Sao Thiên Phủ – Phủ Tướng Triều Viên Thiên Chung Thực Lộc

Sao Thiên Phủ - Phủ Tướng Triều Viên Thiên Chung Thực Lộc

Sao Thiên Phủ thuộc chòm Nam đẩu tinh, chính phương nam, thuộc âm thổ, hóa khí là tài tinh và quyền tinh, chủ về Tài Lộc và Uy Quyền. Ví von trong xã hội thực tế thì Sao Thiên Phủ được ví như tể tướng chủ quản cả 12 cung trong lá số Tử Vi. Tuy nhiên đắc cách nhất là Thiên Phủ cư Cung Tài Bạch.

Vũ Phủ cư cung tài – phú hữu lâu đài

 • Miếu địa tại Dần Thân Tý Ngọ
 • Vượng địa tại Thìn Tuất
 • Đắc địa tại Tỵ Hợi Mùi
 • Bình hòa tại Mão Dậu Sửu

Sao Thiên Phủ là 1 trong tứ đế Tử Phủ Nhật Nguyệt (Tử Vi Thiên Phủ Thái Dương Thái Âm), bản thân Sao Thiên Phủ chủ về ban phát tài lộc. Sao Thiên Phủ chủ sự ôn lương cẩn trọng, chủ quản tài khố nên tài khí cực mạnh. Hạn gặp Thiên Phủ mà muốn cứu giải thì nên dùng TIỀN

Người Thiên Phủ không bao giờ ác

Kẻ thất sát không bao giờ hiền…

Ý nghĩa Sao Thiên Phủ trong Tử Vi

Do Sao Thiên Phủ là chủ tinh, cho nên cũng ưa được “bách quan triều củng”. Có điều “bách quan triều củng” của Sao Tử Vi thì coi hai sao Thiên Phủ và Thiên Tướng là trợ lực, nhưng bản thân Sao Thiên Phủ mà hội hợp với Sao Thiên Tướng thì không được gọi Thiên Tướng là “triều củng”, hội hợp với Tử Vi và Thiên Tướng cũng không thể gọi là “triều củng”.

So sánh hai sao Tử Vi và Thiên Phủ, tuy cùng là chủ tinh, nhưng Đẩu Số lấy Bắc Đẩu làm chủ, cho nên Sao Thiên Phủ cũng chỉ là tôi thần của Tử Vi mà thôi.

Lúc Tử Vi và Thiên Phủ đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, được Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật hội chiếu, gọi là “quân thần khánh hội”

cổ nhân nói: “Vua tôi hội mừng, có tài kinh bang tế thế” ( quân thần khánh hội tài thiện kinh bang)

Trong cách cục này, làm vua vẫn là Tử Vi chứ không phải là Thiên Phủ. Sao Thiên Phủ nắm quyền tài chính, bản thân chẳng phải là “tiền tài”. Người xưa ví nó là “kho tiền”, tương đương với ngày nay là thống đốc ngân hàng trung ương. Vì vậy nó chỉ có năng lực vận dụng và cất giữ tiền bạc, mà thiếu năng lực kiếm tiền.

Cho nên cùng là chủ tinh, nhưng so với Tử Vi, Sao Thiên Phủ thiếu tài năng điều hành toàn cục, chỉ thiên về lãnh đạo tài chính. Cũng chính vì vậy, năng lực quyết đoán, tài lãnh đạo của Thiên Phủ đều thua Tử Vi. Nhưng đồng thời nó cũng không có sắc thái độc đoán giống như Tử Vi.

Tử Vi có thể khai sáng, Thiên Phủ lại giỏi về thủ thành. Vì vậy Tử Vi có thể khai sáng sự nghiệp mới, Thiên Phủ thì chỉ nên cải cách, làm cho hưng thịnh thêm trong cục diện đã có sẵn. Tức là, Thiên Phủ nên yên tĩnh, không nên mở ra cục diện mới trong nghịch cảnh. Thiên Phủ thiên về hưởng lạc, thiếu tính nhẫn nại để kiến lập sự nghiệp trong gian khổ.

Do Sao Thiên Phủ nên yên tĩnh, có đặc tính chìm đắm trong sự hưởng lạc. Vì vậy không nên gặp sát tinh. Sát tinh sẽ làm tăng tình huống bôn ba vất vả, mang lại nghịch cảnh, khiến Thiên Phủ khó yên ổn mà làm việc, cải cách, sửa đổi những tệ hại trong hoàn cảnh đó.

Do Sao Thiên Phủ chỉ là “kho tiền”, vì vậy rất nên gặp sao lộc, Sao Lộc Tồn hay Sao Hóa Lộc đều được. Có sao lộc thì “kho tiền đầy”, có thể phát huy hết năng lực vận dụng quyền về tài chính.

Nhưng lúc vận dụng quyền về tài chính lại dính dáng đến Thiên Tướng. Thiên Tướng luôn luôn hội hợp với Thiên Phủ ở tam phương, trong Đẩu Số là “ấn tinh”, không có “ấn” thì không có “quyền”, “ấn tinh” không tốt thì quyền lực phát huy không được. Do đó cổ nhân có thuyết “Phủ phùng khán Tướng” (gặp Thiên Phủ thì phải xem Thiên Tướng).

Gặp Thiên Tướng và cát tinh, được các sao “Tài Ấm” giáp cung, hoặc có các sao phụ, tá hội hợp, sẽ khiến quyền lực của Thiên Phủ nhờ đó mà được phát huy, trong lúc làm việc và cải cách sẽ tiến thoái hợp thời. Nếu Thiên Tướng bị các sao hình, kị giáp cung, hoặc bị các sao sát, hình, kị xung phá, sẽ khiến cho quyền lực Thiên Phủ bị khống chế, dù thủ thành cũng dễ có phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ.

Thông thường người ta chỉ chú trọng hai sao Thiên Phủ, Thiên Tướng nhập miếu và lạc hãm, mà xem thường Thiên Tướng bị (hay được) các sao nào giáp cung. Do đó ở đây đặc biệt nhắc đến, xin mọi người lưu ý.

Lúc không có sao lộc hội hợp, Thiên Phủ gọi là “kho trống”. Thiên Tướng không gặp cát diệu, hoặc thậm chí lúc có sát tinh đến hội hợp, thì Thiên Phủ gọi là “kho lộ”. Lúc Thiên Phủ đồng cung với Địa Không, Thiên Không, cũng gọi là “kho trống”. Thiên Phủ có các sao sát, hình, kị giao hội, cũng gọi là “kho lộ”.

 • “Kho trống” sẽ khiến Thiên Phủ trở thành người dùng thủ đoạn bất chính để tranh đoạt. Do đó tính chất của Thiên Phủ sẽ là hay dùng thủ đoạn, bề ngoài thì dung hợp hài hòa, nhưng nội tâm thì nhiều thủ đoạn, rốt cuộc thành sống cô lập.
 • “Kho lộ” sẽ khiến Thiên Phủ thêm nhiều tình huống rối rắm khó xử, cần phải chắp vá những khuyết điểm đã lộ rõ ra. Cho nên tính chất của Thiên Phủ cũng sẽ vì vậy mà biến thành gian trá giả dối, rốt cuộc dễ thất bại.

Trên là bản chất của Thiên Phủ, nên lúc cung mệnh của đại hạn hoặc lưu niên có Thiên Phủ bay đến, thì không phải là “kho trống” và “kho lộ”. Bởi vì trong niên hạn không thể làm thay đổi bản chất của đương số. Vì vậy ở đây không luận là gian trá giả dối.

