Sao Tham Lang – Tham Hỏa Tương Phùng Phú Ông Chi Cách

Sao Tham Lang - Tham Hỏa Tương Phùng Phú Ông Chi Cách

Sao Tham Lang là Bắc Đẩu Tinh, thuộc Âm Thủy, hóa khí là dâm tinh, chủ về họa phúc khôn lường. Ngoài ra Tham Lang còn được gọi là Thọ Tinh – Thọ như Bành Tổ

 • Miếu ở Sửu Mùi
 • Vượng ở Thìn Tuất
 • Đắc ở Dần Thân
 • Hãm Tại Tị Hợi Tý Ngọ Mão Dậu

Bản chất của sao Tham Lang, hình thuộc Mộc, khí thuộc Thủy – Lưỡng Tính, tự nó dưỡng nó, đặt vào đất chết vẫn không chết, nên trong Phong Thủy còn gọi Tham Lang là sao Sinh Khí. Tuy nhiên, ngoài đời thì nổi trội nhất vẫn là đặc tính Đào Hoa của sao Tham Lang và thực sự Tham Lang là 1 vì sao rất phức tạp – Họa Phúc Chi thần – Khi nào thì họa, lúc nào là phúc đây???

Sao Tham Lang thường cặp kè với các sao như Sao Thất Sát, hoặc Sao Phá Quân nên chúng thường được gọi chung là Sát Phá Tham hay bộ sao Sát Phá Tham

Khi sao Tham Lang được phân bố trong 12 cung, sẽ đồng cung hoặc xung chiếu với ba sao: Sao Vũ Khúc, Sao Tử ViSao Liêm Trinh, cho nên Tham Lang và 3 sao này có mối quan hệ rất sâu, mọi người cần khảo cứu cho cẩn thận…

Tham Lang là gì – Ý nghĩa Sao Tham Lang

Tham Lang là sao thứ nhất của Bắc Đẩu, thuộc dương mộc, khí của nó thuộc thủy. Trong Đẩu Số, Tham Lang là sao ham muốn vật chất, đồng thời cũng chủ về theo đuổi tình ái, do đó hóa khí làm “đào hoa”.

Luận đoán về Tham Lang, cần phân tích để xem tổ hợp của nó trong lá số thiên về ham muốn vật chất, hay thiên về tình ái, để làm sự đánh giá toàn thể, chứ không thể gọi chung chung là “đào hoa”.

Tham Lang là gì - Ý nghĩa Sao Tham Lang

Phần lớn ai cũng biết Tham Lang chủ về “Biến Hóa Thay Đổi”, “Sát Phá tham” là then chốt của “biến hóa thay đổi”, nhưng mọi người lại đều xem thường động cơ “biến hóa thay đổi” của nó. Thực ra động cơ của nó cũng xuất phát từ sự theo đuổi ham muôn vật chất hay tình cảm mà thôi.

Nếu tổ hợp Tham Lang không được tốt, thì lòng ham muốn vật chất quá nặng, sự biến hóa thay đổi của đương số có thể dùng từ “quá đáng” để hình dung. Đương số cũng thường thường vì ham muốn của bản thân mà dễ dàng thay đổi từ các mối quan hệ giao tiếp cho đến những việc vặt vãnh như thích trang điểm son phấn…

Cổ nhân nói:

“Tính của nó thì quyền biến, nhiều mưu kế, hay thừa nước đục thả câu, yêu cái ác một cách bất định, gian trá gạt người.”

(Chủ kì tính tắc cơ quan, tất đa kế giảo, tuỳ ba trục lãng, ái ác vô định, gian trá man nhân.)

Đây là nói về bản chất và động cơ của sự thay đổi của Sao Tham Lang, nó hoàn toàn khác với sự “biến hóa thay đổi” của Thất Sát và Phá Quân.

Những lúc kết cấu tổ hợp Tham Lang mà tốt thì chủ về đời người biến hóa thay đổi một cách tích cực, thậm chí có thể nhìn thấy đó là biểu hiện của tài nghệ. Sự biến hóa thay đổi của Tham Lang lúc này chẳng phải là “quá đáng”, mà là thủ pháp khéo ăn khéo ở, tác động trong vô hình dẫn đến phương hướng có lợi cho bản thân. Hoặc đây là sự biến hóa thay đổi nhằm phát huy tài nghệ, khiến bản thân được người ta hoan nghênh.

Tham Lang không ưa lạc hãm, nhưng lại ưa gặp sao không, vì sẽ làm giảm bớt tính ham mê tửu sắc của nó; nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, thì có thể thành danh sĩ phong lưu. Đây là chỗ khác nhau giữa Tham Lang với Liêm Trinh. Tuy “Liêm Trinh gặp Văn Xương thì thích lễ nhạc”, nhưng nếu Liêm Trinh gặp sao không thì không thể giảm bớt tính ham mê thanh sắc.

Hiểu rõ những phân biệt này, mới biết được trong tình hình nào thì Tham Lang ưa gặp các sao hình sát, và trong tình hình nào thì nó không ưa gặp các sao sát hình; trong tình hình nào thì nó ưa gặp sao lộc, và trong tình hình nào thì không ưa gặp sao lộc.

Mệnh Tham Lang – Sao Tham Lang thủ cung mệnh

Khi Tham Lang thủ mệnh cung, nó quan hệ cực kỳ mật thiết với 3 sao Tử Vi, Vũ Khúc, Liêm Trinh. Điều này được thể hiện ở thế đứng của Tham Lang trên 12 cung địa bàn, hình thành nên 6 cách cục thủ mệnh Tham Lang như sau:

 • Tham Lang ở cung Ngọ là độc tọa, xung đối với Tử Vi.
 • Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân cũng độc tọa, nhưng đối nhau với Liêm Trinh.
 • Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất cũng độc tọa, nhưng đối nhau với Vũ Khúc.
 • Tham Lang ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đồng cung với Vũ Khúc.
 • Tham Lang ở hai cung Mão hoặc Dậu, đồng cung với Tử Vi.
 • Tham Lang ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng cung với Liêm Trinh.

Mệnh Tham Lang - Sao Tham Lang thủ cung mệnh

Trong đó, Tham Lang đồng cung với Tử Vi có tính chất rất xấu, không cát tường. Cổ nhân gọi là “Đào hoa phạm chủ”, còn nói “Đào hoa phạm chủ là rất dâm”. Nhưng tính chất này phải có một điều kiện tiên quyết, đó là trong đồng cung còn có sao đào hoa khác, như Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Đại Hao.

Nếu không có sao đào hoa, mà gặp sao cát, hoặc được Tả Phù, Văn Xương, Hữu Bật và Văn Khúc giáp cung kềm chế, thì trái lại, sẽ trở thành một cách cục đặc thù, chủ về là người đa tài đa nghệ, giỏi giao tiếp, làm việc có chủ kiến.

Tham Lang ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đồng cung với Vũ Khúc, cổ nhân cho rằng “là người xu nịnh, gian tham” hoặc “Tham Lang, Vũ Khúc đồng cung, nghèo trước, giàu sau”. Đối với kết cấu này cổ nhân cũng không đánh giá cao. Hai sao này, một là sao “tiền tài”, một là sao “phong hoa tuyết nguyệt”, ở xã hội cổ đại người ta không ưa “tiền tài đi chung với đào hoa”, khác với xã hội hiện đại.

Theo kinh nghiệm của Vương Đình Chi, do Tham Lang còn có tính chất đầu cơ, cờ bạc, nên người có “Vũ Khúc, Tham Lang thủ mệnh” thường có thể phát lên một cách nhanh chóng, nhưng sau khi phát lên một cách nhanh chóng cũng dễ suy sụp nhanh chóng, vì vậy sau khi phát lên thì nên lập tức chuyển nghề.

Tham Lang đồng cung với Liêm Trinh, là hai sao đào hoa gặp nhau, cho nên cổ nhân cho rằng “nam thì phóng đãng, nữ thì đa dâm, vì tửu sắc mà mất mạng”. Nhưng ở xã hội hiện đại thì lại khác, chỉ cần không gặp thêm sao đào hoa khác thì trái lại, sẽ chủ về là người có phẩm chất nghệ thuật đặc biệt. Vương Đình Chi kể, ông đã từng gặp một nhà thiết kế thời trang, và một âm nhạc gia có kết cấu cung mệnh như trên.

Trong ba nhóm sao đối nhau, cách cục Tử Vi Tham Lang là xấu nhất, nhưng đương số trước sau vẫn có thể nhậm chức cao.

 • Tham Lang đối nhau với Vũ Khúc, có thể là nhân tài về kĩ thuật, bác sĩ khoa phụ sản, thầy thuốc.
 • Tham Lang đối nhau với Liêm Trinh, có thể là nhân tài trong lãnh vực giao tiếp, quan hệ công cộng, cũng có thể là nhân viên khoa học kĩ thuật; chủ yếu là phải xem các sao hội hợp để định.

Phàm Tham Lang thủ mệnh, bất kể là độc tọa hay có các sao khác đồng độ, mà có Kình Dương hoặc Đà La cùng đến hoặc giao hội ở tam phương, cũng chủ về tình ái của nó nặng thêm, trường hợp có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng đến hoặc giao hội ở tam phương là kế đó.

Cổ nhân nói: “Tham Lang mà thêm sát tinh đồng cung, nữ thì trộm đồ trang điểm, nam thì trộm như chuột”

(Tham Lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương nhi nam thử thiết); “Kình Dương, Đà La mà giao nhau với nó, ắt làm quỷ phong lưu.”(羊陀交并,必作风流之鬼.Dương Đà giao tính, tất tác phong lưu chỉ quỷ).

Phép chế hóa nó là ưa gặp Thiên Hình và sao không.

Tham Lang ở cung mệnh hay thân, chủ về có sở trường giao tiếp với người khác, còn có tài nghệ ở nhiều phương diện, hiếu động, khéo ăn khéo ở. Nhưng lại dễ chìm đắm trong thị hiếu, sở thích.

Nếu hội hợp với Văn Xương Văn Khúc, thì có sở thích Cầm kì thi tửu

 • Xét về phương diện vật dục, là ham mê tửu sắc.
 • Nếu gặp Hoa Cái, thì chủ về ưa thích triết học thần bí,
 • Xét về phương diện vật dục, là ưa thích sự vật thần bí.

Có điều, nếu Tham Lang hội hợp với các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Hóa Kị, thì tính chất vật dục rất sâu nặng, dễ thành đam mê tửu sắc, cờ bạc, hút sách.

Cổ nhân đối với Tham Lang, có thuyết “Tham Lang ở cung vượng, suốt đời trộm cắp như chuột” (Tham cư vượng cung, chung thân thử thiết), gọi là “Tham cư vượng cung”, tức là:

 • Người sinh năm Thân Tí Thìn, Tham Lang cư cung Tí.
 • Người sinh năm Dần Ngọ Tuất, Tham Lang cư cung Ngọ.
 • Người sinh năm Hợi Mão Mùi, Tham Lang cư cung Mão.
 • Người sinh năm Tị Dậu Sửu, Tham Lang cư cung Sửu.

Trên đây là bí truyền của phái Trung Châu; người sinh năm Tị, Dậu, Sửu, Tham Lang cư Dậu không phải là “cung vượng”, đây là điều chưa có sách nào ghi chép, các phái cũng không lưu truyền. Thuyết của cổ nhân là do tâm lí chấp trước vào câu “Tham cư
vượng cung”, là dễ phát triển thành dục vọng chiếm hữu quá sâu, nên có luận đoán “suốt đời trộm cắp như chuột”.

