • Chương 2: Giải Thích Danh Từ
  • Chương 3: Khái Luận Về Tứ Hóa
  • Chương 4: Phi Yến Quỳnh Lâm
  • Chương 5: Vĩnh Chất Bất Biến
  • Chương 6: Tân Trạch Ngẫu Số
  • Chương 7: Tam Địa Ấn Chứng
  • Cách thức thiết lập lá số
  • Qui tắc đoán luận lá số
  • Luận Thập Nhị cung
  • Luận chi tiết lý tính chư tinh
  • Luận về Bản Mệnh, Cục, Cách
  • Luận về Âm Dương Ngũ Hành
  • Luận về Hàm Số Tử Vi
  • Luận về giá trị khoa Tử Vi.
  • Nhập môn tử vi đẩu số tứ hóa phái
  • Mệnh bàn đẩu số tứ hóa phái
  • Luận về hóa tượng
  • Ý nghĩa của tứ hóa [Năm sinh] ở mười hai cung
  • Cung phi hóa
  • Cung tự hóa
  • Luận về cung vị và cung
  • Cung chức biệt luận
  • Luận về tinh diệu
  • Hình phú của các sao
Hết hàng
  • Lý tính chư tinh
  • Luận về cách cục
  • Kĩ thuật luận đoán tinh bàn
  • Luận chuyên sâu 60 Tinh Hệ
  • Cung viên luận