Niên hạn mà gặp Thiên Phủ tọa mệnh, đương nhiên thích gặp sao lộc. Nếu không có sao lộc mà gặp các sao sát, hình, kị thì chỉ chủ về trở ngại khó khăn, không chủ về kiện tụng, hay phạm pháp. Lúc Địa Không, Địa Kiếp cùng chiếu thì tính cô lập của Thiên Phủ sẽ biến thành là cô độc. Cho nên có sự trống rỗng của một người không chịu nỗ lực tiến thủ, chỉ thích hưởng nhàn.

Thiên Phủ phân bố ở 12 cung, ắt sẽ đối nhau với Sao Thất Sát. Đây là nguồn cơn của lực kích phát Thiên Phủ. Nếu Thất Sát gặp hay hội hợp các sao không cát tường, như hội hợp các sao hình kị, mà còn gặp Thiên Hư, Âm Sát đồng độ, thì lực kích phát Thiên Phủ sẽ không đủ. Lúc này, giả dụ như Thiên Phủ lại là “kho trống”, càng dễ có cảm giác đời người là hư ảo. Đây là trạng thái tâm lý của một người sau khi trải qua thất bại, thiên về hướng tiêu cực.

Các sao có quan hệ mật thiết với Thiên Phủ, ngoại trừ Thất Sát, còn có ba sao: Sao Vũ Khúc, Sao Tử Vi, Sao Liêm Trinh.

 • Ở cung Tý hoặc Ngọ, Vũ Khúc đồng độ với Thiên Phủ. Ở cung Mão hoặc Dậu, thì Thiên Phủ độc tọa, đối cung là “Vũ Khúc Thất Sát” cấu tạo thành tinh hệ “Vũ Khúc Thiên Phủ, Thất Sát”.
 • Ở cung Sửu hoặc Mùi, Thiên Phủ độc tọa, đối cung là “Liêm Trinh Thất Sát”. Ở cụng Thìn hoặc Tuất, Liêm TrirỊh đồng cung với Thiên Phủ, cấu tạo thành tinh hệ “Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thất Sát”.
 • Ở cung Dần hoặc Thân, Tử Vi đồng cung với Thiên Phủ. Ở cung Tỵ hoặc Hợi, Thiên Phủ độc tọa, đối cung là “Tử Vi Thất Sát”.

Trong số đó, trường hợp “Thiên Phủ Liêm Trinh” tọa cung Tuất, ở cung Dần hoặc cung Ngọ được Lộc Tồn, lại gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc Vũ Khúc Hóa Lộc, là thượng cách.

Các tinh hệ còn lại thông thường thích trường hợp Tử Vi và Thiên Phủ ở cung Dần hoặc Thân, Thiên Phủ độc tọa ở cung Tỵ hoặc Hợi. Các trường hợp này sẽ luận rõ ở phần sáu mươi tinh hệ trong Tử Vi

 • Thiên Phủ cũng ưa hội hợp với Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc. Như vậy có thể khiến cho người này có kiến giải riêng, đồng thời cũng làm tăng khí thế lãnh đạo của họ.
 • Thiên Phủ cũng ưa Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung, Long Trì, Phượng Các giáp cung. Chủ về người hiền hậu, vững vàng, giỏi giang, cẩn thận, giỏi tính toán, đủ sức đảm nhiệm chức vụ cao.
 • Người có Thiên Phủ thủ mệnh không ưa gặp tứ sát. Nếu không gặp Lộc mà chỉ gặp tứ sát, thì không thích hợp với tính chất “kho tiền”, khó tránh giở thủ đoạn gian xảo để kiếm tiền.

Giả dụ Thiên Phủ gặp tứ sát, đồng thời còn hội hợp với Văn Xương, Văn Khúc, có thể là người giàu có thanh nhã. Bởi vì Văn Xương và Văn Khúc chủ về giỏi văn bút, kiêm giỏi biện luận. Tuy hơi xảo quyệt nhưng cũng không mất phong thái là văn nhân nho sĩ.

Nhưng nếu Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Kỵ, thì đây là tinh hệ “Thiên Phủ gặp sát tinh, hội hợp với Văn Xương, Văn Khúc”, kết cấu càng lớn càng giảm sắc, người này dễ trở thành hàn nho, bụng đầy lời oán trách, tự cho mình có tài mà không gặp thời.

Thông thường, Thiên Phủ không nên độc tọa, bởi vì quan giữ kho tiền không nên cô độc, cô độc thì dễ thành người mắt thấy tiền thì lòng mưu toan. Nếu độc tọa mà không có cát diệu, hội tứ sát, thì biến thành xảo trá, mưu mô. Cũng không nên gặp sao không, chủ về sống cô lập, không có cứu viện. Nếu Thiên Phủ độc tọa, gặp sao không và Thiên Diêu, chủ về người này đầy âm mưu thủ đoạn.

Thiên Phủ và Thiên Tướng, là một cặp “sao đôi” quan trọng trong Đẩu Số, cho nên cổ nhân có thuyết “Phủ phùng khán Tướng” , “phùng Tướng tầm Phủ”.

Do là “sao đôi”, cho nên “Phủ Tướng triều viên” có thể thành cách cục, “Tử Phủ triều viên” thì rất khiên cưỡng. Tức là, do Thiên Phủ, Thiên Tướng có quan hệ “sao đôi”. Còn Tử Vi, Thiên Phủ .thì không phải “sao đôi”. Liên quan đến điểm này, xin xem luận thuật về “kiến tinh tầm ngẫu” trong  “Kĩ thuật luận đoán tinh bàn” ở loạt bài tiếp sau.

Sao Thiên Phủ ở cung mệnh – mệnh Thiên Phủ

Sao Thiên Phủ ở cung mệnh - mệnh Thiên Phủ

Sao Thiên Phủ ở cung mệnh, chỉ thích hợp phát triển ở cục diện đã có sẵn, thiếu cái nhìn bao quát, cũng không có kiến giải riêng, không có lập trường riêng, có biểu hiện là một chủ quản xứng đáng với chức vụ. Do có tính chất “kho phủ”, nên người có Thiên Phủ thủ mệnh khá “yêu tiền”, cẩn thận, vững vàng, luôn cố tìm sự ổn định. “Kho phủ” không có năng lực kiếm tiền, chỉ có thể giữ tiền và sử dụng tiền bạc. Do đó Thiên Phủ rất ưa gặp Lộc, bất kể là hội hợp với Lộc Tồn hay Hóa Lộc, đều có thể làm tăng cách cục chiếm lợi, trở thành giàu có.

Sao Thiên Phủ Vũ Khúc

“Thiên Phủ Vũ Khúc” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, xin tham khảo bài “Sao Vũ Khúc Thiên Phủ”.

Thiên Phủ an mệnh ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ắt sẽ có Thái Dương, Thái Âm giáp cung. Khi Thiên Phủ ở cung Sửu, Thái Dương lạc hãm ở cung Tí, không bằng lúc Thiên Phủ ở cung Mùi, Thái Dương miếu vượng ở cung Ngọ. Cho nên lúc an mệnh ở cung Sửu có thể phá bỏ tính bảo thủ, tìm sự đột phá. Tuy đời người do đó mà trồi sụt thất thường nhiều hơn, nhưng lại có thể có thành tựu khá lớn, vả lại năng lực vận dụng tiền bạc cũng nhờ đó mà tăng lên.