Đối với thuyết này, mọi người cần phải xử lí thật cẩn thận, nhất là đối với người có cung phúc đức hội hợp sao cát, không được khư khư luận là “suốt đời trộm cắp như chuột”. Nếu cung mệnh của con gái mà gặp cách cục này thì phải quản giáo cho khéo, để giảm bớt dục vọng chiếm hữu của nó.

Tham Lang hội hợp sao cát, chủ về vinh hoa phú quý, thậm chí có thể nắm đại quyền trong quân đội hay cảnh sát.

Tham Lang gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, là “Hỏa Tham cách” hoặc “Linh Tham cách”, đều chủ về tài lộc dồi dào, phát triển có tính đột phá. Lấy “Hỏa Tham cách” làm thượng cách, “Linh Tham cách” là kế đó. Lại còn lấy trường hợp gặp ở hai cung Thìn, Tuất làm thượng cách, hai cung Sửu, Mùi là kế đó, các cung khác là sau đó nữa. Nhưng nêu gặp thêm Kình Đương hoặc Đà La thì không hợp cách. Hợp cách là gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, đặc biệt sẽ có nguồn tiền tài bất ngờ, có thể giàu đột ngột.

Tham Lang rất ghét Kình Dương, Đà La, cũng sợ Hóa Kị, nhưng gặp Địa Không Địa Kiếp thì trái lại có thể thành người có hành động thiết thực. Cho nên gặp Địa Không Địa Kiêp, phần nhiều chủ về có nghề chuyên môn; nếu không gặp Hóa Kị, có thể theo ngành nghiên cứu khoa học kĩ thuật, nếu gặp Hóa Kị, thì nên theo đường văn học nghệ thuật.

Tham Lang gặp Kình Dương, Đà La, toàn làm tăng sự trắc trở gập ghềnh, bất đắc chí và vất vả trong đời người. Ở hai cung Hợi hoặc Tí thì gọi là “Phiếm thủy đào hoa”, chủ về phong lưu, vì sắc dục mà chuốc họa, có sao cát thì có thể chuyển hóa thành nho nhã thanh tao. Tham Lang gặp Đà La ở cung Dần, gọi là “phong lưu thải trượng”, cũng chủ về vì tham sắc mà gặp họa.

Cung mệnh hoặc cung phúc đức có Tham Lang, Liêm Trinh hội hợp, chủ về nhạy cảm đối với cái đẹp, cũng chủ về yêu thích nghệ thuật, nhất là ưa vận động hoặc khiêu vũ. Nếu Tham Lang độc tọa, thì có khuynh hướng yêu thích vận động.

Tham Lang chủ về vật dục lẫn sắc dục. Cho nên ưa Hóa Lộc, Hóa Quyền, không cần có Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật cũng có thể phú quý. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, trái lại còn biến thành vật dục có ý vị phấn son bề ngoài, còn có ý vị xảo trá lừa dối. Tức là nói, ham muốn vật chất lợi về tranh thủ một cách đường đường chính chính, mà không ưa giấu giấu diếm diếm, che lấp lỗi lầm.

Ở phương diện sinh hoạt tình thần, Tham Lang thích sự  thần bí, nhất là tôn giáo, vu thuật. Ở thời cổ đại thường có biểu hiện là tu tiên, luyện đan, ở thời hiện đại, thì có sắc thái thần bí của tôn giáo.

Do Tham Lang có biểu hiện tranh thủ ham muốn vật chất, cho nên giỏi giao tiếp thù tạc, mà những cuộc giao tiếp này ắt sẽ có khuynh hướng tửu sắc. Có Liêm Trinh và Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, có thể diễn hóa thành thi tửu cầm kì.

Tham Lang tọa mệnh, không ưa Thất Sát thủ cung thân, cũng không ưa Phá Quân thủ cung thân. nếu hội sát tinh, thì chủ về trôi nổi, hiếu động, hiếu sắc, hoặc chủ về có thú vui không lành mạnh.

Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về phát đột ngột. Ở thời cổ đại chỉ có võ nghiệp mới dễ có công trạng một cách đột ngột. Cho nên cổ nhân nói “Tham Lang, Hỏa Tinh ở cung miếu vượng, danh chấn các nước” ( Tham Lang Hoả Tinh cư miêu vượng, danh chấn chư bang). Ở thời hiện đại có thể luận đoán là phát một cách đột ngột.

Tham Lang Hóa Kị có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, sẽ chủ về bạo phát bạo tàn. Không có Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì đây là thành công bất ngờ, tức là nói “vô tình cắm liễu, liễu xanh um”.

Tham Lang Hóa Kị, lưu diệu Hóa Lộc, cũng chủ về “vô tình cắm liễu, liễu xanh um”. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, lưu diệu Hóa Ki, sẽ chủ về bị người ta chiếm đoạt lợi ích.

Tham Lang ở cung Tứ Mộ là nhập miếu. Cho nên cách cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, đều lấy trường hợp ở cung Tứ Mộ là tốt. Trường hợp Tham Lang độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là Vũ Khúc, và trường hợp “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đều là thượng cách. Các trường hợp còn lại là kế đó.

Tham lang độc tọa ở Dần, không có Kình dương và Thiên hình hội chiếu (nếu có sẽ chủ về hình phạt), thì lại không thành cách “Phong lưu thái trượng”, nếu có Cát tinh, có thể thành quý cục, nhưng cuộc đời gặp sóng gió không ít; có Sát tinh thì sự nghiệp hưng thịnh, nhưng kiện tụng hay phạm pháp cũng theo đó mà đến. Khi Tham lang Hóa Kị chủ về làm các ngành về công nghệ, khoa học kỹ thuật để mưu sinh.

Tham lang độc tọa ở Tý, nếu không nhập cách “Phiếm thủy đào hoa”, mà có Cát tinh, hoặc có Thiên hình tương chế, cũng là phú cục, chủ về sau trung niên sẽ phát đạt.

Tham lang độc tọa ở Ngọ, là cách “Mộc hỏa thông minh”, không có các sao Sát Kị, mà gặp Cát tinh, đây là cách cự phú, hoặc là nhân vật quan trọng trong giới kinh tế tài chính. Gặp sát tinh thì bình thường, chỉ tiểu phú, nhưng tuyệt đối không nên đầu cơ.

Tham Lang độc toạ tại Tí Ngọ, đối cung là Tử Vi, tại Ngọ Tử Vi nhập miếu nên Tham Lang được ảnh hưởng tốt. Tại Tí Tử Vi vào nhàn địa nên Tham Lang được ảnh hưởng tốt ít hơn.

Tử Vi với Tham Lang chủ yếu là giảm tính cách hiếu động trôi nổi, khiến mệnh cung Tham Lang có khuynh hướng văn nghệ, tôn giáo, triết lý. Nhưng cũng vì thế mà mất đi sở trường giao tiếp, do đó tuy chí hướng cao thượng nhưng đời lại gặp nhiều sóng gió trắc trở

Tham Lang tại Tí, ưa tụ hội Hoả Linh. Lúc này Linh Tham tốt hơn Hoả Tham, chỉ cần không gặp sát tinh, trong đời tất gặp cơ hội phất lên nhanh chóng, gặp Lộc càng đẹp. Gặp Không Kiếp Kình Đà nên có nghề chuyên môn để mưu sinh, dễ say đắm trong dục vọng tửu sắc mà tự cho mình phong nhã.

Tham Lang tại Ngọ, chịu ảnh hưởng của Tử Vi ít hơn, nếu ko hội hợp sát tinh, có thể nắm quyền tài chính, có thể thành hùng tài vĩ lược. Là cách Mộc Hoả thông minh. Gặp Lộc càng đẹp. Nếu có sát tinh là phá cách, chỉ nên kinh doanh. Cũng ưa Hoả Linh đồng độ, chủ về một đời gặp cơ hội phát lên.

Nếu không phải Hoả Tham, Linh tham hoặc Mộc Hoả thông minh, thì dù gặp Lộc cũng không nên kinh doanh làm ăn, có thể làm nghề có tính tiêu dùng, hoặc ở lĩnh vực văn hoá văn nghệ. Nếu gặp các sao đào hoa, nên theo các nghề biểu diễn,trang điểm, làm tóc, thời trang.

Tham Lang Hoá Quyền không nên gặp sát tinh, nếu gặp tứ sát thì có thể phá tài vì rượu chè nhục dục. Tham Lang Hoá Lộc cần cả Hoả Linh, nếu không cũng chủ về có tiền nhưng không nhiều, lại còn dễ đào hoa.

Tham Lang dễ ham lợi nhỏ, dễ bị rắc rối khó xử về tình cảm. Tham Lang nhập vượng, ham muốn vật chất dục vọng đều nặng, nếu có các sao sát kị đến thì nhân phẩm kém.

Tham Lang độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, sau trung niên mới có thể phát đạt. Nếu có các sao sát, kị cùng đến, sẽ chủ về lúc trẻ nhiều nạn tai, bệnh tật. Khác với “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, “Vũ Khúc, Tham Lang” chủ về tuổi trẻ hưởng thụ (Xin xem lại tiết “Vũ Khúc ở cung mệnh”).

Cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, phải đề phòng lưu niên có Hóa Kị trùng điệp xung khởi. Nếu lại gặp lưu sát tinh xung khởi, đây là điềm ứng nghiệm suy sụp nhanh chóng, nếu không cũng là năm dẫn đêh suy sụp nhanh chóng.

Hễ Tham Lang thủ mệnh, thì các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Thái Âm, Thái Dương, Cự Môn, Tử Vi là những đại vận hay lưu niên có tính then chốt.

Tham Lang rất kị đến cung hạn “Thái Dương, Cự Môn” giao thoa với Hóa Kị của niên vận, chủ về nạn tai, kiện tụng.

Về hình dáng người Tham Lang

Theo Lục Bân Triệu thì Tham lang ở cung mệnh, chủ về người sắc mặt xanh trắng, hoặc hơi kèm sắc vàng, mặt trái xoan hoặc nhiều xương. Nhập miếu thì thân người béo mập cao to. Lạc hãm thì thân hình nhỏ mà giọng nói cao.

Tính cách người Tham Lang

Giỏi giao tiếp thù tạc

Số mệnh người Tham Lang như thế nào?

Có thể phát đại quý, tùy theo mệnh cục nặng về vật chất hay nặng về ái tình, sẽ dẫn đến kết cục khác nhau, nói chung số mệnh người Tham Lang phù hợp với các công việc ngoại giao hoặc các công việc về văn hóa nghệ thuật…

Đàn ông Sao Tham Lang

Tham miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người tài giỏi thao lược, thường hiển đạt về võ nghiệp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, có uy danh lừng lẫy và phúc thọ song toàn.

Tham hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có nhiều bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ tiêu hóa, hoặc ở bộ sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xích xiềng và dĩ nhiên là yểu tử.

Phụ nữ Sao Tham Lang

Cổ nhân nói “Thất Sát thủ cung thân là yểu mạng, Tham Lang nhập mệnh ắt sẽ là xướng kĩ.” Phụ nữ mà đọc đên câu này chắc không khỏi giật mình, đặc biệt là các thiếu nữ có gia cảnh không được tốt, sẽ dễ trụy lạc phong trần vì cho rằng đó là số mạng của mình !

Thực ra, Tử Vi Đẩu Số tuyệt đôi không phải là “túc mệnh luận”, mà chỉ là một môn thuật số dự đoán khuynh hướng và xu thế của mệnh vận, nó chi có thể căn cứ vào tính chất của tổ hợp sao để luận đoán tính cách của đương số và dự đoán có thể sẽ gặp phải những hoàn cảnh nào, chớ không phải là “trời đã định bạn như vậy… như

Do môn thuật số này đúng là có thể dự đoán một số tiểu tiết khiên người ta phải kinh ngạc. Nhưng liên quan đên cảnh ngộ của đời người là đại sự, nỗ lực hậu thiên của con người có ảnh hưởng rất lớn đên mệnh vận. Cho nên nếu chỉ vì câu nói “Thất Sát thủ cung thân là yểu mạng, Tham Lang nhập mệnh ắt sẽ là xướng kĩ.” mà sông buông xuôi, không chịu nỗ lực thì quá mê tín thuật số và quan niệm quá đợn giản về Tử Vi Đẩu Số.

