Category Archives: Các Cung Trong Tử Vi

Các cung trong Tử Vi

Các cung trong lá số Tử Vi bao gồm 12 cung chức bao phủ tất cả các mối quan hệ của đời người. Từ các mối quan hệ trong nhà, trong dòng họ cho đến các mối quan hệ ngoài xã hội như quan hệ đồng nghiệp, quan hệ nam nữ…Tất cả đều được phân bố đầy đủ vào 12 cung chức trong lá số Tử Vi…

Ý nghĩa các Cung trong Tử Vi

Ý nghĩa các cung trong lá số Tử Vi kỳ thực cũng rất dễ hiểu. Bởi cái tên của mỗi cung đã biểu thị rõ ràng mọi thông tin vấn đề mà cung đó chủ quản. 

Ví dụ

Cung Quan Lộc bao hàm toàn bộ các vấn đề về công danh sự nghiệp của đương số

Cung Tài Bạch bao hàm mọi thông tin về tiền bạc của đương số. Tiền bạc súc tích hay phiêu tán…Hết thảy đều hàm chứa trong Cung Tài Bạch

Các cung xung chiếu trong Tử Vi

Các cung xung chiếu trong Tử Vi cụ thể như sau

 • Cung Mệnh xung chiếu với các cung Tài Bạch Quan Lộc Thiên Di
 • Cung Huynh Đệ xung chiếu với các cung Tật Ách Điền Trạch Nô Bộc
 • Cung Phu Thê xung chiếu với các cung Thiên Di Phúc Đức Quan Lộc
 • Cung Tử Tức xung chiếu với các cung Nô Bộc Phu Mẫu Điền Trạch
 • Cung Tài Bạch xung chiếu với các cung Mệnh Quan Lộc Phúc Đức
 • Cung Tật Ách xung chiếu với các cung Điền Trạch Huynh Đệ Phụ Mẫu
 • Cung Thiên Di xung chiếu với các cung Phúc Đức Phu Thê Mệnh
 • Cung Nô Bộc xung chiếu với các cung Phụ Mẫu Tử Tức Huynh Đệ
 • Cung Quan Lộc xung chiếu với các cung Mệnh Tài Bạch Phu Thê
 • Cung Điền Trạch xung chiếu với các cung Huynh Đệ Tật Ách Tử Tức
 • Cung Phúc Đức xung chiếu với các cung Phu Thê Thiên Di Tài Bạch
 • Cung Phụ Mẫu xung chiếu với các cung Tử Tức Nô Bộc Tật Ách

Phần này mọi người tham khảo cho vui thôi, không cần nhớ. Vì nó cũng giống như bảng cửu chương, làm gì có ai không thuộc, vậy mà hồi bé ba mẹ cứ bắt học hoài…

Các Cung quan trọng trong tử vi

Các cung quan trọng trong Tử Vi còn được gọi một tên khác là Cường Cung, có phân chia theo nam nữ. Cụ thể như sau

 • Đối với Nam: Mệnh Tài Quan
 • Đối với Nữ: Phu Tài Tử

 

0946 606 078