Cung Nô Bộc là gì? Ý Nghĩa Cung Nô Bộc trong Tử Vi

Cung Nô Bộc là gì? Ý Nghĩa Cung Nô Bộc trong Tử Vi

Cung Nô Bộc dùng để luận đoán về mối quan hệ giữa đương số với người dưới quyền, xem có đắc lực hay không, trợ giúp được nhiều hay bán đứng, phản bội…

Nô cung Hoa Cái, Hồng, Đào

Cùng là Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính thê thứ thiếp tiền duyên

Khác nào dây cát, sánh bên cõi cù.

Con em lúc ở lúc đi

Bởi sao Nhật Nguyệt hãm miền Nô cung

Đào Hoa Nô lại tương phùng

Dối chồng mang tiếng bất trung ưu phiền.

Cung Nô mà có Hoá Quyền

Ắt rằng vợ lẽ cướp quyền chính thê.

Dương Đà Kỵ Phá hãm bên

Bạn bè tôi tớ đảo điên khó lường

Mục lục bài viết

Cung Nô Bộc là gì?

Cung Nô Bộc là gì?

Cung Nô Bộc là cung chưởng quản thông tin về các mối quan hệ của đương số đối với thuộc cấp, thuộc hạ, hay người dưới quyền. Toàn bộ các thông tin về mối quan hệ này, tất thảy đều phải lấy Cung Nô Bộc làm chủ, phối hợp với tam phương tứ chính để tiến hành luận đoán…

Cung Nô Bộc trong Tử Vi – Luận giải chi tiết

Trong Tử Vi, cung vị chủ quản người dưới quyền, cổ nhân gọi là “Cung Nô Bộc”. Trong xã hội cổ đại, “nô bộc” là thành viên của gia đình. Một đời làm nô bộc, đời đời là nô bộc, cho nên sự tốt xấu của Cung Nô Bộc đúng là có liên quan đến sự thịnh suy của gia tộc. Vì vậy, các nhà Đẩu Số cổ đại khi luận đoán khá xem trọng nô bộc có lực hay không, nô bộc nhiều hay ít, có phản chủ không, có lừa dối chủ không, hoặc có phù trợ, giúp đỡ chủ không.

Cung Nô Bộc trong Tử Vi - Xem, Luận giải chi tiết

Ngày nay “Cung Nô Bộc” được một số nhà nghiên cứu đổi lại thành “Cung Giao Hữu”, tuy nhiên, thực tế thì cũng không hẳn là phù hợp. Về mặt lý luận, ngày nay đã không còn mối quan hệ chủ tớ như ngày xưa, nhưng vẫn là quan hệ thuộc cấp. Do đó dùng từ “nô bộc” để suy diễn vẫn có thể chấp nhận được. Bởi sự tốt xấu của các mối quan hệ trong công việc vẫn là rất quan trọng.

Thử xét tam phương tứ chính của “Cung Nô Bộc”, đối cung là Cung Huynh Đệ, cung hội hợp là Cung Phụ Mẫu và Cung Tử Tức, đây rõ ràng là một tổ hợp tổ tông ba đời và nô bộc, cũng tức là một mô thức điển hình của gia tộc cổ xưa.

Theo Vương Đình Chi, lấy “Cung Huynh Đệ” xem là quan hệ với người ngang vai. Lấy “Cung Phụ Mẫu” xem là quan hệ với bậc trưởng bối. Lấy “Cung Tử Tức” xem là quan hệ với những người thuộc vãn bối. Các sao của ba cung vị này hội chiếu với “Cung Nô Bộc”. Vì vậy sẽ phản ánh các mối quan hệ giao tiếp của đương số một cách chỉnh thể.

Lúc luận đoán Đẩu Số, khi lấy “Cung Nô Bộc” dùng để luận đoán về mối quan hệ với nhân viên làm thuê hoặc người dưới quyền. Cũng cần đồng thời lấy “phụ mẫu” xem là ông chủ, cấp trên, hoặc bậc tiền bối trong nghề nghiệp của đương số. Lấy “Tử tức” xem là trợ thủ trực thuộc, hoặc những người thuộc lớp vãn bối trong nghề nghiệp của đương số. Và lấy “Huynh đệ” xem thành những người ngang vai với đương số. Còn “Cung Nô Bộc” là một phản ánh chung.

Người mới học Tử Vi thường mắc phải một bệnh, đó là không quan sát toàn diện các sao của các cung có liên quan. Lấy việc quan sát các sao của “Cung Nô Bộc” làm ví dụ, cổ nhân lấy “Cung Phụ Mẫu” và “Cung Nô Bộc” trong tam phương tứ chính để đo lường, sau đó mới xem đến tinh hệ của “Cung Phụ Mẫu” và “Cung Nô Bộc” có quan hệ tương hỗ như thế nào, từ đó có thể biểu thị tình trạng nô bộc của đời “phụ mẫu”. Nếu cũng lấy “Cung Huynh Đệ” và “Cung Tử Tức” ra quan sát, xem xét mối quan hệ tương hỗ của chúng với “Cung Nô Bộc”, thì có thể biết được tình trạng nô bộc của ba đời.

Ngày nay quan sát Cung Nô Bộc cũng có thể dùng biện pháp như vậy. Nếu lấy Cung Phụ Mẫu và Cung Nô Bộc ra so sánh, đồng thời tiến hành nghiên cứu mối quan hệ của chúng, thì có thể nhìn ra mối quan hệ của cấp trên và người dưới quyền của đương số.

Ví dụ như “Cung Phụ Mẫu” Thiên Lương độc tọa cung Ngọ, “Cung Nô Bộc” là Thiên Đồng độc tọa cung Tuất, còn “Cung Huynh Đệ” là Cự Môn ở cung Thìn có sát tinh chiếu xạ, thế là chúng ta sẽ có một giả định tốt nhất là cấp trên là người rất thích soi mói, bới móc. Trong đồng sự có người ưa đâm bị thóc, chọc bị gạo, xui nguyên dục bị. Vì vậy mà bản thân rất lúng túng, khó xử về quan hệ giao tiếp ở nơi làm việc, có thể sẽ bị lôi kéo vào vòng tranh chấp, bất hòa. Điểm này có thể nhìn ra từ tính chất của Thiên Đồng ở cung Tuất.

Nhưng nếu Thiên Lương có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội hợp, tính chất của Thiên Lương sẽ biến thành cao thượng, độ lượng, Thiên Đồng của “Cung Nô Bộc” cũng bị ảnh hưởng của Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu mà cải thiện.

Vương Đình Chi đưa ra phương pháp luận đoán như trên, có thể giúp cho người học Đẩu Số tìm ra tình trạng quan hệ nhân tế của mỗi giai đoạn trong cuộc đời một người khá rõ ràng

Cổ Học kiến nghị với độc giả chiếu theo phương pháp này thử nghiệm xem, tin tưởng rằng chính bản thân mình dễ dàng có thể tìm ra khi còn sống, cùng với mối quan hệ giao tiếp vào mỗi giai đoạn của đời người.

Sao Tử Vi ở Cung Nô Bộc

Tử Vi Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Tử Vi thủ Cung Nô Bộc, sao quá mạnh, trong các tình hình thông thường. Chủ về khó khống chế người dưới quyền.
Nếu Tử Vi nhập miếu, còn có các sao phụ tá Tả Phù, Hữu Bật đồng độ hoặc hội chiếu, thì Tử Vi càng mạnh, trong việc giao du với những người ngang vai tuy chủ về có thể có bạn bè hữu ích. Nhưng bạn bè ắt sẽ hơn đương số, còn người dưới quyền thì sẽ khó khống chế.

Nhưng nếu đương số có bụng dạ rộng rãi, dìu dắt, giúp đỡ hậu bối, thì có thể cải thiện mối quan hệ giao tiếp. Còn được bạn bè và những người thuộc lớp vãn bối ủng hộ.

Nếu Tử Vi lạc hãm, không có sao phụ tá cát hội chiếu. Chủ về vẻ hào nhoáng bề ngoài, có thể nhiều bạn bè, nhưng lại ít tri kỉ. Hoặc tuy kết giao được những người có địa vị xã hội, nhưng mối quan hệ lại không thân tình. Cũng chủ về có nhiều người dưới quyền, nhưng họ đều có chủ kiến riêng.

Tử Vi rất ghét có Phá Quân hội chiếu ở Cung Nô Bộc. Nếu có Phá Quân hội chiếu, lại gặp thêm Địa Không và Địa Kiếp. Thì chủ về bị thuộc cấp làm liên lụy, hoặc vì bạn bè mà phá tài.

Nếu Tử Vi đã gặp Phá Quân, còn gặp thêm Đà La. Thì chủ về đương số vì thuộc cấp mà ra mặt nên dẫn đến bất hòa, tranh chấp thị phi.

Nếu Tử Vi có Tứ Sát tinh hội chiếu. Chủ về thuộc cấp dễ làm lỡ việc. Về phương diện giao du, khó có bạn bè hữu ích, dễ gần với tiểu nhân, hoặc bị người có địa vị hãm hại.

Tử Vi nếu tương hội với Hóa Kỵ và Kình Dương, thì thuộc cấp bạc tình vô nghĩa, được đương số dìu dắt giúp đỡ nhưng quay lại báo oán, hoặc bị họ bán đứng, về phương diện giao du. Chủ về cố sức giúp người nhưng lại bị báo oán.

“Tử Vi Phá Quân” đồng độ. Chủ về người dưới quyền vô tình vô nghĩa, làm cho đương số bị tổn thương, sự nghiệp bị đả kích, tiền tài tổn thất, hoặc địa vị bị dao động, về phương diện bạn bè. Chủ về được bạn bè nói lời ngay thẳng khuyên can, nhưng nếu có sát tinh hội chiếu thì chủ về vì bạn mà phá tài. Nếu có các sao Sát, Kỵ, hình, hao cùng chiếu, thì vì bạn bè hoặc người dưới quyền làm liên lụy mà dính vào họa phạm pháp.

Nhưng nếu có cát tinh hội hợp, thì nhờ bạn bè tốt mà được lợi ích. Người dưới quyền tuy vô tình vô nghĩa, nhưng vì có nhiều người dưới quyền nên cũng có một thời kỳ trở thành trợ lực. Hoặc chủ về gặp cơ hội được người có địa vị xã hội chiếu cố, nhưng mối quan hệ dễ trở thành lạnh nhạt.

 • “Tử Vi Thiên Phủ” đồng độ, trong tình huống thông thường chủ về có thể kết giao với người có địa vị xã hội. Người dưới quyền nhiều, nhưng ý kiến bất nhất. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì người dưới quyền phần nhiều có chủ kiến riêng, có thể trở thành trợ thủ đắc lực, nếu tiến hành dìu dắt giúp đỡ, thì tương lai có thể trở thành bạn bè hữu ích.
  • Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa thì không nên gặp thêm Lộc Tồn đồng cung. Chủ về người dưới quyền tuy có thể giữ tiền, nhưng lại không giỏi kinh doanh, chỉ có thể thủ thành.
  • Nếu có thêm sát tinh tụ tập thì chủ về oán hận. Hoặc chủ về người dưới quyền có âm mưu.
  • Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, thì vì bạn mà phá tài, hoặc bị người dưới quyền trộm cắp.
  • Nếu gặp Vũ Khúc Hóa Kỵ. Thì chủ về cấp trên của đương số bị người dưới quyền của đương số lừa gạt.
  • Nếu gặp Liêm Trinh Hóa Kỵ, thì bị người dưới quyền mà bản thân đương số đề bạt làm liên lụy.
 • “Tử Vi Tham Lang” đồng độ. Chủ về giao du rộng. Nếu có Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội chiếu, thì đến đâu cũng có bạn bè hoan nghênh. Nếu gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thì nhờ tài phú, quyền lực, hoặc danh dự mà được bạn bè ủng hộ.
  • Nếu gặp các sao đào hoa, lại gặp thêm Đà La, Âm Sát. Thì chủ về bị bạn bè hãm hại, hoặc người dưới quyền làm liên lụy. Hoặc vì giao du với những người ở chốn gió trăng mà chuốc điều tiếng thị phi. Nếu có Lộc Tồn đồng độ mà gặp sát tinh. Chủ về tranh chấp tiền bạc với bạn bè, hoặc bạn bè có nhiều tiền mà keo kiệt, bủn xỉn.
 • “Tử Vi Thiên Tướng” đồng độ. Chủ về người dưới quyền và bạn bè đều có trợ lực. Nếu gặp sao cát và cát hóa hội chiếu. Chủ về được người có địa vị dìu dắt, giúp đỡ, trợ lực. Phần nhiều là bạn bè tốt, hoặc bạn bè và người dưới quyền phần nhiều là người có chính nghĩa. Nhưng nếu gặp sát tinh, thì chủ về vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà phá tài.
  • Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao. Thì chủ về chịu lỗi thay cho người khác. Có Tứ Sát tinh, Thiên Hình, Đại Hao hội chiếu, phần nhiều vì giao du với bạn xấu mà hao tổn, hoặc bị người dưới quyền trộm cắp.
 • Tử Vi rất ngại có Thất Sát đồng độ. Chủ về bị bạn bè và người dưới quyền bài xích, chèn ép, dù gặp cát tinh cũng chủ về bị tước đoạt tiền bạc hoặc quyền lực. Gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao. Thì chủ về bạn bè và người dưới quyền lấy oán báo ân. Có Hỏa Tinh, Thiên Hình đồng độ, thì bạn bè và người dưới quyền phần nhiều là người cứng rắn, thô bạo.

Sao Thiên Cơ ở Cung Nô Bộc

Thiên Cơ ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Khi Sao Thiên Cơ thủ Cung Nô Bộc, gặp sao cát. Chủ về giao du rộng, nhập miếu cũng vậy. Tuy người dưới quyền tốt nhưng lại dễ thay đổi theo thời thế, làm trợ thủ đắc lực không được bền. Bạn bè cũng có lúc thay đổi Đời người tuy không cô tịch, nhưng khó được người dưới quyền trợ lực lâu dài.

Nếu lạc hãm, hoặc hội sát tinh, thì bạn bè tuy nhiều, nhưng kết oán cũng nhiều. Số người dưới quyền lưu động khá lớn, và thường mang trong lòng sự bất mãn.

Lấy tính chất của sát tinh để phân biệt. Kình Dương và Đà La đồng độ, thông thường chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền làm liên lụy. Gặp thêm Thiên Hình, chủ về bị hãm hại. Hỏa Tinh và Linh Tinh đồng độ, chủ về có nhiều tranh đoạt.