Ngày nay luận đoán Đẩu Số, nếu vẫn khư khư chiếu theo thuyết của hơn một ngàn năm trước thì rõ ràng là có hại cho người ta. Theo Vương Đình Chi, nữ mệnh Tham Lang cũng có thể sống cực kì thanh bạch, có sinh hoạt gia đình bình thường. Ông kể, có một bà hiệu trưởng trường trung học có mệnh cách này, bà rất tín ngưỡng tôn giáo, Vương Đình Chi dựa vào tạp diệu để phôi hợp luận đoán, nói bà đã từng thầm yêu một người đàn ông đã có vợ, bà thừa nhận. Nữ mệnh ”Tham Lang” chỉ có vậy mà thôi!

Vương Đình Chi kể, một người bạn của ông đi xem Tử Vi cho đứa con trai, vị thuật gia nọ căn cứ câu cổ quyết nói “Tham Lang ở cung vượng, suốt đời trộm cắp như chuột”, đã luận đoán đứa bé sẽ làm đạo tặc. Lại khéo trùng hợp, trưỏc lúc đi đoán mệnh, đứa bé tình cờ nhặt được một cây bút bi mang về nhà, sau khi đoán mệnh xong trở về thì mẹ của đứa bé cứ khư khư coi nó là đứa ăn cắp.

Vương Đinh Chi thấy khó chịu, bèn cố ý lộ chút tài, căn cứ mệnh bàn của đứa bé mà nói ra một hai chuyện nhỏ, như ngày đó… tháng đó… có thể té bị thương, v.v… để lấy lòng tin của mẹ đứa bé trước, sau đó mới giải thích cho bà nghe.

Hễ Tham Lang thủ mệnh ở cung vượng, đương số ắt sẽ rất cố chấp, thích ăn kẹo thì nhất định phải ăn kẹo, dù có đổi tổ yến hay vi cá cũng không được. Cho nên nếu nuôi dạy hậu thiên không tốt, đứa bé lón lên có thể phát triển dục vọng chiếm hữu thành rất mạnh. Cổ nhân nói “suốt đời trộm cắp như chuột”, là căn cứ vào đây để nói, do đó không thể dựa vào ca quyết của cổ nhân một cách đơn giản rồi lập tức “phán” là đạo tặc!

Nữ mệnh Tham Lang, đặc điểm lớn nhất là có sở thích riêng, đồng thời thích chuyện thần bí, có khuynh hướng sùng bái tôn giáo tín ngưỡng.

Thời Đường Tống, phụ nữ có mệnh này dễ làm “nữ đạo sĩ”, “nữ đạo sĩ” thời ấy tương đương với kĩ nữ cao cấp. Cho nên cổ nhân có thuyết “nữ mệnh Tham Lang ắt là xướng kĩ”.

Ở thời hiện đại, có thể thành người làm công việc giao tiếp, quan hệ công cộng; nhất là khi có Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Phúc, Thiên Quan, Thiên Quý hội hợp, nữ mệnh cung có thể sang quý, hoặc có địa vị xã hội. Nếu hội sao lộc, mà còn được Hỏa Tinh, Linh Tinh củng chiếu, đều chủ về giàu có. Đương số tính tình cương nghị, vượng phu ích tử.

Dung hợp toàn bộ những tính chất vừa kể thì hoàn toàn giống như “nữ đạo sĩ” đời Tống. “Nữ đạo sĩ” đời Tống là một hmh thức xướng kĩ cao cấp, có lẽ Tử Vi Đau Số đã phát triên vào đời Tông nên có thuyêt “Tham Lang nhập mệnh ắt sẽ là xướng kĩ”.

Vũ Khúc Tham Lang – Tham Vũ đồng hành thìn tuất sửu mùi

Ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Tham Lang độc tọa sẽ đối cung với Vũ Khúc; ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thì “Tham Lang, Vũ Khúc” đồng cung. Cho nên ở bốn cung “Mộ” Thin, Tuất, Sửu, Mùi đều là thuộc cách cục “Tham Lang Vũ Khúc”.

Tham Lang và Vũ Khúc đồng cung hoặc đối cung, cũng nặng ham muốn vật chất. Cổ nhân nói:

“Tham Lang và Vũ Khúc đồng cung, là người xu nịnh gian tham, tự tư tự lợi.”
(Tham Lang Vũ Khúc đồng cung, vi nhân sưu nịnh gian tham, tự tư tự lợi.)

Nếu Lộc Tồn đồng độ, thì làm mạnh thêm tính riêng tư ích kỷ của  sao Tham Lang

Tử Tham Mão Dậu – Tử Vi Tham Lang Đồng Cung

Ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Tham Lang độc tọa, sẽ đối cung với Tử Vi. Ở hai cung Mão hoặc Dậu thì “Tham Lang, Tử Vi” đồng độ. Cho nên ở bốn cung vượng Tí, Ngọ, Mão, Dậu đều là một hệ “Tham Lang Tử Vi”

Kết cấu tổ hợp của Tham Lang ở tình hình nào thì chủ về ham muốn vật chất, ở trong tình hình nào thì chủ về tình ái?

Tham Lang ở bốn cung vượng, tức bốn cung độ Tí, Ngọ, Mão, Dậu, là tổ hợp kết cấu chủ về ham muốn vật chất rất nặng (nhưng phải là người sinh năm Dần, Ngọ, hay Tuất có cung mệnh ở Ngọ, người sinh năm Thân, Tí hay Thìn có cung mệnh ở Tí, người sinh năm Tị, Dậu hay Sửu có cung mệnh ở Sửu, người sinh năm Hợi, Mão hay Mùi có cung mệnh ở Mão. Vậy mới đúng, nếu không, thì lại là “Đào hoa phạm chủ “, là tổ hợp chủ về ái tình).

Cổ nhân nói:

“Tham Lang ở cung vượng, suốt đời trộm cắp như chuột.” (Tham cư vượng cung, chung thân thử thiết). “Tham Lang và Tử Vi đồng cung, nếu không có kềm chế là người vô ích.” (Tham Lang Tử Vi đồng cung, như vô chế thị vi vô ích chi nhân.)

Tức là nói ham muốn vật chất quá nặng, nói “chế”, là ám chỉ “bách quan triều củng”.

Liêm Tham Tỵ Hợi – Sao Liêm Trinh Tham Lang đồng cung

Hai chữ Tham Lang (con sói tham lam) khiến cho người ta sợ, thực ra không phải vậy, tên gọi này mục đích chỉ để đối nhau với “Liêm Trinh” (trinh liệt và liêm chính), một “liêm”, một “tham”, thành một cặp “sao đôi” quan trọng trong Đẩu Số.

Tham Lang là sao “đào hoa chính”, Liêm Trinh là sao “đào hoa thứ”, nhưng hai sao này có tính chất rất khác nhau, về đại thể Liêm Trinh thiên về âm nhu, còn Tham Lang thiên về dương cương. Vì vậy đào hoa của Tham Lang là ham mê tửu sắc, rầm rầm rộ rộ; còn đào hoa của Liêm Trinh là ham mê thanh sắc, âm thầm lặng lẽ.

Cho nên người có Tham Lang thủ mệnh, gặp tai ách thì cũng gặp một cách đường đường chính chính. Cổ nhân nói

“Tham Lang ở hai cung Tị hoặc Hợi, là hãm địa, không là đổ tể thì cũng bị hình phạt”.

Tham Lang ở cung Hợi, gặp Kình Dương, Đà La, gọi là “Phiếm thủy đào hoa” (chú giải viết rằng: “nam nữ tham hoa mê tửu mà mất mạng.”), “Tham Lang, Vũ Khúc, Phá Quân gặp sao cát, chủ về vì mê luyêh tửu sắc mà mất mạng”.

Không giống Liêm Trinh ở cung hãm, gặp sao ác, sẽ bị tai hại dị thường. Cổ nhân nói “Liêm Trinh, Vũ Khúc gặp nhau ở cung hãm, sợ sẽ bị cây đè rắn cắn”; “Liêm Trinh, Hỏa Tinh cùng ở cung lạc hãm, chủ về nhảy sông tự ải”. “Liêm Trinh, Phá Quân gặp Kình Dương ở cung thiên di, chủ về chết ở ngoài đường”.

Quan điểm về Thế Liêm Tham của học phái Thiên Lương Việt Nam

Sở dĩ ghi thêm 2 chữ Việt Nam bởi còn một hệ phái nữa cũng mang tên thiên lương nhưng là của cụ Lương Nhược Du người Trung Quốc

Hai chính diệu Liêm Tham (chỉ ở 2 cung Tị và Hợi) gặp nhau là có ý nghĩa 2 bộ tam giác âm dương Sát Phá Tham gặp Liêm Tử Vũ hội nhập nhau (Tử Phá ở Sửu Mùi, điểm tụ của âm dương, nhưng lại là điểm tán của 2 sao Nhật Nguyệt) mà bộ Sát Phá Tham (dương) gặp Liêm Tử Vũ (âm) thì luôn luôn gây ra hãm địa ở 3 cung có 6 sao này đụng độ nhau. Tất yếu điềm lành thì ít, điềm xấu thì nhiều. Và chăng cơ cấu chung quanh Liêm Tham cũng xấu: cung Bào là Thái Âm đóng cung dương Thìn Tuất (tệ nhất là Thái Âm ở Thìn), rồi cung Phúc lục hình cung Ách (mà Thân cư Phúc lại càng bá thở !). Cung Tài ôm gọn 2 ông Tử Phá chán ơi là chán.

Tuy nhiên nếu Liêm Tham lại thuộc tuổi Tị Dậu Sửu hay tuổi Hợi Mão Mùi (để có vòng Thái Tuế ở cung Mệnh) thì chưa chắc đã xấu gì? Lại trở thành phán quan (nếu ôm vòng Thái Tuế!) hay trở thành lực sỹ (hâm mộ thể thao là yếu nhất) một khi Liêm Tham ở mệnh lại thuộc vòng Tuế Phá Thiên Mã.

Hình ngục (trượng) nan đào là khi đương số sinh giờ Tý (tức là Ách có Thiên Hình) hay giờ Tỵ (mệnh có Thiên Hình) hoặc giả đương số sinh vào các tháng âm thì Không Kiếp (nhất là Địa Không) luôn bám trụ ở các cung mạnh (ảnh hưởng trực tiếp tới đương số) như: Mệnh-Quan-Tài và Phúc-Di-Phối (nếu như Thân cư ở các cung này Thân cư Phúc, Thân cư Di, Thân cư Phối)

Còn chỉ luận chung mạng Hỏa (hay mạng Thủy nếu Liêm Tham ở Hợi) thì có Liêm Tham ở mệnh (Tị Hợi) không sợ gì mấy về tù tội, điều này mơ hồ lắm. Tất cả phải bám vào cơ cấu của tinh đẩu trong lá số (như 1 bàn cờ thế đã bày ra) và luôn luôn quan sát 3 vòng chính: Trường Sinh – Thái Tuế – Lộc Tồn, được coi như xương sống của lá số Tử vi. Một khi Liêm Tham đã có đủ 3 vòng này hội nhập (vòng Tràng Sinh chỉ có Kim cục và Mộc cục) thì lo gì hình ngục nan đào?.

Việc luận thêm Tuần Triệt và Hóa Kỵ đóng thêm vào cung của Liêm Tham vẫn chỉ là cách coi Tử vi trên cơ chế “Vocabulary” chứ chưa có cú pháp văn phạm gì cả thì làm sao mà sáng tỏ được.