Thiên Phủ ở cung Sửu hay Mùi, gặp “Liêm Trinh Thất Sát” của Cung Thiên Di, hội hợp với Thiên Tướng của Cung Quan Lộc, và mượn “Tử Vi Tham Lang” nhập cung Tài Bạch để hội hợp. Nếu so sánh thì các sao của Quan Lộc khá yếu, còn các sao của cung Tài Bạch thì an định. Cho nên tổ hợp tinh hệ này rất khó đạt thành thượng cách. Dù có các sao phụ tá tụ tập, cũng chỉ mới có thể làm công chức cấp cao, hoặc đứng đầu ở cương vị hành chính trong giới làm ăn kinh doanh hay một công ty. Tinh hệ này cần phải có Sao Hóa Lộc, Sao Hóa Quyền, Sao Hóa Khoa hội chiếu, mà không có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp mới có thể phú quý song toàn. Nếu gặp thêm Lộc Tồn, Thiên Mã, thì nên kinh doanh làm ăn, có thể trở nên giàu có, và nhờ sự giàu có mang lại danh dự và địa vị xã hội.

Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, dù có các cát tinh tụ tập, cũng chủ về người này sống cô lập. Tuy vẫn tôn trọng người khác,
nhưng lại cảm thấy trống rỗng. Nếu Cung Điền Trạch hoặc cung Phu Thê, hoặc cung Tử Tức không cát tường thì dễ có nỗi đau vì người phối ngẫu hay con cái bị hình khắc tổn hại. Hoặc có con gái mà không có con trai, hoặc phải kết hôn lần nữa mới sống với nhau đến bạc đầu, đời người khó được hoàn mĩ.

Nếu cát tinh ít mà sát tinh nhiều, thì đời người thiếu yên ổn. Tứ sát cùng chiếu, thì ưu điểm của Thiên Phủ mất hết, biến thành người giỏi lập mưu, thích xảo trả. Hội hợp thêm Thiên Diêu, chủ về thủ đoạn âm mưu.

Trong xã hội hiện đại, nữ mệnh có cách cục này cũng có thể trở thành nhân vật lãnh đạo trong lãnh vực chính trị, kinh doanh. Nhưng phần nhiều hôn nhân không được lý tưởng, thích những công việc lặt vặt, tủn mủn, nhỏ nhặt hoặc thường mắng chồng trong những việc nhà. Nếu chồng phục tùng là do tài trí không bằng bản thân đương số. Nhưng những khuyết điểm này không lớn, có thể khắc phục được.

Sao Thiên Phủ Tử Vi

“Thiên Phủ Tử Vi” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, xin tham khảo ở bài viết “Sao Tử Vi Thiên Phủ”.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối cung là “Vũ Khúc Thất Sát”, cung Tài Bạch vô chính diệu, mượn “Liêm Trinh Tham Lang” để an cung, cụng Quan Lộc là Thiên Tướng. Khi an mệnh ở cung Dậu, Thiên Phủ miếu vượng, gặp Thiên Tướng thì nhập miếu. Còn khi an mệnh ở cung Mão, Thiên Phủ và Thiên Tướng chỉ đắc địa. So sánh tính chất của hai cung, đương nhiên an mệnh ở cung Dậu thì ưu hơn. Trong Đẩu Số, Thiên Phủ và Thiên Tướng là “sao đôi”, khi gặp nhau thì sức mạnh của chúng ảnh hưởng lẫn nhau.

Tinh hệ của bản cung, chủ về ưa yên ổn và bảo thủ, thích hưởng thụ, nhưng thiếu phẩm cách đặc biệt. Nhưng do ảnh hưởng của “Vũ Khúc Thất Sát” ở đối cung, nên có lúc khó mà yên ổn. Hoặc có hiện tượng “không việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn”.

Thiên Phủ Hóa Khoa chủ về có danh dự, uy tín, bất kể kinh doanh buôn bán hay làm việc cho nhà nước, đều có thể hưởng danh
dự trong nghề nghiệp hay trong công việc.

Thiên Phủ ưa Lộc Tồn đồng cung hoặc hội chiếu. Nếu lại được tương hội Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt ở tam phương tứ chính, mà không có sát tinh, thì sự nghiệp có thể như lí tưởng. Kinh doanh buôn bán thì có thể tìm sự phát triển trong phương cách bảo thủ. Còn làm công việc hành chính, tài chính kinh tế trong công ty, thì đương số không đủ sức đảm nhiệm chức vụ cao, nhưng lại có thể làm phụ tá cho người lãnh đạo.

Nếu có sát tinh cùng hội hợp, chủ về giỏi thủ đoạn, còn ưa cạnh tranh, điều tiếng thị phi sau lưng những người thành tựu hơn mình. Nếu đồng độ với Địa Không, Địa Kiếp thì một đời sống cô lập, dù đạt đến chức vị cao cuối cùng cũng ít có ai giúp đỡ.

Sao Thiên Phủ Liêm Trinh

“Thiên Phủ Liêm Trinh” an mệnh ở hai cung Thìn hoặc Tuất, xin tham khảo ở phần “Liêm Trinh Thiên Phủ”.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tỵ hoặc Hợi

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối cung là “Tử Vi Thất Sát”, đồng thời còn có Thiên Tướng ở cung Quan Lộc hội chiếu. Do đó đã tạo thành tính chất đặc biệt cho các sao ở bản cung.

Do có “Tử Vi Thất Sát” đối chiếu, tức là chủ tinh của Nam Đẩu và chủ tinh của Bắc Đẩu gặp nhau. Thêm vào đó, Tử Vi điều khiển Thất Sát hóa thành “quyền”, nên tính bảo thủ của Thiên Phủ mang thêm tính khiêu chiến. Nếu có các sao phụ tá hội chiếu, hoặc đồng cung, chủ về khi phát triển đến một giai đoạn nhất định, bỗng nhiên được thượng cấp hoặc bậc trưởng bối đề bạt, thế là từ đó đạt tới đỉnh cao.

Nhưng do Thiên Tướng lạc hãm, theo nguyên tắc “Phủ phùng khán Tướng” (gặp Thiên Phủ thì phải xem Thiên Tướng), Thiên Tướng ở cung Quan Lộc vô lực, cũng có thể liên lụy đến Thiên Phủ ở cung mệnh, khiến đương số cảm thấy phiền phức và bận rộn, thậm chí về sự nghiệp sẽ gặp tình huống không như ý, bối rối khó xử.

Nhất là lúc Thiên Phủ độc tọa, mà không có sao nào trong số Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung. Dù sự nghiệp có tiến triển, đương số vẫn sẽ buồn rầu, cô độc, lúc có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, cảm giác cô độc càng mạnh.

Cho nên người Thiên Phủ thủ mệnh ở bản cung, không ưa Thiên Tướng của cung Quan Lộc có sát tinh đồng độ, làm giảm bớt sức mạnh của Thiên Tướng. Dẫn đến hạn chế địa vị của bản thân đương số.

Vì vậy, dù “Tử Vi Thất Sát” của đối cung và Thiên Phủ của cung mệnh có sao phụ tá cát diệu đồng độ hoặc hội chiếu. Mà gặp phải tình hình Thiên Tướng lạc hãm gặp sát tinh khắc chế thì cũng khó trở thành nhân vật lãnh đạo, trong cuộc đời không nên ở vị trí tối cao.

Thiên Phủ Hóa Khoa, khiến đương số có tiếng trong sạch, nếu gặp thêm văn tình thì chủ về nghề cao tài nhiều.

Nữ mệnh nên thủ mệnh ở cung Hợi, nam mệnh thì nên thủ mệnh ở cung Tị. Bởi vì cung Hợi khá cẩn thận và bảo thủ, giỏi quản lý tài chính mà không sở trường vận dụng tiền tài. Còn cung Tỵ thì khác, có lực phát triển, và sở trường về vận dụng tiền bạc.

