Quyết Địa Tinh Thư – Lập Hướng

Quyết Địa Tinh Thư Lập Hướng – Tổng Hợp Tinh Hoa Địa Lý Phong Thủy Trân Tàng Bí Ẩn

Cuốn sách Quyết Địa Tinh Thư Lập Hướng – Tổng Hợp Tinh Hoa Địa Lý Phong Thủy Trân Tàng Bí Ẩn là cuốn thứ 5 trong bộ Địa Lý Phong Thủy ”Quyết Địa Tinh Thư” nhưng hoàn thành sau cùng, vì tính chất của Lý khí rất phức tạp, cần phải có thời gian tham khảo nhiều tài liệu, đối chiếu, sửa chữa; sợ rằng sai một ly đi một dặm.

Cuốn sách gồm 7 chương:

  • Chương 1: Nguyên lý cơ bản Lý khí
  • Chương 2: Lập hướng theo Long
  • Chương 3: Lập hướng theo Thủy
  • Chương 4: Lập hướng theo phân châm
  • Chương 5: Lập hướng quan hệ Sơn – Mệnh – Tứ trụ
  • Chương 6: Thấu địa Kỳ Môn
  • Chương 7: Huyền Không phi tinh

Hàng luôn có sẵn để giao tận nơi trên toàn quốc.