Vậy chừng nào mà người nghiên cứu Tử vi quên cái cơ cấu ổn định trong từng lá số thì vai trò của các nhà tử vi gia chuyên coi sao (tinh đẩu) còn đất dụng võ và tử vi còn…mơ hồ ! Có thêm Tuần Triệt và Hóa Kỵ ở Liêm Tham – hưởng trực tiếp tới đương số) như: ̀ Tý (́Thiên mã gặpnhau.chỉ là thêm gia vị cho món ăn,còn món ăn này ngon hay dở thì phải luận tới các sự liên hệ vào các cơ cấu tinh đẩu trong lá số tử vi nữa.

Sát Phá Tham

Phá Quân ở Tý, Tý là cung Khảm Thuỷ, vốn là “Anh tinh nhập miếu”, nên Phá Quân Thuỷ ở Tý là nơi đắc địa, Thất Sát ở Thân Kim ở Thân là cung Dương Kim, nhìn về Tử Phủ là võ tướng chầu về vua, nên Thất sát đắc ở Thân, Tham lang Mộc ở Thìn, Thìn còn dư khí của Mộc mà Phá quân Thất Sát đắc địa thì Tham lang cũng đắc địa.

Phá Quân ở Ngọ thì cũng đắc địa nhưng kém hơn hẳn ở Tý, Thất Sát đến Dần là Dương Kim lâm Tuyệt, tuy nhiên vì Tử Phủ miếu ở Thân cung nên Thất Sát lâm đắc địa, ở đây cách Sát Phá Tham chủ yếu theo Tử Phủ Vũ Tướng mà đắc địa.

Phá Quân ở Dần, Thất sát ở Tuất, Tham lang ở Ngọ, Phá Quân ở Dần là nơi Dương Thuỷ bại địa, Tử vi ở Tý thiếu lực cho nên Phá Quân hãm địa ở Dần. Thất Sát đến Tuất cũng hãm địa, vốn là táo Thổ làm hại Kim, Tham lang Dương Mộc đến Ngọ là tử Mộc, đây Sát Phá Tham đều hãm địa.

Phá Quân ở Thân thì tốt hơn do Tử vi nhập miếu ở Ngọ, nhưng cơ bản Phá Quân Âm Thuỷ, đến cung Thân là tử địa, Tham lang ở Tý vốn là “phiếm thuỷ đào hoa”, là nơi hãm địa, Thất sát đến Thìn tuy Thấp thổ có sinh Kim, nhưng Dương Kim gặp thấp Thổ không hợp bằng Âm Kim vốn là kim lòng đất. do vậy Sát Phá Tham ở thế này là hãm địa.

Phá Quân ở Thìn, Thất Sát ở Tý, Tham lang ở Thân, ở 3 vị trí này không được cung vị, Tham lang dương mộc tuyệt ở Thân, Thất Sát Dương Kim đến Tý là Tử địa, nên Sát Phá Tham ở đây là hãm địa.

Phá Quân ở Tuất , Thất sát ở Ngọ, Tham lang ở Dần, ở đây do Tử Tướng đắc thế nên ảnh hưởng rất lớn lên Sát Phá Tham do vậy tuy không được tốt lắm nhưng nhìn chung Sát Phá Tham ở thế này tôt hơn Phá Quân ở Thìn.

chú ý : Tử Phủ Vũ Tướng và Sát Phá Tham ở vị trí cùng tính Âm Dương cung vị với nhau, như Tử vi ở Tý là cung Dương, Tử Phủ Vũ Tướng theo đó ở cung Dương, thì Sát Phá Tham cùng cung Dương, ở Cung Dương thì Sát Phá Tham tác biệt với Tử Phủ Vũ Tưởng, ở cung Âm thì Sát Phá Tham cùng Tử phủ Vũ Tướng đồng độ với nhau. chính vì cùng cung vị Âm Dương nên sự Đắc hãm của Tử Phủ Vũ Tướng có liên quan rất lớn tới sự đắc hãm của Sát Phá Tham.

Tham Lang hóa Lộc – Can Mậu

Tham Lang Hóa Lộc, ham muốn vật chất càng nặng. Cần phải có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh chế hóa, thì tài năng của Tham Lang mới hiển lộ được, nếu không, chỉ chìm đắm trong ham muốn vật chất.

Tham Lang Hóa Lộc - Can Mậu | Cohoc.vn

Sao Tham Lang không có tài lãnh đạo nhưng có tài quy tụ. Tham Lang đi với Sao Hóa Lộc khả năng giao tiếp càng tốt, nhất là giao tiếp để tìm ra cơ hội kiếm tiền.

 • Tham Lang Hóa Lộc có Đào Hoa Thiên Riêu, Đại Hoa Mộc Dục kèm bên, chuyển ra con người đam mê tửu sắc, khách quen của vũ trường, hoan trường, thường do rượu chè trai gái mà mắc thị phi.
 • Tham Lang Hóa Lộc đứng với Tả Hữu, bạn bè đông mà toàn bạn bè được việc. Nhưng Tham Lang Hóa Lộc đứng với Kiếp Sát, Thiên Hư, Tai Sát, Chỉ Bối, Âm Sát thì chỉ gặp toàn kẻ tiểu nhân phản bội, kéo bè kết đảng.

Tham Lang không Hóa Lộc gặp những sao trên, thị phi phản bội nhẹ hơn.

Bản chất Tham Lang ưa cạnh tranh (đánh bạc cũng là một tâm tính ưa cạnh tranh). Tham Lang Hóa Lộc vào cạnh tranh dễ có lợi. Thêm sát tinh thì cạnh tranh gian khổ hơn. Công việc sắp thành gặp đột biến phải gắng công một lần nữa rồi mới được như ý nguyện. Sát thì Đà la mạnh nhất rồi đến Kình Không Kiếp.

Tham Lộc đứng với sát tinh đang thắng chuyển thành bại, nhưng mặt khác lại đang bại chuyển thắng. Bởi vậy ở tình trạng thất cơ lỡ vận nên liều, đã ăn nên làm ra rồi thì hết sức thận trọng.

Tham Lộc ở Mệnh, Tài đẹp hơn ở Quan lộc, vào Quan lộc chức nghiệp thăng giáng luôn.

Hoá Lộc Tham Lang đóng cung Phu Thê không mấy hay, nếu gặp cả Đào Hoa Xưong Khúc ở đấy thì người phối ngẫu không trung trinh. Nhưng lại thấy cả sao Thiên Hình hay Tuần Triệt thì phải đoán là người phối ngẫu ở trong giới nghệ sỹ, hoặc có công việc dính líu đến hoan trường chứ không nhất định là bất trung bất trinh.

Tham Lộc đóng vào Tật ách về gia hay suy kiệt, số nữ thường mắc bạch đới đường kinh lộn xộn.

Mời các bạn tham khảo thêm bài Tham Lang Hóa Lộc

Tham Lang hóa Quyền – Can Kỷ

Tham Lang chủ về giao tiếp, có Sao Hóa Quyền lợi cho công tác giao tiếp nắm quyền chủ động. Tham Lang đứng cùng Vũ Khúc và Hóa Quyền Hóa Lộc là đẹp nhất, miễn không bị Kiếp Không phá rối.

Đến như cách Tham Hỏa Tinh hay Linh Tinh thì Hóa Lộc lại cần hơn Hóa Quyền. Thiếu Lộc chỉ có Quyền không thôi thành ra cách có tiếng không có miếng, hoặc bề ngoài phong quang sáng chói thanh thế đáng nể mà kho túi rỗng không, còn thêm nhọc mệt với công việc bộn bề, được người trọng vọng ngoài mặt thôi.

Tham Lang Hóa Quyền - Can Kỷ - Cohoc.vn

Hóa Quyền Tham Lang đi với Đào Hoa đứng chủ chốt ngành nghề trình diễn, như nhạc hội, nhà nhảy, quán rượu dễ thành công.

Tham Lang Đào Hoa ở cung tử thường có con tư sinh, gặp Hóa Quyền thì chuyện tư sinh là công khai, không Hóa Quyền thành âm thầm.

Tham Lang Đào Hoa đóng Phụ Mẫu cung, mình là con của dòng thứ, nhưng Tham Lang Hóa Quyền không Đào Hoa ở Phụ Mẫu lại là tốt. Tham Lang Hóa Quyền bị sát tinh đóng Tật Ách bệnh ở gan, không Hóa Quyền bệnh ở mật.

Mời các bạn tham khảo thêm bài Tham Lang Hóa Quyền

Tham Lang hóa Kỵ – Can Quý

Khi Tham Lang đứng với Sao Hóa Kỵ thì đương nhiên Phá Quân đứng cùng Hóa Lộc (cho người tuổi Quý). Nhờ vậy Hóa Kị không tác hại nhiều vì lẽ Phá Quân rất ăn ý với Hóa Lộc.

Tham Lang Hóa Kỵ - Can Quý | Cohoc.vn

Hóa Kị Tham Lang đắc địa lại hội thêm được cát tinh, đôi khi chỉ nói bâng quơ mà ra cơ hội, chỉ làm chơi mà ăn thiệt, chỉ ném hạt cam xuống đất không có ý trồng mà nên cây.

Tham Lang Hóa Kị đứng với Linh Tinh hay gặp Linh Hỏa dễ hoạnh phát bạo phát. Không sát tinh mọi chuyện hanh thông như trò giỡn. Có sát tinh bạo phát bạo tàn. Sát như Kình Đà Không Kiếp, Thiên Hình.

Tham Lang Hóa Kị ở cung Tí hay Tỵ mà số nữ rất không nên, gái bạc tình. Tham Lang Hóa Kị đóng Phu thê hôn nhân thất bại.

Tham Kị đi với Đào Hoa Văn Xương tạo thành tranh đoạt trên tình trường. Nữ mạng mà bị đặt vào sự tranh đoạt ở tình trường thì chẳng có thể nào mà tốt lành được.

Trường hợp Hóa Kị đứng với Tham Lang mà bị giáp Kình Đà hoặc tam hợp Kình Đà thành ra cách Dương Đà Kiếp Kị ra đời luôn luôn ở vào bị động, có danh có chức chăng nữa cũng chỉ là hư danh rồi một ngày nào đó rơi vào cảnh quyền rơm vạ đá.

 • Tham Lang Hóa Kị đóng Phúc đức hay Phu thê cung trong lòng ẩn dấu nổi đau thương mà không nói ra được.
 • Tham Lang Hóa Kị cùng Linh Hỏa vào lục thân chủ về phân ly trong một thời gian nào đó.
 • Tham Lang Hóa Kị đứng với Đà La đóng Tử tức hay Bào huynh khó hòa hợp, tư tưởng nếp sống hoàn toàn bất đồng.
 • Tham Lang Hóa Kị đóng Nô bộc hay bị tay chân thủ hạ phản bội hoặc cạnh tranh.
 • Tham Lang Hóa Kị đóng Tật ách số nữ bệnh về bộ phận sinh nở.

Mời các bạn tham khảo thêm bài Tham Lang Hóa Kỵ

Sao Tham Lang Cung Phúc Đức

Tham Lang thủ Cung Phúc Đức, nhập miếu, chủ về chìm đắm trong hưởng thụ vật chất, tửu sắc. Hoặc chìm đắm trong nghệ thuật, tôn giáo hay triết lý.

Thông thường, Tham Lang có các sao đào hoa hội hợp thì chìm đắm trong tửu sắc. Tham Lang có các sao văn hội hợp thì chìm đắm trong nghệ thuật. Tham Lang có các sao không, Hoa Cái hội hợp thì chìm đắm trong tôn giáo hay triết lý.