Thiên Phủ độc tọa ở đại hạn hoặc lưu niên

Phàm Thiên Phủ độc tọa, bất kể ở cung vị nào, nếu ở cung mệnh của đại hạn hoặc cung mệnh của lưu niên, thì trong hạn đều chủ về sự nghiệp đang phát triển từ từ trong sự ổn định rồi bỗng gặp cơ hội phát đạt. Người kinh doanh buôn bán sẽ mở rộng nghiệp vụ, trở thành nhân vật nổi bật trong nghề nghiệp. Còn nếu là nhân viên làm thuê thì có thể được thăng chức, được thượng cấp giao cho chức vụ quan trọng, Hoặc có chuyện mừng, kết hôn, sinh con trai.

Nếu gặp sát tinh, thì dễ mất cơ hội theo cách nhiều khi không tưởng tượng được, nhiều kế hoạch, nhưng do dự, thiếu quyết đoán, để mọi việc dần dần mất cơ hội, hơn nữa, phần nhiều không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn, tâm tình sầu khổ.

Nếu lại gặp Hóa Kỵ và Đại Hao, thì dễ gặp tình huống bối rối khó xử, hoặc mắc bệnh, như đau dạ dày, vị hàn, vị nhiệt. Nếu không thì dễ bị điều tiếng thị phi. Nếu các sao sát, kị, hình, hao đều gặp, có khi bị thất nghiệp, rồi dẫn đến tâm tình phiền muộn bất an.

Nữ mệnh Thiên Phủ

Nữ mệnh Thiên Phủ, thông thường đều chủ về trung hậu hiền từ, thông minh, khéo léo, thích giúp người. Nếu hội cát diệu, đặc biệt là hội hợp với Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ có oai nghi của bậc nam tử, cũng có thể phú quý. Gặp các sao tứ sát hình kiếp, thì chồng con bất toàn, hoặc phải tái hôn.

Nữ mệnh Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, vì ưa bảo thủ, yên ổn, nên dù bản thân có sự nghiệp vẫn xem trọng niềm vui gia đình và sinh hoạt hôn nhân ổn định. Nhưng nếu cung mệnh gặp đào hoa, thì dễ có tình huống ở chung rồi mới cử hành hôn lễ. Nếu sát tinh vây chiếu cung mệnh, thì dễ vì một số nguyên nhân mà tái hôn, hơn nữa còn chủ về chậm có con.

Sao Thiên Phủ biệt luận

Mệnh Thiên Phủ là quý hay tiện?

Thiên Phủ tuy là chủ tinh của Nam Đẩu, nhưng nếu không được các sao lộc hội hợp thì cũng vô ích, về điểm này Thiên Phủ khác rất nhiều so với Tử Vi. Cho nên Tử Vi Đẩu Số toàn thư nói: “Thiên Phủ ở cung Tý hoặc Ngọ đồng cung với Vũ Khúc, người sinh năm Đinh, Kỉ, Quý là phúc, là cách tài quan”. “Thiên Phủ ở cung Dần là nhập miếu, ở cung Thân là đắc địa, đồng cung với Tử Vi, người sinh năm Đinh hay năm Kỉ là cách tài quan”, ở đây không có ý nói hội hợp với Lộc Tồn hay Hóa Lộc.

Do Thiên Phủ là “kho tiền”, bản thân không có năng lực kiếm tiền, chỉ có thể giữ tiền và vận dụng tiền. Cho nên được hội hợp với sao lộc, mới có thể phát huy tác dụng.
Nếu Thiên Phủ không gặp sao lộc, thì dù là “Tử Vi Thiên Phủ đồng cung”, có hai chủ tinh tọa trấn, cũng không phải là thượng cách, mà ngược lại, không bằng “Tử Vi và Thiên Phủ giáp mệnh”, có thể làm tăng khí thế của cung mệnh.

Hễ “Tử Vi và Thiên Phủ giáp mệnh”, cung mệnh ắt sẽ là Thái Âm và Thiên Cơ đồng cung. Kết cấu này có khuyết điểm, nhưng cũng may là được Tử Vi và Thiên Phủ giáp cung, mới khiến đương số có thể tài ba hơn người.

Nếu Thiên Phủ không gặp lộc tinh, mà gặp tứ sát tinh. Đây là kết cấu không hay cho lắm.

Trong Tử Vi Đẩu Số toàn thư có ca quyết nói: “Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La hội hợp ở tam phưong, là người gian trá, nhiều vất vả, có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung không phải là tốt, nhưng cũng được hưởng phước ở cửa Không”.

Thực ra ở đây cũng có cái lý tất nhiên của nó, bởi vì Thiên Phủ chỉ là “kho tiền”, “kho tiền” mà không gặp tài tinh, lại gặp sát tinh, khó trách sẽ trở thành người gian xảo.

Nếu Thiên Phủ gặp sát tinh mà có Văn Xương, Văn Khúc tương hội, thì lại có thể là mệnh “bàng hữu”. Bởi vì Văn Xương, Văn Khúc chủ về người giỏi văn bút, còn giỏi biện luận, tuy gian xảo nhưng cũng không mất phong thái của một nho sinh văn sĩ.

Nhưng nếu Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Kỵ, là mệnh “Thiên Phủ gặp tứ sát tinh và hội hợp với Văn Xương, Văn Khúc”, cách cục sẽ giảm thấp rất nhiều. E rằng người này sẽ thành hàn nho “bất thông” ở chốn quê mùa. Ở thời hiện đại, là người đọc sách không thông mà tự cho mình thuộc giới trí thức đã đọc rất nhiều sách, phần nhiều họ hay oán trời trách người, cho rằng mình có tài mà không gặp thời.

Cho nên gặp người có Thiên Phủ thủ mệnh, phải đặc biệt cẩn thận. Mệnh cục của họ có thể phú quý, mà cũng có thể hàn vi, có thể là “bàng hữu”, mà cũng có thể là thương nhân, cách biệt cực kì xa.

Thiên Phủ và Thiên Tướng là sao đôi – “Thư Hùng”

Thiên Phủ là chủ tinh của Nam Đẩu, nhưng lại thiếu khí thế của một người lãnh đạo quần hùng. Thiên Phủ còn có tính chất của “kho tiền”, là khuynh hướng quản lý tài chính, cho nên khó tránh có cách xử sự cẩn thận quá đáng. Tuy có địa vị là chủ tinh nhưng lúc làm việc lại quá tủn mủn.

Tử Vi Đẩu Số rất xem trọng “sao đôi”, ví dụ như Thái Âm và Thái Dương, Văn Xương và Văn Khúc, Tả Phụ và Hữu Bật, Thiên Khôi và Thiên Việt, Kình Dương và Đà La, Địa Không và Địa Kiếp, Hỏa Tinh và Linh Tinh, Tam Thai và Bát Tọa, Thiên Hình và Thiên Diêu, v…v…. Vị trí tổ hợp “sao đôi” thường thường có tác dụng hỗ tương làm cho mạnh lên hoặc yếu đi.

Thiên Phủ tuy là chủ tinh, nhưng nó cũng thành tổ hợp “sao đôi” là “Thiên Phủ và Thiên Tướng”. Cho nên “Phủ Tướng triều viên” có thể thành một cách cục, “Tử Phủ triều viên” thì lại rất khiên cưỡng. Nguyên nhân là vì Thiên Phủ và Thiên Tướng có quan hệ “Sao đôi”, còn Tử Vi và Thiên Phủ thì không có quan hệ này.

