Sao Liêm Trinh – Liêm Trinh Thanh Bạch Năng Tương Thủ

Sao Liêm Trinh - Liêm Trinh Thanh Bạch Năng Tương Thủ

Sao Liêm Trinh là sao thứ năm của Bắc Đẩu, ở ngũ hành thì thuộc âm hỏa. Là sao “thứ đào hoa” trong Tử Vi Đẩu Số, hóa khí làm “tù”. Về tính cách, chủ về thông minh mẫn tiệp, bại thì tà ác.

Mệnh Liêm Trinh – Sao Liêm Trinh ở cung Mệnh

Về phương diện tính cách, người có Liêm Trinh thủ mệnh phần nhiều trọng tình cảm, thiếu lí trí, cho nên là người có phong độ, nhưng lại phóng túng, tận tình. Đây là tính chất cơ bản của sao ” thứ đào hoa”.

Mặt khác, do Sao Liêm Trinh tính chất “đào hoa”, nên Liêm Trinh rất ưa Văn Xương, Văn Khúc. Bởi vì lúc sao văn tương hội với đào hoa, tính chất đào hoa lập tức biến thành nhàn nhã, không chìm đắm trong nhục dục, có thể hóa giải thành thú phong lưu thơ rượu, hoặc chuyển hóa thành lực sáng tạo trong nghệ thuật. Văn học nghệ thuật phần nhiều mang sắc thái tình yêu, đây là đạo hóa giải. Trên thực tế phàm là người có Liêm Trinh thủ cung mệnh, phần nhiều cũng yêu thích mỹ thuật, có khuynh hướng về thư họa, nếu không, cũng sẽ có cảm thụ khá đặc biệt về thưởng ngoạn, nhất là lúc hội hợp với Tham Lang thì càng đúng.

Nếu không gặp văn tinh, mà chỉ hội hợp với các phụ diệu trong Đẩu Số như Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, trái lại sẽ dễ làm tăng tính hay lúng túng khó xử của Liêm Trinh, dẫn đến tiến thoái bất an.

Liêm Trinh đóng ở cung mệnh cũng thích hợp làm về kiến trúc, bởi vì công trình kiến trúc có mang ý vị nghệ thuật. Liêm Trinh rất ngại Hóa Kỵ, chủ về bệnh tật máu mủ, cư cung mệnh, cung tật ách và cung thiên di, đều có ảnh hưởng đến vận trình của ngưòi đó.

Vì Liêm Trinh chủ về tình cảm, nên khi có các sao đào hoa hội hợp, bèn chuyển biến thành tình cảm nam nữ. Vì vậy gọi nó là sao “đào hoa thứ”. “Đào hoa thứ” là đối nhau với “đào hoa chính” của Tham Lang. Tham Lang chủ về hành động, Liêm Trinh chủ về tư tưởng, nên gọi là “thứ”. Nói cách khác, đào hoa của Tham Lang chủ về theo đuổi sắc dục, còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ.

Liêm Trinh trôi nổi, nóng nảy, thuộc về phương diện tinh thần, Tham Lang lẳng lơ, thuộc về hành vi, cử chỉ. Cho nên Liêm Trinh ưa Thiên Tướng, huyễn hóa thành thủ đoạn chính trị linh hoạt và tính chất phục vụ, còn Tham Lang thì ưa Vũ Khúc, huyễn hóa thành thủ đoạn kiếm tiền linh động, khéo ăn khéo ở.

Liêm Trinh có thể văn mà cũng có thể võ. Cho nên cổ nhân nói: “Liêm Trinh gặp Văn Xương thì giỏi lễ nhạc, gặp sát tinh võ
nghiệp hiển hách.” Vì vậy lúc có Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa cùng bay đến, là cách thi tửu phong lưu, đồng độ với Phá Quân, gặp sát tinh, sẽ chủ về võ nghiệp, hoặc làm những nghề nghiệp có tính hung hiểm, hay có công cụ bén nhọn.

Trong Đẩu Số, Liêm Trinh có hai tính cách khác nhau dễ làm cho người nghiên cứu Đẩu Số xem thường mà bỏ sót.

Liêm Trinh là sao ” thứ đào hoa”, cho nên có một mặt âm nhu, nhưng Liêm Trinh cũng có thể hóa khí làm “tù”, làm “sát”. Vì vậy cũng có một mặt dương cương. Đây là bản thân Liêm Trinh đã có sự xung đột về tính cách. Trong kết cấu tinh hệ không nên làm mạnh thêm sự xung đột này, mà chỉ nên điều hòa. Nếu sự xung đột mạnh thêm, thì trái lại, sẽ là người không tốt mà cũng không xấu.

Thực ra cổ nhân đã có luận về vấn đề này, như sau: “Gặp đế tọa thì chủ về nắm quyền uy, gặp Lộc Tồn thì chủ về đại phú, gặp Văn Xương, Văn Khúc thì chủ về lễ phép lịch sự, gặp Thất Sát thì chủ về võ nghiệp. Tức là nói, gặp Tử Vi, Thất Sát thì phát huy bản năng dưong cương của nó, gặp Lộc Tồn, Văn Xương, Văn Khúc thì có thể phát huy mặt âm nhu của nó. Dương cương chủ về quý, âm nhu thì chủ về phú, lúc phán đoán mệnh bàn, phải phân biệt hai tính chất này.

Hơn nữa, hễ dương cương ắt sẽ chủ về lý trí, hễ âm nhu thì khá nặng về tình cảm, nếu có thể khiến cho lý trí và tình cảm điều hòa, đương nhiên đời người sẽ gặp nhiều cát lợi, nhưng nếu tình cảm và lý trí xung đột, đời người phần nhiều sẽ do bản thân tự tạo ra đau khổ.

Liêm Trinh có tính cách phức tạp, cần phải nắm vững, sau đó căn cứ vào tổ hợp tinh hệ để bình luận thêm, đó mới là điểm then chốt của phép luận đoán.

Trước đã nói qua, Tử Vi và Thất Sát có thể làm mạnh thêm tính dương cương của Liêm Trinh, Lộc Tồn, Văn Xương, Văn Khúc thì có thể mạnh thêm tính âm nhu của nó. Ngoài hai điều này ra, còn cần phải lưu ý một số tính chất khác của các sao hội hợp.

 • Thiên Phủ có sao lộc, có thể làm mạnh thêm khí âm nhu của Liêm Trinh, khiến cho tình cảm của nó càng nặng.
 • Có thêm tính chất thiện của Thiên Tướng, cũng làm mạnh thêm tính âm nhu của Liêm Trinh, khiến cho tính dương cương của nó tàng ẩn bên trong mà không lộ ra.
 • Phá Quân có thể làm mạnh thêm tính dương cương của Liêm Trinh, biến hành vi của nó thành khá dứt khoát.
 • Vũ Khúc làm tăng sắc thái theo đuổi ham muốn vật chất của Liêm Trinh. Vì vậy sẽ phát huy khí “tù sát” của nó, biến thành tính tự tư tự lợi, chỉ nghĩ đến bản thân.

Lực đề kháng của Liêm Trinh đối với tứ sát Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, rất yếu. Cho nên hễ Liêm Trinh đóng ở cung mệnh thì cần phải không gặp tứ sát, mới nên chuyện. Nhất là ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp tứ sát thì chủ về bôn ba tứ hải, nếu gặp thêm Thiên Hình, Đại Hao, Hóa Kỵ, càng chủ về sống chết ở tha hương.

Liêm Trinh biệt luận

Liêm Trinh là sao rất khó phân biệt tính chất

Trong Tử Vi Đẩu Số, khó phán đoán nhất là Sao Liêm Trinh. Cổ nhân đại khái cũng có cảm giác này, cho nên cực kì xem trọng các sao đồng độ hoặc hội hợp với Liêm Trinh, mới có thuyết “Gặp nó thì họa không thể giải, gặp nó thì may mắn khó lường”. Đây cũng là nói, Liêm Trinh mà thủ mệnh thì cát hung họa phúc vô định, cần phải lấy các sao phối hợp làm chuẩn.

Trong cổ ca phần nhiều cũng có thuyết cát hung vô định, như “Liêm Trinh chủ về cô độc, nghèo hèn”, “Liêm Trinh mà không gặp sát tinh thì thanh danh vang dội”, “Liêm Trinh Thất Sát, là mệnh lông bông, phiêu bạt chân trời góc bể”, “Liêm Trinh Thất Sát, là
người giàu có”, “Thất Sát và Lịêm Trinh đồng cung, chủ về thượng lộ mai thi”. Trong số các thuyết, cách cục “Liêm Trinh, Thất Sát” là nhiều mâu thuẫn nhất.