Sao Tham Lang ở Cung Phúc Đức - Cohoc.vn

Tham Lang thủ Cung Phúc Đức, có cát tinh hội hợp, chủ về mệnh tạo có phong cách thú vị, u mặc, thích nói đùa. Nếu không có cát tinh mà lạc hãm, thì chủ về sinh hoạt vật chất không đủ, nhưng phong cách thú vị, u mặc không thay đổi.

Tham Lang có các sao phụ, tá cát hội chiếu, chủ về hưởng thụ vật chất dư dật.

Nếu Tham Lang có Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Hình hội chiếu, thì hay nổi giận, tranh chấp, sinh hoạt vật chất và sinh hoạt tinh thần đều thiếu. sở thích cũng thiên về thế tục và dục lạc.

Nếu Tham Lang có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, về hưởng lạc thì không có ảnh hưởng gì, vẫn giống trường hợp trên, nhưng chủ về có tính vội vàng, nóng nảy, cứng rắn.

Mời bạn tham khảo thêm bài Sao Tham Lang ở Cung Phúc Đức

Sao Tham Lang ở Cung Quan Lộc

Sao Tham Lang thủ Cung Quan Lộc, thích hợp công tác ngoại vụ. Như nếu là doanh nghiệp thì làm ở mảng kinh doanh bán hàng, chào hàng, quan hệ công cộng. Cần phải lấy giao tiếp làm công tác trọng điểm. Cũng có thể theo ngành giải trí, vui chơi, nghệ thuật biểu diễn, nhất là gặp các sao văn tinh hoặc các sao đào hoa.

Sao Tham Lang ở Cung Quan Lộc - Cohoc.vn

Nếu ở tam phương tứ chính được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, không có các sao sát, kỵ, hình, hao, mà có các sao phụ tá, lại được Thiên Quan, Thiên Phúc, Ân Quang, Thiên Quý, Tam Thai, Bát Tọa, Thai Phụ, Phong Cáo, Thiên Vu hội chiếu. Có thể là nhân vật lớn trong chính giới, giao tiếp giỏi, xử sự khéo léo.

Tham Lang nếu có Vũ Khúc đồng độ hoặc hội chiếu, lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội hợp, thì thích hợp theo võ nghiệp mà vinh thân.

Tham Lang có Tử Vi hội hợp, có phụ diệu, cũng có thể làm việc trong chính giới. Nhưng nếu đồng thời hội sát tinh, thì nên kinh doanh buôn bán. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, thì thích hợp thẹo ngành công nghiệp. Nhưng có Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, thì vẫn có sóng gió, trở ngại.

Nếu Tham Lang có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ, lại không gặp sát tinh khác và các sao Thiên Hình, Hóa Kỵ, Kiếp Sát, Đại Hao thì có thể đầu cơ. Hoặc chủ về cuộc đời ắt sẽ gặp vận may đặc biệt.

Nếu Tham Lang Hóa Kỵ, thì sự nghiệp phát triển không như lý tưởng. Nếu gặp cát tinh, chủ về lý tưởng thì thất bại, nhưng lại có thể phát lên một cách bất ngờ, ngoài dự liệu.

Tham Lang Hóa Kỵ mà gặp nhiều sát tinh, thì hoạnh phát hoạnh phá, phát lên một cách đột ngột rồi suy sụp cũng rất nhanh chóng. Phải chú ý duy trì thành tựu đã đạt được, mới có thể tránh phá sản. Hai cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, có thể thành tựu bất ngờ. Dù không có Hóa Kỵ hoặc không gặp sát tinh khác, nhưng cũng phải khắc ki, cố gắng, nỗ lực.

Tham Lang nếu gặp các sao sát, kỵ, còn gặp thêm Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, thì dễ xảy ra đột biến mà thất bại.

Mời các bạn tham khảo thêm bài Tham Lang ở Cung Quan Lộc

Sao Tham Lang ở Cung Tài Bạch

Tham Lang thủ Cung Tài Bạch, rất ưa có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ. Chủ về hoạnh phát, hoặc được tiền của bất ngờ.

Sao Tham Lang ở Cung Tài Bạch - Cohoc.vn

Tham Lang thủ Cung Tài Bạch cũng ưa Lộc Tồn, Hóa Lộc hội chiếu, chủ về tài lộc dồi dào. Nếu gặp sát tinh và có Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Hình, Thiên Diêu, Hồng Loan, Thiên Hỉ, Âm Sát hội hợp. Thì vì tranh giành mỹ nhân mà thất bại.

Tham Lang có Liêm Trinh hội chiếu, thì không nên gặp sát tinh, nếu không, cũng chủ về vì sắc mà hao tốn tiền của.

Tham Lang có tứ sát hội chiếu, lại gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp. Thì vì cờ bạc, đầu cơ mạo hiểm mà phá gia. Hoặc chủ về nhiễm sở thích không lành mạnh mà phá tán, thất bại.

Mời các bạn tham khảo thêm bài Sao Tham Lang ở cung Tài Bạch

Sao Tham Lang Cung Thiên Di

Sao Tham Lang là sao chính đào hoa, chủ về ham mê tửu sắc. Cho nên phàm Tham Lang ở Cung Thiên Di, gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hoặc Lộc Tồn. Đều chủ về ở quê người có nhiều thù tạc tửu sắc, nhiều bạn bè ăn nhậu hay cờ bạc, hoặc bạn trăng gió tửu sắc. Tốt nhất nên là người có tín ngưỡng tôn giáo và có nhiều bạn bè trong tôn giáo.

Sao Tham Lang ở Cung Thiên Di - Cohoc.vn

Trường hợp gặp Văn Xương và Văn Khúc, thì chủ về có nhiều lạc thú trong thù tạc thi tửu. Nhưng nếu có Liêm Trinh đồng độ, đương nhiên thù tạc cũng nhiều. Còn chủ về tự nhiên mà vất vả, không cách nào sống an nhàn. Gặp sát tinh thì vì sắc mà chuốc họa.

Tham Lang ở Cung Thiên Di có Kình Dương, Đà La, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp hội chiếu. Chủ về đi xa bị trộm cướp. Nếu có thêm Hàm Trì, Thiên Diêu hội hợp thì vì sắc mà gây họa.

Phàm có Liêm Trinh đồng độ mà gặp sát tinh, lạc hãm hoặc Hóa Kỵ. Ngoài việc vì tửu sắc mà chuốc họa, còn chủ về bị người hãm hại. Nếu có cát tinh đồng thời hội chiếu, tuy có tai họa, nhưng vẫn có thể hưởng thụ ở nơi xa.

Tham Lang Hóa Kỵ, chủ về làm người đoạt tình.

Liêm Trinh Hóa Kỵ, đề phòng bệnh tật về máu mủ.

Mời các bạn tham khảo thêm bài Sao Tham Lang ở Cung Thiên Di

Sao Tham Lang Cung Điền Trạch

Tham Lang ở Cung Điền Trạch là ác tinh, chủ về hao tán, hoặc tụ tán bất thường. Vì vậy, thông thường chủ về ông bà cha mẹ không có đất đại nhà cửa để lại, hoặc có mà không giữ được.

Sao Tham Lang ở Cung Điền Trạch - Cohoc.vn

Tham Lang nhập miếu, có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ hay hội chiếu. Chủ về có thể tự mua nhà cửa. Có điều, nhà ở ắt sẽ có khuyết điểm, hoặc đã từng tu bổ, sửa chữa. Nếu lại có thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao và tứ sát tinh hội chiếu hoặc đồng độ, thì chủ về hỏa hoạn, hoặc binh đao, trộm cướp. Gặp Hỏa Tinh đồng độ thì càng đúng. Gặp Linh Tinh đồng độ thì nhẹ hơn.

Nếu ở trong các trường hợp ở trên mà đồng thời có cát tinh hội chiếu, thì chỉ chủ về bị một phen hú vía, chứ không liên quan đến nhà ở của đương số.

Tham Lang Hóa Kỵ, chủ về vì nhà cửa mà bị nhiều điều tiếng thị phi. Tham Lang rất ưa có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu, chủ về đương số có nhiều điền sản.

Nếu có Hồng Loan, Thiên Hỷ, Long Trì, Phượng Các hội chiếu, thì nhà ở sửa sang đẹp đẽ. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, thì nhà cũ lớn và đẹp.

Nếu Cung Điền Trạch của lưu niên gặp tình huống thuật ở trên, thì chủ về gia trạch có hôn nhân hỷ khánh (chuyện mừng cưới hỏi), hoặc chủ về có thêm người.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết Sao Tham Lang ở Cung Điền Trạch

Sao Tham Lang ở Cung Phu Thê

Khi Sao Tham Lang ở Cung Phu Thê. Nếu Tham Lang gặp sát tinh, nam mệnh chủ về ba lần làm chú rể. Nếu nhập miếu chủ về lấy vợ muộn mới tránh được hình khắc. Nữ mệnh thì nên lấy chồng lớn tuổi và kết hôn muộn. Gia thêm Tứ Sát, chủ về sinh ly.

Sao Tham Lang ở Cung Phu Thê - cohoc.vn

 • Tham Lang hội Liêm Trinh, gặp các sao đào hoa, nam mệnh chủ về có đàọ hoạ và có bất hòa, tranh chấp với vợ. Hoặc sủng ái vợ lẽ mà giảm yêu thương bà cả. Tham Lang độc tọa, gặp đào hoa, cũng chủ về vợ là người xuất thân từ chốn phong trần.
 • Nữ mệnh mà cung phu thê có Tham Lang, phần nhiều chồng có tình nhân bên ngoài, khó tránh hình khắc. Nam mệnh và nữ mệnh đều chủ về người phôi ngẫu có tài nghệ.
 • Tham Lang gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về người phối ngẫu phát đạt; nếu Tham Lang Hóa Kỵ gặp sao không, chủ về người phối ngẫu tính tình trầm lặng.
 • Tham Lang gặp Kình Dương, người phối ngẫu có kĩ năng đặc biệt.
 • Tham Lang gặp Đà La, người phối ngẫu có diện mạo xấu xí.
 • Tham Lang độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, rất ưa gặp sao lộc, người phối ngẫu giàu có, nên lấy vợ nhỏ tuổi. Nhưng Tham Lang cư Tý là “Phiếm thủy đào hoa” chủ về có tình nhân bên ngoài.
 • Tham Lang độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Kình Dương Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ, chủ về người phối ngẫu là nhân tài về kĩ thuật chuyên môn. Gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về người phối ngẫu khôi ngô tuấn tú hoặc kiều diễm, nhưng e là có tình nhân bên ngoài.
 • Tham Lang độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, là “Thiên La, Địa Võng”, sẽ giảm sắc đào hoa. Không gặp các sao sát, kỵ thì chủ về thanh bạch. Nữ mệnh thì trước hôn nhân gặp nhiều rắc rối về tình cảm.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết Sao Tham Lang ở Cung Phu Thê

Sao Tham Lang Cung Tử Tức

Sao Tham Lang thủ Cung Tử Tức mà hội bọn đào hoa thì dễ có con trai nơi vợ lẽ…

Sao Tham Lang ở Cung Tử Tức - Cohoc.vn

 • Tham Lang hội Hàm Trì, Thiên Diêu, chủ về nhiều con gái, ít con trai. Cũng chủ về sinh gái trước, sinh trai sau, nếu không, vợ lẽ hay vợ hai sinh con trai.
 • Tham Lang nhập miếu, hội Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Quý, chủ về có hai con, mà còn quý hiển.
 • Tham Lang Hóa Lộc ở Cung Tử Tức, gặp cát tinh, chủ về con trai giỏi kinh doanh. Gặp sát tinh, chủ về con cái kiêu kì.
 • Tham Lang Hóa Kỵ, chủ về con cái gặp nhiều trắc trở, bất đắc chí, hoặc lãng phí, có lý tưởng nhưng không thể thành tựu.
 • Tham Lang gặp tứ sát, chủ về sinh non hoặc khó sinh. Gặp Thiên Hình, chủ về con cái khó nuôi.
 • Tử Vi và Tham Lang đồng độ, chủ về có con muộn.
 • Vũ Khúc và Tham lang đồng độ, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có ba người, nếu không sẽ có hai con nhưng muộn.
 • Liêm Trinh, Tham Lang, chủ về có hai con, con trai thì có một.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết Sao Tham Lang ở Cung Tử Tức

Sao Tham Lang Cung Phụ Mẫu

Tham Lang thủ Cung Phụ Mẫu, nhập miếu, Hóa Lộc, Hóa Quyền, hoặc có sao cát hội chiếu. Chủ về cha mẹ không có hình khắc.