Nếu Thiên Cơ Hóa Lộc thì vì tiền mà xảy ra tranh đoạt. Gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao. Chủ về vì theo bạn mà phá tài, hoặc vì thay đổi người dưới quyền mà tổn hao tiền bạc, hoặc vì tranh chấp mà phá tán hao tài.

Thiên Cơ Hóa Lộc gặp sát tinh. Chủ về vì bạn mà hao tán tiền bạc. Có thêm Hóa Kỵ, Thiên Hình hội hợp. Chủ về có tranh chấp, kiện tụng với bạn bè hoặc người dưới quyền.

 • “Thiên Cơ Thái Âm” đồng độ, nếu nhập miếu thì giao du rộng. Nếu lạc hãm thì đề phòng bạn bè hoặc người dưới quyền âm mưu. Nếu gặp Thiên Đồng Hóa Lộc. Chủ về có nhiều người dưới quyền. Cung Nô Bộc đồng thời gặp thêm sát tinh thì nên đề phòng người dưới quyền xâm phạm. Gặp thêm Thiên Hình. Chủ về bị thuộc cấp làm liên lụy.
 • “Thiên Cơ Cự Môn” đồng độ, trong các tình hình thông thường chủ về có điều tiếng thị phi với bạn bè một cách vô vị. Hoặc dù có lòng khoan hậu nhưng vẫn bị người dưới quyền oán trách, cũng chủ về giao du với những người sốc nổi, không thiết thực.

Cự Môn Hóa Kỵ, càng không nên gặp Thiên Hình, nếu gặp thì vì tranh chấp mà dẫn đến điều tiếng hay phạm pháp. Gặp sát tinh Kình Dương, Đà La chủ về bị liên lụy, tranh cãi ồn ào. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh chủ về bị hãm hại. Gặp Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về vì tranh hơn thua mà phá tài.

 • “Thiên Cơ Thiên Lương” đồng độ. Chủ về có thể kết giao với bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, nhưng quan hệ hữu nghị không lâu dài. Nếu gặp sao cát thì được bạn bè trợ lực. Hoặc chủ về người dưới quyền có tính thẳng thắn, nhưng vẫn luôn thay đổi thuộc cấp.

Vì vậy nếu Cung Nô Bộc gặp Thiên Cơ và Thiên Lương đồng độ, cần phải khéo léo xử sự với người dưới quyền, mới có thể xoay chuyển vận thế tiên thiên. Nếu mệnh có Lộc Tồn đồng độ thì nên chú ý điều chỉnh cách đãi ngộ thuộc cấp.

 • Gặp các sao Sát, Kỵ, Hình, thì vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà bị liên lụy, hoặc dẫn đến phạm pháp.
 • Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, thì vì bị liên lụy hoặc phạm pháp mà phá tài. Nhưng nếu có sao cát hội hợp thì chỉ là một phen hú vía.

Sao Thái Dương ở Cung Nô Bộc

Thái Dương Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Thái Dương ở Cung Nô Bộc, trong tình hình thông thường đều chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền oán trách. Nếu các sao của Cung Phụ Mẫu không cát tường, lại chủ về có lúc bị cấp trên đòi hỏi, trách phạt. Đây là vì Thái Dương mang ánh sáng và nhiệt công hiến khắp nơi, muôn vật nhờ vậy mà được ích lợi, nhưng muôn vật không những không báo đáp Thái Dương, mà thường thường lại oán trách Thái Dương.

Nếu Thái Dương Hóa Kỵ, thì tình hình thuật ở trên càng nặng, thường phải chịu lỗi thay cho người khác.

 • Nếu Thái Dương có Cự Môn hội chiếu, Cự Môn Hóa Kỵ, thì càng nhiều tranh chấp oan uổng, thậm chí vì người dưới quyền mà ra mặt, rồi bị cả cấp trên lẫn những người dưới quyền khác oán trách. Vì vậy, nếu Cung Nô Bộc có tổ hợp các sao này, đương số cần phải thành thật công bố, tuyệt đối không đứng về phe nào hoặc không để bị cuốn vào vòng tranh chấp.

Ví dụ như đại diện cho người thuộc cấp đòi hỏi phúc lợi, hoặc đại diện cho ông chủ để hòa giải yêu sách của thuộc cấp, thảy đều không nên.

Thái Dương hội Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật, nếu Thái Dương nhập miếu, thì có thể được bạn bè trợ lực, mà bạn bè còn hào sảng, người dưới quyền cũng có nhiều trợ lực, nhưng tính chất bị oán trách, đòi hỏi vẫn không thay đổi. Nếu hội Tứ Sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, người dưới quyền ắt sẽ lấy oán báo ân.

Đạo hóa giải là kiên trì nguyên tắc, đặt định trước các nguyên tắc chế độ rồi giao cho một người phụ trách chấp hành, còn bản thân cố gắng đứng bên ngoài.

 • “Thái Dương Thái Âm” là tổ hợp cát lợi nhất của Thái Dương ở Cung Nô Bộc. Chủ về duyên với người khá tốt, có lúc được bạn bè hữu ích hay người dưới quyền trợ lực khá nhiều. Chỉ trường hợp hội các sao Sát, Hình, mới có tính chất bị người dưới quyền hay bạn bè oán trách. Hoặc bị cấp trên trách phạt, nhưng duyên với người vẫn tốt. Thái Dương Hóa Kỵ chủ về thị phi. Thái Dương Hóa Kỵ mà gặp Kình Dương, Đà La, thì nên đề phòng người dưới quyền có âm mưu.
 • Thái Dương và Cự Môn đồng độ. Chủ về điều tiếng thị phi, gặp sát tinh thì càng bất lợi, như đã thuật ở trên. Nhưng nếu Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì có bạn bè giỏi biện luận, giỏi ăn nói. Hoặc bạn bè phần nhiều ở trong giới pháp luật và giới quảng bá. Chỉ giao du với những người có nghề nghiệp như vậy mới có thể thay đổi tính chất thị phi, bị oán trách.
 • “Thái Dương Thiên Lương” đồng độ, phần nhiều chủ về giao du với các nhân vật trong chính giới hoặc người nổi tiếng trong xã hội.
  • Nhưng nếu gặp Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao. Thì chủ về vì giao du mà phá tán hao tài, thậm chí phạm pháp.
  • Nếu gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì có bạn bè chính trực hoặc người dưới quyền trung thành. Còn nhờ bạn bè mà được ích lợi, được trợ lực của người dưới quyền, nhưng vẫn chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền oán trách.
  • Vì vậy, Cung Nô Bộc mà gặp các sao này, tối kỵ vì bạn bè mà bị cuốn vào vòng tranh chấp, nhất là trường hợp Thái Dương lạc hãm ở cung Dậu.

Sao Vũ Khúc ở Cung Nô Bộc

Sao Vũ Khúc ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Vũ Khúc nhập Cung Nô Bộc, trong các tình hình thông thường đều chủ về ít bạn bè, người dưới quyền không nhiều, duyên với người cũng kém. Nếu hội Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, và Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, mới chủ về nhiều bạn bè và người dưới quyền có trợ lực, nhưng vẫn khó được lòng bạn bè hoặc được lòng người dưới quyền.

Vũ Khúc ở sáu cung Tí, Ngọ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thủ Cung Nô Bộc, chủ về giao du rộng. Tức là ba tinh hệ “Vũ Khúc Thiên Phủ”, “Vũ Khúc Tham Lang”, Vũ Khúc đối nhau với Tham Lang. Nhưng tổ hợp Vũ Khúc và Tham Lang phần nhiều là bạn tửu sắc, cho nên chỉ còn “Vũ Khúc Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, mới chủ về có nhiều bạn bè hữu ích.

 • Vũ Khúc Hóa Lộc ở cung Nô Bộc, cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật mới chủ về người dưới quyền đắc lực.;Nếu không có Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà phải bôn ba, lao tâm khổ tứ, hao tổn tinh thần.
 • Nếu Vũ Khúc Hóa Kỵ, sẽ chủ về bị người dưới quyền xâm phạm, bị bạn bè lợi dụng, hoặc vì bạn bè người dưới quyền gây lụy mà gây nên tổn thất.

Vũ Khúc Hóa Kỵ, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng. Đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về gặp nhiều trắc trở, tranh chấp, phản bội, gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì hao tổn rất nặng.

Chỉ trong tình hình “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ, gặp sao lộc (cũng không nên có Lộc Tồn đồng độ), lại gặp thêm cát tinh thì mới chủ về giao du rộng, còn nhận thêm nhiều trợ giúp.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” thủ cung Nô Bộc, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”. Chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền phá tài.

“Vũ Khúc Tham Lang” thủ cung Nô Bộc thì có nhiềụ bạn bè ăn uống, tiệc tùng. Đồng cung với các sao đào hoa thì càng nặng. Nếu gặp thêm các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, thì vì vậy mà chuốc họa, hoặc bị kiện tụng, phạm pháp.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì giao du với bạn bè trước nồng ấm sau nguội lạnh, thậm chí còn có kết cục rất xấu, gặp sát tinh, thì càng nặng.

“Vũ Khúc Tham Lang” thủ cung Nô Bộc, mà Tham Lang Hóa Kỵ, cũng chủ về bị chiếm đoạt. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, thì không nên gặp các sao đào hoa và Văn Xương, Văn Khúc, nếu không, sẽ có nhiều bạn tửu sắc. Nếu gặp cát tinh, thì chủ về được trợ giúp và gặp cơ hội là nhờ ăn uống, tiệc tùng.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” thủ cung Nô Bộc, gặp “Hình kỵ giáp ấn”, sẽ chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng, còn bị uy hiếp.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” thủ cung Nô Bộc, mà “Tài ấm giáp ấn”, chủ về bạn bè có thể giúp cho cơ hội, trong số thuộc cấp dưới quyền có người thành thực, có thể phụ giúp trong sự nghiệp.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” không ưa Vũ Khúc Hóa Kỵ, chủ về bị gây lụy, cũng không ưa hội Liêm Trinh Hóa Kỵ, chủ về tranh chấp tiền bạc, hay bị người dưới quyền xâm phạm.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” hội Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chủ yề vì bạn mà phá tài, hoặc vì bạn bè và người dưới quyền
mà ra mặt, dẫn đến tự chuốc thị phi. Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp”, không những giao du rộng, mà còn được trợ giúp mạnh mẽ.

“Vũ Khúc Thất Sát” không nên có sát tinh đồng độ, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng.

“Vũ Khúc Thất Sát” gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, chủ về được trợ giúp, nhưng không lâu dài. Tham Lang Hóa Lộc, sẽ chủ về tình cảm trước nồng ấm sau nguội lạnh, gặp Phá Quân Hóa Lộc, thì trợ giúp lúc có lúc không. Nếu Phá Quân Hóa Kỵ, thì có kết cục rất xấu.

“Vũ Khúc Thất Sát”, mà Vũ Khúc Hóa Kỵ, bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà sự nghiệp thất bại.

“Vũ Khúc Phá Quân” nếu không Hóa Lộc, chủ về có bạn bè hay người dưới quyền khẩu thị tâm phi. Gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp thì bị gây lụy mà hao tài, nặng thì dẫn đến thất bại.

Hễ Vũ Khúc tọa cung Nô Bộc, tính chất cơ bản là bất lợi, giao du không rộng, người dưới quyền vô lực. Nhưng nếu gặp Thiên Phủ đồng độ hoặc vây chiếu thì giao du nhiều, nhưng vẫn không đắc lực. Gặp cát tinh, thì có thể có hai ba người bạn tri giao hoặc có trợ lực. Nếu gặp các sao sát, kị, thì chủ về bị gây lụy, hoặc bị xâm phạm.

Sao Thiên Đồng ở Cung Nô Bộc

Sao Thiên Đồng Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Thiên Đồng thủ Cung Nô Bộc. Chủ về giao du rộng mà không câu nệ người ở tầng lớp nào. Nếu gặp đủ Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, càng chủ về giao du khắp ngũ hổ tứ hải. về phương diện người dưới quyền, cũng chủ về nhiều mà còn đắc lực.

Nếu Thiên Đồng lạc hãm, thì trong số bạn bè hoặc người dưới quyền có nhiều người muôn hãm hại đương số, bạn bè hữu ích hoặc có thể trợ giúp đương số lại rất ít.

Thiên Đồng ưa hội chiếu với Thái Âm hoặc Thiên Lương. Chủ về có bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, người dưới quyền có thể trợ lực, hoặc cương nghị thẳng thắn.

Thiên Đồng không ưa hội chiếu với Cự Môn. Chủ về dễ bị bạn bè hoặc người dưới quyền hiểu lầm.

Thiên Đồng lạc hãm lại gặp Kình Dương, Đà La. Chủ về bị bạn bè làm liên lụy, hoặc người dưới quyền hãm hại. Nhập miếu thì chỉ chủ về bất hòa, hoặc người dưới quyền không có trợ lực.

Thiên Đồng lạc hãm mà gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh. Chủ về bị bạn bè giận, hoặc va chạm, xung đột với người dưới quyền. Nhập miếu thì mức độ giảm nhẹ.

Thiên Đồng lạc hãm, tương hội với Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà phá tài. Gặp thêm Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, Âm Sát, thì bị làm liên lụy nên dính dáng đến pháp luật, gây nên phá tán hao tài.

 • “Thiên Đồng Thái Âm” đồng độ, trong các tình hình thông thường đều chủ về có bạn bè hữu ích, hoặc người dưới quyền có nhiều trợ lực. Nhưng nếu gặp đủ Tứ Sát tinh, còn gặp thêm Thiên Hư, Âm Sát, thì vì bạn bè mà bị hại hoặc người dưới quyền có âm mưu, nên cẩn thận đề phòng.
 • “Thiên Đồng Thiên Lương” đồng độ. Chủ về có nhiều bạn bè chính trực, hoặc người dưới quyền trung thành thủ phận. Nếu gặp đủ Tứ Sát tinh, hình, hao, lại gặp thêm Âm Sát, Phỉ Liêm, thì dễ bị thuộc cấp hãm hại, dẫn đến kiện tụng. Gặp Địa Không, Địa Kiếp thì chủ về phá tán hao tài.
 • Thiên Đồng và Cự Môn. Chủ về có nhiều hiểu lầm với bạn bè hoặc người dưới quyền, hoặc trở mặt thành thù. Thiên Đồng và Cự Môn hội chiếu với Kình Dương, Đà La thì càng nhiều thị phi tranh chấp, kiện tụng. Thiên Đồng và Cự Môn gặp Địa Không, Địa Kiếp, Âm Sát, thì vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà phá tài.