Theo đoán pháp của Trung Châu phái, Liêm Trinh là sao có rất nhiều biến hóa. Tuy có thuyết Liêm Trinh là sao ” thứ đào hoa”, nhưng chưa chắc người Liêm Trinh thủ mệnh là mệnh đào hoa, hoặc có tính cách dâm đãng. Tuy nhiên, có một tính chất cơ bản có thể khẳng định, đó là đương số hơi có chút lẳng lơ, nhưng nội tâm lại có tính độc đoán khá mạnh, không dễ chinh phục.

Tham Lang là sao “chính đào hoa”, Liêm Trinh là sao “thứ đào hoa”, cùng thuộc đào hoa, nhưng người có Tham Lang thủ mệnh lại khéo ăn khéo ở, khác với Liêm Trinh hơi có chút trôi nổi.

Liêm Trinh tuy hơi có chút trôi nổi, nhưng lại dí dỏm. Trong giao tiếp, một người có tính hoạt kê, khôi hài một cách nhẹ nhàng khiến người khác phải bật cười, thì người này có thể là Liêm Trinh thủ mệnh.

Nhưng do Liêm Trinh cũng có tính chất “cứng đầu, cứng cổ”, cho nên không phải thấy họ dí dỏm nhẹ nhàng, mà trong công việc bạn muốn nói gì cũng được. Trên thực tế người này có thể làm việc theo nguyên tắc, việc gì cũng rất ngăn nắp thứ tự.

Vì vậy, loại mệnh cục này rất ưa “Liêm Trinh Thất Sát” đồng cung, gặp sao lộc mà không có thêm sát tinh”. Trong xã hội hiện đại, người thuộc mệnh cục này có thể làm kĩ sư, chuyên viên kĩ thuật, hoặc nhân viên công vụ, phù hợp vói tính chất cơ bản của họ là làm việc ngăn nắp thứ tự, thậm chí cũng rất thích hợp với nghề kinh doanh về kiến trúc, bởi vì bản chất của Liêm Trinh cũng có thành phần nghệ thuật.

Liêm Trinh gặp sao lộc, là cát hay hung?

Liêm Trinh phân bố trong 12 cung, tình hình cực kì phức tạp, đại để khi đồng độ hoặc hội hợp với “Sát, Phá, Tham”, tình hình rất dễ biến hóa.

Ở cung Tí hoặc Ngọ, Liêm Trinh ắt sẽ đồng độ với Thiên Tướng, đối cung là Phá Quân, cung tài bạch là Tử Vi và Thiên Phủ, lại hội hợp với tài tinh Vũ Khúc.

Kết cấu này xem ra dường như rất tốt, bởi vì có thể hội hợp với ba sao cát Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, đối cung có Phá Quân còn có thể làm mạnh thêm tính sáng tạo. Nhưng trọng điểm lại ở chỗ Liêm Trinh có gặp sao lộc hay không. Người sinh năm Giáp, Liêm Trinh Hóa Lộc; người sinh năm Đinh, năm Kỉ, Lộc Tồn ở cung Ngọ, người sinh năm Quý, Lộc Tồn ở cung Tí, đối với cách cục này cực kì có lợi.

Nếu không gặp sao lộc, mà gặp Hóa Kỵ, thì thành hạ cách. Cho nên kết cấu tính hệ này bất lợi đối vói người sinh năm Bính, vì năm Bính, Liêm Trinh sẽ Hóa Kị. Đồng thời, đa số người có kết cấu tinh hệ này đều bất lợi về cha mẹ, hoặc cha mẹ mất sớm, hoặc chia ly với gia đình từ lúc còn nhỏ. Tình hình tốt hơn cũng chủ về không được hưởng sự chăm sóc, che chở của cha mẹ.

Vương Đình Chi kể, ông từng xem một mệnh bàn thuộc loại này, cung phụ mẫu kết cấu rất tốt, hỏi thì biết được, đương số từ tiểu học đã học nội trú, rồi đi nước ngoài học trung học và đại học. Như vậy có thể coi là tình huống tốt nhất, chia ly với gia đình từ lúc còn nhỏ.

Ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Liêm Trinh ắt sẽ đồng độ với Thiên Phủ, đối cung Thất Sát, hội hợp với Tử Vi, Vũ Khúc, Thiên Tướng. Dựa vào các sao để nói, đại khái là tương đồng với Liêm Trinh ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chỉ đổi Phá Quân thay cho Thất Sát, nhưng tính chất thì khác nhau rất nhiều.

Người có kết cấu tinh hệ kiểu này, không ưa Liêm Trinh Hóa Lộc, vì sẽ chủ về chậm phát, mà vận lúc trẻ tuổi đầy trắc trở gập ghềnh, bất đắc chí. Nhưng lại ưa gặp Vũ Khúc kèm sao lộc. Người sinh năm Canh, Vũ Khúc kèm sao lộc ở cung Thân, người sinh năm Giáp, Vũ Khúc kèm sao lộc ở cung Dần. Tài tinh kèm sao lộc, khiến kết cấu tinh hệ này tăng thêm lực phát tài. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, đối với nữ mệnh rất là không nên, nếu không kết hôn muộn thì phần nhiều sẽ sinh ly. Nguyên nhân ở Thiên Phủ quá hiền hậu, mà Liêm Trinh Hóa Lộc sẽ làm nặng thêm ý vị đào hoa, dễ lụy vì tình, hoặc bị người ta dụ dỗ.

Liêm Trinh và “Sát, Phá, Tham”

Quan hệ của Liêm Trinh với “Sát, Phá, Tham” có thể chia làm hai loại, một loại là đồng độ, một loại là đối nhau.

 • Khi đồng độ, Liêm Trinh ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ắt sẽ đồng độ với Thất Sát, ở hai cung Mão hoặc Dậu, ắt sẽ có Phá Quân đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, ắt sẽ có Tham Lang đồng độ.
 • Khi đối nhau, Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, ắt sẽ đối nhau với Tham Lang.

Liêm Trinh vốn được gọi là sao “đào hoa thứ”, hễ đào hoa ắt sẽ có tính chât mẫn cảm, còn “Sát, Phá, Tham” thì chủ về chuyển biến, thay đổi, biến động. Cho nên một sao mẫn cảm gặp một sao có tính chất thay đổi sẽ càng dễ xuất hiện các biến cục. Cần phải xem xu thế của đại vận và “tam phương tứ chính” của cung mệnh hội hợp các sao nào, sau đó mới có thể đoán định được xảy ra thay đổi là tốt hay xấu.

Xét từ tính chất cơ bản, ở hai cung Dần hoặc Thân, Liêm Trinh độc tọa gặp Tham Lang độc tọa, “đào hoa thứ” gặp “đào hoa chính”, vốn được xem là mệnh “thủy tính dương hoa” (mệnh cục của kĩ nữ). Nhưng theo kinh nghiệm của Vương Đình Chi, mệnh cục loại này cực kì nặng sắc thái nghệ thuật, nhất là đối với việc lựa chọn và phối hợp màu sắc, họ có lối nhìn rất độc đáo.

Ở xã hội ngày nay, không thể đánh giá thấp mệnh cục loại này. Ngoài ra, theo thuyết của phái Trung Châu Vương Đình Chi, nếu mệnh cục loại này mà gặp sao lộc, sẽ biến thành cách “thanh bạch”, không thể xem là mệnh đào hoa.

Ở hai cung Tị hoặc Hợi, hai sao đào hoa Liêm Trinh và Tham Lang đồng độ, sẽ biên thành thần kinh quá mẫn cảm, nếu không có sao đào hoa khác hội chiếu, cũng không thể ùn ùn phán là mệnh đào hoa. Nhiều người dùng Đẩu Số để đoán mệnh động một cái là định người này dâm đãng, người nọ tính dục mạnh, v.v… Thật là thô thiển, thực ra phần nhiều mệnh cục loại này chỉ là vất vả bôn ba mà thôi.

Liêm Trinh đồng độ với Thất Sát, tính chất biến hóa rất lớn. Cùng một cung mệnh, nhung cách cục cao thấp có mức độ chênh lệch rất lớn. Mân phái cho rằng ở cung Sửu tốt hơn ở cung Mùi, nhựng phái Trung Châu Vương Đình Chi thì ngược lại, cho rằng có nhiều loại phối hợp ở cung Mùi có sự thành tựu lớn hơn nhiều so với ở cung Sửu.

