Tử Vi Hàm Số – Nguyễn Phát Lộc

Mỗi chương của Tử Vi Hàm Số cũng như mỗi sao mà tác giả phân tích đã gói ghém hết những kiến thức đã có và hiện có được sắp xếp theo một bố cục rất mạch lạc, giản dị, ngõ hầu sẽ giúp cho một người mới học một số vốn liếng căn bản cần thiết tìm hiểu con người và cuộc đời của mình, vừa có thể tham khảo cứu tiếp theo của bộ môn nhân văn đến nay vẫn còn đang dang dở.
Khi khám phá quyển sách này, chúng ta sẽ tập luyện được óc sáng tạo tìm tòi,  và thói quen suy tư và sự phát triển của năng khiếu suy luận, gọt giũa được trực giác và tinh vi hóa được bộ óc phân tích cùng tổng hợp, và rèn luyện được những ý thực thực nghiệm và có thể phát huy được óc tìm tòi những sự thật và trình bày đúng sự thật theo đúng tầm mức của nó.
Cuốn sách dưới cách nhìn thực dụng, khoa Tử Vi có tác dụng phân tích sự nhân tính và lợi ích cho chính nhân sinh: mỗi cá nhân có thể tự giết chết mình và biết người, theo một điều kiện tối càn cho những bang giao của xã hội, việc lựa chọn bạn chơi, việc dùng người đúng chỗ. Những việc nghiên cứu Tử Vi, muốn cho thiết thực, cần phải hướng về một mục đích thực tiễn nhất định.
Cuốn sách Tử Vi Hàm Số chỉ ra cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu lấy việc lấy số tương đối một cách dễ dàng thì trái lại, việc đoán số sẽ trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, để có thể giản dị hóa các công việc, quyển sách này đặc biệt nhấn mạnh đến 2 phần:
  • Định nghĩa và cùng giải thích những ý niệm căn bản của Tử Vi. Đồng thời trình bày trên nền tàng Triết lý của khoa Tử Vi qua  lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Trong phần này, có những chương tham luận đại cương về hàm số Tử Vi và về giá trị của khoa Tử Vi.
  • Phân tích ý nghĩa của 14 Chính Tinh và 96 Phụ Tinh thông dụng của lá số Tử Vi.

Hàng luôn có sẵn để giao tận nơi trên toàn quốc. Lưu ý sau khi mua hàng - Hãy add Zalo 098 184 15 66 để được giải đáp Miễn Phí toàn bộ thắc mắc trong quá trình đọc sách.