Nếu Tham Lang Hóa Kỵ, hội Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về lúc nhỏ rời xa cha mẹ hoặc làm con nuôi người khác, nếu không sẽ có hình khắc. Nếu lại gặp Thiên Nguyệt, Âm Sát đồng độ, thì cha mẹ bị nạn tai, bệnh tật. Có Thiên Đức, Thiên Thọ, Thiên Phúc đồng độ, thì có giải cứu.

Sao Tham Lang ở Cung Phụ Mẫu - Cohoc.vn

Tham Lang nhập Cung Phụ Mẫu, thông thường chủ về tình cảm cha mẹ con cái hòa hợp, nhưng có tự tư tự lợi, chỉ nghĩ đến bản thân.

 • Nếu “Tham Lang Liêm Trinh” đồng độ, hoặc gặp Hồng Loan, Thiên Hỷ, Thiên Hình, Thiên Riêu, Hàm Trì. Chủ về đương số là do vợ hai hay vợ lẽ sinh ra, nếu không sẽ chủ về có hình khắc. Đại hạn và lưu niên mà gặp tinh hệ có kết cấu này thì chủ về cha tuổi già vẫn phong lưu, hay vẫn còn nhiều thù tạc phong hoa tuyết nguyệt, nếu không sẽ chủ về cha mẹ chìm đắm trong thú vui riêng.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết Sao Tham Lang ở Cung Phụ Mẫu

Sao Tham Lang ở Cung Huynh Đệ

Tham Lang thủ cung Huynh đệ, gặp Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, thì anh em hòa mục, trợ giúp lẫn nhau, có thể giữ sinh hoạt qua lại trên mức bình thường. Chủ về có anh em ba người.

Sao Tham Lang ở Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

 • Tham Lang có Tử Vi đồng độ thì hai người.
 • Tham Lang có Liêm Trinh đồng độ thì một người, hoặc bất hòa.
 • Tham Lang hội chiếu Vũ Khúc thì không có anh em, hoặc có anh em khác mẹ.
 • Tham Lang lạc hãm thủ Cung Huynh Đệ, cũng chủ về có anh em khác mẹ.
 • Tham Lang có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Thiên Hình hội chiếu thì có anh em khác mẹ, hoặc hình khắc bất hòa. Chủ về giữa anh em có chuyện tranh đoạt về vật chất.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết Sao Tham Lang ở Cung Huynh Đệ

Sao Tham Lang Cung Tật Ách

Tham Lang ở Cung Tật Ách, thông thường đều chủ về bệnh gan mật, can vượng, tì hư, rối loạn chuyển hóa ở gan, lúc bé thì chủ về chứng can phong co giật.

Sao Tham Lang ở Cung Tật Ách - Cohoc.vn

Tham Lang hội hợp với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh. Chủ về bệnh trĩ. Nếu gặp thêm Liêm Trinh thì chủ về các chứng đau tức vùng gan, hoặc đầu choáng, đau đầu kinh niên, thiếu máu.

 • Tham Lang có Tử Vi đồng độ, gặp sát tinh. Chủ về đa dục. Tham Lang Hóa Kỵ. Chủ về thủ dâm, cũng chủ về âm hao tổn, hư dương thượng kháng, nếu trung niên và vãn niên thì dương suy.

Lúc Tham Lang độc tọa ở cung Dần hoặc Thân, ắt sẽ đối nhau với Liêm Trinh. Chủ về âm hư, đau thắt lưng. Gặp các sao Sát, Kỵ, hình, và Thiên Hư. Thì chủ về hao tổn, bệnh thận, bệnh ở cơ quan sinh dục.

 • Liêm Trinh và Tham Lang đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi. Thì chủ về mộng tinh, di tinh, nghiện tình dục. Nữ mệnh, lại chủ về đau bụng kinh, đau thắt lưng, lệch tử cung, huyết trắng, rong kinh, và bệnh kín của phụ nữ.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết Sao Tham Lang ở Cung Tật Ách

Sao Tham Lang Cung Nô Bộc

Tham Lang thủ Cung Nô Bộc, nhập miếu, gặp Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Phúc, Ân Quang, Thiên Vu hội chiếu. Chủ về giao du rộng, quan hệ với mọi người rất sôi nổi, được bạn bè hoan nghênh, khéo xã giao với bạn bè, nhưng động lực thực tế thì không đủ.

Nếu có thêm Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, là nhân vật nổi bật trong giới xã giao, được mọi người tôn trọng.

Sao Tham Lang ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Trong các trường hợp ở trên, lại chủ về ít có người dưới quyền làm việc thực sự, mà bản thân cũng hay xem thường những thuộc cấp làm việc thực sự. Đương số cần phải chú ý cải thiện điểm này, nếu không sẽ gặp trở ngại đối với sự nghiệp của bản thân.

Thông thường, Tham Lang thủ Cung Nô Bộc, ắt thích kết giao, hoặc có sở thích thư pháp, hội họa, cầm kỳ, y bốc, tinh tướng, ham mê tửu sắc, phong hoa tuyết nguyệt, hoặc tôn giáo tín ngưỡng, phải xem tính chất các sao hội chiếu mà định.

Tham Lang rất ưa có Thiên Hình đồng độ. Chủ về có nhiều sở thích, nhưng lại có thể tự kềm chế.

Tham Lang cũng ưa có Hoa Cái đồng độ. Chủ về ưa nghiên cứu triết lý tôn giáo.

Tham Lang không nên gặp Hàm Trì, Đại Hao, Hồng Loan, Thiên Hỷ, Thiên Riêu, Đà La, Kiếp Sát, Thiên Nguyệt, gặp thì có nhiều bạn bè tửu sắc. Nếu gặp thêm sát tinh, thì vì giao du bừa bãi mà sinh tai họa.

Hoặc nghe lời xiểm nịnh của người dưới quyền mà chuốc chuyện thị phi, thậm chí vì vậy mà phá tán, thất bại, hoặc bị âm mưu, ám hại.

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết Sao Tham Lang ở Cung Nô Bộc

Sao chủ mệnh Tham Lang – Sao chủ Thân Liêm Trinh

Sao chủ Mệnh Văn Khúc – Sao Chủ Thân Tham Lang

Lục Bân Triệu luận Tham Lang

Sao Tham lang trong thuyết ngũ hành thuộc dương mộc. Ở trên trời thuộc chòm sao Bắc Đẩu, lại thuộc thủy, hóa làm đào hoa, là tinh diệu giải trừ tai nạn ở trên trời. Ở người thì chủ về hiếu động, lanh lẹ láu lỉnh, thơ riệu hút sách cờ bạc đủ trò, lại còn thích thuật tu luyện thần tiên.

 • Gặp cát diệu chủ về phú quý vinh hoa, tay nắm đại quyền quân chính, lừng danh thiên hạ. Gặp ác sát thì chủ về mê hoa luyến riệu, ưa thích uống riệu ham mê cờ bạc.
 • Gặp Hỏa tinh, Linh tinh, là cách Hỏa Tham, Linh Tham, chủ về tiền nhiều lộc cao. Nhưng lấy trường hợp ở Thìn và Tuất là thượng cách, ở Sửu và Mùi là thứ cách, còn các cung khác thì kế đó nữa.
 • Tham lang đồng độ với Kình dương, Đà la ở Hợi, Tý gọi là”Phiếm thủy đào hoa”, tự nổi tiếng phong lưu, vì sắc mà thân bại danh liệt.
 • Ở Thìn hay Tuất, đối diện có Vũ khúc xung chiếu, có cát diệu thì sau 30 tuổi có thể phát. Ở cung vị khác, Tham lang có Vũ khúc hội chiếu, trước nghèo sau giầu. Có sát tinh thì lúc nhỏ nhiều tai nạn, thọ mệnh không dài.

Tham lang ở cung Dần, gặp Kình dương, Thiên hình, có tai họa lao ngục, đồng độ với Đà la ở cung Dần, gọi là “Phong lưu thải trượng”, chủ về túng dục tham sắc, hoặc vì sắc mà mang họa.

Tham lang ở cung mệnh, chủ về người sắc mặt xanh trắng, hoặc hơi kèm sắc vàng, mặt trái xoan hoặc nhiều xương. Nhập miếu thì thân người béo mập cao to. Lạc hãm thì thân hình nhỏ mà giọng nói cao.

Tính tình bất thường, nhưng đại lượng, hay thi ân giúp người. Khi có lỗi lầm, người ta thường giận thấu xương, nhưng về sau lại được người lượng thứ, tha thứ bỏ qua. Tác phong làm việc có tính gấp gáp, ưa thật khéo léo trải chuốt. Ưa nhiều đam mê, cờ bạc tửu sắc đều ham, không từ thứ gì.

Tham lang ở cung Mệnh, Thất sát ở cung Thân, gặp sát diệu thì có tác phong dâm bôn, trộm hoa bẻ liễu.

Tham lang ở cung Mệnh, Phá quân ở cung Thân, gặp sát diệu, nam mệnh thì đam mê cờ bạc riệu chè, trọng sắc như mạng sống; nữ mệnh cũng chủ về dâm đãng, không yên gia thất, nhiều đam mê thích giao du.

Hội chiếu với các tinh diệu Văn xương, Văn khúc, Thiên hư, Âm sát, chủ về người không biết việc, làm việc chẳng ra sao, không thực tế, chỉ biết giỏi lừa dối, xảo trá.

Tham lang đồng độ với Tử vi, gọi là”Đào hoa phạm Đế tọa”, chủ về rất dâm đãng.

Bất luận là nam hay nữ, phàm Tham lang thủ mệnh, có sao Không, Thiên hình, thì trái lại, chủ về thanh bạch đoan chính.

Tham lang thủ mệnh, tam phương tứ chính không có sát tinh, mà có cát diệu hội chiếu, đều chủ về là người trong giới quân nhân, cảnh sát hoặc chính giới.

 • Tham lang ở Dần địa, có cát tinh hội chiếu, chủ về người thông minh, còn trẻ đã nổi tiếng, có điều, tuy sáng lập được sự nghiệp, nhưng tai họa lao ngục và tai họa về sự nghiệp đều tới. Tham lang tọa mệnh, đến Thân địa, mộc gặp kim khắc chế, có thể lưu lại tiếng thơm trăm đời, nhưng cũng có thể để lại tiếng xấu vạn năm, vì sẽ có một số người chỉ trích phản đối, nhưng lại được một số người khác tôn kính sùng bái.

Sự nghiệp một đời là do gian khổ phấn đấu mà được, nếu chỉ lo hưởng thụ thì sự nghiệp sẽ mất đi trong sự khoái lạc. Không có sát tinh ác diệu hội chiếu, thì từ tay trắng làm nên đại nghiệp. Gặp sát tinh thì tai họa lao ngục, cuộc đời lẩn đông trốn tây, nếm đủ mùi chua đắng cay.