Còn Liêm Trinh và Phá Quân đồng độ, tính chất đào hoa mất đi khá nhiều, trái lại sẽ chủ về cuộc đời gặp nhiều sóng gió, trắc trở, nhưng là nhân tài sáng lập sự nghiệp, là người chỉ công mà không biết thủ.

Liêm Trinh trên 12 cung địa bàn

Liêm Trinh phân bố ở 12 cung, kết cấu cơ bản của nó khá phức tạp. Nó có mối quan hệ đồng độ hoặc đối nhau rất sâu với năm sao Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Phủ, Thiên Tướng, mà cũng có thể hội hợp với Tử Vi và Vũ Khúc.

 • Ở cung Tí hoặc Ngọ, “Lịêm Trinh Thiên Tướng” đồng độ, đối nhau với Phá Quân
 • Ở cung Mão hoặc Dậu, “Liêm Trinh Phá Quân” đồng độ, đối nhau vói Thiên Tưóng; thành tổ hợp cơ bản “Liêm Trinh, Phá Quân, Thiên Tướng”.
 • Ở cung Sửu hoặc Mùi, “Liêm Trinh Thất Sát” đồng độ, đối nhau với Thiên Phủ
 • Ở cung Thìn hoặc Tuất, “Liêm Trinh Thiên Phủ” đồng độ, đối nhau với Thất Sát, thành tổ hợp cơ bản “Liêm Trinh, Thất Sát, Thiên Phủ”
 • Ở cung Dần hoặc Thân, Liêm Trinh và Tham Lang đối nhau
 • Ở cung Tị hoặc Hợi, thì “Liêm Trinh Tham Lang” đồng độ, thành tổ hợp cơ bản “Liêm Trinh, Tham Lang”.

Tổ hợp “Liêm Trinh Phá Quân Thiên Tướng” và “Liêm Trinh Thất Sát, Thiên Phủ”, bản thân đã có sự xung đột về tính chất, cho nên gặp sát tinh thì tăng tính dương cương, gặp các sao văn lộc thì tăng tính âm nhu, đối với các trường hợp này cần phân biệt thật cẩn thận.

Tổ hợp “Liêm Trinh Tham Lang”, có thể nói là rất dương cương. Lúc Liêm Trinh và Tham Lang đối nhau, chỗ hội chiếu là “Tử Vi Thiên Tướng”, hay “Vũ Khúc Thiên Phủ”, sắc thái ham muốn vật chất của Tham Lang sẽ cực kì mạnh mẽ. Nếu “Vũ Khúc Thiên Phủ” không có sao lộc đồng độ, “Tử Vi, Thiên Tướng” còn có sát tinh, sẽ khiến cho tính dương cương của Liêm Trinh phát huy. Nếu có thêm sát tinh cùng bay đến, không những chủ về cô độc và hình khắc, mà còn có tính dứt khoát.

Liêm Trinh đồng độ, hay hội hợp với “Tử Vi Phá Quân”, hoặc “Vũ Khúc Thất Sát”, là tổ hợp sao cực kì mạnh mẽ, đắc khí một phương diện, tuy chủ về không nhờ được người thân, tuổi trẻ bôn ba vất vả, nhưng rốt cuộc có thể nhờ võ nghiệp mà hiển quý. Tổ hợp này nên gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt. Nhưng không nên gặp Văn Xương, Văn Khúc. Có Lộc Tồn đồng độ thì làm tăng sự bôn ba vất vả lúc trẻ, nhưng cuối cùng vẫn có thể giàu có, cũng không nên gặp nhiều sát tinh, nếu không, quá cương thì gãy.

Liêm Trinh thông thường không nên gặp sát tinh, đối với thuyết này, cổ nhân đã có đánh giá rất mạnh như: “Liêm Trinh và Kình Dương đồng cung, có thị phi”; “Liêm Trinh gặp Kình Dương, Đà La, khó tránh bệnh tật về máu”; “Liêm Trinh cùng Hỏa Tinh ở cung hãm, chủ về nhảy sông tự tử.”

Người xưa có những luận đoán này là do không ưa sát tinh làm tăng thêm tình huống rối rắm khó xử vì tính hai mặt của Liêm Trinh. Lúc Liêm Trinh thiên về dương cương, lại không ưa sát tinh làm mạnh thêm tính xấu của nó.

Cho nên lúc Liêm Trinh và Tham Lang đồng độ, gặp Hỏa Tinh, cũng không cấu tạo thành thượng cách “Hỏa Tham” được. Chỉ lúc gặp cả Hóa Lộc và Lộc Tồn, gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, Liêm Trinh, lại còn hội hợp với tổ hợp “sao không” mạnh
mẽ cứng rắn và hình khắc ở tam phương, khi đó gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh mới không ngại.

Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì Liêm Trinh không nên thuộc loại dương cương. Nếu có sao lộc hội hợp, tính âm nhu của Liêm Trinh có thể vì Địa Không, Địa Kiếp mà biến thành thiên về lý tưởng. Nếu Liêm Trinh không có sao lộc, tính dương cương của nó sẽ dễ vì Địa Không, Địa Kiếp mà biến thành hành động mù quáng, hoặc biến thành cố chấp.

Cách cục chủ yếu của Liêm Trinh là “Hùng tú kiền nguyên”, kết cấu của nó có hai loại như sau:

 • Liêm Trinh và Thất Sát đồng độ ở cung Mùi, gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, mà không có các sao sát kị xung hội.
 • Liêm Trinh độc tọa thủ cung mệnh ở cung Thân, Thất Sát thủ cung phu thê ở cung Ngọ và cũng chính là cung thân. Cung mệnh hay thân gặp Lộc, Quyền, Khoa, mà không có các sao sát, kị, hình hội hợp.

Hai cách cục này ưa gặp sao lộc, Văn Xương, Văn Khúc, bởi vì âm hỏa của Liêm Trinh tôi luyện âm kim của Thất Sát, cho nên không ưa các sao dương cương làm cho rối rắm khó xử. Lại sợ có Hỏa Tinh cùng bay đến, là phá cách. Cổ nhân ví là hỏa luyện kim, hỏa hầu bị mất điều hòa.

Liêm Trinh Thiên Tướng

Liêm Trinh còn là chính trị, hoặc đối với chính trị rất cuồng nhiệt và có lý tưởng. Tinh hệ “Liêm Trinh Thiên Tướng” đặc biệt có tính chất này. Tính chất này khi huyễn hóa sẽ thành quyền biến hay thủ đoạn, khác với khuynh hướng quan hệ giao tiếp thiên về tửu sắc của Tham Lang.

 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, khí hòa hoãn hơn, khác với “Liêm Trinh Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu có khí hấp tấp, quyết liệt. Trường hợp sau là trái ngược điển hình.
 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ngại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về gặp trắc trở nghiêm trọng, hoặc có khuynh hướng tự sát. Nhất là lúc Liêm Trinh Hóa Kỵ bị Vũ Khúc Hóa Kỵ xung hội, lại gặp thêm Kình Dương, Đà La, Thiên Hình xung hội, khuynh hướng này càng đúng.
 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Bính Liêm Trinh Hóa Kỵ, đến cung hạn Thiên Đồng thì hoạnh phát, đến cung hạn Vũ Khúc thì phải đề phòng hoạnh phá.
 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ưa “Tài ấm giáp ấn”, Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc Phá Quân Hóa Lộc ở đối cung, sẽ chủ về phú quý, nhưng vẫn chủ về chỉ nên ở vị trí phụ tá, hay phó, nghề nghiệp có tính chất làm việc hưởng lương.

“Liêm Trinh Thiên Tướng” ngoại trừ người sinh năm Bính lấy hai cung hạn Thiên Đồng, Vũ Khúc làm vận trình có tính then chốt ra, còn lại là đều lấy các cung hạn “Tử Vi Thiên Phủ” Vũ Khúc, Cự Môn, Phá Quân lậm đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

Liêm Trinh Thất Sát

“Liêm Trinh Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chỉ có cung Mùi mới có thể cấu tạo thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”. Điều kiện là gặp các sao phụ, tá cát, không có tứ sát tinh và các sao hình, kỵ, Địa Không, Địa Kiếp xung hội, chủ về trải qua gian khổ mà thành giàu có. Ở cung Sửu chỉ có mức sống trung bình. Ở cung Mùi, Liêm Trinh Hóa Lộc, là cách “thanh bạch”, cũng chủ về dư giả, nếu không có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu sẽ chủ về phú quý, ở cung Sửu cũng chỉ thành cục trung bình.