Cho nên Thiên Phủ và Thiên Tướng hội hợp một cung, có thể làm mạnh thêm ảnh hưởng của cung vị này. Còn Tử Vi và Thiên Phủ hội hợp một cung, thì chỉ là hai chủ tinh Bắc Đẩu và Nam Đẩu gặp nhau, vốn không làm mạnh thêm ảnh hưởng của cung vị này.

Do đó khi gặp Thiên Phủ, cần phải tìm xem Thiên Tướng ở cung nào để phối hợp nghiên cứu. Sau đó mới có thể luận ra cát hung của cung Thiên Phủ tọa thủ.

Cổ nhân nói “Thiên Phủ ở cung Ngọ hay cung Tuất, có Thiên Tướng đến chầu, người sinh năm Giáp, là quý hiển nhất phẩm”

Vì người sinh năm Giáp thì Lộc Tồn ở cung Dần, ba cung tam hợp Dần Ngọ Tuất lại được ba sao Lộc Tồn, Thiên Phủ, Thiên Tướng chia ra tọa thủ, thành một tổ hợp tốt lành. Lúc này lại không xem trọng Vũ Khúc đồng cung với Thiên Phủ

Thiên Phủ Hóa Khoa – Can Canh

Phái Trung Châu Vương Đình Chi định Thiên Phủ Hóa Khoa. Còn các phái khác thì Thái Dương và Thiên Phủ không Hóa Khoa, mà thay vào đó là Tả Phụ, Hữu Bật. Sự truyền thụ nào cũng có nguồn gốc lịch sử của nó. Do đó tốt nhất là giải quyết theo cách để cả hai thuyết cùng lưu truyền tùy theo môn phái.

Thiên Phủ Hóa Khoa có uy tín như ngân hàng, uy tín là điều tối trọng yếu của ngân hàng. Cho nên phái Trung Châu Vương Đình Chi cho rằng Thiên Phủ có Hóa Khoa cũng không phải là vô lý.

Thiên Phủ Hóa Khoa - Can Canh - Quan điểm Trung Châu Phái

Do đó ý nghĩa của Thiên Phủ Hóa Khoa cực kì đơn giản, nó chẳng giống các sao khác, thông thường sau khi Hóa Khoa sẽ có bản chất lưỡng trùng, vừa cải thiện khuyết điểm, vừa làm tăng sự biểu hiện. Bản chất của Thiên Phủ Hóa Khoa chỉ có một, đó là làm tăng uy tín.

Thực ra ở đây cũng đã bao gồm bản chất lưỡng trùng thuật ở trên. Bởi vì “kho tiền” mà có uy tín thì đương nhiên phải ít khuyết điểm, đồng thời phải có biểu hiện tốt mới tạo dựng được uy tín.

Cho nên Thiên Phủ thuộc loại “kho trống”, “kho lộ” vốn chủ về gian xảo, nhưng sau khi Hóa Khoa thì dù là “kho lộ”, “kho trống”, cũng biến thành không gian xảo.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng cung ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Thiên Phủ Hóa Khoa thì Vũ Khúc ắt sẽ Hóa Quyền, xin tham khảo ở phần “Vũ Khúc Hóa Quyền”.

Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối cung là “Liêm Trinh Thất Sát”, cung tam hợp là Thiên Tướng độc tọa, và .mượn “Tử Vi Tham Lang”. “Vũ Khúc Thiên Phủ” ở cung Sửu, Thiên Phủ ắt sẽ bị Kình Dương, Đà La chiếu xạ, ở cung Mùi thì có Đà La đồng độ, lại không gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc, là “kho lộ”, “kho trống”.

Nhưng Thiên Phủ Hóa Khoa nên tinh hệ này vẫn chủ về tốt lành. Do ảnh hưởng của “Tử Vi Tham Lang” ở cung phúc đức, nên có lúc xảy ra mâu thuẫn. Có chí tiến thủ, chi tiêu thích đáng trong quan hệ giao tiếp nhưng vẫn giữ tác phong bảo thủ, nhất là xem trọng chữ tín.

Chọn lựa quyết định rất là quan trọng, thường thường sẽ biểu hiện lúc đến các cung hạn như “Tử Vi Tham Lang”, “Vũ Khúc Phá Quân”, “Liêm Trinh Thất Sát”, hành động thuộc hậu thiên vào lúc này có thể ảnh hưởng đến các tình huống diễn biến trong thực tế.

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này thì không có bản chất thuật ở trên, chỉ chủ về là vận thế thuận lợi toại ý mà bảo thủ.

“Tử Vi Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, Thiên Phủ Hóa Khoa, ắt sẽ có Lộc Tồn đồng độ hoặc vây chiếu, đối cung là Thất Sát, cung tam hợp là Vũ Khúc độc tọa Hóa Quyền, và “Liêm Trinh Thiên Tướng”.

Lúc “Tử Vi Thiên Phủ” đồng độ, sức mạnh của Thiên Phủ thường khó phát huy, có lúc biến thành gây lụy. Nhưng trong tinh hệ này lực của Thiên Phủ khá mạnh, tức có sao lộc mà còn Hóa Khoa, có thể ảnh hưởng đến năng lực quyết đoán và chí tiến thủ của Tử Vi, tuy bị giảm thấp nhưng lại có thể tiến bộ trong sự phát triển ổn định, Hơn nữa, còn sở trường về bàn luận binh pháp, phát huy sức mạnh của Vũ Khúc Hóa Quyền.

Nhưng tinh hệ này bất lợi về hôn nhân, chủ về không hợp tính cách với người phối ngẫu, nhưng bề ngoài vẫn duy trì mối quan hệ hôn nhân, tạo thành nỗi đau khổ thầm kín.

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, cũng chủ về được tăng quyền lực một cách âm thầm, lợi ích cũng nhờ đó mà tăng lên.

Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sát tinh, đối cung là “Vũ Khúc Thất Sát”, mà Vũ Khúc Hóa Quyền,
cung tam hợp là Thiên Tướng độc tọa, và mượn “Liêm Trinh Tham Lang”.

Nhóm tinh hệ này chủ về rời khỏi quê hương mới phát triển tốt, dễ gặp vận trình tốtt có tính phát đột ngột. Nếu cố thủ ở nơi sinh ra, thì uy tín chỉ đạt được trong một phạm vi hạn chế, sự nghiệp phát triển nhỏ hơn. Có thể vì có tiếng tăm trong một địa phương quá nhỏ nên bị ép phải tham gia những cuộc giao tiếp mà bản thân không thích, thậm chí cần phải hao tốn, do đó tạo thành những phiền phức khó xử trong lòng.

Ở lưu niên hay đại vận mà gặp tinh hệ này, chủ về vận trình tăng thêm vẻ vang.

“Liêm Trinh Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Thiên Phủ Hóa Khoa (ở cung Thìn thì có Lộc Tồn hội chiếu), đối cung là Thất Sát, cung tam hợp là “Vũ Khúc Thiên Tướng”, mà Vũ Khúc Hóa Quyền, còn hội Tử Vi độc tọa.

Đặc điểm của tinh hệ này không những hành động bảo thủ, mà còn giỏi đánh giá người khác. Nhưng do Thiên Phủ Hóa Khoa nên về phương diện xoay chuyển tài chính rất là thuận lợi, thường được người khác tin tưởng. Có biểu hiện của một thương nhân giỏi giang, hoặc thích hợp đảm nhiệm nghiệp vụ xử lí về ủy thác tài chính.

Về phương diện xử lí tiền bạc, chú ý giữ gìn sinh hoạt sung túc mà có lễ tiết, là đặc điểm lớn nhất của mệnh cục này.

