Huyền học là khái niệm chung ám chỉ các môn nghiên cứu về khoa học huyền bí như Tử vi, Tử Bình, Kinh Dịch, Phong Thủy…

Huyền học là gì?

Huyền học là tiền khoa học và là khoa học huyền bí (Occult Science). Một người nghiên cứu huyền học, hay một nhà huyền học là người nghiên cứu về tính biểu tượng tâm linh của mọi sự, đi vào bản chất của mọi hoạt động trong Vũ trụ. Nếu bạn tìm hiểu về thế giới này hoạt động ra sao, như thế nào… tương tự như thế với các thứ khác, thì đó là học về huyền học.

Huyền học là tìm hiểu về ý nghĩa “ẩn” của một số những điều tưởng chừng như không có ý nghĩa và tập hợp nó lại thành một bộ môn, gọi là huyền môn. Ví dụ như tìm hiểu về các con số – hệ thống Số học (Numerology), tìm hiểu về biểu tượng của các hình ảnh – xem Tarot, biểu tượng tâm linh học (Tarot Reading và Spiritual Symbology), tìm hiểu về năng lượng tinh thần tác động đến thế giới và hoạt động thể chất (Energy Working, Spellcasting, Magic-k…)

Trong chuyên mục này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu các môn Huyền Học khác như 12 Cung Hoàng Đạo, Bói Bài Tarot…

Mật Tông

Mật Tông Là Gì?

Chiêm Tinh Học

Chiêm tinh học là gì?

12 Cung Hoàng Đạo

Đang phát triển…

Bói Bài Tarot

Đang phát triển…