Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Kiến thức cơ bản về Âm Dương...
 • Phương pháp trình bày mệnh bàn
 • Ý nghĩa 12 cung chức năng
 • Phương pháp luận đoán đẩu số
 • Bí mật về Tứ Hóa
 • Phương pháp phân tích vận thế
 • Luận đoán Sự nghiệp & Tài vận
 • Luận đoán Đào hoa & Hôn nhân
 
 • Giới thiệu nguồn gốc của mệnh lý học.
 • Tìm hiểu hệ thống các quan niệm âm dương, ngũ hành
 • Lịch sử của tử vi đẩu số.
 • Tìm hiểu về lá số Tử Vi.
 • Ý nghĩa đại diện trong đặc tính của sao.
 • Phân biệt giữa mệnh và vận.
 • Tổ hợp cát cách, hung cách, sát cách, cách cục đặc thù.
 • Giải đáp 144 lá số lập sẵn.
 • Hướng dẫn nhập môn Tử vi đẩu số phái Trung Châu
 • Phương pháp quan sát, suy đoán mệnh bàn.
 • Hình dáng & Tính cách theo Tử Vi
 • Suy đoán cát hung của các tinh hệ ở 12 cung địa bàn.
 • Nguyên tắc suy đoán hạn vận.
Hết hàng
 • Lý tính chư tinh
 • Luận về cách cục
 • Kĩ thuật luận đoán tinh bàn
 • Luận chuyên sâu 60 Tinh Hệ
 • Cung viên luận