 • “Liêm Trinh Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi không ưa có Kình Dương đồng độ, chủ về gặp nhiều thị phi, cũng không ưa có Đà La đồng độ, chủ về gặp nhiều rối ren vô vị, còn không ưa gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về bị trắc trở nghiêm trọng.
 • “Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, mà Liêm Trinh Hóa Kỵ, lại gặp các sao hình, hao, sát, chủ về chết ở xứ người. Nếu Vũ Khúc Hóa Kỵ, hoặc Văn Khúc hay Văn Xương Hóa Kỵ xung khởi, lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội hợp, chủ về sự cố bất trắc, nghiêm trọng thì ngầm có ý định tự sát.

Đối với “Liêm Trinh Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn Thiên Lương, “Vũ Khúc Phá Quân”, Thiên Đồng là những lưu niên hay đại hạn có tính then chốt.

Liêm Trinh Phá Quân đồng cung

“Liêm Trinh Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, rất ngại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về suy sụp nhanh chóng, gặp sát tinh nặng, còn gặp thêm Thiên Hình, sẽ chủ về bị phẫu thuật, hoặc xảy ra sự cố bất trắc. Liêm Trinh Hóa Kỵ ở lưu niên xung khởi là năm ứng nghiệm (cung mệnh của nguyên cục là “Liêm Trinh Phá Quân”, lúc cung tật ách của lưu niên cũng là “Liêm Trinh Phá Quân”, có sao kỵ xung phá cũng vậy).

 • “Liêm Trinh Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu Liêm Trinh Hóa Lộc thì cung tật ách ắt sẽ là Thái Dương Hóa Kỵ, vì vậy chủ về bệnh tật ở mắt.
 • “Liêm Trinh Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, có năng lực sáng tạo, gặp Kình Dương đồng độ, không có các sao hình, hao, là chủ về suy nghĩ khéo, có tay nghề khéo.
 • “Liêm Trinh Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, người sinh năm Bính cũng chủ về hoạnh phát, hoạnh phá. Đến đại hạn Thiên Phủ thì hoạnh phát, đề phòng đến cung hạn “Thiên Đồng Thái Âm” thì hoạnh phá.

Ngoài những điều đã nói ở trên, đối với “Liêm Trinh Phá Quân”, các cung hạn “Vũ Khúc Tham Lang”, “Thiên Đồng Thái Âm”, “Thái Dương Cự Môn” là những niên hạn có tính then chốt.

Liêm Trinh Thiên Phủ

Liêm Trinh rất ưa đồng độ với Thiên Phủ, hội Tử Vi của cung Ngọ và “Vũ Khúc Thiên Tướng” của cung Dần, đây là kết cấu tốt. Gặp cát tinh có thể trở thành người hữu dụng. Đây đều là đặc tính văn võ bắt nguồn từ Liêm Trinh.

 • “Liêm Trinh Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, khí rất hòa hoãn, gặp sao lộc thì cát, Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ” thì hung, nhưng nhẹ hơn các tổ hợp sao khác, có điều, kết hôn sớm thì bất lợi, thường dễ bị tình trạng “ngó đứt mà tơ chưa lìa”, hoặc có một thời kì hữu danh vô thực.
 • “Liêm Trinh Thiên Phủ” gặp sao lộc, lại có sao phụ, tá cát, có thể làm việc trong giới kinh tế tài chính, hoặc là thuế quan. Gặp thêm Tả Phụ, Hữu Bật thì rất tốt.
 • Nếu “Liêm Trinh Thiên Phủ” được Thái Dương và Thái Âm giáp cung, thì ờ cung Tuất tốt hơn ở cung Thìn. Nếu hội các sao cát là đại phú đại quý.

Đối với “Liêm Trinh Thiên Phủ”, các cung hạn Phá Quân, Tham Lang, “Thái Dương Thiên Lương”, có Văn Xương, Văn Khúc là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

Liêm Trinh Tham Lang

“Liêm Trinh Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, chủ về phiêu lưu tứ hải, rời xa quê hương. Gặp
các sao phụ, tá (không nên chỉ gặp Văn Xương, Văn Khúc), thì khí chất cao thượng, phong lưu nho nhã, làm việc trong chính giới hay quân đội có thể hơn mọi người.

 • “Liêm Trinh Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, có Hỏa Tịnh, Linh Tinh đồng độ, tính chất bạo phát bạo bại cực kì nghiêm trọng, sau khi phát đạt cần phải nắm vững thời thế, mới có thể duy trì thành tựu đã đạt được.
 • “Liêm Trinh Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi có Đà La đồng cung, có lúc xảy ra xung đột giữa tình cảm và ham muốn vật chất, dễ có phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ.
 • “Liêm Trinh Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, phần nhiều bất lợi trong hôn nhân, dễ “ngó đứt mà tơ chưa lìa”. Cần phải xem xét kĩ cung phu thê mà định mức độ.

Đối với “Liêm Trinh Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Cự Môn, Thiên Tướng, “Tử Vi Phá Quân”, “Thiên Đồng Thiên Lương” là những niên vận có tính then chốt.

Cần chú ý “Liêm Trinh Tham Lang” ở cung Tị, cuộc đời gặp nhiều tai nạn, nhưng có thể chuyển nguy thành an.

Liêm Trinh độc thủ Dần Thân

Liêm Trinh độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, trường hợp ở cung Thân cũng thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”, có thể tham khảo đoạn ở trên. Trường hợp ở cung Dần, không thành cách cũng như trên.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, rất kỵ Văn Khúc bay đến cung thiên di, cung mệnh lại hội Văn Xương, còn hội các tạp diệu Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, Thiên Hình, và Vũ Khúc Hóa Kỵ đến hội, các sao ác sát nặng, chủ về có khuynh hướng trộm cắp, mà còn chủ về quyến luyến tửu sắc, trụy lạc, mà dẫn đến thất bại. Cổ quyết nói, “Liêm Trinh Tham Lang Thất Sát Phá Quân gặp nhau, Văn Khúc ở thiên di là làm giặc.”

Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng, Văn Khúc thiên di tác bối nhung. Theo Vương Đình Chi, hai chữ “bối nhung” ghép lại là chữ tặc. Đời nay, có người cho rằng đây là do chép lầm của hai chữ “binh nhung”, giải thích là “võ nghiệp hiển quý”, hoàn toàn trái ngược với kiến giải của Vương Đình Chi.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, cũng ưa Tham Lang ở đối cung thành cách “Hỏa Tham” hay cách “Linh Tham”, chủ về phát lên một cách đột ngột, cũng chủ về được tiền của nhờ vợ, hoặc nhờ vợ trợ giúp mà trở nên giàu có.

Đối với Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Lương và bản thân Liêm Trinh, là những lưu niên có tính then chốt, và các cung hạn Thất Sát, Thiên Lương, “Thiên Cơ Cự Môn”, “Vũ Khúc Thiên Phủ” là những đại vận có tính then chốt.

Liêm Tham Tỵ Hợi phản vi kỳ cách

Sao Liêm Trinh hóa Lộc – Can Giáp

Liêm trinh hóa Lộc ở cung Mệnh, ở cung Tài bạch, ở cung Sự nghiệp đều chủ về Mệnh cách có nguồn Tài Khí mới, lợi cho việc kiếm tiền, dễ được giầu có.

Liêm trinh hóa Lộc ở cung Phúc đức, chủ về ưa thích theo đuổi cuộc sống hưởng thụ, lòng coi nhẹ sự nghiệp, có dục vọng mạnh hưởng thụ cuộc đời, có điều nhiều lúc vì ham hưởng thụ mà dấn thân liều mạng làm việc.

Liêm trinh hóa Lộc ở các cung viên Lục thân, thì chủ về quan hệ tình cảm thâm sâu hài hòa với nhau, ở cung Phụ mẫu thì cha từ con hiếu, ở Phu thê thì tình cảm vợ chồng đều vui vẻ, ở Huynh đệ thì thủ túc tinh thâm, ở Tử nữ thì con cái hiếu thuận, ở cung Nô thì thuộc hạ trung thành, bạn bè tăng thêm niềm vui hữu nghị.

Liên trinh hóa Lộc ở cung Thiên di thì chủ về ở hải ngoại hay nơi xa có nhiều lạc thú, nhiều thuận lợi dễ kiếm tiền.

Liêm trinh hóa Lộc ở cung Tật ách chủ về bệnh đường hô hấp.