Nếu gặp đủ Tứ Sát tinh, các sao Hình, Kỵ, Hào. Chủ về giao du thì nhiều, nhưng chỉ là bạn bè qua đường. Người dưới quyền tuy nhiều, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, đời người không tránh được cô tịch.

Sao Liêm Trinh ở Cung Nô Bộc

Liêm Trinh Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Liêm Trinh ở Cung Nô Bộc. Chủ về nhiều bạn bè hoặc người dưới quyền, nhưng chưa chắc có trợ lực, cần phải xem là nhập miếu hay lạc hãm và các sao nào hội chiếu để luận đoán.

Liêm Trinh ở Cung Nô Bộc rất thích gặp sao Lộc, bất kể là Lộc Tồn hay Hóa Lộc. Đều chủ về nhờ bạn bè trợ lực mà kiếm được tiền, hoặc nhờ người dưới quyền mà kiếm tiền. Dù Liêm Trinh lạc hãm, cũng chỉ giảm bớt mà thôi.

Nhưng nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ mà lạc hãm, còn gặp sát tinh, thì trái lại sẽ chủ về vì bạn mà phá tài. Nếu Liêm Trinh hội Văn Khúc Hóa Kỵ. Chủ về mượn tiền không trả. Hội Tham Lang, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền dụ dỗ, tham gia đầu cơ, cờ bạc mà dẫn đến phá tài. Nếu gặp thêm Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Riêu, thì bị dụ dỗ, vì sắc mà phá tài.

 • Nếu Liêm Trinh có Phá Quân, Thất Sát hội chiếu, lại gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình, Đại Hao, Địa Kiếp, Địa Không. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền làm liên lụy mà phạm pháp. Nếu Liêm Trinh lại Hóa Kỵ, dễ xảy ra tai họa lao ngục. Gặp Âm Sát thì nên đề phòng người dưới quyền hãm hại.
 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” đồng độ, nếu Liêm Trinh Hóa Lộc. Hoặc có Lộc Tồn đồng cung, lại được cát tinh ở tam phương tứ chính nâng đỡ. Chủ về nhờ được bạn bè trợ lực mà khá giả, hoặc người dưới quyền có thể giúp đương số kiếm tiền. Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, dù gặp cát tinh cũng nên đề phòng bạn bè hoặc người dưới quyền. Tuy có thể trợ giúp đương số, nhưng cũng gây liên lụy mà phá tài.
 • “Liêm Trinh Thất Sát” đồng độ, bạn bè phần nhiều là người cứng rắn thô bạo, người dưới quyền không hợp với đương số. Liêm Trinh Hóa Kỵ, lại gặp sát tinh. Chủ về bị người dưới quyền ngầm xâm phạm. Nếu được Liêm Trinh Hóa Lộc, còn có Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt cùng chiếu, thì càng ưa gặp Thiên Phủ Hóa Khoa ở Cung Huynh Đệ, lúc đó Liêm Trinh và Thất Sát mới biến thành khí tường hòa. Chủ về bạn bè và người dưới quyền tính tình cương nghị. Trường hợp Liêm Trinh Hóa Kỵ, mà không gặp các sao Sát, Hình, còn chủ về dễ kết giao với người trong quân đội hay cảnh sát và giới bác sĩ, thầy thuốc.
 • “Liêm Trinh Phá Quân” đồng độ ở Cung Nô Bộc, nếu hội sát tinh, thì dễ bị người dưới quyền phản bội. Hoặc bị bạn bè hãm hại hay trở mặt thành thù. Liêm Trinh và Phá Quân đồng độ ở Cung Nô Bộc, gặp Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về vì bạn bè mà dính dáng đến pháp luật. Nhưng có thể nhờ trợ lực của bậc trưởng bối hay cấp trên hóa giải.
 • “Liêm Trinh Thiên Phủ” đồng độ, nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì tình bạn sâu sắc, người dưới quyền trung thành thẳng thắn. Liêm Trinh Hóa Lộc. Thì chủ về nhờ bạn bè hoặc người dưới quyền trợ lực mà gia vận hưng thịnh. Gặp cát tinh thì có bạn bè hoặc người dưới quyền ủng hộ, cũng chủ về sự nghiệp của cấp trên vững vàng, bản thân đương số nhờ vậy mà được cát lợi. Gặp Hóa Kỵ, sao hình, sát thì chủ về “ân biến thành thù”, hoặc người dưới quyền do mình đề bạt lại phản bội.

Sao Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc

Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc. Chủ về giao du rộng, nhưng nên thận trọng trong việc chọn bạn. Nhưng tính chất này khác với tính giao du rộng của Thiên Đồng, Thiên Đồng giao du không câu nệ địa vị xuất thân. Cũng không giống tính giao du rộng của Liêm Trinh, Liêm Trinh dễ giao du với bạn xấu.

Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc. Chủ về có nhiều người dưới quyền. Thiên Đồng cũng có nhiều người dưới quyền, nhưng những người dưới quyền này có cảm tình với đương số. Còn “nhiều người dưới quyền” của Liêm Trinh thì chủ về bản thân đương số dễ bị người dưới quyền kết thành bè đảng.

Hơn nữa, phần nhiều còn giao du ở phương diện sinh hoạt riêng tư. Còn Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc thì chủ về được người dưới quyền tôn trọng, xem bản thân đương số là bậc trưởng bối, cha chú.

Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, gặp Hóa Quyền hoặc được cát tinh hội chiếu, thì bạn bè và người dưới quyền đều trung thành.

Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc có Tứ Sát tinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì bạn bè hoặc người dưới quyền tụ tán bất định, hoặc bị bạn bè ức hiếp, người dưới quyền làm nhục.

Nếu Thiên Phủ có Thiên Tướng lạc hãm vô lực hội chiếu, lại gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, các sao Sát, Hình, Kỵ, Hao. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền âm mưu hãm hại, hoặc sang đoạt, trộm cắp tài vật.

Thiên Phủ độc tọa, đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, không có ác diệu khác hội hợp. Chủ về có bạn bè hoặc người dưới quyền vô tình vô nghĩa, bản thân đương số chân thành đối đãi với người nhưng cuối cùng chẳng được gì.

Sao Thái Âm ở Cung Nô Bộc

Thái Âm Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Khi Sao Thái Âm nhập miếu thủ Cung Nô Bộc. Chủ về có nhiều bạn bè hữu ích, cũng dễ được sự trợ lực của người dưới quyền. Nhưng không nên gặp Thiên Cơ hội chiếu, tuy cũng chủ về giao du rộng, có nhiều người dưới quyền, nhưng thay đổi luôn, khó được bạn bè thâm giao, cũng không bao giờ có trợ thủ đắc lực.

“Thái Âm Thái Dương” đồng độ, là người kết giao rộng, hào sảng, phung phí, có điều cũng chủ về tình cảm lúc hậu lúc bạc.
Thái Âm lạc hãm thủ Cung Nô Bộc, dễ giao du với bạn xấu, hoặc dễ tin lầm người dưới quyền, tiểu nhân. Có các ác diệu, sát hội hợp. Chủ về bị âm mưu hãm hại, xâm phạm.

Thái Âm gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao chủ về vì bạn bè mà phá tài, hoặc vì thuộc cấp phạm sai lầm mà bản thân đương số phải chịu tổn thất.

Thái Âm gặp Kình Dương, Đà La, dễ vì bản thân đương số coi là tri kỉ nên bị hại, hoặc ban ân huệ cho người dưới quyền nhưng lại bị báo oán.

Thái Âm gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh. Chủ về vì người mà vất vả.

Thái Âm gặp Thiên Hình đồng độ. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền uy hiếp.

Thái Âm gặp Âm Sát, Thiên Vu. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền ngầm gây tổn hại xâm phạm tiền bạc, hoặc người dưới quyền dèm pha với cấp trên của đương số.

Sao Tham Lang ở Cung Nô Bộc

Sao Tham Lang ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Sao Tham Lang ở cung nô bộc thì đương số dễ có nhiều bạn bè bởi bản chất Tham Lang chủ về giao tiếp, giao du… , nên cần phải được cát hóa và có sao cát, mới chủ về hữu ích và có nhiều người dưới quyền, nếu không, chỉ là giao du sơ sơ.

Nếu Tham Lang có các sao đào hoa đồng độ, lại gặp Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Diêu, Âm Sát, sẽ chủ về giao du với bạn bè tửu sắc, nhưng lúc gặp chuyện thì không giúp được gì cho đương số.

Tham Lang hội sao phụ, tá cát, lại gặp Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Phúc, mới chủ về có bạn bè và người dưới quyền đắc lực. Gặp các sao phụ, tá đều là sao đôi, chủ về có nhiều bạn bè và người dưới quyền.

Tham Lang có sát tinh đồng độ, gặp các sao đào hoa, sẽ chủ về vì tửu sắc mà chuốc họa tai, thị phi. Nếu hội Hóa Kị, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền hãm hại, gây phiền phức. Gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì vì vậy mà phá tài.

Tham Lang có cát hóa hội hợp, nhất là Tham Lang Hóa Lộc, sẽ chủ về được bạn bè hoan nghênh, người dưới quyền ủng hộ và yêu mến, nhưng chỉ giới hạn trong giao tình, mà không chủ về có quyền uy.

Tham Lang Hóa Kị ở cung nô bộc, chủ về bị bạn bè và người dưới quyền chiếm đoạt lợi ích, gặp thêm các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, sẽ chủ về vì tửu sắc mà gây ra họa.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có thể giao du với bạn bè hữu ích mà lớn tuổi. Nếu thành “Phiếm thủy đào hoa”, hoặc hội các sao đào hoa, chủ về có tình cảm với người dưới quyền.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, dễ giao du với bạn xấu, cần phải gặp các sao phụ, tá cát mới tránh được. Gặp sát tinh và Hóa Kị, chủ về bị người dưới quyền đoạt quyền.

Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, không có sao cát, chủ về người dưới quyền không nhờ cậy được, dễ có lòng xâm phạm lợi ích của đương số, gặp cát tinh thì người dưới quyền đắc lực.

“Hỏa Tham”, “Linh Tham”, chủ về người dưới quyền đột nhiên tăng lên nhiều.

Đến lưu niên Tham Lang ở cung nô bộc, Hóa Kị, gặp các sao sát, hao…thì nên đề phòng bạn bè hay người dưới quyền gây họa, gặp Bạch Hổ, Quan Phù … thì dễ bị kiện tụng.

Sao Cự Môn ở Cung Nô Bộc

Sao Cự Môn ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Sao Cự Môn thủ Cung Nô Bộc, rất ưa Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu. Chủ về có bạn bè giỏi nói năng, giỏi biện luận, đa mưu túc trí, mà còn được bạn bè trợ lực. Người dưới quyền cũng có lòng trung thành, có thể giúp bản thân đương số làm cho gia vận hưng thịnh, sáng lập sự nghiệp.

Cự Môn rất ưa có Thái Dương đồng độ. Chủ về có bạn bè trượng nghĩa. Cổ nhân cho rằng “chủ có nghĩa tớ báo ơn” (chủ chiếu nghĩa bộc báo ân).

Nhưng các kết cấu tinh hệ vừa nói ở trên vẫn chủ về có điều tiếng, tranh cãi ồn ào với bạn bè hoặc người dưới quyền, có điều vì giao du với người tốt nên không đến nỗi trở mặt.

 • Trường hợp Cự Môn có Thiên Cơ đồng độ, thì bạn bè hoặc người dưới quyền phần nhiều là người sốc nổi, không thiết thực, khó xem là người tâm phúc.
 • Cự Môn có Thiên Đồng đồng độ. Chủ về nhiều điều tiếng thị phi, bạn bè và người dưới quyền trong lòng và lời nói bất nhất.

Nếu Cự Môn Hóa Kỵ, thì nhiềụ điều tiếng thị phi, sự tình rối bời, mà không có bạn bè hay người dưới quyền trợ lực. Nếu gặp thêm Tứ Sát tinh, thì bạn bè hoặc người dưới quyền bội tín, quên nghĩa. Gặp Âm Sát, Thiên Nguyệt. Chủ về âm mưu hãm hại, hoặc dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt. Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, thì phá tài hao tổn, bị xâm phạm tài vật, hoặc bản thân bị tổn hại mới được lợi ích.

Sao Thiên Tướng ở Cung Nô Bộc

Thiên Tướng Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Thiên Tướng thủ Cung Nô Bộc, trong các tình hình thông thường có thể xem là sao tốt nhất, vì Thiên Tướng có lòng chính nghĩa, còn giàu nhiệt tâm, cho nên giao du với họ có thể giúp đương số làm cho gia vận hưng thịnh, là bạn bè chân chính. Có thể ra sức vì đương số, đồng thời cũng chủ về được người dưới quyền ủng hộ, trung thành, có thể trông cậy. Nếu gặp Tả Phù, Hữu Bật, cũng chủ về bản thân giao du rộng, hoặc có nhiều người dưới quyền.

Nếu gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu chủ về bạn bè và người dưới quyền có thể trợ giúp đương số rất nhiều. Gặp thêm Tử Vi hội chiếu, thì chủ về có bạn bè tốt, có người dưới quyền giỏi giang, trung thành và ngay thắng. Gặp Thiên Phủ kèm sao cát hội chiếu. Chủ về bạn bè hoặc người dưới quyền chất phác, có trợ lực, lúc đương số bị khốn khó họ có thể ra tay giúp đỡ.

Thiên Tướng không nên đồng độ hoặc hội chiếu với Vũ Khúc. Chủ về có bạn bất tín bất nghĩa, cũng chủ về có người dưới quyền phản bội.

 • Thiên Tướng có Liêm Trinh hội chiếu hoặc đồng độ, gặp các sao Sát, Hình, Kỵthì dễ giao du với bạn xấu, hoặc bị người dưới quyền thân tín làm liên lụy, gây tổn hại.
 • Thiên Tướng có Vũ Khúc và Phá Quân đồng thời vây chiếu. Chủ về làm ơn mắc oán.

Thiên Tướng có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao hội chiếu. Chủ về giao du rộng nhưng không có tri kỉ, người dưới quyền tuy nhiều nhưng không đắc lực. Nếu lại gặp thêm các sao Sát, Hình. Thì chủ về bản thân đương số chịu lỗi thay cho người.

Thiên Tướng nếu có nhiều ác diệu, Sát, Hình, Kỵ, Hao đến hội chiếu, thì bạn bè hoặc người dưới quyền phần nhiều đều bất lương. Hoặc vì bạn bè hay người dưới quyền mà bản thân đương số tổn hao rất nhiều.