 • Tham lang ở cung Ngọ, là mộc hỏa sáng thông nhau, giỏi kế mưu, hùng tài thao lược. Nếu tam phương tứ chính không có sát tinh ác diệu, thì sự nghiệp cực lớn, tay cầm đại quyền tài chính, phân định tình thế kinh tế trái phải. Nếu có sát diệu, thì nên tìm cách phát triển trong giới thương nghiệp.
 • Tham lang ở Tị, thì gặp sao Liêm trinh đồng độ, chủ về hoạt động sôi nổi, trong cuộc đời gặp tai nạn rất nhiều, có điều, đều có thể thoát nguy mà yên. Ở tam phương tứ chính không sát diệu ác tinh hội chiếu, tất uy chấn biến cương, làm tướng lĩnh tay nắm trăm vạn hùng binh.

Nếu có sát tinh ác diệu hội chiếu, thì chỉ nên hoạt động trong giới thương mại, song, những người giao du qua lại phần nhiều cũng trong giới quân nhân, cảnh sát hay chính giới. Có điều cuộc đời nhiều sóng gió. Phàm Tham lang tọa mệnh ở Tị, thì sao Thiên phủ đến cung Thê, có sao Vũ khúc vây chiếu, chủ về có vợ rồi lại lấy thêm vợ, vợ thứ hai tất sẽ thông minh đa tài, có thể giúp được chồng, giỏi chăm lo gia đình.

Phàm Tham lang tọa cung Mệnh, thì rất khác với các sao Cự môn, Thái dương nhập cung mệnh. Cự Nhật thủ mệnh, tuy không lỗi lầm cũng thường dễ bị người chỉ trích (Thiên lương thủ mệnh gặp Lộc tồn cũng vậy). Còn lại Tham lang tọa thủ mệnh, dù có lỗi lầm, rốt cuộc người ta cũng tha thứ bỏ qua, hơn nữa còn có tác phong đặc biệt, tức là có thể ở cùng với người oán thù mình, lâu dần có thể hóa giải mối oán thù này.

Nữ mệnh có Tham lang đến cung mệnh (cũng giống như nam mệnh, đều thuộc về cách”Hỏa kỳ lân”), chủ về hoặc là mê riệu, mê cờ bạc, mê hút sách, hoặc là hay thay đổi thị hiếu, hơn nữa còn có thị hiếu về tín ngưỡng tôn giáo. Nhập miếu thì đều phú quý, có các sao Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Thiên phúc, Thiên quan, Thiên quý, hội chiếu thì chủ về quý. Có Lộc tồn, Hóa Lộc, Hỏa tinh, Linh tinh vây chiếu thì chủ về phú.

Phàm Tham lang thủ mệnh nữ, thường là người có chí trượng phu, tính tình cương nghị, trọng hình thức, vượng chồng ích con. Nhưng nếu lạc hãm thì nên làm vợ thất, vợ lẻ, nếu không sẽ tự hình khắc phá tài.

Lưu niên Đại hạn có sao Tham lang đến, không có sát diệu, thì chủ về hay bỏ cũ thay mới, thích thơ riệu thù tạc, tính tình vui vẻ, tài năng tiến triển muốn tự tác sự nghiệp mới, thêm nhân khẩu. Có tam hóa Lộc Quyền Khoa thì thăng quan tấn tước. Gặp Hỏa Linh thì được tiền của bất ngờ.

Nếu hội chiếu sát tinh, ác diệu lạc hãm, và Hóa Kị, thì chủ về vì giao tiếp thù tạc mà sinh tai họa thị phi, hoặc vì đầu cơ, cờ bạc, mà khuynh gia bại sản. Gặp Hàm trì, Thiên diêu chủ về vì sắc mà sinh tai họa. Mừng nhất là thấy hỷ sự, hoặc mang thai sinh đẻ, nhờ đó mà tai họa biến thành cát tường.

Phàm, người sinh năm Thân Tý Thìn có Tham lang thủ mệnh cư Tý; người sinh năm Dần Ngọ Tuất có Tham lang thủ mệnh cư Ngọ; người sinh năm Tị Dậu Sửu có Tham lang thủ mệnh cư Dậu; người sinh năm Hợi Mão Mùi có Tham lang thủ mệnh cư Mão, thảy đều chủ về người có tính tình tham lặt vặt, phẩm hạnh bất chính, nhiều đam mê mù quáng có thể xảy ra hành vi trộm cắp mặc dù tiền vẫn dư giả không thiếu.

Hơn nữa, thường có đầu óc không trong sáng, không hiểu thị phi, điên đảo trắng đen, ân oán không minh bạch. Nếu có nhiều cát diệu hội tụ, thì những tình huống kể trên giảm thiểu đi nhiều.

Quan điểm về Sao Tham Lang – Vương Đình Chi

Quan điểm về Sao Tham Lang của Phan Tử Ngư

Câu chuyện Tử Vi thay lời kết

Trong KHHB Xuân Quý Sửu, Phong Nguyên tôi đã có dịp kể vài câu chuyện về tử vi và nay nhân dịp Xuân Giáp Dần, tôi xin tiếp tục đưa ra một số kinh nghiệm về tử vi dưới hình thức những mẫu chuyện có thực để quý bạn vừa giải trí vừa ôn luyện tử vi

Tham Lang cư Thê

Tối phải thú thựa với quý bạn là tôi luôn luôn thành kiến xấu về cung Thê có Tham Lang, và do đó ôi đã chê sao này trong bài “Tìm hiểu phụ nữ qua tử vi”, đang trên KHHB mới đây, mặc dầu tôi vẫn hiểu rằng, về tử vi không bao giờ nên đặt ra một định lệ cố định. Đó cũng chỉ vì tôi đã gặp quá nhiều trường hợp rõ rệt mà sau đây tôi xin nêu ra hai “ca” điển hình.

a- Một lần có người bạn giới thiệu một sĩ quan (hiện là đại úy trong QLVNCH) để nhờ tôi coi dùm về công danh, sự nghiệp.

Thường thường dù lá số có giờ sinh chính xác tôi vẫn nêu ra vài chi tiết nổi bật nhất để xem xét có đúng giờ sinh hay không? Cho nên đối với lá số của vị sĩ quan này vì tôi thấy cung Thê dễ đoán nhất (có Tham Lang cư Dần hội Địa Kiếp, Lộc tồn), tôi liền hỏi thẳng đương số có phải có người vợ chỉ nghĩ đến tiền trước hết chứ chẳng có tình nghĩa gì phải không?

Vị sĩ quan đó tỏ vẻ khó chịu và nói rằng chỉ cần hỏi tôi về công danh sự nghiệp chứ còn vấn đề vợ con chẳng có gì thắc mắc. nhưng tôi vẫn cứ nhấn mạnh điểm đó để kiểm soát giờ sinh, và lúc đó đương sự bảo rằng chắc giờ sinh trật, như vậy khỏi cần coi tiếp. rồi sau vài ba câu xã giao, đương sự cùng người bạn tôi ra về, còn tôi cũng chẳng thắc mắc gì nữa vì yên trí giờ sinh sai rồi

Thế rồi ngay tối hôm đó đương sự mò tới nhà tôi một mình và vội vàng thú thực với tôi qua vẻ mặt đau buồn là vợ đương sự, quả thực bê bối như tôi đã đoán. Hơn nữa đương sự còn cho biết là đương sự đang muốn li dị với vợ mà không dám thổ lộ tâm sự cùng ai, vì cho đó là điều nhục nhã xấu xa, do đó trước mặt người bạn tôi dù là thân thiết, đương sự vẫn không chịu nói thật (có lẽ vì phải giữ uy tín trong vấn đề làm ăn chăng) và ngay đối với cả tôi đương sự cũng còn giấu diếm luôn, nhưng về sau suy nghĩ thấy cần phải dựa vào tử vi để tìm phương pháp giải quyết nên đương sự mới tìm đến tôi.

Đương sự còn tâm sự thêm là người vợ tuy làm ăn khá giả mà mỗi tháng cho mẹ ruột một hai ngàn đồng còn thấy tiếc, chỉ muốn rút bớt đi khiến cho đương sự phải can ngăn. Ngoài ra, đương sự có tiền phải giấu riêng hoặc phải gửi vào trương mục riêng của mình vì sợ vợ chiếm đọat hết. Vì vậy đương sự chỉ muốn xin li dị và do đó phải nhờ đến tử vi.

Thực ra đương sự không có chủ đích hỏi về công danh sự nghiệp mà chính ra chỉ thắc mắc về vấn đề hôn nhân, hạnh phúc vợ chồng nhưng vì tự ái và danh dự đương sự phải nói tránh ra như vậy đó thôi. Và khi đương sự gặng hỏi có thể li dị được không? Tôi không dám trả lời dứt khoát ngay mà đành bảo đương sự cho coi lá số của người vợ và của một người con rồi mới dám quyết đoán. Sau khi xem kỹ lá số này rồi, tôi quả quyết là không thể li dị được và cho tới bây giờ đương sự vẫn chưa thực hiện được, chẳng biết về sau này ra sao. Vì danh dự của đương sự tôi giấu ngày giờ, năm tháng sanh của đương sự.

Qua mẫu chuyện trên đây quý bạn thấy Tham Lang cư Thê (nhất là ở Dần Thân) ứng với câu “Gái bạc tình Tham Sát Dần Thân” (có sách nói là nhàn cung), lại còn có Địa Kiếp thành ra xài hết nổi. Còn Lộc Tồn tuy gọi là chân nhân chi tú, nhưng đi với Tham Lang, Địa Kiếp lại trở nên quá lý tài, vụ lợi, ích kỷ, tuy kiếm ra tiền được khá giả do khả năng.

Ngoài ra, tại sao tôi quả quyết là không li dị nổi? Đó chỉ vì lá số của người vợ lại quá truyền tin với người chồng (nhất là các sao xấu như Tham Lang, Địa Kiếp) và các con cái cũng truyền tin với cha lẫn mẹ cho nên mới có sự ràng buộc chặt chẽ. Thành ra người vợ trở thành “của nợ” đeo đẳng mình suốt đời.

b- Đây là trường hợp thứ nhì về Tham Lang cư Thê:

Tôi chỉ xin nói sơ qua về lá số của đương sự là Mệnh cư Dần có Vũ Tướng đồng cung. “Thân” cư Quan có Tử Vi cư Ngọ. Thê có Tham Lang cư Tý hội Đào Hồng, Thiên Không.

Đương số là một người hàng xóm rất thân thiết với gia đình tôi nên tôi có dịp theo dõi cuộc sống của đương sự cũng như biết rõ đời tư của đương sự. Sau khi đương sự lập gia đình là tôi bắt đầu theo dõi hạnh phúc của đương sự có bị Tham Lang “hành” không?

Chính đương sự cũng biết về tử vi nên đương sự cũng e ngại về cung Thê có Tham Lang và để tự an ủi đương sự bảo rằng ‘Tham Lang cư Thê, nghi cầu trưởng nữ” chứ đâu có gì đáng sợ (đương sự có lấy người con gái lớn nhất trong gia đình thật).

Thế rồi độ năm sau năm sau, người vợ bắt đầu “đổ đốn” tới mức không thể tưởng tượng được vừa hại chồng, vừa lăng loan ngọai tình, mà tôi không tiện nêu ra chi tiết để khỏi làm buồn lòng đương số. Vì vậy đương số đã thương một người con gái khác và đi tới sống chung thực sự, có con với người này nữa. Nhưng khổ thay chỉ độ một thời gian ngắn, về sau đương số cho tôi biết là vợ sau còn tệ hại hơn nữa. Và hiện nay đương số đã có một ‘bà” thứ ba rất nết na, thùy mị, đoan trang được nhiều thầy tướng coi mặt và khen hết mình.