Liêm trinh hóa Lộc ở cung Điền trạch thì chủ về có thể mua bất động sản, hoặc giữ được cơ nghiệp, hoặc có thể đầu tư bất động sản, nhờ đó mà tiền tài tích tụ thành giầu có.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết về vấn đề Liêm Trinh Hóa Lộc 

Sao Liêm Trinh hóa Kỵ – Can Bính

Liêm Trinh chủ về tình cảm, cũng chủ về máu. Liêm Trinh Hóa Kỵ, về phương diện quan hệ nhân tế là tình cảm bị tổn thương, họa hại, về phương diện cơ thể là bệnh tật liên quan đến máu

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết Liêm Trinh Hóa Kỵ

Sao Liêm Trinh ở Cung Phúc Đức

Liêm Trinh thủ Cung Phúc Đức, thông thường chủ về bận rộn, vất vả. Hoặc tuy giàu có nhưng vẫn nhiều lo lắng, thích bôn ba bận rộn. Hoặc chủ về không chú ý cách bài trí nơi mình sinh sống, có cảm giác hỗn loạn. Liêm Trinh Hóa Kỵ thì càng đúng.

Liêm Trinh được hội cát tinh, vẫn chủ về bận rộn, vất vả, nhưng nhiều hưởng thụ. Liêm Trinh thủ Cung Phúc Đức, chủ về thích cuộc sống căng thẳng, đầu óc cũng không được bình tĩnh. Hơn nữa, tư tưởng thì như ngựa phi vượn nhảy, không thể chuyên chú suy nghĩ vào một vấn đề.

Liêm Trinh có Hỏa Tinh và Linh Tinh đồng độ, chủ về tính tình hời hợt nóng nảy. Liêm Trinh có Kình Dương và Đà La đồng độ, thường không thể nhẫn nhịn người khác, dễ xảy ra tranh chấp, hay có tình huống bối rối khó xử.

Liêm Trinh Hóa Kỵ thủ Cung Phúc Đức, thì thường thấy cập rập suốt ngày. Lo nghĩ nhiều nhưng phần nhiều lại không có căn nguyên, không có ý niệm kiểm soát. Nếu lại có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, thì sinh hoạt vật chất túng thiếu, còn tinh thần thì cảm thấy trống rỗng. Gặp các Sát tinh, Hình, Kỵ nặng thì đời người không có lạc thú.

Liêm Trinh ưa có Thiên Phủ hoặc Thiên Tướng đồng độ hay hội chiếu. Không có sao hung, chủ về tính tình khoan dung đôn hậu, vững vàng. Gặp thêm cát tinh, thì cuộc đời hưởng thụ vui vẻ. Có điều cuộc sống vẫn náo nhiệt và bôn ba bận rộn.

“Liêm Trinh Tham Lang” đồng độ, chủ về hiếu động, trôi nổi, bôn ba bận rộn, tinh thần có khuynh hướng hưởng thụ vật chất. Nếu lại có các sao đào hoa hội hợp, thì cuộc đời phong lưu, tự đánh giá mình cao. Nếu sát tính nặng thì bạc phúc.

“Liêm Trinh Thất Sát” đồng độ, chủ về cuộc đời bận rộn, vất vả. Dù có thêm cát tinh hội chiếu, thân tâm vẫn bất an. Hơn nữa, mệnh tạo còn không giỏi suy nghĩ, thường hay có tính võ đoán.

“Liêm Trinh Phá Quân” đồng độ, chủ yề không chịu yên tĩnh, hay do dự, thiếu quả quyết. Vì vậy khi hành động dễ xảy ra thay đổi, làm tăng bận rộn vất vả và lo nghĩ. Nếu Hóa Kỵ, thì suốt đời không có ngày nào hưởng thụ an nhàn. Chỉ biết mang hết tâm tư tình cảm gởi vào trong công việc, đạt được thành công trong sự gian khổ, đó là lạc thú lớn nhất của người này.

Sao Liêm Trinh ở Cung Quan Lộc

Liêm Trinh thủ Cung Quan Lộc, nhập miếu, thông thường đều nên theo võ nghiệp, Liêm Trinh Hóa Kỵ thì càng đúng. Nếu làm những nghề nghiệp khác, thì sẽ gặp nhiều trở ngại hoặc biến động thay đổi rất lớn. Có Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật vây chiếu hoặc đồng độ, gia thêm Tử Vi hội chiếu, thì từ văn chức mà nắm quyền của võ chức.

Liêm Trinh nếu có Vũ Khúc, Văn Xương, Văn Khúc hội hợp. Đều thích hợp làm việc trong chính giới, gia nhập quân đội. Hoặc các công việc giám sát về kỉ luật, chủ về chức văn mà làm việc võ. Hoặc chức võ mà làm việc văn, là nhân tài kiêm văn võ.

 • Nếu kinh doanh buôn bán, thì nên xem kĩ các sao hội chiếu để định nghề nghiệp hoặc hướng kinh doanh.
 • Nếu có Tham Lang hội chiếu, có thể theo ngành thiết kế, quan hệ công cộng, quảng cáo.
 • Có Thất Sát hội chiếu, gặp Thiên Trù, có thể theo ngành ẩm thực, thực phẩm.
 • Có Thiên Phủ hội chiếu, có thể theo ngành tiền tệ, ngân hàng.
 • Có Thiên Tướng hội chiếu, là nhân tài thương nghiệp chuyên vạch kế sách, hoặc nhân tài kế hoạch kinh tế.
 • Có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, thì thích hợp theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

“Liêm Trinh Thiên Tướng” thủ Cung Quan Lộc. Gặp cát tinh thì thích hợp gia nhập quân đội hay cảnh sát, công tác hải quan. Làm việc trong chính giới cũng sẽ chức văn mà làm việc võ. Gặp các sao ác, sát, hình, kỵ, hao hội hợp, thì có nguy cơ bị bãi chức hoặc thất nghiệp, vỡ nợ, sập tiệm. Gặp sát tinh nhẹ thì thích hợp kinh doanh buôn bán, theo ngành công nghiệp, có thể dựa vào kĩ thuật mà khởi nghiệp.

“Liêm Trinh Phá Quân” cùng thủ Cung Quan Lộc, kết cấu này khá xấu. Nếu theo ngành kinh doanh buôn bán, hoặc công nghiệp, đều chủ về cuộc đời ít nhất cũng có một lần thất bại hay gặp trắc trở. Vì vậy cần xem xét kĩ đại hạn và lưu niên để ứng phó một cách thiết thực. Nếu làm việc trong chính giới, thì đảm nhiệm về văn thư. gặp cát tinh, cũng có thể nhờ sự kinh lịch mà lên chức, thăng tiến. Gặp sát tinh thì ở mãi một chỗ. Nếu kinh doanh buôn bán, cũng nên lấy ẩm thực làm nghề nghiệp. Hoặc làm những nghề có tính nguy hiểm, cũng có thể gia nhập quân đội hay cảnh sát, làm công tác bảo an, hải quan.

“Liêm Trinh Thiên Phủ” cùng thủ Cung Quan Lộc, gặp cát tinh hội hợp, chủ về sự nghiệp hình thành được cục diện. Do ảnh hưởng tính cách bảo thủ, cẩn thận của Thiên Phủ. Vì vậy không thích hợp với võ nghiệp, có thể làm việc trong ngành tiền tệ, ngân hàng, tài chính kinh tế. Nếu gặp sát tinh, thì sự nghiệp có nhiều biến động, sóng gió, trắc trở. Gặp Sao Hóa Kỵ, thì kinh doanh không thuận lợi, không nên đầu cơ.

“Liêm Trinh Tham Lang” cùng thủ Cung Quan Lộc, rất nên làm những nghề nghiệp nhiều giao tế thù tạc. Hoặc có tính tiêu dùng, có tính vui chơi giải trí, nghệ thuật. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tài hội hợp, thì thích hợp làm công tác văn nghệ. Nếu gặp Hàm Trì, Thiên Diêu, Hồng Loan, Thiên Hỉ, thì nên theo ngành nghệ thuật biểu diễn. Gặp Thiên Mã thì thích hợp làm nghề hướng dẫn du lịch.
“Liêm Trinh Thất Sát” đồng độ ở Cung Quan Lộc, rất thích hợp gia nhập quân đội, cảnh sát, hải quan, các công việc giám sát về kỉ luật, công tác bảo an. Nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, hoặc Long Trì, Phượng Các, thì nên có nghề chuyên môn để mưu sinh. Nếu lại gặp Thiên Nguyệt, và có hai sao văn vây chiếu hoặc đồng độ, thì làm bác sĩ ngoại khoa, thầy thuốc, y sư về trật đả. Nếu có Thiên Trù đồng độ, thì có thể theo ngành ẩm thực. Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, thì thích hợp gia nhập quân đội hay cảnh sát, cũng có thể làm những công việc có liên quan đến máu huyết.