Sao Thiên Lương ở Cung Nô Bộc

Sao Thiên Lương ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Sao Thiên Lương thủ Cung Nô Bộc, trong tình huống thông thường chủ về bạn bè không nhiều, người dưới quyền cũng không nhiều. Nếu có Thiên Cơ đồng độ mới chủ về có nhiều bạn bè hoặc nhiều người dưới quyền, nhưng vẫn luôn thay đổi người dưới quyền, thay đổi bạn bè.

Thiên Lương nếu được Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, hay Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu hoặc đồng độ, mới chủ về được người dưới quyền ủng hộ, trung thành, và kết giao được bạn tốt có trợ lực. Nếu lại được Thiên Đồng đồng độ, thì giao du rộng, có nhiều bạn bè hữu ích, người dưới quyền cũng có nhiều trợ lực.

Thiên Lương nếu có cát tinh hội hợp, mà Thái Dương đồng độ. Thì chủ về giao du được bạn quý, còn chủ về được bạn bè đề bạt, người dưới quyền phần nhiều có tài năng.

Thiên Lương có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu. Chủ về vì giao du bạn bè mà sinh tai họa. Vì vậy nếu có Thái Dương đồng độ, không có cát tinh mà gặp sát tinh, thì không nên vì bạn bè mà bị cuốn vào vòng tranh chấp, cạnh tranh thế lực.

Thiên Lương có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ. Chủ về bạn bè và người dưới quyền không có trợ lực. Lại gặp thêm Đại Hao, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Nguyệt, thì nên đề phòng bị âm mưu ám hại, hoặc vì thuộc cấp phạm sai lầm mà dẫn đến bản thân đương số bị tổn thất.

Nếu Thiên Lương có Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ. Thì chủ về xảy ra kiện tụng với bạn bè hoặc người dưới quyền.

Sao Thất Sát ở Cung Nô Bộc

Sao Thất Sát Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Thất Sát nhập Cung Nô Bộc. Chủ về kết giao với người thiếu đôn hậu, người dưới quyền cũng nhiều cạnh tranh thị phi. Vì vậy khi gặp sao này, không nên nghe lời nói bậy khích động, phàm việc gì cũng phải thận trọng tra xét, ngay thẳng nghe thì sáng, thiên lệch nghe thì tối.

Thất Sát gặp Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, bất quá chỉ chủ về kết giao rộng. Tuy tính chất tranh chấp thị phi được cải thiện phần nào, nhưng vẫn chủ về nên thận trọng. NếuThất Sát và Lộc Tồn đồng độ thì lại chủ về bị người bài xích, chèn ép, đấu đá.

 • Thất Sát có Vũ Khúc Hóa Kỵ đồng độ hoặc hội chiếu, gặp sát tinh dù nhẹ, vẫn nên đề phòng vì bạn bè mà liên lụy. Hoặc bị người dưới quyền khuynh loát mà dẫn đến phá sản, hoặc vì thuộc cấp phạm sai lầm mà dẫn đến sự nghiệp thất bại, hoặc như cổ nhân nói “Đầy tớ mạnh ép chủ nhân” (cường nô áp chủ).

Thất Sát thủ Cung Nô Bộc, nếu không có sao cát hóa giải, dù không gặp sát tinh, cũng chủ về bị người đố kị, hãm hại, hoặc bị người dưới quyền phản bội, hoặc bị người dưới quyền trộm cắp, xâm phạm.

Chỉ trường hợp có Tử Vi đồng độ mới có thể hóa giải tính chất không lành của Thất Sát, ngược lại sẽ chủ về có trợ lực. Nhưng nếu không có các sao cát vây chiếu, lại gặp các sao Sát, Kỵ, Hình, Hao thì rốt cuộc cũng bị đục khoét, chiếm đoạt, hay làm liên lụy.

Sao Phá Quân ở Cung Nô Bộc

Phá Quân ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Phá Quân thủ Cung Nô Bộc, trong tình huống thông thường cũng chủ về vì bạn bè mà phá tán hao tài hoặc vì người dưới quyền phản bội mà dẫn đến sự nghiệp bị tổn thất, tiền bạc phá tán.

Nếu lại gặp sát tinh hội chiếu, thì tình huống chuốc oán hay phản bội càng nặng, có thể gây ra tai họa. Nếu có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Hình, Đại Hao hội chiếu. Thì chủ về vì bạn bè mà chuốc họa, phạm pháp. Hoặc bị người dưới quyền âm mưu gây tổn hại, hoặc xâm phạm, trộm cắp, chiếm đoạt. Có cát tinh hóa giải, thì bạn bè và người dưới quyền vẫn bất lợi, chỉ bị liên lụy nhẹ hơn mà thôi.

Phá Quân rất ngại Vũ Khúc đồng độ. Chủ về bạn bè và người dưới quyền khẩu thị tâm phi.

Chỉ có Tử Vi đồng độ là tốt nhất. Chủ về có bạn bè hữu ích và thẳng thắn, người dưới quyền trung thành và ngay thẳng.

Sao Hóa Lộc ở Cung Nô Bộc

Hóa Lộc Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Khi Sao Hóa Lộc nhập vào Cung Nô Bộc, các trường hợp diễn biến được phân tích cụ thể như sau:

 1. Hóa Lộc có hàm nghĩa là “nhiều”, vì vậy trường hợp Cung Nô Bộc có Hóa Lộc là chủ về đương số có bạn bè qua lại nhiều, bản thân đương số cũng thích giao du bạn bè. Nói một cách khác, cá tính hướng ngoại.
 2. Vì Hóa Lộc ở Cung Nô Bộc, nên sự bày tỏ tình cảm, kì vọng đều xảy ra ở Cung Nô Bộc. Về tình cảm, bản thân đương số đối xử khá tốt với bạn bè, cũng sẽ đơn phương cho rằng bạn bè sẽ đối xử tốt giống như mình.
 3. Hóa Lộc ở Cung Nô Bộc, là đương số sẽ mang kì vọng, mộng tưởng của mình kí thác ở bạn bè, và hi vọng họ trợ giúp. Nếu Cung Nô Bộc phi hóa có lợi, thì đương số sẽ có được mối quan hệ đặc biệt, gặp quý nhân, họ sẽ nâng đỡ đương số.
 4. Vì Hóa Lộc khác với Hóa Khoa, Hóa Lộc chủ về tình cảm, và liên quan đến tiền bạc, vật chất. Cho nên bạn bè đối với đương số, nếu muốn ra tay trợ giúp, tất sẽ có thực chất, chớ không phải chỉ ủng hộ về mặt tinh thần.
 5. Nếu so sánh với đương số, Hóa Lộc ở Cung Nô Bộc là bạn bè đa tình hơn, có tình người hơn đương số. Ngược lại, bản thân đương số không giỏi biểu đạt sự nhiệt tình, hoặc ngôn từ không đạt ý, nhưng đối với bạn bè cũng thường âm thầm trợ giúp.
 6. Hóa Lộc ở Cung Nô Bộc chủ về bạn bè đa tình, những người đương số giao du thiên nặng cảm tính hơn lý tính. Hơn nữa, phần nhiều là người có tình cảm, nhưng không chủ về có sự chân tình giữa bạn bè, mà phải xem Cung Nô Bộc phi hóa thế nào mới định được.
 7. Cung Nô Bộc là “tha cung”, dù Cung Nô Bộc phi hóa có ý tượng trợ lực cho đương số, bình thường đúng là bạn bè có sự giúp đỡ đắc lực, nhưng một khi Hóa Lộc chuyển sang Hóa Kỵ, thì hi vọng sẽ tiêu tan.
 8. Tình cảm của Hóa Lộc không phân biệt đối tượng, cho nên tùy theo tính của sao hóa, về tình cảm có thể giữa bạn bè dễ xảy ra chuyên tranh chấp khó giải quyết, hoặc bạn bè được nâng cấp thành “bạn bè tốt”, nhưng “bạn bè ăn nhậu” cũng không ít.
 9. Vì Cung Nô Bộc là cung vị khí số của Cung Phụ Mẫu, mà Cung Phụ Mẫu có thể xem về học hành, một khi Cung Nô Bộc có Hóa Lộc, cộng thêm các luận thuật ở trên về cá tính của đương số, thì việc học hành thường không được chuyên tâm, rất dễ có hành vi và thường hay suy nghĩ về chuyện “phong hoa tuyết nguyệt”, ảnh hưởng đến việc học hành.
 10. Cung Nô Bộc là cung vị khí số của Cung Phụ Mẫu, Hóa Lộc ở Cung Nô Bộc, có thể luận cha mẹ có nhiệt tâm và đa tình, cha mẹ sống với nhau hòa hợp. Nhưng Cung Phụ Mẫu còn có thể dùng để luận về cấp trên trong mối trường làm việc, trường hợp này có thể luận cá tính của cấp trên không tệ, hoặc có chiếu cố đương số.
 11. Tuyến “huynh nô” có thể là điềm báo tai hại bất ngờ. Trường hợp Hóa Lộc ở Cung Nô Bộc, có thể sẽ bị Hóa Kỵ phá hoại, lúc đại vận hình thành tình huống Hóa Lộc chuyển sang Hóa Kỵ, thành “Song Kỵ” xung Cung Huynh Đệ, thường thường có ẩn chứa nguy cơ.
 12. Lúc Cung Nô Bộc làm cung vị biểu hiện của Cung Tử Tức, có thể luận là con cái hòa hợp với đương số. Ngoài ra, còn có thể đoán về biểu hiện hợp tác. Hóa Lộc ở Cung Nô Bộc chỉ chủ về hiện tượng bên ngoài của việc hợp tác làm ăn, muốn xem tình hình thu lợi thế nào, cần phải xem phối hợp Cung Nô Bộc và tam phương của nó mới có thể định được tình hình cát hung của việc hợp tác.

Sao Hóa Quyền ở Cung Nô Bộc

Hóa Quyền ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Khi Sao Hóa Quyền nhập vào Cung Nô Bộc, các trường hợp diễn biến được phân tích cụ thể như sau:

 1. Như đã biết, Hóa Quyền là lực hành động, Cung Nô Bộc là “tha cung” (không phải thân nhân), nên khó có liên quan với đương số. Trong trường hợp Hóa Quyền ở Cung Nô Bộc, thì đương số sẽ mất đi động lực thực tế để đạt thành mộng tưởng, mà chuyển sang cầu ở người khác.
 2. Lúc xem Cung Nô Bộc là lục thân, trường hợp có Hóa Quyền, là chủ về đương số có nhiều bạn bè quyền thế. Nếu lấy nguyên tắc “vật dĩ loại tụ” để suy luận, thì địa vị xã hội của đương số cũng không đến nỗi tệ, vì có thể tiếp xúc nhiều người trong giới thượng lưu của xã hội.
 3. Như đã thuật ở trước, trường hợp Hóa Quyền ở cung vị đại biểu cho người khác, là chủ về người của cung vị này có thể mạnh hơn đương số. Có Hóa Quyền, trong số bạn bè có người năng lực chuyên môn rất cao. Ngoài ra, vì Hóa Quyền là “cách đạt thành mục đích”, cho nên đương số sẽ kì vọng ở người khác, giao quyền cho người khác thực hiện mộng tưởng của bản thân, thậm chí lấy đó làm điểm tựa cho cuộc sống.
 4. Tiếp theo trên, lúc này vị trí của Hóa Lộc và Hóa Kỵ [năm sinh] sẽ ảnh hưởng đến kết quả và hoàn cảnh mà đương số phụ thuộc, dựa vào. Trường hợp Hóa Lộc và Hóa Kỵ [năm sinh] ở vị trí không thích đáng, là chủ về đánh hơi hay nhìn sắc mặt người ta mà sống, ngầm than thở. Trong trường hợp Hóa Lộc và Hóa Kỵ [năm sinh] ở vị trí thích đáng, phần nhiều là người dựa dẫm vào quyền quý, thậm chí nhờ đó mà thành đạt.
 5. Tiếp theo điều (4), trường hợp Hóa Lộc và Hóa Kỵ [năm sinh] ở vị trí không thích đáng, trừ phi Cung Nô Bộc phi hóa một cách hòa hoãn, hồi ứng có lợi cho đương số, thì có thể được cấp trên hay người có quyền thế nâng đỡ, và có thể gặp được quý nhân.
 6. Hóa Quyền khiến cho cung có thể mạnh, có thể chuyển dời nguy cơ hay trút trách nhiệm cho ai đó, còn có hàm ý thay đổi nhanh chóng. Trường hợp Hóa Quyền ở Cung Nô Bộc, về phương diện bạn bè, đương số làm quen khá nhanh, và tỏ ra gần gũi, nhiệt tình. Vì đương số kì vọng vào sự trợ giúp của bạn bè, cho nên thường hay thay đổi đối tượng giao du.
 7. Nhưng dưới lực tác động của Hóa Quyền, việc giao du giữa bạn bè không hòa hợp giống như Hóa Lộc, thường chỉ là có qua có lại. Hơn nữa, bạn bè ở thế mạnh, nên tình cảm giữa đương số với bạn bè rất dễ mất hòa khí, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Cung Huynh Đệ.
 8. Trước đã luận Hóa Lộc chủ về tình cảm, còn Hóa Quyền thì chủ về vật chất và tiền bạc, khá thực tế. Do đó giữa đương số và bạn bè cũng không loại trừ có sự trợ giúp về mặt thực chất, tuy nhận sự giúp đỡ của bạn bè, về tâm lý đương số vẫn bị áp lực ở mức độ nào đó.
 9. Các tình huống xảy ra ở tuyến huynh nô, thường thường có liên quan đến sức khỏe, trường hợp có Hóa Quyền ở Cung Nô Bộc, có thể ngăn chặn sự xung kích, trói buộc của Hóa Kỵ đối với tuyến “huynh nô”. Do đó về thể chất phần nhiều là có sức đề kháng tốt, dù gặp tai hại bất ngờ, thường vẫn có thể chống đỡ và vượt qua.
 10. Cung Nô Bộc là cung vị khí số của Cung Phụ Mẫu, trường hợp có Hóa Quyền, phần nhiều cha mẹ là người có địa vị xã hội, hoặc là người có học thức hay có bồi dưỡng kĩ năng. Nhưng Hóa Quyền ở cung vị khí số của Cung Phụ Mẫu, giả sử tổ hợp sao ở Cung Phụ Mẫu lại không tốt, thì quan hệ giữa cha mẹ không được tốt, thường hay xảy ra tranh cãi.
 11. Cung Nô Bộc là cung vị tài bạch của Cung Tử Tức, trường hợp có Hóa Quyền, vì đương số mong muốn nên cơ hội hợp tác sẽ nhiều hơn. Phần nhiều là doanh nghiệp làm ăn theo phương thức chuyên nghiệp hay độc quyền, nhưng quyền điều khiển làm ăn lại nằm trong tay người khác, còn việc có kiếm tiền được hay không thì phải xem mối quan hệ của nó với Cung Mệnh.
 12. Xem xét ở góc độ con cái, con cái của đương số thường là người có sở học tinh chuyên, còn có biểu hiện kiệt xuất. Nhưng vì Hóa Quyền ở cung vị tài bạch của Cung Tử Tức, cho nên cũng sẽ là người làm việc siêng năng, chịu khó.