Đọc đến đây chắc quý bạn hơi thắc mắc là tại sao cung Thê như vậy mà cuối cùng lại có vợ tốt. Tôi xin trả lời ngay rằng nhờ cung Nô bộc rất tốt (vì cư ngay cung tuổi và có Tả Hữu hội chiếu nhiều sao tốt) cho nên ứng vào thứ thiếp đàng hoàng, nết na, đắc lực, đảm đang. Nhưng tôi nghĩ rằng người vợ thứ ba này chỉ tốt khi hai người chung sống với nhau bán chính thức, nghĩa là chưa có hôn thú, chứ còn khi đã chính thức hóa cuộc hôn nhân thì sao Tham Lang tại cung Thê lại có dịp họat động. Tuy nhiên, điều này thuộc về tương lai chưa thể biết có ứng nghiệm hay không.

Nói tóm lại qua hai mẫu chuyện trên đây, mỗi khi quý bạn gặp trường hợp cung Thê có Tham Lang, Địa Kiếp, Đào Hồng… (là một trong những cách tôi chê nhất), quý bạn cần chú trọng tới cung Nô Bộc để xem có vớt vát được vấn đề hạnh phúc hôn nhân hay không? Ngòai ra nếu có thể được cầm xem có truyền tin hay không để quyết đoán về vấn đề có thay đổi được cuộc sống vợ chồng không. Trường hợp trên nếu không truyền tinh là may, còn ngược lại ráng mà … chịu.

Liêm Tham Tỵ Hợi

Ai học tử vi mà chẳng biết câu “Liêm Tham Tỵ Hợi hình trượng nan đào”, cũng chỉ vì câu này khiến tôi phải chú tâm nghiên cứu tử vi và đã thắc mắc nhiều nhất về sự chính xác của khoa tử vi.

Tôi còn nhớ hồi tôi mới biết sơ qua về tử vi, tôi có được coi khá nhiều lá số có Liêm Tham Tỵ, Hợi và nghiệm thấy có vài trường hợp rất đúng, nhưng lại có nhiều trường hợp sai hẳn, mặc dầu giờ sinh đúng, vì có người bị tù lên tù xuống nhưng có người chẳng bao giờ biết một ngày giam giữ.

Vì vậy tôi rất bực mình và bèn làm một “collection” riêng về các lá số có Liêm Tham Tỵ Hợi, rồi khi thấy ai bị tù tội, giam cầm là tôi viết ngay một chữ “Tù” duy nhất thật to trên lá số của đương số, để chiêm nghiệm riêng về khía cạnh đó chứ chẳng hề chú ý với điểm khác.

Thế rồi một hôm, vì sơ ý để “râu ông này cắm cằm ba kia”, tôi đã viết chữ “Tù” lên trên một lá số của người bạn thân chưa hề bị giam giữ. Và nếu chỉ có thế thôi thì đâu có sao, nhưng khổ một nỗi là tôi đã để người bạn đó thấy khi anh ta đến chơi, khiến anh ta cứ tưởng tôi biết chắc là anh thế nào cũng bị tù nên mới viết chữ to như thế trên lá số.

Phải chi anh hỏi tôi thì cũng dễ giải thích, nhưng anh đã làm thinh để trong lòng và từ đó vẻ mặt luôn đăm chiêu, chẳng dám họat động, làm gì cả mặc dù anh ta có bằng cấp cao, có tài năng đến nỗi sau một năm trông anh già hẳn đi và đùng một hôm tôi được tin anh ta bị giam giữ vì bị nghi oan gì đó. Khi ấy tôi vội vàng mở lá số của anh ta ra coi thì thấy đã có sẵn một chữ “Tù” to tướng ghi trên lá số anh ta. Tuy tôi biết mình đã biên lộn nhưng thấy ngẫu nhiên ứng nghiệm, tôi đâm ra mê tín cho rằng đó là cái điềm xấu cho anh.

Nhờ sư tập nhiều lá số Liêm Tham Tỵ, Hợi và sau khi tham khảo nhiều vị tử vi cao thâm, tôi xin trình bày cùng quý bạn về khía cạnh này:

Trước hết tôi cần nói rằng Liêm Tham Tỵ Hợi chủ về người ưa thích mạo hiểm, ưa làm liều, rất can đảm, thích đảm trách hoặc hay phải đảm trách những chuyện bí mật rắc rối, làm việc gì cũng mau mắn lanh lẹ, quả quyết, và những đặc tính này người có Liêm Tham Tỵ, Hợi dễ bị vướng vào vòng pháp luật, hoặc nghi oan, liên lụy, nhưng còn phải tùy thuộc các sao phụ mới có thể quyết đoán như vậy được. Ngoài ra tôi xin nói thêm (điểm này không ăn nhằm gì với tù tội) để quý bạn tùy nghi áp dụng, là người Liêm Tham Tỵ Hợi còn hay có năng khiếu về máy móc, điện khí hoặc về ngành tư pháp (như Luật sư, thẩm phán) nếu có thêm các sao khác bổ túc. (Cá nhân Cổ Học gặp khá nhiều lá số có cách Liêm Tham Tị Hợi làm bên ngành luật pháp…)

Vì những đặc tính trên, muốn tránh được tù tội. Liêm Tham cần xa lánh được Cô Thần, Quả Tú, Thiên Hình, Không Kiếp, Kình Đà, Tuế Phục. Nếu gặp đủ hết các sao này thì quả thực câu phú trên rất đúng. Có nhà tử vi sợ Hóa Kỵ Thiên Không đồng cung với Liêm Tham nhưng thực ra hai sao này đồng cung lại giải được hết sự xấu xa, tù tội.

Ngoài ra, nếu Liêm Tham lại gặp được Tả Hữu, Lộc Tồn thì thực là rất hay (chưa cần thêm các sao tốt khác), nghĩa là sẽ trở thành một người nổi bật trong quần chúng về tài năng, chứ không hẳn về bằng cấp, văn hóa.

Nếu chỉ có Liêm Tham Tỵ Hợi không thôi, nghĩa là tránh được các sao xấu kể trên và cũng không có cách nào tốt phụ thêm, thì người đó chỉ làm được những chuyện về chân tay như thợ máy, thợ mộc … và không đảm đương được việc quy mô, rộng lớn, còn việc tù tội, tuyệt nhiên không có gì ứng nghiệm.

Đào Hồng, Hình, Riêu

Qua câu chuyện tôi sắp kể dưới đây, tôi nhận thấy rằng, về tử vi nếu chỉ biết lơ mơ không những chẳng có ích gì mà có khi còn bất lợi cho mình. Đó là trường hợp một anh bạn tôi như sau:

Anh ta mới học tử vi được vài tháng nhưng lúc nào cũng tự cho mình là thấu triệt về tử vi vì của đáng tội anh rất thông minh và nhớ dai, các câu phú anh thuộc làu làu, nhưng về phần kinh nghiệm thì đương nhiên chưa có gì.

Khi anh ta tới tuổi lập gia đình (đây tôi nói hồi anh còn niên thiếu trẻ trung) anh rất kén chọn ý trung nhân vì dù sao anh cũng nhiều tài năng, bằng cấp cao lại đẹp trai thì thiếu gì gái theo đuổi, ưng chịu. Thế rồi anh để ý một thiếu nữ còn đang đi học (Trung Học) rất duyên dáng, dễ thương và đoan trang nết hạnh, và anh đi tới chỗ yêu thương say đắm, nhưng khổ một nỗi khi xem tử vi cho nàng anh lại đâm ra thất vọng và lần lần đi tới chỗ chán chường.

Tôi lấy làm lạ hỏi anh và anh tâm sự rằng anh không dám tiến tới hôn nhân với cô ta, vì thấy cung Mạng “Thân” (cư Tài) có đủ cả Đào Hồng Hình Riêu lại thêm Xương Khúc, Tả Hữu thì chắc là hư đốn lắm. Anh còn lý luận thêm rằng nếu không chạm vào câu phú “Hình Riêu phận gái long đong” thì cũng vướng vào câu “Đào Riêu số gái ai hay, chồng ra khỏi cửa, dắt tay trai vào”, tuy các sao ấy không đồng cung thì ảnh hưởng nhẹ đi.

Sau khi nghe anh bạn tôi lý luận về tử vi như vậy, tôi cũng e dè vì hồi đó tôi cũng chỉ là tay “ăn dong” về khoa này, cho nên tôi đành làm thinh tuy trong thâm tâm chưa đồng ý mà còn nghĩ rằng cô ấy không hư hỏng mà còn có thể giúp ích cho chồng bằng khả năng của mình.

Hơn nữa cứ theo cách thức ăn nói và hình dáng của cô ta, dù cho người không biết coi tướng mặt cũng phải công nhận cô ta đoan trang nết hạnh. Tuy vậy tôi vẫn không dám khuyên anh bạn tôi tiến tới, vì sợ có chuyện gì ngang trái, đổ vỡ xảy ra thì mình đâm ra ân hận.

Độ chừng 5 năm sau, tình cờ tôi gặp lại người vợ hụt của anh bạn tôi và được biết cô ta học được dở dang rồi xoay sang học giải phẫu thẫm mỹ và sửa sắc đẹp. Ngoài ra cô còn cho biết đã lập gia đình, chồng làm bác sĩ và rất hạnh phúc, gián tiếp chứng tỏ cô ta không có gì trắc nết hoặc hại chồng, trái lại cô ta rất đắc lực với chồng về phương diện tài chính, cũng như quán xuyến việc nội trợ.

Và sau khi gặp cô, tôi vội đến nhà của anh bạn tôi để nói rõ sự thực cho anh tat ha hồ tiếc rẻ, nhưng ai ngờ chính anh bạn tôi cũng mới gặp cô ta và định chạy lại nhà tôi tâm sự về chuyện đó, đồng thời thảo luận với tôi về tử vi trên khía cạnh đó. Với gương mặt thơ thẩn anh tỏ ý hối hận và luyến tiếc người đẹp thủa xưa đồng thời mạt sát khoa tử vi quá cỡ.

Khi ấy tôi đã tiến bộ nhiều về tử vi và hơn nữa thấy được thực tế đã bày tỏ trước mắt, nên tôi liền lên tiếng bênh vực tử vi và nói với anh ta rằng Đào Hoa, Hồng Loan cư Tài Bạch (có cả “Thân” đóng ở đó) ứng vào việc mưu sinh bằng mỹ thuật như họa sĩ, giải phẫu thẫm mỹ, hoặc sửa sắc đẹp

 • Xương Khúc chứng tỏ có ăn có học đàng hòang về ngành chuyên môn chứ không phải chỉ làm quen tay
 • Tả Hữu thì chủ về giúp ích cho đời và nếu phụ trách về sửa sắc đẹp thì cũng là một cách giúp đời
 • Thiên Hình ứng cho dao kéo, giải phẫu
 • Thiên Riêu Thiên Y tượng trưng cho thuốc men dung trong khi giải phẫu hoặc sửa sắc đẹp

Ngoài ra tôi còn nhớ lá số của cô ta có Khoa, Quyền, Lộc nữa thì làm sao bê bối được, chỉ khổ một nỗi là sự việc đã xảy ra rồi mà có lý luận hay cách mấy, cũng bị bạn tôi cho là nói dựa. Nhưng dù sao đó cũng là một cách học tử vi, phải không quý bạn?

Cổ học xin tạm dừng bài viết ở đây, và hi vọng qua câu truyện vừa rồi, các bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về Sao Tham Lang, về phương hướng luận đoán trong bộ môn Tử Vi đầy kỳ bí này, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, có bất kỳ thắc mắc gì về Sao Tham Lang, xin các bạn hãy bớt chút thời gian comment ngay phía đưới bài viết này để Cổ học được vui mừng hồi đáp các bạn.

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Cohoc.vn

Trả lời