Sao Liêm Trinh ở Cung Tài Bạch

Liêm Trinh nhập miếu ở Cung Tài Bạch, chủ về kiếm tiền trong cạnh tranh. Nếu nhập hãm địa, thì chủ về có tiền bạc trong gian nan, tiền đến rồi tiền đi, tụ tán bất thường.

Liêm Trinh Hóa Kỵ, chủ về vì tiền bạc mà gây ra phiền phức. Hoặc vì gặp rắc rối, khó xử về tình cảm mà phá tài. Liêm Trinh Hóa Kỵ gặp đủ các sát tinh, hình, kỵ. Chủ về vì tiền bạc mà gây nên nạn tai. Liêm Trinh Hóa Kỵ gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, thì nên đề phòng trộm cướp.

Kết cấu xấu nhất là Liêm Trinh gặp đủ các sao như Hóa Kỵ, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về vi phạm pháp luật mà phá tài.

“Liêm Trinh Thiên Tướng” được Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc hội chiếu, rất thích hợp kinh doanh buôn bán. Gặp thêm cát tinh thì chủ về dư giả. Gặp Kình Dương hoặc Hỏa Tinh đồng cung, thì có thể thành cự phú. Nhưng nếu gặp thêm sát tinh, thì có phá tài.

Hai sao “Liêm Trinh Thất Sát” đồng cung ở Sửu hoặc Mùi. Trường hợp ở cung Mùi thì có thể thành đại phú, ở cung Sửu là kế đó. Nhưng đều chủ về kiếm tiền trong cạnh tranh. Nếu gặp thêm các sát tinh, kỵ thì chủ về bần hàn.

“Liêm Trinh Phá Quân” ưa thấy Vũ Khúc, Tham Lang ở Cung Mệnh hội hợp với Hỏa Tinh và Linh Tinh của bản cung. Chủ về có thể hoạnh phát, nhưng e là sau khi phát sẽ hoạnh phá. Nếu gặp các cát tinh Lộc Tồn, Hóa Lộc, cũng chủ về kiếm tiền trong vất vả, cũng có phá tán, thất bại. Nhưng nếu “Liêm Trinh Phá Quân” thấy các sát tinh, kỵ hội hợp, thì phá tán, thất bại nhiều lần, một đời cùng khốn. Nếu lại gặp thêm Đại Hao, thì nghèo đến độ không có đất để cắm dùi.

“Liêm Trinh Thiên Phủ” gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, lại gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt. Chủ về một đời giàu có sung túc. Nếu không có cát tinh, thì gia sản vào bậc trung. Gặp các sát tinh, kỵ thì chủ về thất bại.

“Liêm Trinh Tham Lang” rất ưa có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ, hội chiếu cũng cát. Chủ về có nguồn tiền tài bất ngờ. Nếu không, cũng chủ về hoạnh phát hoạnh phá. Nếu lại gặp thêm sát tinh thì chủ về phá tán, thất bại càng nặng. Nếu gặp Hóa Kỵ, thích hợp gia nhập quân đội hay ngành cảnh sát, hoặc làm nghề phẫu thuật ngoại khoa, nha khoa. Hạ cách thì làm đồ tể, như vậy có thể tránh hung hiểm. Có cát tinh hội chiếu còn chủ về dư giả, nhưng không nên đầu cơ, cũng nên đề phòng vì sắc mà phá tán, thất bại.

Sao Liêm Trinh ở Cung Thiên Di

Sao Liêm Trinh ở Cung Thiên Di thì không nên lưu luyến nơi mình sinh ra, mà nên đi xa, ở tha hương. Ưa được các sao cát hội chiếu. Tất ngại Hóa Kỵ, kế đến là ngại gặp sát tinh.

Liêm Trinh là sao thứ đào hoa. Vì vậy nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, chủ về ở bên ngoài vì tửu sắc mà chuôc họa. Gặp thêm sát tinh, Thiên Hình, Đại Hao ở tam phương tứ chính, mà không có cát tinh hóa giải, thì chủ về chết ở tha hương. Nếu các sao sát, hình mà nhẹ, có sao cát nâng đỡ, nhưng gặp Thiên Nguyệt thì chủ về nhiễm bệnh ở tha hương.

Liêm Trinh rất ưa gặp Tử Vi, Thiên Tướng, có thể hóa giải tính hung của nó. Chủ về ở quê người được quý nhân trợ lực.

Liêm Trinh được Thiên Tướng đồng độ, khí chất sẽ chuyển thành “may mắn, bình hòa”. Chủ về xuất ngoại nhưng có tính kiên nhẫn cương nghị, cuối cùng có thể sáng lập sự nghiệp. Ưa gặp nhất là tam cát hóa và Lộc Tồn, chủ về đạt được danh lợi, dù gặp các sao sát, Kỵ, hình, hao, cũng có thể chuyển nguy thành an. Nhưng cũng chủ về ở nơi xa ít có duyên với người. Dù được Tả Phụ, Hữu Bật nâng đỡ, vẫn khó tránh khỏi sự cô độc.

Liêm Trinh và Thất Sát đồng độ, tình huống cát hung sẽ thay đổi rất lớn. Có Lộc Tồn, Hóa Lộc hội chiếu, chủ về ở nơi xa phát đạt. Nhưng nếu có sát tinh, Hóa Kỵ hội chiếu, thì chủ về ở nơi xa vì tiền bạc mà sinh tai nạn, hoặc vì tửu sắc mà sinh họa, hoặc có tai nạn chảy máu. Cho nên gặp kết cấu sao dạng này ở Cung Thiên Di của lưu niên hoặc của đại hạn thì trong niên hạn đó không nên xuất ngoại, đi xa, Nếu người đã rời quê hương thì nên ở yên, không được đi nơi khác nữa, đợi niên hạn đó qua mới có thể di động.

Kết cấu Liêm Trinh và Phá Quân đồng độ tương đồng với kết cấu Liêm Trinh và Thất Sát đồng độ, mọi người có thể tham khảo ở phần trên. Nhưng Liêm Trinh và Phá Quân thủ Cung Thiên Di mà gặp sao cát, tuy có thể phát đạt, cũng chủ về phải lao tâm phí sức, nhưng thành tựu không lớn bằng kết câu Liêm Trinh và Thất Sát.

Liêm Trinh và Tham Lang đồng độ ở Cung Thiên Di, chủ về có sở trường giao thiệp ở nơi xa, quan hệ giao tế rất tốt, nhiều thù tạc. Gặp cát tinh thì có thể nhờ đó mà phát phúc. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, lại chủ về phát lên một cách nhanh chóng ở nơi khác. Nếu gặp Tham Lang Hóa Kỵ, thì việc sẽ không như lí tưởng. Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, thì chủ về ở nơi xa vì tửu sắc mà sinh tai ách.

“Liêm Trinh Thiên Phủ” đồng độ, ở bên ngoài giao du rộng rãi. Gặp cát tinh, có thể làm thương gia giàu có. Gặp sát tinh, thì làm việc phần nhiều phải hao tổn tinh thần.

Sao Liêm Trinh ở Cung Điền Trạch

Liêm Trinh ở Cung Điền Trạch là ác tinh, chủ về đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ bị phá sạch. Hoặc ông bà cha mẹ không để lại đất đai nhà cửa. Trường hợp Liêm Trinh có Thiên Phủ đồng độ mới chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, mà còn có thể giữ được.

“Liêm Trinh Thất Sát” đồng độ, có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại. Nhưng sẽ vì nguyên nhân khách quan mà phá tán, về sau đến tuổi trung niên mới tự mua. Gặp cát tính hội hợp, nhà cửa tăng thêm.

“Liêm Trinh Tham Lang” đồng độ, phần lớn chủ về điền sản hao tán. Chỉ trong tình hình có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ mới có thể mua thêm nhà cửa đất đai. Nếu có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Hàm Trì, Thiên Diều, Đại Hao hội chiếu. Thì vì ham mê tửu sắc hoặc sở thích không lành mạnh mà đất đai nhà cửa tiêu tan. Nếu gặp cát tinh nâng đỡ mà không có sát tinh, lại gặp Hồng Loan, Thiên Hỷ, thì chủ về ở nhà đẹp.