Sao Hóa Khoa ở Cung Nô Bộc

Hóa Khoa ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Khi Sao Hóa Khoa nhập vào Cung Nô Bộc, các trường hợp diễn biến được phân tích cụ thể như sau:

 1. Cung Nô Bộc là cung vị đại biểu cho bạn bè, còn Hóa Khoa là có ý tượng “danh tiếng”, “danh vọng”. Trường hợp Hóa Khoa ở cung vị này, ấn tượng đầu tiên là bạn bè qua lại của đương số đại đa số là danh nhân hoặc là người có danh vọng, có thân phận địa vị.
 2. Như đã thuật, Cung Nô Bộc cũng là cung vị đại biểu cho “đại ngã”. theo nguyên lý “vật dĩ loại tụ” (vật tụ tập theo loài), những người đương số giao du phần nhiều là có danh vọng, như vậy bản thân đương số cũng không đến nỗi tệ. Nhưng vì Hóa Khoa nhập Cung Nô Bộc là có ý tượng so sánh, đương số sẽ cho ràng thân hữu qua lại với mình đều có tên tuổi, danh vọng và uy thế.
 3. Lực tác động của Hóa Khoa là không vượt ra ngoài quy củ, còn có hàm nghĩa tiệm tiến, bình hòa. Lúc luận giải về bạn bè, thông thường họ sẽ không có ước muốn hay ý đồ đòi hỏi vượt quá giới hạn. Hơn nữa, trong quá trình giao du cũng sẽ không có ý tranh giành, hay tranh cường hiếu thắng.
 4. Nếu luận về mục đích giao du giữa bạn bè, hay luận về phương thức giao du, phần nhiều là trò chuyện trao đổi với nhau tâm đắc về phương diện học vấn, tri thức, hoặc tham dự hiệp hội đoàn thể liên quan đến việc học hành. Hóa Khoa đến bảo vệ tuyến “huynh nô” cũng tương tự như tác dụng của Hóa Khoa ở Cung Nô Bộc, là chủ về sự, trao đối tri thức và kiến giải về cách giữ gìn sức khỏe, thậm chỉ là giao lưu thông tin y học, cũng nằm trong phạm vi này.
 5. Lực tác động của Hóa Khoa phần nhiều là sở đắc về phương diện tâm hồn, tinh thần. do đó Cung Nô Bộc có Hóa Khoa, là chủ về sự trợ giúp của bạn bè, phần nhiều là đề nghị hay chỉ dẫn có thiện ý, mà rất ít khi trợ giúp về tài chính. Nói một cách tương đối, giữa bạn bè cùng rất ít có sự qua lại về lợi ích.
 6. Do Hóa Khoa [năm sinh] duy nhất của đương số thuộc về “tha cung” (tức Cung Nô Bộc), là đương số thiếu thái độ đối ứng thận trọng, cũng thiếu sự bảo vệ trong thời gian đầu, cần phải mất nhiêu thời gian để đối mặt với cành khó khăn và nguy cơ.
 7. Nhưng Hóa Khoa ở Cung Nô Bộc vẫn có thể bảo vệ tuyến “huynh nô”, tức có thể chống lại một cách hữu hiệu các nguy cơ xảy ra đột ngột, tránh được các tai nạn tiềm ấn kiểu “công nghiệp” (như tai nạn máy bay, tàu thuyền lớn, động đất ..).
 8. Cung Nô Bộc là cung vị khí số của Cung Phụ Mẫu, có Hóa Khoa. Chủ về cha mẹ là người phúc hậu, tâm tính bình hòa, hoặc là người hiểu biết, có học thức. còn chủ về cuộc sống của song thân ổn định.
 9. Cung Nô Bộc là cung vị biểu hiện của Cung Tử Tức, trường hợp Hóa Khoa nhập Cung Nô Bộc Một là, biểu hiện của con cái có ngăn nắp, lớp lang, quyền làm việc được bảo đảm. hai là, đương số hợp tác đầu tư làm ăn, phần nhiều là sự nghiệp vững chắc và hợp pháp, tuy không nhất định sẽ có lời nhiều, nhưng ít nhất trong quá trình hợp tác cũng được coi là hợp tác vui vẻ.

Sao Hóa Kỵ ở Cung Nô Bộc

Hóa Kỵ ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Khi Sao Hóa Kỵ nhập vào Cung Nô Bộc, các trường hợp diễn biến được phân tích cụ thể như sau:

 1. Xét ở góc độ lục thân, Cung Nô Bộc cũng là cung vị đại biểu cho nhân sự. trường hợp Hóa Kỵ ở Cung Nô Bộc, thường thường là kết giao bạn bè có địa vị xã hội không cao. Hoặc là người có cách xử thế, cách suy nghĩ có vấn đề, khác với quan niệm thông thường của thế tục. Đồng thời do ảnh hưởng của Hóa Kỵ, nên đa số bạn bè sẽ mang lại phiền phức cho đương số.
 2. Vì các cung lục thân đều có hàm ý so sánh, do đó trong trường hợp Hóa Kỵ ở Cung Nô Bộc, những người đương số giao du qua lại thường thường đều có địa vị xã hội hay biểu hiện năng lực kém hơn đương số. Nhưng do Cung Nô Bộc còn là tổng hợp của “đại ngã”, nên có thể thấy đẳng cấp hoặc thái độ xử sự của bản thân đương số hơi có vấn đề.
 3. Vì lực tác động của Hóa Kỵ là “thu vào”, gánh vác các hiện tượng do Lộc, Quyền, Khoa tạo thành. do đó, ở một mức độ nào đó, đương số sẽ kì vọng ở sự trợ giúp, hợp tác của thân hữu, hoặc kì vọng họ mang lại điều tốt cho mình. Nhưng vì Hóa Kỵ không cách nào “thu vào”, nên đương số sẽ vì sự kì vọng không thích đáng hoặc quá độ của mình mà cảm thấy bị hụt hẫng, ở đây còn có ý tượng là, đương số trả giá quá nhiều cho kì vọng được bạn bè quan tâm, nhưng lại không được báo đáp hợp lí.
 4. Tiếp theo trên, Hóa Kỵ còn có tác dụng quấn vào, dính vào. tuy đối tượng qua lại không trợ giúp đương số, nhưng đương số lại có chỗ khó xừ, bắt buộc phải kết giao, phải quan tâm. còn có ý tượng là, hành vi của đương số bị chính kì vọng của mình ước thúc. nhưng rốt cuộc vẫn không có chỗ nào tốt, người đối xử với bạn bè như vậy nên chọn thái độ lạnh nhạt mới đúng.
 5. Vì Cung Nô Bộc là “tha cung”, trường hợp có Hóa Kỵ, là không cách nào đình chỉ và “thu vào”, mà còn quay lại xung Cung Huynh Đệ. Nhưng Cung Huynh Đệ là cung vị điền trạch của Cung Tài Bạch, có hàm nghĩa là “kho giữ tiền”, bị Hóa Kỵ xung, là chủ về tình cảm giữa đương số với bạn bè không được hòa mục, và chẳng được gì, còn tổn thất tiền bạc, thường thấy bị tổn thương tình cảm.
 6. Lấy ý (2) và (5) đế liên tưởng. Thêm vào đó, Cung Nô Bộc là cung vị biểu hiện của Cung Tử Tức (cung chủ về hợp tác), đối tượng hợp tác làm ăn của đương số phần nhiều đều thiếu thành tín, đương số rất dễ vì chuyện hợp tác mà gánh thay cho bạn bè, thậm chí còn chịu thua thiệt, nhất là phương diện vay mượn tiền bạc, e rằng một đi không trở lại, hao tốn tiền bạc mà còn chuốc phiền phức. Do đó Cung Nô Bộc có Hóa Kỵ còn chủ về hợp tác bất lợi.
 7. Vì Cung Huynh Đệ còn là cung vị khí số của Cung Tật Ách, lúc Hóa Kỵ ở Cung Nô Bộc xung kích Cung Huynh Đệ, cũng là xung kích khí số của Cung Tật Ách, có hàm nghĩa đại ngã bên ngoài xung kích đại ngã bên trong. Đương số thuộc dạng này, trong đại vận thứ nhất, sức khỏe hay tình trạng cơ thể thường thường không được lí tưởng, dễ đột ngột xảy ra sự cố về sức khỏe.
 8. Vì Cung Nô Bộc là cung vị khí số của Cung Phụ Mẫu, trường hợp có Hóa Kỵ, thường thường chủ về cha mẹ không được hòa hợp, hoặc tính trạng của cha mẹ không đơn thuần, cũng chủ về một trong hai, hoàn cảnh làm việc hay sự nghiệp khá gian khổ, do đó dẫn đến cuộc sống gia đình không vui vẻ.
 9. Tuyến “huynh nô” còn là tuyến chủ về tai hại bất ngờ, trong đó trường hợp Cung Nô Bộc có Hóa Kỵ là thuộc xu hướng tai hại bất ngờ đến từ bên ngoài, do đó đương số nên tránh đến những khu vực có nguy cơ cao, hoặc khu du lịch hay xảy ra tai nạn. Nhất là lúc Hóa Kỵ ở Cung Nô Bộc của đại vận xung kích Cung Mệnh của thiên bàn, hoặc Hóa Kỵ ở Cung Nô Bộc của đại vận lại xung kích Cung Nô Bộc của thiên bàn, thì tai hại càng dữ dội.

Xem Cung Nô Bộc Trong Tử Vi – Phong Nguyên – Tạp Chí KHHB

Xem Cung Nô Bộc Trong Tử Vi - Phong Nguyên - Tạp Chí KHHB

Thường thường đoán Tử Vi của một người, ít ai chú trọng nhiều đến Cung Nô Bộc. Mà chỉ mổ xẻ tỉ mỉ các Cung Mệnh, Thân, Tài, Quan, Di, Phúc … Thậm chí các sách vở Tử Vi cũng chỉ bàn rất sơ lược về Cung Nô Bộc, vì cung này không được coi là cường cung. Nhưng theo kinh nghiệm của một số người giỏi Tử Vi mà tôi đã có dịp tham khảo ý kiến. Thì khi luận đoán về công danh, sự nghiệp, uy quyền của một người rất cần chú trọng tới cung Nô, ngoài các cường cung thường lệ, mới tránh được những sai lầm nặng nề.

Ngoài ra, nhiều người lại cho rằng Cung Nô Bộc bao gồm luôn cả bạn bè. Nhưng theo thiển ý thì Cung Thiên Di và Cung Quan Lộc mới chỉ giới này. Còn cung Nô chỉ liên quan đến người dưới quyền, đầy tớ, gia nhân, vợ nhỏ… mà thôi.

Và nếu có khi xét cung Nô mà đoán đúng được một khía cạnh nào đó về bạn bè. Thì chắc hẳn những người này trước kia cũng chỉ thuộc vào nhóm dưới quyền rồi về sau nhờ may mắn hoặc cố gắng mà trở thành ngang hàng với đương số. Tôi sẽ xin bàn tới Cung Thiên Di và Quan Lộc trong một bài khác. Sở dĩ tôi phải nêu ra điểm này là để tránh một vài ngộ nhận, hiểu lầm về những điều tôi trình bày dưới đây về Cung Nô Bộc.

Với ý niệm như trên, tôi xin thử đưa ra những tiêu chuẩn bổ túc để giải đoán Cung Nô Bộc mà tôi hy vọng có thể giúp quý bạn đoán được công danh, sự nghiệp chính xác hơn. Và để cho đỡ khô khan và dễ hiểu, tôi xin nếu ra nhiều thí dụ tiêu biểu.

Trường hợp cung Nô tốt hơn Cung Mệnh

Trước hết, tôi cần nói là để cho giản dị, tôi chỉ nếu ra chữ Mệnh chứ thực ra phải phối hợp với các cung Tài, Quan, Di, cũng như xem cung Nô phải phối hợp với các cung Huynh Đệ, Tử Tức và Phụ Mẫu chiếu về. Ngoài ra, đã nói đến Mệnh thì “Thân” cũng phải chú trọng tới.

Một lần có một anh bạn thân, cũng biết sơ về Tử Vi, đưa cho tôi coi giúp lá số của anh ta và phàn nàn rằng lá số của anh có lẽ trật, vì Cung Nô Bộc của anh rất tốt mà cho tới ngày nay gần 40 tuổi rồi vẫn chẳng được điều khiển một ai cả. Hiện tại anh đang làm thư ký đánh máy cho một hãng ngoại quốc từ khi di cư đến giờ. Trong phòng anh làm, anh coi như là ở cấp thấp nhất, ngoại trừ mấy người tùy phái.

Nhìn Cung Nô Bộc của anh có Tử Vi (cư Ngọ), tức là có cách Tử Phủ Vũ Tướng do các sao hợp chiếu tạo thành, lại hội nhiều trung tinh quyền quý khác mà tôi xin miễn kể ra cho khỏi rườm, hèn chi anh chẳng cho là tốt, nếu chỉ xét tới sao trên.

Nhưng anh ấy không để ý đến Mệnh quá kém, có Cự Đồng hãm địa tại Sửu hội nhiều hung tinh (Kình, Đà, Không, Kiếp) cũng hãm địa, còn “Thân” và Tài, Quan, Di cũng không có gì tốt, như vậy làm thư ký được là may rồi. Các nhà Tử Vi gọi trường hợp này là “hữu quân vô tướng” (có quân mà không có tướng), tức là cung Nô tốt hơn Cung Mệnh. Cung Nô như vậy là phản cách, vô lý, cho nên chẳng dùng được khía cạnh nào.

Phải chi Mệnh có cách gì hơn hay cùng nữa là bằng (kể ra khó được như vậy vì Tử Phủ Vũ Tướng với Tử Vi cư Ngọ là cách trội nhất rồi) thì công danh tột đỉnh, mình vừa giỏi vừa có những người dưới quyền tài ba lỗi lạc, thật còn gì bằng. Nếu mệnh kém một chút (huống chi lại kém hẳn như trường hợp anh bạn tôi) cũng đã bất hạnh rồi, vì mình chỉ là bù nhìn, kẻ dưới quyền đặt mình ở cương vị nào hay dẹp bỏ chức vụ của mình đi cũng phải chịu. Đó là chưa kể những tai họa đau đớn có thể xảy ra cho mình do người dưới quyền gây ra, nếu Mệnh của mình có những sao tác hại.