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, cần chú ý cơ hội được nắm quyền tài chính, cơ hội loại này thông thượng chỉ làm tăng địa vị xã hội.

Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Tỵ hoặc Hợi, ắt sẽ gặp Kình Dương hoặc Đà La, đối cung là “Tử Vi Thất Sát”, cung tam hợp là Thiên Tướng độc tọa, và mượn “Vũ Khúc Tham Lang”, mà Vũ Khúc Hóa Quyền. Nhóm tinh hệ có kết cấu dạng này cần lưu tâm ý vị quyền lực của “Tử Vi Thất Sát”.

Do các sao quyền lực khá nặng, sắc thái đặc biệt của tinh hệ này là giỏi vận dụng tiền bạc. Thiên Phủ Hóa Khoa thì không sợ thiếu nguồn tiền tài, vì vậy mà làm mạnh thêm cơ hội gặp vận may.

Tổ hợp tinh hệ này có sở trường quản lý tài chính, do đó chí tiến thủ cũng không tệ. Nếu tinh hệ “Vũ Khúc Tham Lang” lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, ắt sẽ chủ về phát đột ngột, và khó suy sụp một cách nhanh chóng, đây là do Thiên Phủ Hóa Khoa.

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, cũng là cơ hội thu nhập tiền bạc tăng tiến.

Thiên Phủ Hóa Khoa – Can Nhâm

Về lí lẽ và đặc tính của Thiên Phủ Hóa Khoa, các bạn tham khảo ở phần trên nha, dưới đây chỉ thuật về phản ứng của Thiên Phủ Hóa Khoa ở 12 cung.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Thiên Phủ Hóa Khoa, Vũ Khúc ắt sẽ Hóa Kỵ, còn đồng độ với Kình Dương, hoặc có Đà La hội chiếu, đối cung là Thất Sát, cung tam hợp là Liêm Trinh độc tọa và “Tử Vi Thiên Tướng”, mà Tử Vi Hóa Quyền.

Thông thường, tổ hợp tinh hệ này không thích hợp tự kinh doanh làm ăn. Vũ Khúc Hóa Kỵ chủ về chi xuất tài chính, Thiên Phủ Hóa Khoa chủ về được người ta tín nhiệm. Do đó kinh doanh làm ăn thường dễ bị hoàn cảnh khách quan gây ảnh hưởng, biến thành thiếu nợ. Thích hợp làm việc trong ngành tín dụng, ngân hàng, hoặc chính giới, chủ về dễ được thượng cấp đề bạt. Có điều, không nên ở vị trí cao nhất, nếu không sẽ dễ bị thất bại. Ngoài ra, còn thích hợp với những ngành nghề mang tính hung hiểm. Nhưng tổ hợp tinh hệ này, đối với nữ mệnh, phần nhiều đều bất lợi về hôn nhân, thường ít có lạc thú phòng the.

Thiên Phủ độc tọa Hóa Khoa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối cung là “Liêm Trinh Thất Sát”, cung tam hợp là Thiên Tướng, và mượn “Tử Vi Tham Lang”, mà Tử Vi Hóa Quyền.

Thiên Phủ Hóa Khoa của tinh hệ này cũng chỉ lợi ở vị trí cấp phó. Thích hợp với nghề nghiệp mang tính chuyên nghiệp, trong lúc làm việc dễ tạo ra uy tín, mà còn được nhiều hỗ trợ giúp đỡ.

Nhưng về phương diện hôn nhân, tinh hệ này cũng có khuyết điểm, nhất là nữ mệnh, chủ về dễ xa cách, chia li với người phối ngẫu, hoặc người phối ngẫu có những khiếm khuyết đáng tiếc, nên dốc tâm lực vào việc giáo dục con cái.

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, nên lưu ý cơ hội thăng chức hoặc nguồn tiền tài có sự thay đổi theo hướng tốt.

“Tử Vi Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, Thiên Phủ Hóa Khoa thì Tử Vi ắt sẽ Hóa Quyền, xin tham khảo ở phần “Tử Vi Hóa Quyền”.

Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối cung là “Vũ Khúc Thất Sát”, mà Vũ Khúc Hóa Kỵ, cung tam hợp là Thiên Tướng độc tọa và mượn “Liêm Trinh Tham Lang”, Thiên Phủ ở cung Mão được gặp Lộc Tồn.

Tinh hệ này tuy bất lợi về đi xa, nhưng “Liêm Trinh Tham Lang” ở cung phúc đức thường thường lại khiến đương số phải rời
xa quê hương. May mà cung thiên di có “Tử Vi Phá Quân” (Tử Vi Hóa Quyền) và Thiên Phủ Hóa Khoa tương hội, cho nên sau khi trải qua gian khổ ở xứ người có thể tạo dựng được sự nghiệp và được tin tưởng. Nên có thể xoay chuyển tiền bạc trong công việc làm ăn để bổ sung vào những lúc cần thiết. Ngoài ý vị thích hợp với những ngành nghề mang tính hung hiểm, cũng nên tính đến việc kinh doanh nơi đất khách quê người.

Nếu an phận thủ thường, ở lại quê nhà, thì thích hợp làm nhân viên cho công ty, làm việc hưởng lương, không nên tự kinh doanh làm ăn.

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, không nên mở rộng việc kinh doanh làm ăn.

“Liêm Trinh Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Thiên Phủ Hóa Khoa, đối cung là Thất Sát, cung tam hợp là “Vũ Khúc Thiên Tướng”, mà Vũ Khúc Hóa Kỵ, và Tử Vi độc tọa, mà Từ Vi Hóa Quyền. Cung mệnh gặp sát tinh đồng độ hoặc vây chiếu.

Tinh hệ này, về sự nghiệp và hôn nhân đều có khuyết điểm.

 • Ở phương diện sự nghiệp, không nên tự sáng lập sự nghiệp, bất lợi nhất là các công việc hay nghề nghiệp có liên quan đến tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng, không được đầu cơ mà thất bại. Nếu làm việc hưởng lương thì cũng không được quản lý tiền bạc.
 • Về phương diện hôn nhân, thường chủ về tái hôn, mà cũng dễ “ngó đứt mà tơ vương”.

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, người kinh doanh làm ăn phải đề phòng vấn đề xoay chuyển tiền bạc khó khăn, gặp trắc trở về sự nghiệp.

Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Tỵ hoặc Hợi, có Lộc Tồn đồng độ hoặc vây chiếu, đối cung là “Tử Vi Thất Sát”, mà Tử Vi Hóa Quyền, cung tam hợp là Thiên Tướng và mượn “Vũ Khúc Tham Lang”, mà Vũ Khúc Hóa Kị.

Tinh hệ có kết cấu dạng này chủ về đời người khá thuận lợi toại ý, nhưng phần nhiều đều có thanh thế lớn bề ngoài, mà bên trong thì chi ra quá nhiều, may mà có tín dụng chống đỡ, vẫn có thể vững bước phát triển sự nghiệp.

Khuyết điểm lớn nhất của tinh hệ này là dễ định sai kế hoạch, đạo “xu cát tị hung” là cần phải kinh doanh thiết thực, và sống có tiết chế một cách thích đáng.

Ớ lưu niên hay đại vận mà gặp tinh hệ này, cũng phải lưu ý khuyết điểm đã thuật ở ữên.

Sao Thiên Phủ ở Cung Phúc Đức

Thiên Phủ nhập Cung Phúc Đức, chủ về tư tưởng vững vàng, khoan dung, đôn hậu. Nếu người khác phạm sai lầm, thường có lòng tha thứ.