“Liêm Trinh Thiên Tướng” đồng độ, chủ về điền sản bị phá sạch. Nếu gặp tam hóa, cát tinh hội hợp, thì trung niên hay vãn niên tự mua được nhà cửa.

“Liêm Trinh Phá Quân” đồng độ, cũng bị tình trạng phá sạch đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Có thể tự mua đất đai nhà cửa được hay không, cần phải xem xét kỹ Cung Điền Trạch của đại hạn trung niên và vãn niên mà định.

Liêm Trinh Hóa Kỵ nhập Cung Điền Trạch, lại gặp sát tinh, cuộc đời ắt có tình hình vì nhà cửa mà chuốc họa. Cần phải xem kỹ Cung Điền Trạch của lưu niên và đại hạn mà định năm nào có thể xảy ra sự cố.

Nếu Cung Điền Trạch của lưu niên gặp Liêm Trinh Hóa Kỵ. Cần xem xét tinh diệu của Cung Tật Ách, đề phòng bị nạn tai tật bệnh, hoặc người trong nhà bất an.

Sao Liêm Trinh ở Cung Phu Thê

Khi Sao Liêm Trinh ở cung Phu Thê, bởi Liêm Trinh chủ về hình khắc. Nên nếu gặp nhiều sát tinh thì phải đôi ba lần vợ (khắc ba lần).

Nam mệnh lấy được vợ đẹp, gặp Hóa Kỵ thì ly hôn rồi tái hôn lấy được vợ đẹp. Gặp đào hoa thì vợ có tình nhân bên ngoài, gặp Thất Sát, Phá Quân thì vợ chồng bất hòa, gặp tứ sát thì hình khắc, vì chuyện tinh cảm nam nữ mà có kiện tụng.

Nữ mệnh, Liêm Trinh gặp sát tinh, chủ về chồng chỉ có hư danh, hoặc chủ về không cử hành hôn lễ.

 • Liêm Trinh gặp Thiên Phủ, chủ về người phối ngẫu tính cương cường, khó tránh khắc khẩu.
 • Liêm Trinh Thiên Tướng đồng cung, gặp Tả Hữu, lục sát, Văn Xương, Văn Khúc,Hóa Kỵ, chủ về chia ly. Hoặc người phối ngẫu không trung trinh. Sát tinh nặng thì chủ về tranh chấp bất hòa, không có con cái.
 • Liêm Trinh Thất Sát đồng cung chủ về vợ đẹp mà dâm. Gặp cát tinh thì có thể tránh được họa. Gặp Tả Phụ, Hữu Bật, lục sát, Hóa Kỵ thì hôn nhân bất lợi. Nữ mệnh chủ về có chồng giỏi quản lý tài chính.
 • Liêm Trinh độc tọa hai cung Dần hoặc Thân, chủ về gần nhau ít mà xa nhau nhiều. Nam mệnh chủ về lấy được vợ thanh bạch. Gặp các sao sát, kỵ, vẫn có sóng gió, trắc trở. Nữ mệnh thì chồng không có tình cảm thú vị.
 • Liêm Trinh Phá Quân đồng cung gặp sát tinh thì chủ về bất hòa. Không có sát tinh thì chủ về hôn nhân mĩ mãn, nhưng cũng có tình nhân bên ngoài.
 • Liêm Trinh Thiên Phủ đồng cung chủ về tình cảm bất hòa, có tranh chấp, người phối ngẫu giỏi giao tế. “Liêm Trinh Thiên Phủ” gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Hóa Kỵ, lục sát, chủ về có người bên ngoài, người phối ngẫu tính cương mà không khắc. “Liêm Trinh, Thiên Phủ” gặp sao đào hoa, chủ về yêu người đã có chồng.

Liêm Trinh Tham Lang đồng cung phần nhiều chủ về người phối ngẫu xính đẹp. Nam mệnh chủ về vợ không hiền thục nhưng giỏi giao tiếp quan hệ.

Sao Liêm Trinh ở Cung Tử Tức

Liêm Trinh rất ưa tương hội với Thiên Phủ, chủ về sinh quý tử, có ba người con.

Liêm Trinh Hóa Kỵ, chủ về con cái nhiều nạn tai tật bệnh, hoặc bị phá tướng.

Liêm Trinh hội Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, chủ về con cái bị “hình thương”.

Liêm Trinh hội tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, chủ về xin con nuôi.

Liêm Trinh lạc hãm ở Cung Tử Tức, gặp cát tinh, cũng bị “hình thương”.

Liêm Trinh độc tọa ở cung miếu vượng, chủ về một trai một gái. Ở cung bình, có một trai. Ở cung hãm, chủ về có “khắc” .

Liêm Trinh, Thiên Phủ, chủ về có ba người con, còn có quý tử, con cái tính tình cẩn thận, trung hậu, văn nhã. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái phát quý, nhưng không chủ về phú. Nếu có Văn Khúc đồng độ thì chủ về “hình khắc”.

Liêm Trinh, Tham Lang, chủ về ít con trai. Thêm cát tinh cũng chỉ có hai người. Gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, chủ về thông minh, nhạy bén. Gặp thêm sát tinh thì chủ về cơ thể hư nhược.

Liêm Trinh, Thiên Tướng, chủ về có hai con, con cái trung hậu, có thể giữ gìn gia nghiệp.

Liêm Trinh, Thất Sát, chủ về cô độc. Hóa Kỵ mà thêm cát tinh, chủ về có một con, cũng nhiều nạn tai tật bệnh.

Liêm Trinh, Phá Quân, chủ về một con, gặp sát tinh thì có “khắc”.

Sao Liêm Trinh ở Cung Phụ Mẫu

Liêm Trinh thủ Cung Phụ Mẫu là ác diệu, thông thường đều bất lợi về cha mẹ, có “hình thương khắc hại”. Nhẹ thì chủ về không được cha mẹ che chở, hoặc tình cảm không được tốt.

Liêm Trinh ở Cung Phụ Mẫu lạc hãm, hoặc Hóa Kỵ. Chủ về làm con thừa tự của bác hay chú, hoặc làm con nuôi người khác. Nếu được Thiên Phủ, Thiên Tướng đồng độ hoặc hội chiếu, mà còn gặp các sao cát Thiên Phúc, Thiên Thọ thì có giải cứu, mức độ khắc hại sẽ giảm nhẹ, chỉ chủ về tình cảm không hợp.

Liêm Trinh có Thiên Mã, Thiên Hư đồng độ hoặc hội chiếu. Chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ.

Liêm Trinh có Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang hội chiếu hoặc đồng độ. Đều chủ về cha mẹ bị “hình thương”. Nếu lại gặp thêm Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Cô Thần, Âm Sát. Thì chủ về hình khắc tử vong, tai họa lớn, hoặc mắc bệnh nan y.

Nếu Liêm Trinh thủ Cung Phụ Mẫu, có Hồng Loan, Thiên Hỷ, Hàm Trì, Thiên Riêu, Thiên Hình đồng độ hoặc hội chiếu. Chủ về đương số là do vợ hai hay vợ lẽ sinh ra, nếu không sẽ chủ về cha có tình nhân bên ngoài. Trong xã hội hiện đại, cũng có thể chủ về mẹ có hai lần hôn nhân

Sao Liêm Trinh ở Cung Huynh Đệ

Liêm Trinh nhập miếu, anh chị em hai người, thông thường chủ về tình cảm hòa hợp.

Liêm Trinh hội các sao cát Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Quý, Thiên Phủ, anh chị em năm người, còn lại ba người.

Liêm Trinh gặp Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình. Chủ về hình khắc, nạn tai, tật bệnh, hoặc bất hòa, nên ở riêng hay ở nơi khác.

 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” thì hai người.
 • “Liêm Trinh Thiên Phủ” thì hai đến ba người. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì ba người.
 • “Liêm Trinh Tham Lang” thì hơi ít, có anh em cũng dễ gây oán giận. Thêm sát tinh thì chủ về không có anh em.
 • “Liêm Trinh Thất Sát” thì một người.
 • “Liêm Trinh Phá Quân” thì một người, nhưng tình cảm dễ xảy ra bất hòa

Sao Liêm Trinh ở Cung Tật Ách

Liêm Trinh ở Cung Tật Ách, phần nhiều chủ về các bệnh hư hỏa bốc lên hoặc tâm hỏa cấp táo, vì Liêm Trinh là âm hỏa.