Do đó, trong mọi trường hợp, ta đừng bao giờ ham cung Nô quá tốt nếu mình muốn làm lớn. Theo kinh nghiệm riêng của tôi, thì tối kị cung Nô có cách Tử Phủ Vũ Tướng (dù hãm địa), nhất là khi có thêm trung tinh quần tụ, vì ít khi Mệnh của mình có cách trội hơn.

Nhân tiện tôi xin nói thêm là tôi đã có dịp được coi lá số của một người ăn xin cũng có cung Nô với cách đó. Và nhóm nghiên cứu Tử vi chúng tôi thường nói đùa với nhau là có lẽ những người bố thí quyền quý đều là nhưng người dưới quyền của người ăn xin hay chăng (Tôi sẽ trở lại điểm này trong một bài khác).

Trường hợp cung Nô xấu, nhưng Cung Mệnh tốt

Trong trường hợp này các nhà Tử Vi thường gọi là “hữu tướng vô quân” (có tướng mà không có quân) và cũng cho rằng như thế là công danh bất hiển, giống như cách “hữu quân vô tướng”. Nhưng tôi nghiệm thấy rằng trong trường hợp này không thể quyết đoán một cách máy móc như thế được. Tôi đã bị lầm lẫn khá nhiều lần khi luận đoán theo quy tắc đó, và xin nếu ra hai ví dụ để quý bạn hiểu rõ hơn

Có một Bà Dược Sĩ đến nhờ tôi coi Tử Vi xem sự nghiệp ra sao. Tôi thấy Mệnh của bà rất tốt, nào là Khôi, Việt, Quan, Phúc, Long, Phượng, Riêu Y, Thái Tuế, Xương Khúc, Hóa Khoa, nào là Ngũ Hành tương sinh,… nhưng cung Nô có Thiên Đồng hãm địa hội Không, Kiếp, Kị, Phục … (tôi không nếu tỉ mỉ các sao, vì mục đích của bài này là đưa ra tiêu chuẩn) cho nên tôi vội kết luận là bà ta cũng chẳng có sự nghiệp gì lớn.

Nhưng trên thực tế bà ta rất giàu có, hai ba tiệm thuốc tây ở Sài Gòn và còn có ở một hai tỉnh nữa. Đó là bà ta khoe như vậy để gián tiếp “cho” là tôi đoán ẩu. Tuy nhiên bà ta cũng công nhận là những người bán hàng thuốc của bà đều gian tham, trộm cắp hoài, nay đối người này mai đối người khác, nhưng sự nghiệp của bà cũng không vì thế mà suy kém.

Một lần khác, có người bạn làm chung sở, nhờ tôi coi giùm lá số của ông anh ruột hiện làm Bác Sĩ Quân Y. Vì là chỗ thân tình nên anh ta nói luôn ngay nghề nghiệp của người anh để đỡ mất công giải đoán của tôi, đồng thời cũng là để xác định ngay với tôi là lá số đúng giờ. Anh ta chỉ cần hỏi là sự nghiệp của người anh sẽ ra sao, có bền vững hay không, có nhiều tiền hay không, vì người anh không có cao vọng.

Nhìn Cung Mệnh có Thiên Lương hội Quan Phúc, Riêu Y, Kình, Hỷ, Khoa Quyền Lộc … tôi công nhận là đúng giờ sinh. Còn cung Nô thì toàn là sao xấu, nào là Hỏa Linh, Không Kiếp, Phục, Tử, Tuyệt, Kiếp Sát … tôi liền đoán là công danh bất hiển. Nhưng về sau mới biết là sai lầm quá nhiều, vì làm Bác Sĩ đâu có cần nhiều người dưới quyền giỏi. Cung Nô lúc đó ứng vào bệnh nhân. Thực thế, vị Bác Sĩ này toàn chữa cho thương bệnh binh, người què, người cụt, người bị cháy thịt, phỏng da, nhưng vị Bác Sĩ này rất mát tay (nhờ có Hỷ Thần tại Mệnh). ít khi không chữa nổi bệnh nhân.

Qua hai ví dụ nếu trên, ta thấy rằng đối với những người hành nghề chuyên môn thường thường không cần phải cung Nô tốt (lẽ dĩ nhiên tốt vẫn hơn nhưng không được hơn Mệnh) vì những người dưới quyền đâu cần nhiều và đâu cần tài ba lỗi lạc, nếu họ có kém cỏi hoặc lưu manh chăng nữa thì mình cũng chỉ bực mình và phải thận trọng thôi, chứ sự nghiệp đâu có bị ảnh hưởng trực tiếp).

Tuy nhiên, những người hành nghề chuyên môn muốn có địa vị cao trong chính quyền, nếu có cung Nô xấu như trên thì chỉ nên đeo đuổi nghề của mình mới mong vững bền và giàu có. Và do đó trường hợp “hữu tướng vô quân” sẽ rất ứng nghiệm đối với những người đeo đuổi chức phận cao trong chính quyền, nhất là về phương diện quân sự và chính trị. Tôi đã từng được coi nhiều là số của một số sĩ quan “ngồi chơi xơi nước” chỉ có hai ba người lính dưới quyền và chẳng có ai nể vì, lại hay lên lon cũng chỉ vì bị cách “hữu tướng vô quân”.

Tương quan giữa các sao của Cung Nô và các sao Cung Mệnh

Trong hai phần (1) và (2) trên đây, tôi chỉ nếu ra vấn đề xấu tốt của cung Nô và Cung Mệnh, còn trong phần này tôi xin bàn đến sự “ăn khớp” giữa các sao của cung Nô và các sao của Cung Mệnh, một điểm không kém phần quan trọng.

Thí dụ Một người Mệnh có Khôi Việt, Xương Khúc, Quan Phúc, Hóa Khoa, Tấu Thư chẳng hạn, tức là có năng khiếu về văn chương, có tâm hồn thi sĩ … nếu cung Nô có Không Kiếp, Hỏa Linh, Kình Đà, Sát Phá Tham thì làm sao mà thầy trò có thể hòa hợp, ăn ý với nhau, vì loại người dưới quyền này chỉ thích đâm chém, du đãng, trộm cắp …

Ngược lại cũng vậy, một người Mệnh có các sao chỉ thích buôn lậu lớn (thí dụ như Nhật Nguyệt hãm địa hội Không Kiếp, Tả Hữu chẳng hạn) mà cung Nô có toàn sao hiền lành như Quan Phúc, Thai Tọa, Bộ Tứ Đức, Hóa Khoa … thì làm sao có thể thực hiện được khuynh hướng của mình, và nếu xoay sang chiều hướng khác thì nhất định là kém, thất bại dễ dàng.

Do đó nếu có sự “tréo cẳng ngỗng” giữa Nô & Mệnh như vậy thì đương nhiên công danh, sự nghiệp (lương thiện cũng như bất hợp pháp) khó đạt được. Còn về trường hợp có sự kết hợp mật thiết giữa Nô & Mệnh tôi thấy khỏi cần nếu ra thí dụ. Vì qúy bạn thừa sức suy luận, trường hợp đó đương nhiên là thuận lợi cho sự nghiệp.

Tuy nhiên, những trường hợp “ngược” như trên không có nhiều. Theo kinh nghiệm, tôi thấy các cung trong một lá số thường có một cách bố cục rất ăn khớp với nhau. Vì nếu các sao không có môi trường để hoạt động theo cương vị của mình thì làm sao mà đoán được đường hướng, sự nghiệp của một đời người.

Tương quan giữa Ngũ hành của sao thuộc Cung Nô và của Cung Nô với Bản Mệnh

Nói chung, khi xét đến cung Nô, nếu chỉ lưu tâm đến những sao tốt, sao xấu thì vẫn chưa được chính xác. Vì cũng một sao nếu sinh được bản Mệnh của mình thì khác hẳn với trường hợp khắc bản Mệnh mình hoặc được bản Mệnh mình sinh. Có một lần tình cờ tôi được coi hai lá số khác nhau về năm, tháng, ngày, giờ nhưng các cung lại có các sao được bố cục gần như giống nhau.

Đây tôi chỉ nói về cung Nô. Tôi hãy còn nhớ một người Mạng Hỏa và một người mạng Mộc. Hai người khả năng gần như ngang nhau, nhưng người mạng Mộc chức vụ cao hơn nhiều và có uy quyền. Thật tôi không ngờ chỉ vì một yếu tố Ngũ Hành mà công danh chênh lệch như thế. Cung Nô của hai người cùng có Thiên Đồng & Thái Âm (thuộc Thủy), do đó chỉ có người mạng Mộc được hưởng hai sao đó.

Ngoài ra thường thường Thái Âm hay Thái Dương chiếu Nô thì người dưới không trung thành, đói thì tìm đến, no thì bỏ đi (Sách có nói là cách “cơ lai bão khứ” và “Con em xa khứ xa hoàn, bởi vì Nhật Nguyệt đóng miền Nô cung”). Nhưng đối với người mạng Hỏa thì đúng, còn đối với ngngười mạng Mộc thì người đó cho tôi biết là đàn em của ông ta chỉ thay đổi nhiều vì bị thuyên chuyển, chứ không hề vì chán ghét đàn anh và bất cứ người nào tới cũng đều phục vụ ông ta hết mình.

Còn vấn đề mạng mình khắc hoặc sinh hoặc hòa với các sao của cung Nô thì ra sao?

Bản Mệnh khắc sao Cung Nô

Nhiều vị giỏi Tử Vi thường nói với tôi rằng đa số những người coi Tử Vi đều ngại mạng khắc sao. Nhưng thực ra riêng đối với trường hợp cung Nô thì như thế lại cũng hay. Vì mình dễ sai khiến được người dưới quyền, dễ làm chủ tình hình, ít khi bị làm bù nhìn, nhất là khi mệnh mình lại tốt hơn. Tôi còn nghiệm thấy ngay cả trường hợp mệnh ngang với Nô mà vẫn còn uy quyền thực sự đối với người dưới quyền, khi mệnh mình khắc các sao cung Nô.

Tuy nhiên, nếu được các sao cung Nô sinh mệnh mình vẫn tốt hơn nhiều, vì bao giờ người dưới quyền tự ý phục vụ mình cũng hay hơn là sợ hãi mình mà thi hành chỉ thị của mình. Quý bạn cũng nên để ý điểm nào không thể áp dụng với cung Thê hoặc Phu (mà tôi đã bàn đến trong bài “Hạnh phúc vợ chồng qua cung Phối” đã đăng trong KHHB)

Bản Mệnh sinh sao Cung Nô (sinh xuất)

Gặp trường hợp này gần như chắc chắn là bất lợi cho mình, trừ phi mạng mình có các sao trội hơn nhiều, vì không còn gì nhu nhược cho bằng người trên cứ phải làm theo ý muốn của người dưới quyền, phải chiều lụy họ. Tệ hại nhất là nếu cung Nô có thêm Hóa Quyền chẳng hạn thì thực mình chỉ là tôi tớ cho người dưới quyền, nếu có Song Lộc tức là mình bợ đỡ họ chỉ vì tiền.

Còn gặp trường hợp mệnh mình trội hơn nhiều và có thêm các sao cứng rắn, uy quyền (như Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham Vũ hội Khoa Quyền Lộc …) thì hết bất lợi. Vì như thế tức là mình giúp đỡ được cho đàn em hữu hiệu khiến cho họ trở nên người khá giả thêm tài năng (nhất là trong trường hợp cung Nô có các sao như Long Phượng, Quang Qúy, Xương Khúc, Thanh Long ….) nhưng dù sao mình cũng phải mất mát về tiền bạc, thời giờ, tinh thần khá nhiều.

Bản Mệnh tỷ hòa với các sao Cung Nô

Trường hợp này hoàn toàn bị chi phối bởi các sao cung Nô và các sao Cung Mệnh. Nếu Nô tốt hơn là mình khó chỉ huy và Nếu Mệnh tốt hơn là mình có quyền uy. Còn hai cung tương đương thì hai bên đều làm việc theo bổn phận và trách nhiệm.

Riêng về Ngũ hành của cung Nô đối với bản Mệnh, tôi chỉ xin nếu ra một điều khác biệt là cung Nô chỉ chung tất cả những người dưới quyền, còn các sao tiêu biểu cho từng nhóm, từng người (Thí dụ như Đồng Âm là một nhóm, Long Phượng Hổ Cái là một nhóm, Cơ Lương là một nhóm …).

Như vậy là trong trường hợp cung Nô khắc Mệnh mình thì xấu hơn là các chính tinh Nô khắc Mệnh mình. Vì tất cả tập thể người dưới quyền không ưa mình (nhất là thêm Hóa Kỵ, Nhật Nguyệt, Không Kiếp) thì làm sao mình làm việc nổi. Còn như chính tinh khắc thì mình vẫn có thể gặp được nhóm người khác đắc lực, trung thành hơn. Còn các trường hợp khác (Mạng sinh cung Nô, khắc cung Nô, được cung Nô sinh …. ) Các bạn cứ việc suy theo các điểm sinh khắc theo sao kể trên là hiểu ngay.

Các chính tinh tại Cung Nô nên đắc địa hay hãm địa?

Cụ Song An Đỗ Văn Lưu, tác giả cuốn Tử Vi Chỉ Nam, khi còn sinh tiền có cho tôi biết rằng các chính tinh (không cần xét tới trung hay bàng tinh cho bớt phức tạp) tại cung Nô cần hãm địa hơn là đắc địa. Vì người dưới giỏi hơn cấp trên không hay, chính trong cuốn Tử Vi của Cụ cũng có nêu ra như vậy. Nhưng theo kinh nghiệm của một số nhà Tử Vi thì không hẳn phải như vậy mới hay, vì không bao giờ chỉ xét riêng cung Nô mà không so sánh với Cung Mệnh.

Thực thế, tôi nghiệm thấy rằng khi Mệnh có thượng cách (thí dụ như Tử Phủ Vũ Tướng đắc địa hội các trung tinh Long Phượng, Quang Qúy, Khôi Việt, Thai Tọa, Tả Hữu ….) thì rất cần có cung Nô hội các sao đắc địa ngoài các yếu tố khác. Có được như vậy thì người dưới quyền mới nhiều khả năng, đắc lực, phục vụ hữu hiệu cho Cung Mệnh. Nếu không thượng cách của Cung Mệnh sẽ không có môi trường họat động. Hơn nữa, nếu được các chính tinh cung Nô sinh bản Mệnh thì cần đắc địa, để cho các tài năng của người dưới hoàn toàn được sử dụng cho cấp trên.

