Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • Kiến thức cơ bản về Âm Dương...
 • Phương pháp trình bày mệnh bàn
 • Ý nghĩa 12 cung chức năng
 • Phương pháp luận đoán đẩu số
 • Bí mật về Tứ Hóa
 • Phương pháp phân tích vận thế
 • Luận đoán Sự nghiệp & Tài vận
 • Luận đoán Đào hoa & Hôn nhân
 
 • Chương 1: Thuyết Minh Và Bổ Cứu Vận Mệnh
 • Chương 2: Giải Thích Danh Từ
 • Chương 3: Khái Luận Về Tứ Hóa
 • Chương 4: Phi Yến Quỳnh Lâm
 • Chương 5: Vĩnh Chất Bất Biến
 • Chương 6: Tân Trạch Ngẫu Số
 • Chương 7: Tam Địa Ấn Chứng
 • Nhập môn tử vi đẩu số tứ hóa phái
 • Mệnh bàn đẩu số tứ hóa phái
 • Luận về hóa tượng
 • Ý nghĩa của tứ hóa [Năm sinh] ở mười hai cung
 • Cung phi hóa
 • Cung tự hóa
 • Luận về cung vị và cung
 • Cung chức biệt luận
 • Luận về tinh diệu
 • Hình phú của các sao