“Thiên Phủ, Lộc Tổn” đồng độ, phần nhiều mang hết tinh thần dồn vào việc quản lý tài chính. Gặp Đà La đồng độ, chủ về có tính keo kiệt, bủn xỉn.

Thiên Phủ Cung Phúc Đức - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Phúc Đức, cuộc đời của đương số truy cầu một cuộc sống ổn định, cho nên rất xem trọng lợi ích trước mắt. Lúc có công việc mới, hoặc lúc cần phải cải cách công việc cũ, họ lại cảm thấy căng thẳng, lo nghĩ nhiều.

Thông thường, hội các sao phụ, tá cát diệu thì chủ về yên ổn. Nếu có Đà La, Hỏa Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì phần nhiều hay lo nghĩ một cách vô căn cứ. Nếu có Kình Dương, Thiên Hình đồng độ hoặc hội chiếu, thì lòng nhiều phiền muộn. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, thì chủ về không được yên tĩnh, ngày đêm bận rộn vất vả.

“Thiên Phủ Tử Vi” cùng thủ cung Dần, có thể hưởng phúc thực sự, cuộc đời ít lo nghĩ, có thể thanh nhàn.

Thiên Phủ có Vũ Khúc và Thất Sát đồng thời hội chiếu, thì chủ về lao tâm mà thân nhàn.

Thiên Phủ có Liêm Trinh đồng độ hoặc hội chiếu, cả đời cảm thấy thiếu thốn sự hưởng thụ tinh thần, còn hưởng thụ vật chất thì không lo.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Phúc Đức

Sao Thiên Phủ ở Cung Quan Lộc

Thiên Phủ thủ Cung Quan Lộc, nhập miếu, được cát tinh vây chiếu, chủ về sự nghiệp phát triển, có thành tựu. Nếu ở hãm địa, hội Văn Xương, Văn Khúc, cổ nhân cho rằng bất quá chỉ là viên thư lại. Tức người trông coi về văn thư của huyện phủ.

Sao Thiên Phủ Cung Quan Lộc - Cohoc.vn

Nếu Thiên Phủ ở Cung Quan Lộc, gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về có thể làm ăn kinh doanh mà trở nên giàu có. Nhưng không nên sáng lập sự nghiệp mới, chỉ nên tiệm tiến từ cục diện đã có.

Thiên Phủ Hóa Khoa, thích hợp làm việc trong ngành tiền tệ, tài chính, ngân hàng, hoặc tự kinh doanh. Ít nhất cũng một mình đảm trách công việc, nhưng không nên đầu cơ.

Thiên Phủ gặp sát tinh, thích hợp theo ngành công nghiệp. Có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, trái lại sẽ chủ về có nghị lực kinh người trong việc phát triển sự nghiệp trong giới công nghiệp.

Thiên Phủ có hai thượng cách giàu có trong sự nghiệp như sau:

 • Một là “Thiên Phủ, Vũ Khúc” ở cung Ngọ, tương hội với “Tử Vi Thiên Tướng” ở cung Tuất hay ở cung Dần được Lộc Tồn. Không có các sao sát, kỵ, gặp cát tinh phù trợ, chủ về đại quý. Thích hợp làm việc trong chính giới.
 • Hai là Thiên Phủ ở cung Sửu, có Lộc Tồn ở cung Dậu đến hội hợp, không có sát tinh, gặp cát tinh, cũng chủ về đại quý.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Quan Lộc

Sao Thiên Phủ ở Cung Tài Bạch

Sao Thiên Phủ ở Cung Tài Bạch - Cohoc.vn

Thiên Phủ là kho tiền, thủ Cung Tài Bạch, chủ về có thể tích tụ, vì vậy phần nhiều đều giàu có, sung túc. Nếu hội Tả Phụ, Hữu Bật, Lộc Tồn, Hóa Lộc, gặp thêm Tử Vi, Vũ Khúc là cách cục cự phú.

Thiên Phủ ở cung bình nhàn, trước thì gian nan sau mới có tiền của.

Thiên Phủ gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, cũng không chủ về phá tán thất bại. Mà chỉ chủ về mỗi khi tiền vào ắt đồng thời sẽ có hao tổn.

Nếu Thiên Phủ có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình hội chiếu, chủ về vì tiền bạc mà dẫn đến tranh chấp, hoặc dính đến kiện tụng.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Tài Bạch

Sao Thiên Phủ ở Cung Thiên Di

Sao Thiên Phủ ở Cung Thiên Di - Cohoc.vn

Sao Thiên Phủ ở Cung Thiên Di, chủ về nên có đủ động tĩnh. Nếu xuât ngoại hoặc đi ở nơi khác, có thể vừa ý, hơn nữa còn được người ta tôn trọng, có trợ lực, sáng lập sự nghiệp hoặc kinh doanh làm ăn đều có thể thành giàu có. Nhất là có Vũ Khúc đồng độ hoặc hội chiếu, lợi về viễn du trùng dương, sẽ trở nên giàu có.

Thiên Phủ rất ngại lạc hãm, gặp Đà La, Hỏa Tinh mà còn gặp thêm Ác Sát, thì ở nơi xa nên đề phòng tiểu nhân có âm mưu hãm hại.

Nếu có Kình Dương, Thiên Hình đồng độ, thì chủ về bị tiểu nhân gây tổn hại. Gặp Đại Hao thì chủ về phá tài.

Nếu có Kình Dương, Thiên Nguyệt đồng độ, thì chủ về nhiễm bệnh ở tha hương.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Thiên Di

Sao Thiên Phủ ở Cung Điền Trạch

Thiên Phủ Cung Điền Trạch - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Điền Trạch, thông thường đều chủ về có nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại, mà còn có thể giữ được và cũng tự mua được.

 • Thiên Phủ gặp Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu hoặc đồng độ, gọi là “Văn tinh nhập trạch”. Lại gặp sao Lộc, chủ về kinh doanh nhà cửa có lời. Không gặp sao lộc, thì chủ về trong nhà có người học cao, có thể vinh tông diệu tổ.
 • Thiên Phủ hội Hồng Loan, Thiên Hỷ, Long Trì, Phượng Các, chủ về đương số ở nhà lớn cũ mà xinh đẹp.
 • Thiên Phủ hội Kình Dương, Đà La, chủ về tranh chấp điền sản, hoặc chủ về mua nhà cửa đất đai nhưng giao dịch không thành.
 • Thiên Phủ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhà ở không yên tĩnh. Nếu gặp thêm sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ về hỏa hoạn, hoặc sợ bóng sợ gió.
 • Thiên Phủ gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ về nhà cửa phá tán. Cung Điền Trạch của lưu niên mà gặp kết cấu tinh hệ dạng này thì nên đề phòng người trong nhà mắc bệnh mà phá tài.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Điền Trạch

Sao Thiên Phủ ở Cung Phu Thê

Thiên Phủ Cung Phu Thê - cohoc.vn

Khi Sao Thiên Phủ ở Cung Phu Thê, chủ về người phối ngẫu làm việc có năng lực, cũng giỏi quản lý tài chính. Người phối ngẫu có gia thế hoặc xu hướng, sở thích hợp nhau. Nam mệnh chủ về có vợ thông minh, nhỏ tuổi. Nữ mệnh chủ về lấy chồng sang quý, lớn tuổi.

Thiên Phủ lâm hãm địa gặp sát tinh, chủ về sủng ái vợ lẽ mà quên đi chính thât. Thiên Phủ ở hãm địa mà có cát tinh hội hợp chủ về giống như chia ly mà không chia ly, tình cảm còn vấn vương, không dứt khoát. Nữ mệnh phần nhiều nội tâm bất mãn.