Như vậy không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn ý kiến của Cụ Song An (vì thực ra cụ có cho tôi biết là hầu hết căn bản Tử vi của cụ đều theo sách Tàu, nhờ cụ biết chữ nho giỏi). Lẽ dĩ nhiên khi Mệnh không được trội mấy thì cung Nô cần có các chinh tinh hãm địa hay bị Tuần Triệt án ngữ để bớt sự lấn áp cấp trên.

Thí dụ Mệnh có Cơ Nguyệt Đồng Lương đắc địa mà cung Nô có cách Sát Phá Tham thì rất cần các sao này hãm địa để có sự tương xứng (vì cách Sát Phá Tham coi như mạnh hơn cách Cơ Nguyệt Đồng Lương). Nhưng theo kinh nghiệm riêng, tôi thấy có điều bất lợi là người dưới quyền thường thiếu khả năng hay làm hỏng việc, nhất là trong trường hợp liên quan đến kỹ thuật, chuyên môn.

Tôi có một người bạn làm quản lý cho một hãng cũng có trường hợp này, nên tối ngày anh ta than là mệt. Vì người dưới không làm tròn bổn phận và ít khi anh tuyển dụng được nhân viên đúng với công việc đòi hỏi. Anh ta có nói là Thà anh phải chiều lụy người dưới để cho công việc được điều hòa, còn hơn họ kém cấp trên quá nhiều. Ý anh muốn nói về phương diện Tử Vi là “ Thà các sao ở cung Nô đắc địa và trội hơn Mệnh của anh còn hơn”.

Vị trí Cung Nô Bộc

Tôi cố ý đặt mục (7) này ở phần chót vì trường hợp này rất hiếm có và rất tốt. Thật vậy, tôi mới chỉ gặp có một Lá số có trường hợp này. Đó là cung Nô nằm đúng vào cung tuổi của mình.

Ví dụ như tuổi Dậu mà có cung Nô ở cung Dậu. Có thể nói là bất cứ ai có cung Nô ở vị trí như vậy đều có công danh và có nhiều người dưới quyền đắc lực, vẫn biết còn tùy theo nhiều yếu tố khác. Nhưng tôi quan niệm rằng khi đã được cung Nô nằm đúng cung tuổi của mình thì gần như chắc chắn các yếu tố khác được bố cục thuận lợi cho mình, ít nhất là về phương diện công danh, uy quyền.

Ngoài ra, riêng về tuổi Dậu này, cung Nô lại chiếu về (Nhị Hợp) Cung Mệnh (ở Thìn) cho nên còn làm tăng thêm sự phục vụ đắc lực, và còn có tình thương mến, kính trọng cấp trên. Quý bạn cũng cần lưu ý một điểm là không phải cứ cung Nô cư ngay cung tuổi mình là đều chiếu mệnh nhị hợp.

Để các bạn tiện tìm hiểu thêm về trường hợp hiếm có này tôi xin nếu ra năm, tháng, ngày giờ của lá số trên đương số sinh ngày 7 tháng 5, năm Ất Dậu, giờ Dần, Âm Nam, Mệnh Thủy, Kim Tứ Cục.

Và để chứng tỏ có sự bổ túc cho điểm tốt này, tôi xin nói thêm rằng mặc dù cung Nô của đương số có Không Kiếp hãm địa hội Tuế, Phục, Kỵ, Hỏa Tinh thế mà vẫn hay đáo để. Bởi vì Không Kiếp, Thái Tuế, Hỏa Tinh đều thuộc Hỏa bị mạng Thủy khắc chế nên người dưới quyền dù là thành phần lưu manh, côn đồ. Nhưng vẫn phải chịu ép dưới quyền, còn sao Hóa Kỵ thuộc Thủy thì tương sinh với Mạng nên cũng chẳng làm gì cho cấp trên khổ tâm.

Ngoài ra, cung Dậu thuộc Kim lại sinh bản Mệnh Thủy và chính tinh tại cung Nô là Thiên Đồng là Thủy cũng hợp với bản Mệnh, lại còn các trung tinh hội chiếu (Quang Quý, Long Phượng, Thanh Long …) như vậy cung Nô quá tốt rồi. Huống chi Mệnh Thân lại rất đắc cách, nhất là được Thất Sát cư Quan mà Thân đóng ở đó hội Thai Tọa, Quan Phúc, Khôi Việt lại trội hơn cung Nô nhiều, có quyền sinh sát trong tay. Và cũng vì có Quan Phúc làm giảm bớt cách “dư” đi nên đương số không đi về võ nghiệp mà lại chuyển sang ngành “Thẩm Phán”. Hiện thời đương số đang làm dự thẩm, thật đúng là có quyền sinh sát gián tiếp.

Tôi cần nói thêm là các hung tinh nếu trên còn ứng vào các bị can, bị cáo là những thành phần bất hảo cho nên cung Nô càng không có gọi là xấu, vì các sao liên hệ đã có mối trường họat động. Hơn nữa dù cho thành phần trực tiếp dưới quyền có là hạng “dao búa” đi nữa, họ cũng chỉ lưu manh với các người khác nhưng đối với đương số lại rất đắc lực.

Để chấm dứt bài này, tôi chỉ còn biết nhắc nhở qúy bạn là bao giờ cũng phải so sánh kỹ lưỡng Cung Mệnh và cung Nô cùng vấn đề Ngũ Hành giữa cung Nô và bản Mệnh trước khi xét đến ý nghĩa các cách và các sao, có như thế mới khỏi bị sai lạc nhiều về công danh sự nghiệp của một người coi số

Cung Nô Bộc Phi Hóa

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Mệnh

 • Bạn bè đối xử rất tốt với đương số, thán phục tài năng của đương số, quan tâm đương số.
 • Rất có duyên với người khác giới, rất được bạn bè khác giới ngưỡng mộ, đào hoa sẽ chủ động đến cửa.
 • Nếu đồng thời Cung Nô Bộc lại phi Hóa Kỵ xung cung tam hợp, là ý tượng vì bạn bè mà hao tốn tiền.
 • Nếu Hóa Kỵ nhập Cung Tử Tức là ý tượng bạn bè giao tiếp thù tạc với đương số hoặc bạn bè muốn đương số giúp họ xoay sở tiền bạc.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Huynh Đệ

 • Gia trạch hưng vượng, nhiều anh chị em, có thể giúp đỡ lẫn nhau, sống với nhau hòa mục.
 • Sinh kế gia đình sung túc, bạn bè có thể giúp đương số kiếm tiền.
 • Nếu đồng thời Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Mệnh, cùng bạn bè thù tạc ờ bên ngoài phần lớn đều do đương số mời, nhưng có bạn bè tốt mời đương số trước.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Phu Thê

 • Người phối ngẫu có sức khỏe tốt, rất có duyên với người chung quanh, lạc quan.
 • Đương số đối xử rất tốt với người phối ngẫu.
 • Bạn bè có thể giúp đương số phát triển sự nghiệp, nếu Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Mệnh, là ý tượng bạn bè giúp đương số phát triển và muốn đương số sẽ báo đáp.
 • Sự nghiệp kinh doanh của đương số hoặc nơi đương số đi làm, đều có vận kinh doanh bình ổn, có phát triển.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Tử Tức

 • Có duyên với người khác giới, gặp gỡ nhiều đào hoa.
 • Giao tiếp thù tạc nhiều với bạn bè, bạn bè có thể giúp đương số kiếm tiền.
 • Nếu đồng thời Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Mệnh, là ý tượng bạn bè ỷ lại vào đương số, mục đích của họ là muốn tiền bạc của đương số.
 • Nếu Hóa Kỵ xung Cung Mệnh, là ý tượng bạn bè sẽ moi tiền của đương số, đương số chỉ có chi ra mà không có thu hoạch.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Tài Bạch

 • Bạn bè thường tìm đương số để thù tạc, còn có thể giúp đương số kiếm tiền.
 • Nếu đồng thời Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Mệnh, là ý tượng bạn bè giúp đương số rất nhiều, bạn bè của đương số phần nhiều đều là bạn thâm giao nhiều năm.
 • Nếu mở công ty, là ý tượng nhân viên làm thuê lâu dài, trung thành và tận tụy, nhưng không thể hợp tác cổ đông với bạn bè hoặc nhân viên, dễ có phiền phức, rắc rối.
 • Nếu Hóa Kỵ xung hoặc ở cung tam hợp của Cung Mệnh, là ý tượng bạn bè sẽ làm đương số hao tốn tiền bạc.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Tật Ách

 • Bạn bè thường trả tiền mời đương số thù tạc.
 • Có duyên với người khác giới, nhiều đào hoa, cơ thể khỏe mạnh, có thể phùng hung hóa cát.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Thiên Di

 • Bạn bè giao du hòa hợp, rất quan tâm đương số. Có cơ hội kiếm tiền sẽ giới thiệu cho đương số.
 • Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, thích ra ngoài vui chơi, gặp nhiều quý nhân.
 • Tình cảm vợ chồng tốt đẹp. Công việc của người phối ngẫu khá thuận lợi.

Cung Nô Bộc tự Hóa Lộc

 • Giao du bạn bè có tiền, có địa vị, bạn bè đối xử với nhau tốt đẹp.
 • Rất có ý tứ với bạn bè, qua lại tiền bạc, bạn bè không trả cũng không để bụng. Là người tốt quá mức, không so đo tính toán với bạn bè.
 • Giao du rộng, nhiều bạn bè, hợp tác với bạn bè dễ kiếm được tiền.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Quan Lộc

 • Bạn bè có thể giúp đương số kiếm tiền, hợp tác vui vẻ.
 • Nếu đồng thời Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Mệnh là ý tượng sẽ kết hôn sớm, nhưng không nên qua lại tiền bạc với bạn bè.
 • Nếu đồng thời Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Tài Bạch, là ý tượng đối đãi bạn bè rất tốt.
 • Nếu Hóa Kỵ xung Cung Mệnh hoặc xung Cung Điền Trạch, là ý tượng bạn bè sẽ làm hao tốn tiền bạc của đương số.
 • Nếu Hóa Kỵ xung cung tam hợp của Cung Mệnh, bạn bè sẽ làm hao tốn tiền bạc của đương số.
 • Nhưng nếu Hóa Kỵ nhập Cung Điền Trạch, là ý tượng có cơ hội kiếm tiền, bạn bè sẽ nói cho đương số biết.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Điền Trạch

 • Có thể hợp tác, bạn bè có thể giúp đương số kiếm tiền, cũng thích đến nhà đương số chơi.
 • Đương số rất có duyên với người khác giới, dễ có đào hoa, dễ có tình trạng sống chung như vợ chồng.
 • Có thu nhập của tổ nghiệp để chi dụng trong gia đình.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Phúc Đức

 • Có phúc ấm của tổ tiên, phúc trạch tốt, sự nghiệp có thể phát triển thuận lợi.
 • Đương số có duyên với người khác giới, dễ có đào hoa xen vào hôn nhân.
 • Bạn bè có thể giúp cho sự nghiệp của người phối ngẫu pháttriển.
 • Công việc hay sự nghiệp của người phối ngẫu khá thuận lợi.
 • Thường giao tiếp thù tạc với bạn bè có cùng sở thích.

Cung Nô Bộc phi Hóa Lộc nhập Cung Phụ Mẫu

 • Cha mẹ có phúc trạch.
 • Có thể thừa kế sự nghiệp của cha mẹ.
 • Có thể được cha mẹ, trường bối quan tâm.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Mệnh

 • Bạn bè có lực cạnh tranh mạnh, khiến đương số có cảm giác bị áp bức.
 • Giao du với bạn bè ưa cạnh tranh, tranh quyền chủ đạo, cũng thường hay xảy ra tranh chấp.
 • Hai bên cũng có thể bàn bạc, hỗ trợ nhau, khẳng định nhau.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Huynh Đệ

 • Anh chị em có tính độc lập rất mạnh, ra bên ngoài gặp nhiều cạnh tranh, có thể có thành tựu.
 • Sinh kế gia đình sung túc, nhưng tiêu xài nhiều.
 • Trong công việc hay sự nghiệp, bạn bè hay cạnh tranh với đương số.
 • Bạn bè của đương số thích tạo sự chú ý, khá chuyên quyền, hay đấu đá với người khác mà chuốc thị phi.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Phu Thê

 • Bạn bè xem trọng sự nghiệp, có thể trợ giúp đương số làm cho sự nghiệp phát triển, nhưng cũng sẽ can dự vào công việc hay sự nghiệp của đương số.
 • Người phối ngẫu có cá tính mạnh, thể chất yếu, dễ gặp nạn tai bất ngờ.
 • Người phối ngẫu rất có duyên với người khác giới, dễ bị đào hoa quyến rũ.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Tử Tức

 • Giao du với bạn bè khác giới, dễ xảy ra quan hệ tính dục.
 • Bạn bè sẽ lấy tài năng, nghề chuyên môn ra hợp tác với đương số.
 • Người phối ngẫu có năng lực tính dục khá mạnh, ham muốn nhiều, khó tiết chế.
 • Bạn bè ở bên ngoài hay cạnh tranh với người khác, dễ có thị phi.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Tài Bạch

 • Bạn bè cạnh tranh với đương số để kiếm tiền, ngầm đấu đá, âm mưu lừa gạt tiền của đương số.
 • Đương số giao du với bạn bè có tính hay ra oai, phách lối, ưa gây sự chú ý.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Tật Ách

 • Bạn bè thế mạnh hơn, rất chủ động. Nếu giao du với bạn bè khác giới sẽ bị họ đeo bám, dễ có hành vi bạo lực.
 • Nên cẩn thận phòng tai họa bất ngờ.
 • Dễ xảy ra tranh cãi thị phi với đồng sự hoặc ông chủ trong công ty.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Thiên Di

 • Đương số ờ bên ngoài thường hay tranh với người khác tạo sự chú ý, dễ phạm tiểu nhân, chuốc thị phi tranh chấp.
 • Bạn bè có thế mạnh, hay can thiệp vào chuyện của đương số, làm đương số có cảm giác bị áp bức.