Liêm Trinh trong Đẩu Số còn là “huyết tinh”. Vì vậy chủ về đại tiện ra máu, lạc huyết , tâm huyết hao tổn, tâm thận bất giao gây nên thiếu máu và mất ngủ. Nữ mệnh cũng chủ về máu kinh không đủ, kinh nguyệt không điều hòa. Liêm Trinh Hóa Kỵ gặp sao Sát, Hình. Chủ về ung thư máu, hoặc thiếu máu bẩm sinh.

Liêm Trinh là sao đào hoa thứ, vì vậy còn chủ về thủ dâm, ý dâm, di tinh, bệnh lậu, giang mai, và các bệnh về tình dục khác.

Liêm Trinh thủ Cung Tật Ách, cũng chủ về dễ mắc các bệnh cảm cúm. Gặp Thiên Nguyệt, thì cảm mạo triền miên, gây nên dị ứng mũi, dị ứng khí quản.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, gặp sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, thì có tai nạn chảy máu. Gặp thêm Thiên Hình thì càng nghiệm. Nếu không có Thiên Hình, cũng chủ về bệnh tật về máu mủ, nhẹ thì dễ có mụn.

Liêm Trinh có Tham Lang đồng độ, nam mệnh chủ về mộng tinh, di tình. Nữ mệnh chủ về đau bụng kinh, hoặc bệnh tử cung. Gặp các sao Sát, Kỵ, hình, hao và Địa Không, Địa Kiếp, thì có khả năng mắc bệnh ung thư đường sinh dục. Nếu các sao Sát, Kỵ nhẹ, nữ mệnh chủ về bệnh lệch tử cung, hoặc bệnh kín của phụ nữ. Chi gặp Hỏa Tinh, nam mệnh và nữ mệnh đều chủ về đau thắt lưng, đau tức vùng gan.

Liêm Trinh có Thiên Tướng đồng độ. Chủ về bệnh tiểu đường, hoặc sỏi bàng quang hay sỏi thận. Nếu gặp các sao đào hoa, như Hồng Loan, Thiên Hỷ, Hàm Trì, Thiên Riêu. Thì chủ về các bệnh liên quan đến tình dục như bệnh lậu, nước tiểu đục (gonorrhoea), v.v… Nam mệnh còn chủ về di tinh, phái nữ thì các bệnh âm hư.

Liêm Trinh có Thất Sát đồng độ. Chủ về lúc bé nhiều bệnh, lao phổi, ho, ho ra máu. Nếu gặp Kình Dương. Thì chủ về đại tiện ra máu. Gặp Hóa Kỵ, Thiên Hình, sát tinh nặng thì chủ về ung thư ruột, hoặc bất ngờ bị thương mà chảy máu.

Liêm Trinh có Phá Quân đồng độ, cũng chủ về bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang. Nếu Hóa Kỵ và gặp thêm sát tinh, thì có khả năng phải phẫu thuật, hoặc mặt có nhiều sẹo.

Sao Liêm Trinh ở Cung Nô Bộc

Liêm Trinh ở Cung Nô Bộc. Chủ về nhiều bạn bè hoặc người dưới quyền, nhưng chưa chắc có trợ lực, cần phải xem là nhập miếu hay lạc hãm và các sao nào hội chiếu để luận đoán.

Liêm Trinh ở Cung Nô Bộc rất thích gặp sao Lộc, bất kể là Lộc Tồn hay Hóa Lộc. Đều chủ về nhờ bạn bè trợ lực mà kiếm được tiền, hoặc nhờ người dưới quyền mà kiếm tiền. Dù Liêm Trinh lạc hãm, cũng chỉ giảm bớt mà thôi.

Nhưng nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ mà lạc hãm, còn gặp sát tinh, thì trái lại sẽ chủ về vì bạn mà phá tài. Nếu Liêm Trinh hội Văn Khúc Hóa Kỵ. Chủ về mượn tiền không trả. Hội Tham Lang, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền dụ dỗ, tham gia đầu cơ, cờ bạc mà dẫn đến phá tài. Nếu gặp thêm Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Riêu, thì bị dụ dỗ, vì sắc mà phá tài.

 • Nếu Liêm Trinh có Phá Quân, Thất Sát hội chiếu, lại gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình, Đại Hao, Địa Kiếp, Địa Không. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền làm liên lụy mà phạm pháp. Nếu Liêm Trinh lại Hóa Kỵ, dễ xảy ra tai họa lao ngục. Gặp Âm Sát thì nên đề phòng người dưới quyền hãm hại.
 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” đồng độ, nếu Liêm Trinh Hóa Lộc. Hoặc có Lộc Tồn đồng cung, lại được cát tinh ở tam phương tứ chính nâng đỡ. Chủ về nhờ được bạn bè trợ lực mà khá giả, hoặc người dưới quyền có thể giúp đương số kiếm tiền. Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, dù gặp cát tinh cũng nên đề phòng bạn bè hoặc người dưới quyền. Tuy có thể trợ giúp đương số, nhưng cũng gây liên lụy mà phá tài.
 • “Liêm Trinh Thất Sát” đồng độ, bạn bè phần nhiều là người cứng rắn thô bạo, người dưới quyền không hợp với đương số. Liêm Trinh Hóa Kỵ, lại gặp sát tinh. Chủ về bị người dưới quyền ngầm xâm phạm. Nếu được Liêm Trinh Hóa Lộc, còn có Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt cùng chiếu, thì càng ưa gặp Thiên Phủ Hóa Khoa ở Cung Huynh Đệ, lúc đó Liêm Trinh và Thất Sát mới biến thành khí tường hòa. Chủ về bạn bè và người dưới quyền tính tình cương nghị. Trường hợp Liêm Trinh Hóa Kỵ, mà không gặp các sao Sát, Hình, còn chủ về dễ kết giao với người trong quân đội hay cảnh sát và giới bác sĩ, thầy thuốc.
 • “Liêm Trinh Phá Quân” đồng độ ở Cung Nô Bộc, nếu hội sát tinh, thì dễ bị người dưới quyền phản bội. Hoặc bị bạn bè hãm hại hay trở mặt thành thù. Liêm Trinh và Phá Quân đồng độ ở Cung Nô Bộc, gặp Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về vì bạn bè mà dính dáng đến pháp luật. Nhưng có thể nhờ trợ lực của bậc trưởng bối hay cấp trên hóa giải.
 • “Liêm Trinh Thiên Phủ” đồng độ, nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì tình bạn sâu sắc, người dưới quyền trung thành thẳng thắn. Liêm Trinh Hóa Lộc. Thì chủ về nhờ bạn bè hoặc người dưới quyền trợ lực mà gia vận hưng thịnh. Gặp cát tinh thì có bạn bè hoặc người dưới quyền ủng hộ, cũng chủ về sự nghiệp của cấp trên vững vàng, bản thân đương số nhờ vậy mà được cát lợi. Gặp Hóa Kỵ, sao hình, sát thì chủ về “ân biến thành thù”, hoặc người dưới quyền do mình đề bạt lại phản bội.

Thay lời kết

Sao Liêm Trinh có tính chất biến hóa rất phức tạp, tuy có thuyết ” thứ đào hoa”, nhưng lại không chắc chắn là “mệnh đào hoa”, hoặc có tính cách dâm đãng. Chỉ có một tính chất cơ bản có thể khẳng định, đó là người này tất sẽ có chút lẳng lơ và .dí dỏm, nhưng nội tâm lại chủ quan cực mạnh, không dễ chiều theo ai.

Sao Tham Lang là “đào hoa chính”, Liêm Trinh là “đào hoa thứ”, cùng thuộc đào hoa, nhưng người Tham Lang thủ mệnh lại khéo ăn khéo ở, khác với Liêm Trinh hơi có chút trôi nổi. Chỗ khác nhau này cần phải phân biệt rõ.

Liêm Trinh tuy dí dỏm nhẹ nhàng, trong giao tiếp hơi có chút hài hước, nhưng do có tính chất chủ quan mạnh, cho nên không thể thấy anh ta dí dỏm nhẹ nhàng rồi lấy đó để bàn công việc. Trên thực tế anh ta rất có thể là một người có tính “làm việc theo nguyên tắc”. Lúc hội hợp Địa Không, Địa Kiếp, tính chất này càng rõ rệt, cho nên người Liêm Trinh thích hợp theo đuổi công việc nghiên cứu về phưong diện khoa học kĩ thuật, bởi vì công trình khoa học kĩ thuật rất cần ngăn nắp thứ tự.

Trả lời