 • Thiên Phủ có Vũ Khúc đồng độ, là theo đuổi người đã có gia đình. Thiên Phủ có Vũ Khúc đổng độ mà gặp sao sát, hình thì nhiều ảo tưởng, phần nhiều làm vợ lẽ, nếu không dễ sinh li tử biệt.
 • Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về có vợ hiền thục, nhưng vẫn có thiếp hoặc có tình nhân bên ngoài. Hoặc chủ về có vợ tái hôn, người vợ thứ hai thông minh đa tài, biết chăm lo gia đình. Nữ mệnh Thiên Phủ độc tọa cung phu thê ở cung Sửu hoặc Mùi, chủ về cát tường.
 • Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sát tinh, chủ về có người bên ngoài. Không có sát tinh thì chủ về người phối ngẫu dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc vợ (hoặc chồng).
 • Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thường kết hôn muộn. Gặp các sao sát, kị, hoặc cung mệnh có Vũ Khúc Hóa Kị, thì chủ về hôn nhân có thay đổi. Gặp Thái Âm, Thiên Mã thì dễ sinh li tử biệt, khó tránh tình huống vợ đoạt quyền chồng, có cát tinh cũng vậy.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Phu Thê

Sao Thiên Phủ ở Cung Tử Tức

Sao Thiên Phủ ở Cung Tử Tức - Cohoc.vn

 • Trong tình hình thông thường, chủ về có nhiều con cái.
 • Thiên Phủ hội Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về con cái thông minh, đa tài, có hiếu.
 • Thiên Phủ ở Cung Tử Tức gặp các sao sát, hình, kỵ, chủ về con cái quật cường, hoặc bị phá tướng.
 • Thiên Phủ độc tọa ở cung miếu vượng, chủ về có năm người. gặp tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về có ba người. hội Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có năm con trở lên.
 • Thiên Phủ, Liêm Trinh, Văn Khúc đồng độ, ắt sẽ có hình khắc.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Tử Tức

Sao Thiên Phủ ở Cung Phụ Mẫu

Thiên Phủ Cung Phụ Mẫu - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Phụ Mẫu, thông thường đều chủ về tình cảm cha con hòa hợp, cũng chủ về lúc bé có đầy đủ cha mẹ. Nhưng nếu Thiên Phủ có Kình Dương đồng cung. Thì chủ về cha con ý kiến bất hòa.

Thiên Phủ thủ Cung Phụ Mẫu ựa gặp các cát tinh. Đều chủ về được hưởng phúc ấm của cha mẹ. Nhưng nếu Lộc Tồn đồng độ thì chủ về cha mẹ ưa nắm quyền tài chính, tuổi già rồi cũng không chịu giao lại cho đương số.

Nếu thấy ở Cung Huynh Đệ có các sao thị phi tranh chấp. Thì chủ về cha mẹ có thiên kiến, quyền sẽ giao cho anh chị em của đương số.

Thiên Phủ ở Cung Phụ Mẫu, có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình hội chiếu. Chủ về cha mẹ bị “hình thương”, làm con nuôi hay làm con thừa tự của bác hay chú, nên ở riêng.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Phụ Mẫu

Sao Thiên Phủ ở Cung Huynh Đệ

Thiên Phủ Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Huynh Đệ. Chủ về nhiều anh em, năm người trở lên.

 • Thiên Phủ gặp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật, anh em nhiều tài năng, mà còn giúp đỡ lẫn nhau.
 • Thiên Phủ có Vũ Khúc, Liêm Trinh hội hợp thì có hình khắc. Gặp thêm Văn Khúc thì chủ về anh chị em phần nhiều giả dối.
  • Gặp thêm Tứ Sát, Hóa Kỵ, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì hình khắc bất hòa, hoặc anh chị em chỉ có hai người, cần đương số giúp đỡ
 • Thiên Phủ có Thất Sát, Phá Quân hội hợp thì dễ chuốc oán giận. Gặp thêm Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp thì anh em chỉ hai người.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Huynh Đệ

Sao Thiên Phủ ở Cung Tật Ách

Thiên Phủ ở Cung Tật Ách - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Tật Ách, thông thường chủ về bệnh dạ dày, cước khí (tê phù chân), phù thũng, tê liệt do thấp khí, cổ trướng.

Nếu hội chiếu với Hoa Cái, Thiên Tài, là thổ bị mộc làm tổn thương. Chủ về các chứng buồn nôn, rối loạn nhịp tim.

Do chủ về đau dạ dày, nếu gặp các sao thuộc hỏa, sẽ chủ về vị nhiệt, cũng chủ về các chứng hôi miệng, sâu răng, nhọt ở lưỡi. Nếu gặp các sao thuộc thủy. Chủ về vị hàn, đau dạ dày.

 • Thiên Phủ có Liêm Trinh hội chiếu. Chủ về chứng thấp hỏa.
 • Thiên Phủ có Thiên Tướng, Hữu Bật hội chiếu. Chủ về vị hàn, đau dạ dày.
 • Thiên Phủ có Thất Sát, Thiên Hình hội chiếu. Chủ về bị thương.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Tật Ách

Sao Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc

Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc. Chủ về giao du rộng, nhưng nên thận trọng trong việc chọn bạn. Nhưng tính chất này khác với tính giao du rộng của Thiên Đồng, Thiên Đồng giao du không câu nệ địa vị xuất thân. Cũng không giống tính giao du rộng của Liêm Trinh, Liêm Trinh dễ giao du với bạn xấu.

Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc. Chủ về có nhiều người dưới quyền. Thiên Đồng cũng có nhiều người dưới quyền, nhưng những người dưới quyền này có cảm tình với đương số. Còn “nhiều người dưới quyền” của Liêm Trinh thì chủ về bản thân đương số dễ bị người dưới quyền kết thành bè đảng.

Hơn nữa, phần nhiều còn giao du ở phương diện sinh hoạt riêng tư. Còn Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc thì chủ về được người dưới quyền tôn trọng, xem bản thân đương số là bậc trưởng bối, cha chú.

Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, gặp Hóa Quyền hoặc được cát tinh hội chiếu, thì bạn bè và người dưới quyền đều trung thành.

Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc có Tứ Sát tinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì bạn bè hoặc người dưới quyền tụ tán bất định, hoặc bị bạn bè ức hiếp, người dưới quyền làm nhục.

Nếu Thiên Phủ có Thiên Tướng lạc hãm vô lực hội chiếu, lại gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, các sao Sát, Hình, Kỵ, Hao. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền âm mưu hãm hại, hoặc sang đoạt, trộm cắp tài vật.

Thiên Phủ độc tọa, đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, không có ác diệu khác hội hợp. Chủ về có bạn bè hoặc người dưới quyền vô tình vô nghĩa, bản thân đương số chân thành đối đãi với người nhưng cuối cùng chẳng được gì.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc

Thay lời kết

Sao Thiên Phủ là chủ tinh của Nam Đẩu, thuộc dương thổ, chủ về hiền năng, là tiền bạc của kho phủ. Do là chủ tinh nên Sao Thiên Phủ cũng có năng lực lãnh đạo, nhưng tài lãnh đạo này lại theo khuynh hướng thủ thành, thiếu tính khai sáng. Đây giống như người giữ kho bạc, chức trách là “quản lý tài chính” chứ không phải “kiếm tiền”. Cho nên phải làm việc cẩn thận, khi làm việc thường có biểu hiện tỷ mỉ chứ không rộng rãi như Tử Vi, cũng không phóng khoáng như Thái Dương. Cùng là chủ tinh nhưng có sự phân biệt, mọi người cần chú ý.

Trả lời