Cung Nô Bộc tự Hóa Quyền

 • Bạn bè thường hay ra oai, phách lối, có tài năng, phần nhiều là người có quyền thế, có địa vị. Sẽ chọn bạn để giao du, rất trung thành với bạn bè.
 • Bạn bè ưa tạo sự chú ý, sẽ tranh quyền với đương số, sẽ kéo chân của đương số.
 • Đương số lãnh đạo bộ phận có năng lực, nhưng khó quản lí.
 • Người phối ngẫu có cơ thể khỏe mạnh, ít bị bệnh tật, sức chịu đựng rất mạnh, nhưng một khi mắc bệnh sẽ khó chữa khỏi.
 • Người phối ngẫu cá tính mạnh, dễ kích động, không cam tâm bị người khác lựa gạt, không thích bị thua thiệt, hay so đo với người khác. ông chủ, cấp trên có thế mạnh hơn, người phối ngẫu cũng sẽ so đo thị phi.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Quan Lộc

 • Bạn bè có tài năng, cá tính mạnh, không chịu thua, có thể giúp đương số phát triển công việc hay sự nghiệp.
 • Công việc hay sự nghiệp có thể phát triển. Nếu nhậm chức sẽ dễ thăng tiến, quyền cao chức trọng.
 • Người phối ngẫu bận rộn làm việc, dễ tổn hại sức khỏe, có duyên với người chung quanh, nhưng cũng dễ gặp nạn tai bất ngờ.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Điền Trạch

 • Giao du bạn bè ổn định, có thể duy trì lâu dài, càng lâu càng thân tình.
 • Chiếu đãi bạn bè ở nhà quá sang trọng và phô trương.
 • Người phối ngẫu nắm quyền trong nhà, có nghề chuyên môn để mưu sinh, có tham vọng cao về tiền bạc.
 • Người phối ngẫu có năng lực tính dục khá mạnh, dễ có đào hoa.
 • Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Phúc Đức
 • Bạn bè ưa tạo sự chú ý, thích phô trương, có năng lực kiếm tiền, lúc thù tạc bạn bè thường xuất tiền nhiều hơn.
 • Đương số có thể được thừa kế tổ nghiệp mà phát dương quang đại.

Cung Nô Bộc phi Hóa Quyền nhập Cung Phụ Mẫu

 • Sự nghiệp của cha mẹ gặp nhiều cạnh tranh, có phát triển từ nhỏ thành lớn.
 • Bạn bè ưa sai bảo đương số, gây áp lực cho đương số. Nếu là nữ mệnh, dễ bị bạn bè khác giới xâm hại.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Mệnh

 • Giao du chân thành, xử sự hiền hòa, có lí tính với bạn bè. Là quý nhân của bạn bè.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Huynh Đệ

 • Anh chị em ở bên ngoài làm ăn thuận lợi, có thanh danh, phần nhiều đều có quý nhân trợ lực, có thể phùng hung hóa cát, bạn bè hành sự quang minh lỗi lạc, hiểu biết lễ nghĩa, không so đo tính toán với người khác.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Phu Thê

 • Bạn bè quan tâm sự nghiệp của đương số, còn có trợ lực. Trong công việc, cấp trên hoặc đồng sự có trợ lực cho đương số.
 • Người phối ngẫu có sức khỏe tốt, ít sinh bệnh. Cũng rất có duyên với người chung quanh, đối nhân xử thế chân thành, là người lạc quan.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Tử Tức

 • Bạn bè rất quan tâm lo lắng cho gia đình của đương số. Sinh hoạt gia đình bình yên, nhãn nhã.
 • Con cái có nhu cầu tiền bạc không lớn, dùng tiền có kế hoạch rõ ràng.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Tài Bạch

 • Đương số và bạn bè thường dùng tiền chung với nhau. Lúc cấp bách sẽ có quý nhân giúp đỡ.
 • Người phối ngẫu dùng tiền có kế hoạch rõ ràng, cân đối thu chi.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Tật Ách

 • Gene di truyền tốt, không mắc bệnh di truyền, có sức đề kháng bệnh rất mạnh.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Thiên Di

 • Bạn bè xử sự với nhau chân thành, tình bạn lâu bền, có thểgiúp đỡ lẫn nhau, không tính toán so đo.

Cung Nô Bộc tự Hóa Khoa

 • Xử sự hòa mục với bạn bè, bạn bè có tài năng, có tu dưỡng, lịch sự nhã nhặn, thường trợ lực đương số, không hay so đo tính toán.
 • Người phối ngẫu tính tình trung hậu, có phong độ, có thể tự kiềm chế, không hùa theo người khác làm chuyện xấu, là người lạc quan, có sức đề kháng bệnh khá mạnh, mắc bệnh cũng dễ chữa.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Quan Lộc

 • Công việc hay sự nghiệp được nhiều trợ lực, hòa mục với đồng sự.
 • Sự nghiệp có thanh danh.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Điền Trạch

 • Gia vận tốt, nếu gặp khó khăn sẽ có quý nhân tương trợ.
 • Người phối ngẫu biết quản lí gia đình, mọi việc đều ngăn nắp.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Phúc Đức

 • Tổ tiên có đức, nhiều phúc ấm, có thể phùng hung hóa cát, biết tiếc tiền, tiếc phúc.
 • Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, sức khỏe tốt, chú trọng đời sống tinh thần.
 • Công việc hay sự nghiệp của người phối ngẫu khá bình ổn thuận lợi, đồng sự hòa hợp.

Cung Nô Bộc phi Hóa Khoa nhập Cung Phụ Mẫu

 • Cha mẹ là người sáng suốt, có lí lẽ, hiền hòa lễ độ, đối xử với mọi người rất hiền hòa.
 • Công việc của đương số khá thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, trưởng bối quan tâm, có thể cùng nhau giúp cho sự nghiệp cùa cha mẹ.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Mệnh

 • Bạn bè rất ỷ lại vào đương số, lúc thù tạc cùng bạn bè đều do đương số chi trà, nhưng rất ít khi được đáp trả.
 • ít bạn bè, phần nhiều là bạn bè gây khó xử. Đương số cũng có rất ít bạn thâm giao.
 • Không nên hợp tác với người khác.
 • Rất có duyên với người khác giới, dễ có đào hoa rắc rối, phiền phúc.
 • Người phối ngẫu có sức khỏe kém, dễ bị bệnh đau, không có phúc trạch, duyên phận bạc với đương số, dễ xảy ra tình huống sinh li tử biệt.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Huynh Đệ

 • Bạn bè phần nhiều là người ở nơi khác, bất lợi đối với đương số, không được giao du thân thiết, sẽ làm đương số hao tốn tiền bạc, ảnh hưởng đến sinh kế gia đình.
 • Không được hợp tác với bạn bè, cũng đừng qua lại tiền bạc hay cho mượn đồ quý giá, sẽ bị thua thiệt, mà còn gặp phiền phức, rắc rối.
 • Sức khỏe của người phối ngẫu không được tốt, dễ gặp nạn tai bất ngờ.
 • Nếu có đào hoa là do đối phương chủ động đến, dễ có phiền phức, rắc rối.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Phu Thê

 • Bạn bè không trợ lực cho công việc hay sự nghiệp của đương số, mà còn gây thiệt hại.
 • Đương số là người hay ghen tuông, sẽ quản thúc chuyện giao du bạn bè của người phối ngẫu.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Tử Tức

 • Bạn bè tìm đương số để hợp tác hoặc đề thù tạc, sẽ là đương số hao tốn tiên bạc.
 • Bạn bè không thích đến nhà đương số.
 • Nhà ở không được yên ổn, dễ xảy ra chuyện phiền phức, rắcrối.
 • Có duyên với người khác giới, sẽ có đào hoa gây rắc rối.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Tài Bạch

 • Bạn bè sẽ làm hao tốn tiền bạc của đương số, đừng qua lại tiền bạc với bạn bè, cũng đừng cho người ta vay tiền để lấy lãi, dễ bị giật.
 • Lúc còn nhỏ, cuộc sống gia đình không được sung túc.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Tật Ách

 • Gene di truyền không tốt, dễ bị bệnh tật tiềm ẩn bẩm sinh. Không biết lòng dạ của bạn bè, dễ bị bạn bè gây lụy mà dẫn đến thị phi kiện tụng.
 • Không nên làm người bảo lãnh, dễ có phiền phức, rắc rối về văn thư hợp đồng.
 • Rất có duyên với người khác giới, sẽ có đào hoa đeo bám, có quan hệ thân mật, cũng sẽ gặp phiền phức, rắc rối, khó xử.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Thiên Di

 • ít bạn bè tri kỉ, bạn bè có duyên phận bạc với đương số, sẽ vì bạn bè mà bị tổn thương hoặc tổn thất.
 • Vợ chồng gần nhau ít mà xa nhau nhiều, dễ xảy ra tình trạng ly hôn .
 • Nếu có đào hoa sẽ không giữ lại, chỉ là duyên nhất thời, không lâu dài.

Cung Nô Bộc tự Hóa Kỵ

 • Giao du bạn bè không ổn định, hay thay đổi. Ít có bạn tri ki, khó có bạn thâm giao.
 • Bạn bè sẽ khá vô tình, tự tư tự lợi, sẽ lợi dụng hoặc phản bội, bán đứng đương số.
 • Có tình trạng mắc nợ nhau rối rắm, không rõ ràng giữa bạn bè. Thiếu nợ thì phải trả, một xu một hào cũng không bỏ. Nhưng người khác thiếu tiền đương số, thường là không cách nào thu tiền về, lúc đi đòi thì tình bạn cũng sẽ mất.
 • Nhân viên hay thuộc cấp tuy nhiều nhưng không đắc lực, khó quản lý, thường hay thay đổi nhân viên.
 • Không nên hợp tác với người khác, dễ bị thua thiệt.
 • Nếu có đào hoa sẽ không giữ lại, không lâu dài, cũng rất dễ tương tư đơn phương.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Quan Lộc

 • Bạn bè không trợ lực cho sự nghiệp của đương số, đi làm hưởng lương khó thăng tiến, nếu sáng lập cơ nghiệp dễ thuê nhầm người không có năng lực.
 • Làm ăn kinh doanh sẽ có đấu đá ngầm, chọc tức hoặc gây tổn thất cho đương số, sẽ rất khó xử.
 • Làm công chức thì quan trường không thuận lợi.
 • Người phối ngẫu có sức khỏe kém, dễ mắc bệnh nặng, sinh ly tử biệt.
 • Nếu Cung Nô Bộc đồng thời phi Hóa Lộc nhập Cung Tài Bạch, là ý tượng bạn bè có thể giúp đương số kiếm tiền.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Điền Trạch

 • Bạn bè thường đến nhà đương số để tán gẫu, bàn luận những chuyện vô dụng, không có lợi cho đương số, mà còn gây khó xử.
 • Hợp tác bất lợi, nếu bạn bè có chuyện mượn tiền, sẽ một đi không trở lại.
 • Rất có duyên với người khác giới, nếu có đào hoa sẽ khó cắt đứt, có quan hệ tính giao.
 • Giao du với người khác giới khá xem trọng quan hệ nhục dục.
 • Lúc sinh đẻ, phải chú ý sức khỏe của đứa bé, nếu đồng thời Cung Nô Bộc tự Hóa Lộc, là ý tượng nguy hiểm đến tính mạng
 • Nữ mệnh dễ mắc bệnh phụ khoa.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Phúc Đức

 • Bạn bè sẽ làm đương số hao tốn tiền bạc, tiêu xài tiền của đương số.
 • Lúc còn nhỏ gia cảnh không được tốt, phúc trạch kém, dễ bị tai nạn
 • Người phối ngẫu dễ mắc bệnh khó chữa, khá vất vả, công việc hay sự nghiệp đều không thuận lợi.

Cung Nô Bộc phi Hóa Kỵ nhập Cung Phụ Mẫu

 • Bạn bè thường hay làm phiền đương số, đã không có lợi mà còn gây tốn hại cho đương số.
 • Không nên hợp tác hoặc đứng ra bảo lãnh bạn bè, cho vay lấy lãi sẽ dễ bị phiền lụy.
 • Không nên đầu cơ hoặc đầu tư, cũng không thích hợp làm việc trong các tổ chức công hoặc tư nhân, rất khó thăng tiến.
 • Công việc hay sự nghiệp của cha mẹ không thuận lợi.

Ảnh hưởng của các sao phụ, tá, sát

Văn Xương, Văn Khúc

Thông thường chủ về nhiều bạn bè và nhiều người dưới quyền. Nhưng nếu Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Kỵ, thì lại chủ về người dưới quyền thiếu tài cán làm việc, bạn bè ít có trợ lực, không nên trông cậy vào họ để sáng lập sự nghiệp.

Văn Xương Hóa Kỵ mà gặp sát tinh. Chủ về vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà dẫn đến sai lầm hoặc sơ sót về văn thư. Văn Khúc Hóa Kỵ gặp sát tinh. Thì chủ về vì bị ảnh hưởng của bạn bè mà dẫn đến đầu tư sai lầm.

Tả Phù, Hữu Bật

Thông thường chủ về nhiều bạn bè và người dưới quyền, mà còn đắc lực, nhưng cần phải gặp sao cát hội hợp mới đúng.
Nếu có Thiên Hư, Âm Sát, Thiên Nguyệt hội hợp, thì nhiều bạn bè hay người dưới quyền cũng vô ích, nên tránh xa tiểu nhân.

Thiên Khôi, Thiên Việt

Thông thường chủ về bạn bè hữu lực, còn có nhiều người dưới quyền. Nhưng nếu có các sao Sát, Kỵ, Hình, Hao và Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, trái lại sẽ chủ về bạn bè và người dưới quyền vô tình bạc nghĩa.

Lộc Tồn, Thiên Mã

Chủ về xuất ngoại có thể được người trợ lực trong công việc kiếm tiền.

Nếu chi có Lộc Tồn đồng độ, mà chính diệu không cát, trái lại sẽ chủ về bị người ta đấu đá, gặp thêm sát tinh thì càng hung.

Kình Dương, Đà La

Thông thường chủ về bị làm liên lụy .

Gặp sao hình, kị, thì có nguy cơ bị liên lụy phạm pháp.

Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao. Chủ về bị lụy mà phá sản.

Hỏa Tinh, Linh Tinh.

Thông thường chủ về bị người hiểu lầm. Nếu gặp thêm Âm Sát, Kiếp Sát, Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về bị người hại ngầm mà tổn thất, hoặc chủ về bị trộm cắp, xâm phạm.

Thay lời kết

Về bản chất, Cung Nô Bộc dùng để luận đoán về người dưới quyền, giúp việc đắc lực hay âm mưu tạo phản đều từ đây mà ra. Tuy nhiên có một yếu quyết cần nắm vững khi luận đoán Cung Nô Bộc là lực của Nô Bộc không nên át Mệnh Thân. Chúc các bạn học tập vui vẻ.

Trả lời